Kirsiomp

Emme ole laboratoriohiiriä, joilla hätäisesti valmisteltuja lakeja testataan

  • Emme halua olla laboratoriohiiriä, joilla hätäisesti valmisteltuja lakeja testataan (vrt. Aktiivimallilaki)
    Emme halua olla laboratoriohiiriä, joilla hätäisesti valmisteltuja lakeja testataan (vrt. Aktiivimallilaki)

 

Helsingin yliopisto (4.4.2019):

"Lain­val­mis­te­lus­sa ei ar­vioi­da riit­tä­väs­ti ih­mi­siin koh­dis­tu­via vai­ku­tuk­sia":

- - "Ih­mis­vai­ku­tus­ten ar­vioin­neis­ta puut­tuu ar­keen ulot­tu­va kon­kre­tia

Tarkastelluissa hankkeissa määrälliset ja laadulliset arviot kertovat lähinnä siitä, mitä reunaehtoja ja mahdollisuuksia lait ihmisille asettavat kuin siitä, kuinka lakien vaikutukset voisivat näkyä konkreettisesti ihmisten arjessa. Vaikutusarvioissa tavoitellaan usein varmuutta, mikä johtaa arvioiden esittämiseen hyvin yleisellä tasolla. Arvioissa ei hyödynnetty laadullisia, empiirisiä aineistoja. Monesti se olisi vahvistanut kohderyhmän näkökulmia uudistukseen. Tällöin mahdollisia vaikutuksia selvitettäisiin esimerkiksi kyselyin, työpajoin tai haastatteluin." - -

Lähde:

https://www.helsinki.fi/fi/uutiset/talous-yhteiskunta/lainvalmistelussa-...

Ks. myös:

"Ihmisvaikutusten arviointi hallituksen esityksissä: luokittelusta laatuun ja sen puutteisiin"

https://helda.helsinki.fi/handle/10138/300613

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

3Suosittele

3 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (5 kommenttia)

Käyttäjän Kirsiomp kuva

"Säädösvalmistelun kuulemisohje

Valtioneuvoston on 4.2.2016 antanut periaatepäätöksen säädösvalmistelun kuulemisohjeesta.

1.1 Soveltamisala

Kuulemisella tarkoitetaan sidosryhmien ja kansalaisten näkemysten, tietojen ja kokemusten hankkimista valmisteltavasta asiasta. Sidosryhmiä ovat esimerkiksi viranomaiset, asiantuntijat, järjestöt, yritykset.

Ohje koskee lakien, asetusten ja oikeussääntöjä sisältävien määräysten valmistelua ja siten myös kansallisten säädösten valmistelua EU-säädösten täytäntöönpanemiseksi ja kansainvälisten sopimusten voimaansaattamiseksi. Lisäksi ohjetta käytetään soveltuvin osin kansainvälisten sopimusten sekä EU-säädöksiä koskevien Suomen kantojen valmistelussa.

Ohjetta noudatetaan sen antamisen jälkeen aloitettavissa säädöshankkeissa ja mahdollisuuksien mukaan käynnissä olevissa hankkeissa." - - (ks. koko teksti alla):

http://kuulemisopas.finlex.fi/ohje/kuulemisohje/#j...

Käyttäjän Kirsiomp kuva

Helsingin yliopisto 11.4.2019:

Asian­tun­ti­ja­tie­don tu­lee toi­mia pää­tök­sen­teon poh­ja­na – oi­keus­tie­tei­li­jäl­le kuu­le­mi­siin osal­lis­tu­mi­nen on ”kan­sa­lais­vel­vol­li­suus”

" − Perustuslakivaliokunta on antanut yli 300 lausuntoa vuoden 2013 jälkeen. Vain vajaat kymmenen kertaa lakiehdotuksen voidaan sanoa ”kaatuneen” perustuslakiin. Näistä viisi on ollut niin sanottua sotea. Viime vaalikaudella sote kaatui kaksi kertaa perustuslakivaliokunnan lausunnoissa esille tuotuihin perustuslakiongelmiin. Tällä vaalikaudella perustuslakivaliokunta on antanut kolme lausuntoa soten perustuslakiongelmista. Viimeisimmillä kierroksilla kyse oli siitä, toteuttavatko hallituksen antamissa vastineissa esitetyt muutosehdotukset riittävästi perustuslakivaliokunnan huomautuksia sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintöluonnoksiin, Ojanen kertoo.

Soten lisäksi perustuslakivaliokunta on joutunut puuttumaan muun muassa työttömille maahanmuuttajille esitettyyn alempaan työttömyyspäivärahaan. Valiokunta katsoi, että ehdotus on perustuslain yhdenvertaisuus- ja syrjintäkieltosääntelyn vastainen, eikä hallitus kyennyt esittämään ehdotukselle perustuslain kannalta hyväksyttäviä perusteita." - -

https://www.helsinki.fi/fi/uutiset/hyvinvointiyhte...

Käyttäjän AaroKustaanheimo kuva
Aaro Kustaanheimo

Omalta osaltani arkeeni vaikuttaa kovasti lipaskieltolaiksi kutsumani aselaki, joka tulee voimaan 15.7.2019: https://valtioneuvosto.fi/paatokset/paatos?decisio...

Kyseinen laki on säädetty uuden tuliasedirektiivin nimissä, josta ei ole tehty vaikutusarviota: https://www.facebook.com/FirearmsUnitedFinland/posts/1308330832666711?__xts__[0]=68.ARBDammcu2MVtidlwxPjhih8HLv59yGK-eIAdehJXaIAWubrWb9NFgLkbNko5RTrnl2_muc4oFDRnHcDVDh3oY3ZiPZyXyvLqDJ6gmlz3DQ393Wk4OHtHBSPJTs-1ryydriArB-hA9rP3BWd31l_4FHdA4ELndxJFt0hCiVxHREH_R0vCsh4v5tFTzIGuD6WGOJcsgUyMKgUwkW31tQHG3UOCsx1B2b9sAzd2Y6vynMCVA2vGAEzNYJ74Zq7kZPZKjiIBVIA17hK47uZHjOaBIyI5GazHNORlV1vqQWlBp7ZBO7wEyGTY9ACLn_nQOd69dOQmbphxEIkdD0-jDvkglgFKA&__tn__=C-R

Valitettavasti silloin kun direktiivistä päätettiin Brysselissä, niin siitä ei kerrottu paljoa julkisesti Suomessa. Olisi mielestäni ollut aihetta kertoa valtamediassa enemmän siitä, että se tahdotaan tai voidaan toteuttaa vain määrittelemällä mahdollisesti miljoonia aina ennen kaikille sallittuja lippaita pääsääntöisesti kielletyiksi aseiden osiksi.

Käyttäjän OksanenIlona kuva
Ilona Oksanen

KATAINEN sen sanoi:suomi voisi olla kokeilujen maa"Samaa linjaa jatkoi presidentintekijä kok-kaverinsa kun ehdotti että porvoon keskustaan (ahtaalle torille)voisi laittaa luistelukentän ja kyrilisiä kirjaimia viittoihin venäläisiä turisteja varten jotta osaavat Vapaavuoren ansiosta konkurssipesään kuninkaan porttiin.

Tämä sinnemäen kaverihan kävi torppaamassa rakentamisen siellä.

Käyttäjän topira kuva
Topi Rantakivi

Ongelma on siinä, että kaikki päättäjät kuvittelevat, että ihmiset ovat samanlaisia ja heitä voidaan ohjata. Ei kaikki ole kuitenkaan samanlaisia vaan jokaiset yksilöt ovat erilaisia ja heillä erilaiset toimintatavat.

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset