Kirsiomp

Nord Stream 2 –maakaasuputken ympäristövaikutuksista Bornholmin kaakkoispuolella

  • Nord Stream 2 –maakaasuputken ympäristövaikutuksista Bornholmin kaakkoispuolella

Lausuntopyyntö Nord Stream 2 – maakaasuputkihankkeen Tanskan osuuden kaakkoisen reittivaihtoehdon Suomeen kohdistuvista ympäristövaikutuksista

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/1188/2018

Vastausaika päättyy: 28.6.2019

Johdanto

Tanskan viranomaiset ovat esittäneet ympäristöministeriölle pyynnön palautteen antamisesta Nord Stream 2 –maakaasuputkihankkeen Tanskan putkiosuuden kaakkoisen reittivaihtoehdon Suomeen kohdistuvista vaikutuksista.

Hankkeeseen sovelletaan YK:n Euroopan talouskomission yleissopimusta valtioiden rajat ylittävien ympäristövaikutusten arvioinnista (Espoon sopimus SopS 67/1997), jonka perusteella Suomen yleisöllä ja viranomaisilla on mahdollisuus esittää mielipiteitä ja lausuntoja hankkeen rajat ylittävistä ympäristövaikutuksista niiltä osin, kun ne ulottuvat Suomeen. Ympäristöministeriö toimii sopimuksen toimivaltaisena viranomaisena Suomessa.

Ympäristövaikutusten arviointiselostus ja koko Venäjältä Saksaan ulottuvaa hanketta ja sen rajat ylittäviä vaikutuksia koskeva arviointiraportti (ns. Espoon raportti) olivat nähtävillä 7.4.-5.6.2017 Uudenmaan ELY-keskuksen toimesta. Uudenmaan ELY-keskus välitti annetut lausunnot ja mielipiteet ympäristöministeriölle, joka antoi 30.6.2017 hankkeen rajat ylittäviä vaikutuksia koskevan Suomen vastauksen Saksalle, Ruotsille ja Venäjälle.

Hankkeen läpikulkumaista Tanska ei kuitenkaan vielä tuolloin ollut esittänyt Suomella asiassa pyyntöä palautteen antamisesta. Tanska esitti 20.6.2017 päivätyllä kirjeellä pyynnön palautteen antamisesta hankkeen Tanskan osuuden Suomeen kohdistuvista vaikutuksista. Ympäristöministeriö tarjosi Suomen yleisölle ja viranomaisille 11.7.-11.9.2017 mahdollisuuden mielipiteiden ja lausuntojen antamiseen tai aiemman 7.4.-5.6.2017 järjestetyssä kuulemisessa annetun lausunnon täydentämiseen hankkeen Tanskan putkiosuuden Suomeen kohdistuvista vaikutuksista. Ympäristöministeriölle ei toimitettu mielipiteitä tai lausuntoja asiassa. Ympäristöministeriö otti aiemmassa kuulemisessa saadut hankkeen rajat ylittäviä vaikutuksia koskevat näkemykset huomioon Tanskalle 20.9.2017 annetussa vastauksessa. Näissä kuulemisissa Tanskan putkiosuuden osalta kuulemisaineostoon sisältynyt reittivaihtoehto kulki Bornholmin koillispuolelta.

Tanska esitti 9.10.2018 päivätyllä kirjeellä pyynnön antaa palautetta uuden, Bornholmin saaren luoteispuolelta kulkevan reittivaihtoehdon Suomeen kohdistuvista vaikutuksista. Ympäristöministeriö tarjosi Suomen yleisölle ja viranomaisille 19.10.-14.12.2018 mahdollisuuden mielipiteiden ja lausuntojen antamiseen. Lausuntoja saatiin neljä kappaletta. Suomi vastasi Tanskalle 19.12.2018. Vastauksessa huomioitiin myös aiemmissa kuulemisissa saadut lausunnot ja mielipiteet.

Nyt kuultavana olevassa aineistossa putken reitti kulkee Bornholmin kaakkoispuolelta. Ympäristöministeriö pyytää viranomaisilta, asukkailta ja yhteisöiltä lausuntoja ja mielipiteitä hankkeen Tanskan osuuden kaakkoisen reittivaihtoehdon Suomeen kohdistuvista ympäristövaikutuksista.

Ympäristöministeriö ottaa aiemmissa kuulemisissa saadut hankkeen rajat ylittäviä vaikutuksia koskevat näkemykset huomioon Tanskalle annettavassa vastauksessa.

Tavoitteet

Tarjotaan Suomen yleisölle ja viranomaisille mahdollisuus esittää mielipiteitä ja lausuntoja hankkeen rajat ylittävistä ympäristövaikutuksista niiltä osin, kun ne ulottuvat Suomeen.

Linkit

http://ens.dk/vvm-redegoerelsen-NS2-SE - Tanskan lupaviranomaisen sivu, josta löytyy kuulemisaineoston (ks. liitteet alla) taustamateriaali (mm. hankkeen lupa- ja YVA-asiakirjat kokonaisuudessaan). - Den danska tillståndsmyndighetens webbplats, där det finns bakgrundsmaterial (bl.a. projektets tillstånds- och MKB-handlingar i sin helhet) till samrådsmaterialet (se bilagorna nedan). - Sivu avautuu 15.5.2019 klo 15 – Sidan öppnas den 15 maj klockan 15

https://www.ym.fi/fi-FI/Kansainvalinen_yhteistyo/Ymparistovaikutusten_arviointi/Nord_Stream_2_maakaasuputkilinja_Itamere(4669) - Ympäristöministeriö: Nord Stream 2 -maakaasuputkilinja Itämeren poikki

http://www.ym.fi/sv-FI/Internationellt_samarbete/Bedomning_av_miljokonsekvenser/Naturgasledningen_Nord_Stream_2_i_Osters%289060%29 - Miljöministeriet: Naturgasledningen Nord Stream 2 i Östersjön

Liitteet:

Liite1_Consultation_NordStream2_may2019.pdf - Tanskan ympäristöviranomaisen kirje 8.5.2019 - Danmarks miljömyndigheters brev 8.5.2019

Liite2_Non-technical summary_FI.pdf - Yhteenveto, ympäristövaikutusten arviointi, Tanska, kaakkoisreitti

Liite3_Transboundary_FI.pdf - Rajat ylittävät vaikutukset, ympäristövaikutusten arviointi, Tanska, kaakkoisreitti

Liite4_Permit application summary_FI.pdf - Rakennuslupahakemuksen tiivistelmä, Tanska, kaakkoisreitti

Liite5_Draft permit_FI.pdf - Luonnos luvaksi, kaakkoisreitti

Non-technical summary_SE.pdf - Sammanfattning, miljökonsekvensbeskrivning, Danmark, sydöstra sträckningen

Transboundary_SE.pdf - Gränsöverskridande påverkan, miljökonsekvensbeskrivning, Danmark, sydöstra sträckningen

Permit application summary_SE.pdf - Ansökan om bygglov–, sammanfattning, Danmark, sydöstra sträckning

Draft permit_SE.pdf - Utkast av ett tillstånd, sydöstra sträckning

Lähde (anna lausuntosi täällä):

https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=635e...

 

 

 

 

 

 

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

1Suosittele

Yksi käyttäjä suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelija

NäytäPiilota kommentit (3 kommenttia)

Käyttäjän Kirsiomp kuva

"Nord Stream 2 -maakaasuputkilinja Itämeren poikki

Itämerelle suunnitellaan uutta noin 1200 kilometriä pitkän kahden merenalaisen maakaasuputken rakentamista. Suunniteltu putkilinja kulkee Suomen talousvyöhykkeellä noin 378 kilometrin matkan. Putkilinjan reitti kulkee Venäjän, Saksan ja Tanskan aluevesillä ja talousvyöhykkeillä sekä Suomen ja Ruotsin talousvyöhykkeillä.

Hankkeesta vastaa Nord Stream 2 AG -yhtiö.
Lausuntopyyntö Nord Stream 2 maakaasuputkihankkeen Tanskan osuuden kaakkoisen reittivaihtoehdon Suomeen kohdistuvista ympäristövaikutuksista

Suomen viranomaisilla, asukkailla ja yhteisöillä on mahdollisuus esittää mielipiteensä hankkeen Tanskan osuuden kaakkoisen reittivaihtoehdon Suomeen kohdistuvista vaikutuksista. Mielipiteet pyydetään toimittamaan ympäristöministeriöön viimeistään perjantaina 28.6.2019 vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön ”Lausuntopyyntö Nord Stream 2 maakaasuputkihankkeen Tanskan osuuden kaakkoisen reittivaihtoehdon Suomeen kohdistuvista ympäristövaikutuksista”.

Mikäli mielipiteen jättäminen lausuntopalvelu.fi:ssä ei ole mahdollista, sen voi lähettää myös sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@ym.fi

https://www.ym.fi/fi-FI/Kansainvalinen_yhteistyo/Y...

Käyttäjän Keijo Lindgren kuva
Keijo Lindgren

NordStream hanketiedosta ilmenee että europan kivihiilen käyttö laskisi vuodesta 2010 16 prosentista 2035 9 prosenttiin joten kolmas vaihekin on varmaan europan ajatuksissa.

Käyttäjän Kirsiomp kuva

Ajankohtaista metsäasiaa "Metsänielut ilmastopolitiikassa: LULUCF asetuksen toimeenpano & tulevaisuus" -tilaisuudessa:

- - "Metsien vertailutasojen teknisestä tarkistuksesta kerrotaan lisää 6.6.2019 Sompa-hankkeen seminaarissa Metsänielut ilmastopolitiikassa:

LULUCF-asetuksen toimeenpano & tulevaisuus (Kielikeskuksen juhlasali, Helsingin yliopisto, Fabianinkatu 26, klo 9.00–12.00).

Ilmoittautumiset [alla olevan linkin kautta]:

https://fi.surveymonkey.com/r/SRVDCWV

---

Odottaako hallitusneuvotteluiden kokonaisuuden lukkoonlyöminen vielä tämän tilaisuuden annin?

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset