Kirsiomp

Kemijärven biojalostamon ympäristöluvasta valitus hallinto-oikeuteen 15.7. menn.

  • Vesipolitiikan puitedirektiivin (2000/60/EY) ja tulvadirektiivin (2007/60/EY) täytäntöönpanosta, Bryssel 26.2.2019 COM(2019) 95
    Vesipolitiikan puitedirektiivin (2000/60/EY) ja tulvadirektiivin (2007/60/EY) täytäntöönpanosta, Bryssel 26.2.2019 COM(2019) 95
  • https://www.ymparisto.fi/fi-FI/Asiointi_luvat_ja_ymparistovaikutusten_arviointi/Luvat_ilmoitukset_ja_rekisterointi/Ymparistolupa
    https://www.ymparisto.fi/fi-FI/Asiointi_luvat_ja_ymparistovaikutusten_arviointi/Luvat_ilmoitukset_ja_rekisterointi/Ymparistolupa

 

Kemijärven biojalostamon ympäristö- ja vesitalouslupa

Vireilletulopäivä/ Inträde av anhängighet 31.08.2017

Diaarinumero/ Diarienummer PSAVI/2468/2017

Hakija/ Sökanden Boreal Bioref Oy

https://tietopalvelu.ahtp.fi/Lupa/Lisatiedot.aspx?Asia_ID=1413420

Kuulutus päätöksen antamisesta:

http://paatokset.kemijarvi.fi/kuulutus/6369593151522516331.1560336570054...

(pyydä valitusohje kirjaamo@kemijarvi.fi tai kirjaamo.pohjois@avi.fi)

--

Ks. myös ymparisto.fi:

https://www.ymparisto.fi/kemijarvenbiojalostamoYVA

Blogitekstissä olevan kuvan lähde:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=COM:2019:95:FIN...

 

 

 

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

NäytäPiilota kommentit (23 kommenttia)

Käyttäjän Kirsiomp kuva

MUISTUTUS TOISEN KERRAN UUDELLEEN KUULUTETUSTA SELLUHANKKEESTA

Dnro PSAVI/2468/2017

Syy: Hakemuksen tiedoksiantokuulutus Uudelleen kuuluttaminen 27.2.-29.3.2019

http://www.vapaavuotos.fi/ajankohtaista/PSAVIlle%2...

https://docplayer.fi/109581708-Lapin-ely-lle-muist...

http://www.vapaavuotos.fi/ajankohtaista/Sellumuist...

Käyttäjän JaakkoJuhaniOjaniemi kuva
Jaakko Ojaniemi

Masentavaa. Kyllä me eletään kuin viimeistä päivää.

Suomi on helvetin huono maa verrattuna kaikkiin muihin Euroopan maihin verrattuna. Suomi ei saa BKT:ta nousemaan, kuten muut maat, ilman että se tuhoaa kokonaan luontomme ja hakkaa metsänsä.

Meillä on viher-vasemmisto hallitus ja tämä kaikki tapahtuu heidän silmien alla ja suostumuksellaan. Jaettavaa täytyy olla, kun ääniä ostetaan jo seuraaviin vaaleihin. Käyköhän hallituksen jäsenistä kukaan koskaan metsässä? Epäilen. Katselevat vain tilastoja.

http://kirsiomp.puheenvuoro.uusisuomi.fi/276562-aa...

http://kirsiomp.puheenvuoro.uusisuomi.fi/276325-su...

http://kirsiomp.puheenvuoro.uusisuomi.fi/276272-lu...

http://kirsiomp.puheenvuoro.uusisuomi.fi/276943-eu...

http://kirsiomp.puheenvuoro.uusisuomi.fi/271599-eu...

Käyttäjän meeviren kuva
Matti Viren

Masentavaa, että ihmiset saavat töitä. Kerropa oma reseptisi, miten työpaikkoja luodaan Lappiin. Tarvitaan paljon valtiosihteereitä.

Käyttäjän Kirsiomp kuva

Matille # 8:

En tiedä keneltä nyt kysyt, mutta vastaan omalta osaltani, että "Aidosti palkitseva aktiivimalli" sopisi erittäin hyvin Lappiin, missä etäisyydet ovat pitkiä. Työttömät auttaisivat naapureita ja omaisia ja saisivat siitä vähän "voita leivän päälle".

Ks. alla:

https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/2810

- - "Aidosti palkitsevassa aktiivimallissa" tulisi yhdeksi aktiivisuuden osoitukseksi hyväksyä jo hyväksyttyjen HE 124/2017 lakiesityksessä esiteltyjen tapojen lisäksi se, että työtön tarjoaa apuaan vapaaehtoisesti oman lähiomaisen, esimerkiksi kotona asuvan vanhuksen, tai oman lähinaapurinsa avuksi oman kunnan sosiaalitoimen hyväksymin perustein. Myös pienimuotoinen vapaaehtoistyö yleishyödyllisessä yhdistystoiminnassa - tai vaikka urheiluseurassa - takaisi samat 4,65 %:lla korotetut työttömyyskorvausperusteet. Nyt tarvitaan aidosti luovia ja kannustavia osallistamisen ja osallistumisen tapoja." - -

Käyttäjän HarriRautiainen kuva
Harri Rautiainen Vastaus kommenttiin #9

"Työttömät auttaisivat naapureita ja omaisia ja saisivat siitä vähän "voita leivän päälle"."

Täsätähän saadaan varmaan uusi vientituote, uusi Nokia tai Kalevalan Sampo.

Käyttäjän JaakkoJuhaniOjaniemi kuva
Jaakko Ojaniemi

Kuinka paljon Matti Viren kuljet luonnossa? Jo nyt on havaittavissa, että puuta ei riitä kaikille. Lapissa tapahtuu valtava luonnon tuhoaminen juuri nyt.

Me olemme helvetin huonoja, kun emme muuten osaa laittaa talouttamme kuntoon kuin tuhoamalla luontomme. Ihmettelen miten muut valtiot siihen pystyvät ilman metsiensä ja luontonsa tuhoamista

Kiinalaisella pääomalla rakennettava tehdas, jonka operaattori on kiinalainen yritys, kiinalaisella tekniikalla ja kiinalaisella ympäristöopilla. Ei hyvältä kuullosta. Jos me ei parempaan pystytä, niin jääkööt sitten tehdas rakentamatta.

Käyttäjän meeviren kuva
Matti Viren Vastaus kommenttiin #10

Metsän(=hiilinielujen) omistajana varmaan yhtä paljon sinä. Mutta ei metsässä kulkemalla kukaan autuaaksi tule.
Oletko kuullut sellaisesta kuin markkinatalous. Luuletko, että joku rakentaa tehtaan, jos sille ei riitä raaka-ainetta? Eivät kiinalaiset sentään mitään paholaisia ole; ja sitä paitsi tuskin tänne tulee yhtään kiinalaista rakentajaa. Miten muuten kuvittelevat Lapin asukkaiden saavan leipänsä, jos metsätaloutta ei ole, ja voimalaitokset puretaan, jotta Jesper Pääkkönen voi kalastaa haluamassaan paikassa

Käyttäjän JaakkoJuhaniOjaniemi kuva
Jaakko Ojaniemi

Suomessa kaadettiin viime vuonna ennätysmäärä puuta, 93 % mahdollisuudesta. Ja tänä vuonna tehdään uudet ennätykset.

https://www.ess.fi/uutiset/talous/art2547608

Käyttäjän Kirsiomp kuva

BOREAL BIOREF OY
KEMIJÄRVEN BIOJALOSTAMON YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUS
LIITE 1

- - "Tarvittavat luvat

Merkittävimmät biojalostamohankkeen edellyttämät luvat on esitetty arviointiohjelman luvussa 5. Luetteloa voidaan tarkentaa ja selkeyttää arviointiselostuksessa.

Tarkennuksena lukuihin 5.3 (Ympäristölupa) ja 5.8 (Muut luvat), että vesilain mukainen lupa (vesitalouslupa) raakaveden ottoon sekä raakavesiputken ja muiden mahdollisesti tarvittavien vesirakenteiden rakentamiseen haetaan yleensä samalla, kun lupaa haetaan ympäristölupaa edellyttäviin toimenpiteisiin (ympäristö- ja vesitalouslupahakemus). Lupaviranomaisena toimii Pohjois-Suomen aluehallintovirasto. Rakentaminen vesistöön edellyttää myös käyttöoikeutta kyseiseen vesialueeseen. Lupaviranomainen voi myöntää tämän oikeuden vesilain 2 luvun 12 §:n ja 13 §:n nojalla.

Lisäksi jätevesi- ja jäähdytysvesiputkien rakentaminen edellyttää lupaa. Ympäristönsuojelulain 69 § mukaan ympäristöluvassa on vesilain mukaisesti määrättävä viemäriputken rakentamisesta ja sitä varten tarvittavasta käyttöoikeudesta. Määräystä annettaessa sovelletaan, mitä vesilain 3 luvussa säädetään (muun muassa luvan myöntämisen edellytyksistä).

Myös luonnontilaisten lähteiden luonnontilan vaarantaminen edellyttää lupaa vesilain 2 luvun 11 §:n nojalla.

Tarkennuksena lukuun 5.2, ettei ympäristövaikutusten arviointimenettely ole lupa, suunnitelma tai muu hankkeen toteuttamiseksi tarpeellinen päätös. Lisäksi lukuun 5.6 tarkennuksena se, että Energiavirasto on toimivaltainen viranomainen 110 kV:n hankelupa-asiassa." - -

http://www.borealbioref.fi/fi/uutiset/liite_1_bioj...

Käyttäjän Kirsiomp kuva

KUULUTUS PÄÄTÖKSEN ANTAMISESTA Dnro PSAVI/2468/2017

Ympäristönsuojelulain ja vesilain mukainen päätös

Antopäivä: 14.6.2019
Päätösnro: 84/2019
Hakija: Boreal Bioref Oy

Asia: Kemijärven biojalostamon ympäristö- ja vesitalouslupa

Päätöksen pääasiallinen sisältö

Aluehallintovirasto on myöntänyt Boreal Bioref Oy:lle toistaiseksi voimassa olevan ympäristöluvan Kemijärven biojalostamon toimintaan. Ympäristölupa koskee myös käsiteltyjen jätevesien johtamista Kemijärven Termusniemeen, jäähdytysvesien johtamista Kemijärveen, siltojen alapuoliselle alueelle ja niihin liittyviä vesialueella tehtäviä ruoppaus- ja ra-kentamistoimia. Luvan saajalle on myönnetty oikeus aloittaa biojalostamon toiminta lupapäätöksen mukaisesti ja lupamääräyksiä noudattaen mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.

Aluehallintovirasto on lisäksi myöntänyt yhtiölle vesitalousluvan veden ottamiseen Kemijärvestä, vedenottorakenteiden rakentamiseen ja sijoittamiseen vesistöön, patopenkereiden rakentamiseen Kemijärveen sekä niiden rajaaman vesialueen osittaiseen täyttöön, Hiidenlammen kuivattamiseen ja täyttöön sekä vedenottoputken rakentamista varten tarpeellisten ruoppausten tekemiseen. Luvan saajalle on samalla myönnetty näiden toimien toteuttamisen mahdollistama valmistelulupa sekä pysyvä käyttöoikeus vesistöön sijoitettavien rakenteiden toteuttamiseen tarvittaviin toiselle kuuluviin maa- ja vesialueisiin.

Biojalostamon päästöistä vesistöön aiheutuvat kiinteistökohtaiset vahingot käsiteltyjen jätevesien purkualueella sekä kalataloudellisen tuoton menetykset on määrätty korvattavaksi sekä kaupalliselle kalastukselle aiheutuvat vahingot selvitettäväksi ja myöhemmin ratkaistavaksi. Lisäksi luvan saajan on velvoitettu maksamaan 40 000 euron vuotuista kalatalous-maksua kalakannoille ja kalastukselle aiheutuvien vahinkojen ehkäisemiseksi.

Nähtävänäpito

Päätös on sähköisesti nähtävänä 14.6.–15.7.2019 Kemijärven kaupungin palvelupiste Sortteerissa (Vapaudenkatu 8). Päätös on luettavissa antopäivästä lähtien sähköisenä osoitteesta [www.avi.fi/lupatietopalvelu ->]

https://tietopalvelu.ahtp.fi/Lupa/Lisatiedot.aspx?...

Päätökseen voi tutustua myös Pohjois-Suomen aluehallintoviraston asiakaspalvelupisteessä (Linnankatu 3, Oulu).

Muutoksenhaku

Päätökseen saa hakea valittamalla muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeuden kirjaamoon. Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa. Valitusaika päättyy 15.7.2019.

Lisätietoja

Asian esittelijä:

ympäristöylitarkastaja Mari Murtomaa-Hautala, puh. 0295 017 664 tai 0295 017 500.

Käyttäjän JaliKarjalainen1 kuva
Jali Karjalainen

no vaara on, että Kemijärvi sotkeentuu. Kemijärvi oisi biotehtaan kait lähijärvi. Tehtaanvedet pitäisi johtaa erilliseen altaaseen ja se allas sitten puhdistaa ja sitten vasta vedet päästettävä eteenpäin. Onhan tehas myös Uimaharjussa Pielisen järven rannalla

Käyttäjän JaakkoJuhaniOjaniemi kuva
Jaakko Ojaniemi

Kemijärvi on säännöstelty vesistö, jossa säännöstelyvara on 7 m. Keväällä järven vesimäärä ei ole kuin murto-osa normaalista ja rantaviivat pakenevat paikoin satoja metrejä vähäisen veden vuoksi.

Käyttäjän Kirsiomp kuva

Muistakaa, että teillä on oikeus valittaa tästä Kemijärven biojalostamon ympäristö- ja vesitalousluvasta, ks. ymparisto.fi:

"Päätöksestä valittaminen

Aluehallintoviraston (AVI) ja kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen päätöksiin, jotka perustuvat ympäristönsuojelulakiin, haetaan muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen.

Valitus toimitetaan Vaasan hallinto-oikeuteen. Jos lupa tarvitaan sekä vesilain että ympäristönsuojelulain mukaan, valitus toimitetaan päätöksen antaneeseen aluehallintovirastoon osoitteella

kirjaamo.pohjois@avi.fi

, joka toimittaa valituksen eteenpäin.

Valituksen saa tehdä

- se, jonka oikeutta tai etua asia saattaa koskea,

- rekisteröidyllä yhdistyksellä tai säätiöllä, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät;

- toiminnan sijaintikunnalla ja muulla kunnalla, jonka alueella toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät;

- valtion valvontaviranomaisella sekä toiminnan sijaintikunnan ja vaikutusalueen kunnan ympäristönsuojeluviranomaisella;

- asiassa yleistä etua valvovalla viranomaisella;

- saamelaiskäräjillä sillä perusteella, että ympäristöluvassa tarkoitettu toiminta heikentää saamelaisten oikeutta alkuperäiskansana ylläpitää ja kehittää omaa kieltään ja kulttuuriaan;

- kolttien kyläkokouksella sillä perusteella, että ympäristöluvassa tarkoitettu toiminta heikentää koltta-alueella kolttien elinolosuhteita ja mahdollisuuksia harjoittaa kolttalaissa tarkoitettuja luontaiselinkeinoja. (YSL 191 §)

Lupapäätöksen liitteenä on ohjeet siitä, miten valituksen tekemisessä on meneteltävä. Päätöksessä mainittua valitusaikaa (30 päivää) on ehdottomasti noudatettava. Valituskirjelmän on oltava perillä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä.

Valituksesta tiedotetaan niille henkilöille ja viranomaisille, joita asia koskee. Nämä saavat antaa valituksesta vastineen. Hallinto-oikeus antaa asiasta käsittelyn jälkeen päätöksen.

Vaasan hallinto-oikeuden päätökseen tyytymätön voi valittaa edelleen korkeimpaan hallinto-oikeuteen, jos se myöntää valitusluvan."

(Julkaistu 22.5.2013 klo 12.40, päivitetty 10.4.2019 klo 11.16):

https://www.ymparisto.fi/fi-FI/Asiointi_luvat_ja_y...

Käyttäjän JaliKarjalainen1 kuva
Jali Karjalainen

No tänään oli Kanuun Sanomissa 14.6.2019 laajat kertomukset Kemijärven bioselluhankkeesta ja Paltamon bioselluhankkeesta. Mitenhän vesien käy. Paltamossa luvataan jotain kalakorvausta, mutta miten kaloille käy sitten. Kemijärven biosellutehas on vesien vieressä, mitenhän vesien käy pitkällä ajalla. Pitäisi olla hyvät puhdistuslaitokset ensin.Työtä kyllä syntyy, mutta miten vesien käy.Kiinalaiset osaa hiekka--aavikoita metsittää kotimaassaan. Paltamossa ajatellan ,että kalatalouden haitat korvataan kalatalousmaksuilla, mutta miten kalojen käy. Eikö se pitäs Paltamoonkin tehä biotehas, joka ei tuottaisi kaloille haittoja?Osataanko tehä semmonen tehas?Jne.Kainuun Sanomat kertoo KaiCellistä ja Kemijärven sellutehtaasta. Työllisyyttähän nämä tehtaat tuovat kylläkin

Nämä asiat, miten tehään tehtaat, ei taida valittamalla muuttua. Pitäisi alkaa ajattelemaan uudella tavoilla näitäikin sellutehtaita, että miten ne tehään luonnon sopusoinnun kannalta. Miten sellut tehään ?Että luonto sen hyväksyy.

Käyttäjän JaliKarjalainen1 kuva
Jali Karjalainen

No Kemin ja Kemijärven ja Paltamon biosellutehtaat käyttäišivät puuta n 14 milj m3/ v.

Käyttäjän JaliKarjalainen1 kuva
Jali Karjalainen

Veli Pohjonen: Mikä sai pohjoisen puut kasvuun( täällä blogi)Pohjosen mukaan puu kasvo pohjoisella alueella meillä vain 13.7 milj m3/v Tulos vuonna 14.10.2018

Käyttäjän Kirsiomp kuva

Ihan totta Jali, olen hieman ihmetellyt, että nyt kun hakkuukeskustelu on käynyt ja käy edelleen kuumana etenkin hakkuumäärien ja -tapojen suhteen, niin puuasiantuntijana täällä US:ssa esiintynyt Veli Pohjonen ei osallistu näihin keskusteluihin. Soisin mieluusti Pohjosen joskus ottavan kantaa avaamiini blogeihin.

- - "Talousvaikuttaja Björn Wahlroos johtaa hallitusta toisessa metsäjätissä, UPM-Kymmenessä. Hän vakuuttaa, että Suomessa riittää metsää hakattavaksi.

– Ainakin Kemin laajennusinvestointeihin, Wahlroos sanoo Ylelle.

– Sen jälkeen tämä alkaa olla taloudellinen kysymys, koska metsät alkavat löytyä vasta tiettömien taipaleiden takaa. Olen taipuvainen yhtymään niihin poliitikkoihin, jotka sanovat, että sen jälkeen tänne ei enää kovin montaa lisäinvestointia mahdu." - -

https://yle.fi/uutiset/3-10798527

Hyvä huomio: Kaupunkiemme lähimetsät on jo uhrattu kiinalaisten vessapaperiksi. Mites' sitten kun tarvitsee ruveta tekemään lisää metsäautoteitä sen vuoksi, kun tuota vessapaperia tarvitaan aina vaan lisää, lisää ja lisää... Kallista paperia: hävittää Suomen ainutlaatuisen monimuotoisen metsäluontomme.

Käyttäjän Kirsiomp kuva

Tuore vihreiden pj, sisäministeri Maria Ohisalo sanoo, että ilmastomuutos on torjuttava niin, että ”kaikki pysyvät mukana”. Ihan totta: sen täytyy tarkoittaa siis ihmisiä, eläimiä ja kasveja.

Vihreiltä on nyt unohtunut Suomen monimuotoisen luonnon suojeleminen, koska vihreät ovat nyt ummistaneet silmänsä siltä valtavalta kiimalta, jolla sellutehtaita tuodaan Suomeen. Sekö oli hinta Haaviston ulkoministerin pestistä?

Vihreät, nyt ei puhuta vain hakkuumääristä ja puun riittävyydestä, vaan nyt puhutaan uhanalaisista eläimistä ja kasveista. Kokonaan ja nopeasti tuhoutuvista Suomen luontotyypeistä.

"Suomen luontotyyppien uhanalaisuus 2018: Luontotyyppien tilan heikentyminen jatkuu (tiedote 18.12.2018):

- -"Luontotyyppien uhanalaisuus on arvioitu Suomessa toista kertaa. Vajaasta 400 luontotyypistä noin puolet (48 %) arvioitiin uhanalaisiksi koko maassa. Etelä-Suomessa uhanalaisten osuus (59 %) on selvästi suurempi kuin Pohjois-Suomessa (32 %). Luontotyyppien tila ei ole parantunut viimeisen vuosikymmenen aikana, vaan monien luontotyyppien kehityssuunta on arvioitu edelleen heikkeneväksi. Luontotyyppien tilaa on kuitenkin mahdollista parantaa.

Korkeimpaan uhanalaisuusluokkaan eli äärimmäisen uhanalaisiksi (CR) arvioitiin 57 luontotyyppiä, joista peräti 40 on perinnebiotooppeja eli ketoja, niittyjä, hakamaita ja metsälaitumia. Äärimmäisen uhanalaisiksi arvioitiin myös mm. Etelä-Suomen savikkoalueiden virtavesiä, lettosoita sekä ilmaston lämpenemisen uhkaamia tunturien lumenviipymätyyppejä. Erittäin uhanalaisia (EN) ja vaarantuneita (VU) luontotyyppejä on eniten soiden, metsien ja Itämeren rannikon luontotyyppiryhmissä." - - (ks. koko teksti alla)

https://www.syke.fi/fi-FI/Ajankohtaista/Suomen_luo...

Käyttäjän JaliKarjalainen1 kuva
Jali Karjalainen

Kemijärven biosellutehas käyttäisi puuta 2.8 mil m3/v ja Paltamon biosellutehas 3,5 milj m3/v ja Kemin tehas tulisi käyttämään n 7.5 mil m3/v tai yli. Nyt jos puuta kasvaa Pohjois-Suomessa 13.7 milj m3/v, niin riittääkö kasvu. Tietenkin metsäyhtiöt tekevät omat päätökset ja valtiovalta ei voikaan estää hakkuita ainakaan yksityispuolen hakkuita. Voihan nyt olla Pohjois-Suomessa reservisšäkin hakkaamattomia alueita. Sensijaan ympäristöluvat ovat viranomaisten käsissä. Nämä tehtaat kyllä työllistävät myös ja luovat tuloja.No sitten meillä kyllä hakkuun jälkeen istutetaan metsät.Työpaikkoja, pysyviä pitkäaikaisia, ovat kyllä nämä biosellutehtaat, se on tosiasia.Se on myös aika tärkeä asia, että työpaikkoja syntyy. Nämä kolme biosellutehasta kyllä luovat aika monta työpaikkaa pysyviksi. Pohjoiselle alueelle pysyvien työpaikkojen luominen ei ole kovin helppo asia ilman metsien hyödyntämistä. Parempi ratkaisu oisi saada metsää lisää, kasvua nopeuttaa ja tehtaille hyvät päästösuojat. Tämä oiši parempi ratkaisu kuin se, että työpaikat vain jatkuvasti vähenisi Pohjois--Suomessa. Luontoa ja ilmastoa emme voi suojella ilman toimeentuloa ja töitä. Kukaan poliittinen puolue ei lähde siihen, että aletaan vain istumaann ja painetaan lisää seteleitä

Käyttäjän Kirsiomp kuva

Jali, enemmän laatua ja vähemmän määrää: Suomi tarvitsee pidemmälle jalostettuja puutuotteita, joista saa vähemmällä puumäärällä saman tulon.

On ala-arvoista metsä- ja talouspolitiikkaa, että Suomen komeat metsät hakataan wc-paperiksi tai pakkauskartongiksi.

Annettaisiin nuorille tutkijoille, keksijöille - Pelle Pelottomille - ja start-upeille pelimerkkejä ja yritystukia luoda pidemmälle jalostettua puuteollisuutta Suomeen.

Käyttäjän JaliKarjalainen1 kuva
Jali Karjalainen

no wessapaperia ainakin tarvitaan, miten kupungiissa eletään, jos ei ole wessapaperia, , pöntöstä ei taida kovin paksut pyyhkimet mennä alas, vettä jos käyttää, lakut nousee, no oohan biolanin luomuvessa kyllä, sitten joka asuntoon biologinen vessa, jos ei ole wessapaperia, oohan näitä kemiallisia vessojakin. Puuta saadaan vain vähemmältä alueelta, jos geenitekniikan avulla nopeutetaan puunkasvua, jälsisolua pengotaam, koe on olemassa jne. Mitä ovat pidemmälle jalostetut puut?Mihin niitä käytetään ja luoko ne työtä?Kyllä ne työpaikat sentään ovat arvokkaita

Käyttäjän JaliKarjalainen1 kuva
Jali Karjalainen

puuta suunnitellaan käytettäväksi:nanosellu,sellu, lauta,rehu,kemikaalit,uutteet, muovin korvaamiseen jne. Näitä kerrotaan maailmalla. Yritykset kyllä tekevät tuotteet aina kannattavasti, puulla ajatellaan korvattavan ölytuotteitakin, jne. Geenijuttuja pohditaan myös, että puuta saataisiin tarpeisiin pienemmältä alueilta jne. Kyllä näitä puun uusintakäyttöjä kehitellään, mutta ne vie oman ajan, joten nyt eletään puunkäytössä kuten nyt eletään. Uusia asioita ei sekunnissa tehä

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset