Kirsiomp

Kunnallinen kansanäänestys Malmin lentokentän säilyttämisestä ilmailukäytössä

  • HS 9.7.2019
    HS 9.7.2019
  • HS 9.7.2019
    HS 9.7.2019
  • https://www.hel.fi/hel2/tietokeskus/julkaisut/pdf/18_12_18_Tilastoja_22_Maki_Vuori.pdf
    https://www.hel.fi/hel2/tietokeskus/julkaisut/pdf/18_12_18_Tilastoja_22_Maki_Vuori.pdf

yes Toimituksen aiheellisen sääntöhuomautuksen vuoksi tässä alla vain tärkeimmät ajankohtaiset asiat Malmin lentokentän suojeluasiassa:

"Kunnallinen kansanäänestys Helsinki-Malmin lentokentän säilyttämisestä ilmailukäytössä"

https://www.kuntalaisaloite.fi/fi/aloite/6466

--

Katso myös Virallinen lehti 48/25.6.2019, sivulla 23:

Hallintolain 62 §:n mukainen yleistiedoksianto

Malmin lentoaseman rakennuksista ja lentokenttäalueesta tehdystä rakennussuojelupäätöksestä Malmin lentoaseman ystävät ry on tehnyt 9.10.2015 esityksen Helsingissä sijaitsevan Malminlentoaseman suojelemiseksi rakennusperinnön suojelemisesta annetun lain (rakennusperintölaki, 498/2010) säännösten nojalla.

Uudenmaan ELY-keskus on tehnyt suojeluesityksestä 26.6.2019 rakennussuojelupäätöksen.

Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä ilmoituksen julkaisemisesta Virallisessa lehdessä.

Asiaa hoitaa ylitarkastaja Henrik Wager, puh. 029502 1473209375

https://www.virallinenlehti.fi/fi/journal/pdf/2019048.pdf

---

yes Katso myös Uudenmaan Ely-keskuksen 26.6.2019 päätös ja valitusohje täältä:

https://www.ymparisto.fi/fi-FI/Elinymparisto_ja_kaavoitus/Yhdyskuntarake...

Aikaisemmassa blogissani oheistietoja:

http://kirsiomp.puheenvuoro.uusisuomi.fi/277800-uudenmaan-ely-on-2662019...

 

 

 

 

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

7Suosittele

7 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (8 kommenttia)

Käyttäjän Kirsiomp kuva

16.7.1990/656

Laki neuvoa-antavissa kunnallisissa kansanäänestyksissä noudatettavasta menettelystä

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1990/19900656

---

10.4.2015/410

Kuntalaki

"24 §
Kunnallinen kansanäänestys

Valtuusto voi päättää, että kunnalle kuuluvasta asiasta toimitetaan kansanäänestys. Valtuuston päätökseen, jolla on päätetty toimittaa kansanäänestys, ei saa hakea muutosta valittamalla.

Kansanäänestys on neuvoa-antava.

Kansanäänestys voidaan toimittaa koko kuntaa tai jotakin kunnan osa-aluetta koskevana. Kunnan osa-alueena on tällöin yksi tai useampi vaalilaissa tarkoitettu äänestysalue.

Kaikilla äänestysoikeutetuilla on yhtäläinen äänestysoikeus. Äänestys on salainen. Kansanäänestyksen toimittamisesta säädetään lisäksi neuvoa-antavissa kunnallisissa kansanäänestyksissä noudatettavasta menettelystä annetussa laissa (656/1990)."

"25 §
Kansanäänestysaloite

Kansanäänestysaloitteen voi tehdä vähintään neljä prosenttia 15 vuotta täyttäneistä kunnan asukkaista. Valtuuston on viipymättä päätettävä, toimitetaanko aloitteessa tarkoitettu kansanäänestys."

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2015/201504...

Käyttäjän Kirsiomp kuva

Ks. alla sivu 11:

https://www.hel.fi/hel2/tietokeskus/julkaisut/pdf/...

Em. kunnalliseen kansanäänestykseen tarvitaan tällä hetkellä noin 22 000 - 22 500 hesalaista allekirjoittajaa. Huomaa, että nimenomaan 15 vuotta täyttänyttä "kunnan asukasta".

Muut kuin Helsingin asukkaat toki voivat kannattaa aloitetta, mutta heitä ei lasketa vaadittavaan henkilömäärään.

Käyttäjän Kirsiomp kuva

Aloitteen takana on varmasti vasta 7 354 kunnan asukasta. Upuu vielä noin 15 000 allekirjoittajaa.

Nyt tarvitaan vauhditusta asiaan! Onnistuihan kansalaisaloitteenkin 50 000 allekirjoittajaa parissa päivässä, esim. norppien suojelussa, miksei siis tässä arvokkaan Malmin rakennusperinnön ja lentoharrastustoiminnan suojelussa onnistuttaisi yhtä hyvin!

Arvoisat hesalaiset, allekirjoitustanne odotetaan alla:

https://www.kuntalaisaloite.fi/fi/aloite/6466

Jakakaa asiaa somessa kavereillenne! :)

Käyttäjän Kirsiomp kuva

Kulttuuriympäristöä koskevia kansainvälisiä sopimuksia on useita, joista Suomi on liittynyt seuraaviin:

UNESCO:n

• yleissopimus maailman kulttuuri- ja luonnonperinnön suojelemiseksi eli maailmanperintösopimus (SopS 19/1987)

• yleissopimus kulttuuriomaisuuden suojelemista aseellisen selkkauksen sattu-essa eli Haagin sopimus (SopS 93/1994)

• yleissopimus aineettoman kulttuuriperinnön suojelemisesta (SopS 47/2013) sekä

Euroopan neuvoston

• eurooppalainen yleissopimus arkeologisen perinnön suojelusta eli Maltan sopimus (SopS 26/1995)

• Euroopan rakennustaiteellisen perinnön suojelua koskeva yleissopimus eli Granadan sopimus (SopS 10/1992) sekä

• eurooppalainen maisemayleissopimus eli Firenzen sopimus (SopS 14/2006).

https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/4...

Käyttäjän Kirsiomp kuva

Edellä olevan kommentin nro 4 listalta puuttuu Faron yleispuitesopimus

"HE 87/2017

Hallituksen esitys eduskunnalle kulttuuriperinnön yhteiskunnallisesta merkityksestä tehdyn Euroopan neuvoston puiteyleissopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta"

https://www.finlex.fi/fi/esitykset/he/2017/20170087

ja

Århusin sopimus tuo myös turvaa suuren yleisön kuulemiseen

122/2004 (Annettu: 17.09.2004)

"Tasavallan presidentin asetus tiedon saannista, yleisön osallistumisoikeudesta päätöksentekoon sekä muutoksenhaku- ja vireillepano-oikeudesta ympäristöasioissa tehdyn yleissopimuksen voimaansaattamisesta ja yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta" - -

https://www.finlex.fi/fi/sopimukset/sopsteksti/200...

---

PL 14,4 § ja 20 § ovat omaa lainsäädäntöämme asiaan soveltuen.

Käyttäjän Lumedemokratia kuva
Esa Heikkinen

Mikä onkaan blogin pointti? Yritämmekö edelleen toivoa että Malmin historiallinen lentokenttä säästetään ja pelastetaan jälkipolville historian reliikiksi?
Väsymyksen asti Suomen ilmailuhistorian ystävät, minä mukaanlukien, olemme yrittäneet viestittää hätäämme ja saada tolkkua asiaan. Vihervimma, saadessaan valtuutuksen Mahtipuolueiden tuella on näköjään päättää Helsingin asukkaiden ja koko maan kansalaisten vastuksesta huolimatta tuhota jo perintokohteeksi todetun - eikä pelkästään arkkitehtoonisten arvojen vuoksi vaan myös Suomen oman historian vuoksi tärkeän, kansallisidentiteetin vuoksi tärkeiden arvojen vuoksi, on säälimättä päättänyt jyrätä kansallisaarteemme.
Kysynkin, mitä kohteliaimmin, arvoisan blogistin pointtia - miksi tämä kirjoitus.

Käyttäjän Lumedemokratia kuva
Esa Heikkinen

Kuten olemme jo saaneet ymmärtää, asia on jo päätetty eikä Helsingin Kaupungin Maankäyttö ja Kaupunkirakenne,, Rakennukset ja Yleiset Alueet, Palvelut ja Luvat - toimiala enää vastaa mihinkään kyselyihin vaan toteaa että jo tehtyihin päätöksiin ei valitettavasti enää voi vaikuttaa.

Saksa, Euroopan Mahtimaa, on suojellut Berliinin Tempelhofin historiallisen lentoasemansa mukaanlukien asemarakennukset sekä itse asematason. Tämä tarkoittaa lentämisen loppumista - eli siviili-ilmailun kieltämistä muttei itse historiallisen lentokentän tuhoamista.
Tempehhofissa eivät lennä enää koneet, moottorit eivät pärise. Silti historiallinen lentokenttä säilyy, ehkäpä sähkömoottorikoneita varten - kuka tietää.

Saksalaiset ovat viisaita - he eivät tuhoa historiaansa vaan säilyttävät sen jälkipolvilleen.

Miksi Suomen Vihreät haluavat hävittää historian?

Käyttäjän kainiemelainen kuva
Kai Niemeläinen

Voimassaolevat kaavat eivät mahdollista lentokenttätoimintaa. Kaikki kunnia Timo Hyvösen sitkeydelle, mutta tämä kuntalaisaloite on jo täysin turhaa räpiköintiä. Malmin lentokenttä hiljenee lentotoiminnan osalta. Hyvä niin.

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset