Kirsiomp

LUKE: Onko kestävä puiden hakkuumäärä Suomessa 70 milj. m3 vai 35 milj. m3?

  • Laskenta 1. osa: Kestävä hakkuumäärä 2015 - 20241 http://mela2.metla.fi/mela/tupa/index.php
    Laskenta 1. osa: Kestävä hakkuumäärä 2015 - 20241 http://mela2.metla.fi/mela/tupa/index.php
  • Laskenta 2. osa: Kestävä hakkuumäärä 2015 - 2024 http://mela2.metla.fi/mela/tupa/index.php
    Laskenta 2. osa: Kestävä hakkuumäärä 2015 - 2024 http://mela2.metla.fi/mela/tupa/index.php

 

Ks. alla 7.3.2016 Finnpulp Oy:n biotuotetehdas (uusi havusellutehdaskokonaisuus), Kuopio

Pohjois-Savon Ely (POSELY/1454/2015), sivu 31/38:

- - ”Hankkeen välillisenä luontovaikutuksena on huomioitava myös se, että yhdessä muiden tiedossa olevien metsäteollisuushankkeiden kanssa havukuitupuun hakkuumäärän arvioidaan Finnpulpin hankkeen toteutuessa nousevan noin 23,2 miljoonasta kuutiosta vuodessa noin 31,4 miljoonaan kuutiometriin vuonna 2025 koko Suomen tasolla. Tämä hakkuumääräarvio on arviointiselostuksen mukaan vain niukalti pienempi kuin havukuitupuun kestävä hakkuumahdollisuus koko Suomen tasolla. Finnpulpin todennäköisellä hankinta-alueella havukuitupuun hakkuumäärän arvioidaan yltävän jopa havukuitupuun kestävien hakkuumahdollisuuksien tasolle. Tämän johdosta hankkeella voi olla vaikutuksia myös metsäluonnon monimuotoisuuteen, kuten useissa lausunnoissakin huomautetaan. Tämän kysymyksen tarkastelu jää arviointiselostuksessa varsin vähälle huomiolle, joskaan ei täysin huomiotta. Jatkotyössä puunhankinnan vaikutuksia luonnon monimuotoisuuteen koskevaa arviointia on vielä syytä tarkentaa asiantuntijoiden toimesta.” - -

https://www.ymparisto.fi/fi-FI/Asiointi_luvat_ja_ymparistovaikutusten_ar...

---

yes Tämä asia tulee saada selville ja julkisuuteen ennen kuin hallitusneuvottelut päättyvät.

 

 

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

NäytäPiilota kommentit (13 kommenttia)

Käyttäjän Kirsiomp kuva

"Metsä Fibre Oy:n Kemin biotuotetehdas, Kemi

Hankkeen kuvaus

Metsä Fibre Oy suunnittelee biotuotetehtaan rakentamista Kemin integraattiin. Tehdas sijoittuisi nykyisen sellutehtaan pohjois- ja itäpuolelle Pajusaarelle sekä Sahansaarelle. Nykyinen sellutehdas pohjamassalinjaa lukuunottamatta purettaisiin uuden tehtaan käynnistyttyä.

Biotuotetehdas jalostaisi puusta sellun ohella biomateriaaleja, bioenergiaa, biokemikaaleja sekä lannoitteita. Raaka-aine- ja sivuvirrat hyödynnettäisiin tuotteina ja bioenergiana. Uutta sellukapasiteettia rakennettaisiin 1,3 miljoonaa tonnia/a. Vanha valkaisemattoman pohjamassan linja jätettäisiin käyntiin, ja sen kapasiteetti on noin 180 000 t/a. Biotuotetehdas koostuisi sellutehtaasta ja sen tuotteita ja/tai oheistuotteita jalostavista muista biotuotelaitoksista. Tehtaalle voidaan rakentaa myöhemmin biotuotelaitoksia, kuten esimerkiksi ligniini-, biokuitu-, biokaasu-, komposiitti- ja kuoripellettilaitos.

Biotuotetehtaan ympäristötavoitteet on asetettu siten, että uusi biotuotetehdas kykenee toimimaan nykyiselle tehdasintegraatille asetettujen lupaehtojen mukaisesti.
Hankkeen vaihtoehdot

YVA-menettelyssä arvioidaan seuraavia vaihtoehtoja:

VE0: Nykyisen sellutehtaan käytön jatkaminen
VE1: Rakennetaan uusi biotuotetehdas

Arviointiohjelma

Arviointiohjelma (pdf, 6,1 Mt)
Kuulutus (pdf) 18.5.2019
Lausuntopyyntö (pdf)

Arviointiohjelman paperiversio on 18.05.2019 - 17.06.2019 luettavissa seuraavissa paikoissa:

Kemin kaupungintalo, Valtakatu 26, 94100 Kemi
Keminmaan kunta, Kunnantie 3, 94400 Keminmaa
Lapin elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus (ELY-keskus), Hallituskatu 3 B, Rovaniemi

Arviointiohjelmaan voi tutustua myös Kemin (Marina Takalon katu 3) ja Keminmaan (Väylätie 6) kirjastoissa.

Yleisötilaisuus

Hanketta ja YVA-ohjelmaa koskeva avoin yleisötilaisuus pidetään 22.05.2019 klo 17:30 alkaen Kemin Digipoliksessa auditorio Horisontissa, osoitteessa Tietokatu 3.

Mielipiteen esittäminen

Arviointiohjelmasta voi esittää mielipiteitä ja antaa lausuntoja kirjallisesti toimittamalla ne viimeistään 17.06.2019 Lapin ELY-keskukseen sähköpostitse: kirjaamo.lappi@ely-keskus.fi tai postitse: Lapin ELY-keskus, PL 8060, 96101 Rovaniemi. Mielipiteissä ja lausunnoissa pyydetään mainitsemaan asian diaarinumero LAPELY/982/2019."

(Julkaistu 16.5.2019 klo 12.39, päivitetty 17.5.2019 klo 7.59)

https://www.ymparisto.fi/fi-FI/Asiointi_luvat_ja_y...

Käyttäjän jlinjama kuva
Jussi Linjama

Varmaan 70. Tuo 35 olisi vain havupuiden kuitupuun osuus, jolloin jäljelle jäisivät lehtipuut, havupuutukki, polttorangat yms.

Käyttäjän sepposimonen2 kuva
Seppo Simonen

Kirsi osaa hakea tietoa näppärästi joten nyt sanotaan että luonnontilassa olevat suot eivät ole hiilinielulaskelmissa mukana tämä olisi outoa siis noin viisi miljoonaa hehtaaria.
Itse hakkuumäärä niin jotenkin tuntuu kuin Vihreät politisoivat tämän edukseen maaseudun elinvoimaa vastaan.

Käyttäjän Kirsiomp kuva

#2

Jussi, mistä tähän päätelmään tulet? Miksi se olisi vain havun kuitupuun osuus?

Käyttäjän jlinjama kuva
Jussi Linjama

Päättelin sen omasta kirjoituksestasi "Tämä hakkuumääräarvio on arviointiselostuksen mukaan vain niukalti pienempi kuin havukuitupuun kestävä hakkuumahdollisuus koko Suomen tasolla."

Jotain vajaan 100 miljoonan m3 lukuja on kyllä esitetty aika paljon muuallakin.

Käyttäjän Kirsiomp kuva

Tässä linkki Kemin sellutehtaan YVA-menettelystä:

https://www.ymparisto.fi/fi-FI/Asiointi_luvat_ja_y...

YVA-KUULUTUS
ympäristökeskus

KEMIN BIOTUOTETEHTAAN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMA

Metsä Fibre Oy suunnittelee noin 1 500 000 sellutonnin biotuotetehtaan rakentamista Kemin integraattiin. Tehdas sijoittuisi nykyisen sellutehtaan pohjois- ja itäpuolelle Pajusaarelle sekä Sahansaarelle. Nykyinen sellutehdas valkaisemattoman pohjamassan linjaa lukuunottamatta purettaisiin uuden tehtaan käynnistyttyä.

Biotuotetehdasjalostaisi puusta sellun ohella biomateriaaleja, bioenergiaa, biokemikaaleja sekä lannoitteita. Raaka-aine- ja sivuvirrat hyödynnettäisiin tuotteina ja bioenergiana. Uutta sellukapasiteettia rakennettaisiin 1 300 000 tonnia/v. Käyttöön jätettäväksi suunnitellun vanhan pohjamassa linjan kapasiteetti on noin 180 000 tonnia/v.

Biotuotetehdas koostuisi sellutehtaasta ja sen tuotteita ja/tai oheistuotteita jalostavista muista biotuotelaitoksista. Tehtaalle voidaan rakentaa myöhemmin biotuotelaitoksia, kuten esimerkiksi ligniini-, biokuitu-, biokaasu-, komposiitti- ja kuoripellettilaitos.

Biotuotetehtaan vuotuinen kuitupuun käyttö olisi noin 7,6 miljoonaa kuutiometriä, eli noin 4,5 miljoonaa kuutiometriä nykyisen tehtaan käyttöä enemmän. Puu on tarkoitus hankkia pääosin Suomesta.

Biotuotetehtaan ympäristötavoitteet on asetettu siten, että uusi biotuotetehdas kykenee toimimaan nykyiselle tehdasintegraatille asetettujen lupaehtojen mukaisesti.

Hankkeeseen sovelletaan ympäristövaikutusten arvioinnista annetun lain (YVA-laki, 252/2017) mukaista ympäristövaikutusten arviointimenettelyä (WA-menettely).

Hankkeen ympäristövaikutus ten arviointiohjelma (YyA-ohjelma) on toimitettu yhteysviranomaisena toimivalle Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle (Lapin ELY-keskus). YVA-ohjelma on hankkeesta vastaavan laatima suunnitelma ympäristövaikutusten arviointimenettelyn toteutuksesta.

Jäljemmin hankkeesta vastaava esittää vaihtoehtojen vertailun ja muun arvioinnin tulokset YVA-selostuksessa. YVA-menettelyssä arvioidaan seuraavia vaihtoehtoja:

Vaihtoehto 0: Nykyinen sellutehdas jatkaa
Vaihtoehto 1: Rakennetaan uusi biotuotetehdas

NÄHTÄVILLÄ OLO

Arviointiohjelma on nähtävillä 18.05.2019 - 17.06.2019 seuraavissa paikoissa:

- Kemin kaupungintalo, Valtakatu 26, 94100 Kemi
- Keminmaan kunta, Kunnantie 3, 94400 Keminmaa
- Lapin elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus (ELY-keskus), Hallituskatu 3 B, Rovaniemi
- internet, www.ymparisto.fi/keminbiotuotetehdasYVA

Arviointiohjelmaan voi tutustua myös Kemin (Marina Takalon katu 3) ja Keminmaan (Väylätie 6) kirjastoissa.

LAPIN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS

Kutsunumero 020 636 0010 PL 8060
www.eIy-keskus.fihIarji 96101 Rovaniemi

Lapin ELY-keskus antaa arviointiohjelmasta yhteysviranomaisen lausunnon kuukauden kuluessa nähtävillä olon päätyttyä. Lausunnossa esitetään samalla yhteenveto muista lausunnoista ja mielipiteistä. Lausunto julkaistaan internetissä ja pidetään nähtävänä edellä mainituissa paikoissa koko
YVA-menettelyn ajan.

MIELIPITEIDEN ESITTÄMINEN

Arviointiohjelmasta voi esittää mielipiteitä ja antaa lausuntoja kirjallisesti toimittamalla ne viimeistään 17.06.2019 Lapin ELY-keskukseen sähköpostitse: kirjaamo.lappi(ely-keskus.fi tai postitse:

Lapin ELY-keskus, PL 8060, 96101 Rovaniemi. Mielipiteissäja lausunnoissa pyydetään mainitsemaan asian diaarinumero LAPELY/982/2019.

YLEISÖTILAISUUS

Hanketta ja YVA-ohjelmaa koskeva yleisötilaisuus pidetään 22.05.2019 klo 17:30 alkaen Kemin Digipoliksessa auditorio Horisontissa, osoitteessa Tietokatu 3.

LISÄTIETOJA

Hankkeesta vastaava: Kaisu Annala, puh. 040 449 4948 (Metsä Fibre Oy)
YVA-konsultti: Reetta Hurmekoski, puh. 040 35003167 (Sweco lndustry Oy)
Yhteysviranomainen: Matti Prakkula, puh. 029 037 034 (Lapin ELY-keskus)

Rovaniemellä 14.05.2019

Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Käyttäjän Kirsiomp kuva

Edellä olevaan YVA-menettelyyn sovelletaan YVA-lakia:

https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170252

ja

YVA-asetusta:

https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170277

ja lakia ympäristönsuojelulain 39 ja 83 §:n muuttamisesta

https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170256

Käyttäjän Kirsiomp kuva

LAUSUNTOPYYNTÖ LAPELY/982/2019, 14.05.2019:

LAPIN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS
Kutsunumero 020 636 0010
www.ely-keskus.fi/lappi
PL 8060
96101 Rovaniemi

Jakelun mukaan

LAUSUNTOPYYNTÖ METSÄ FIBRE OY KEMIN BIOTUOTETEHTAAN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMASTA

Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksessa (ELY-keskus) on ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain (252/2017) mukaista yhteysviranomaisen lausuntoa varten käsiteltävänä Kemin kaupungin alueelle sijoittuvan Metsä Fibre Oy Kemin biotuotetehtaan ympäristövaikutusten arviointiohjelma.

Lapin ELY-keskus varaa jakelussa mainituille tahoille mahdollisuuden lasunnon antamiseen arviontiohjelmasta viimeistään 17.6.2019.

Arviointiohjelma löytyy sähköisenä internetistä osoitteesta

http://www.ymparisto.fi/keminbiotuotetehdasYVA

Paperiversio arviointiohjelmasta toimitetaan tämän lausuntopyynnön mukana vain niille yksityisille tahoille, joilla ei välttämättä ole mahdollisuutta tulostaa. ELY-keskus toimittaa tarvittaessa erikseen paperiversioita arviointiohjelmasta. Niitä voi kysyä myös hankkeesta vastaavalta.

Lisätietoja antaa ylitarkastaja Matti Prakkula, puh. 0295 037 034

Ylitarkastaja Matti Prakkula

LIITTEET

Kuulutus
Arviointiohjelma

JAKELU

Alakemijoen kalastusalue
Bioenergia ry
Kemi-Karihaaran Omakotiyhdistys
Kemin Moottorivenekerho
Kemin Purjehdusseura Ry
Kemin satama Oy
Kemin Työväen Pursiseura ry
Kemi-Tornion Lintuharrastajat Xenus ry
Lapin aluehallintovirasto
Lapin ELY-keskus, kalatalousyksikkö
Lapin liitto
Lapin pelastuslaitos
Luonnonvarakeskus (Luke)
Meri-Lapin kehittämiskeskus ry
Metsähallitus
Museovirasto
Pohjois-Perämeren Ammattikalastajat ry
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
Pohjois-Pohjanmaan liitto
Sotisaaren kyläyhdistys ry
Suomen luonnonsuojeluliiton Lapin piiri ry
Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjois-Pohjanmaan piiri ry
Suomen metsäkeskus
Tornionlaakson maakuntamuseo
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)
Väylävirasto
Kemin kaupunki
Tornion kaupunki
Keminmaan kunta
Simon kunta

TIEDOKSI

Metsä Fibre Oy
Ympäristöministeriö / YVA-asiat
Suomen ympäristökeskus / YVA-asiat
Työ- ja elinkeinoministeriö

Käyttäjän Minnamaarialax kuva
Minna-Maaria Lax

No, Suomen metsäala on 22 miljoonaa hehtaaria. Kun Kuopion seudulla vuosikasvu on luokkaa 6-7 kuutiota per hehtaari, niin voisi varovasti arvioiden laittaa valtakunnan vuosikasvuksi 3-4 kuutiota per vuosi.

Kertolaskulla päästään tällä tavoin metsäkasvuhaarukkaan 66-88 miljoonaa kuutiota. Ja paljonko lienee hakkuurästejä menneiltä vuosilta? Tosin jos et hakkaa ajoissa, niin et hakkaa kohta ollenkaan!

Metsänhoitoon ja liikuntaan pätevät siis samat opit.

Käyttäjän Kirsiomp kuva

Minna-Maaria, täälläkö sen laskit? Ks. alla:

http://mela2.metla.fi/mela/tupa/index.php

Kokeilkaapa laskuria - mitä tuloksia te saatte?

--

Täällä myös lisätietoa asiaan saatavilla:

https://www.luke.fi/tietoa-luonnonvaroista/metsa/o...

Käyttäjän Minnamaarialax kuva
Minna-Maaria Lax

Tiedän omien metsieni kasvun, josta vedin tuon arvioni Ja kun metsäala tiedetään, niin ihan kertolaskulla tullaan noihin lukemiin. Luku on kaksinumeroinen ja lähempänä sataa kuin nollaa.

Harvennushakkuille uudet tehtaat tekevät hyvää. Vielä viisi vuotta sitten muutaman hehtaarin harvennuskuuseni päätyivät Jyväskylän kaupunkiin poltettaviksi, kun muita ostajia ei ollut.

Käyttäjän JaliKarjalainen1 kuva
Jali Karjalainen

No kait Suomessa tavoitellaan hakkuita 85 milj m3 vuosi ja tavoite kait on saada puut kasvamaan 150 milj m3 vuodessa, kun nyt metät kasvaa 107 milj m3 vuoši. Tavoitteeseen saada metsät kasvamaan jotain 150 milj m3/ v oisi saavutettavissa 2030--2050-- luvulla. Koe on kyllä olemassa, että kokeessa saatiin puu kasvamaan 80 % enemmän normaalitasosta, kun jälsisolua oli peukaloitu. Genetiikka ilmeisesti tulee myös metsiin ja voi mullistaa kasvut. Jalostettuja siemeniä kait jo käytetään ja geenikoivuja on kait jo istutettu. Onhan Suomessa kasvihuonekin, joka toimii ilman auringon valoa, kun ledvalot ovat auringon tilalla ja nämä ledvalot oisikin parempi ratkaisu kasvihuoneiiin kuin auringon valo. Puunkasvua voidaan lisätä monella tapaa, mutta geenipenkominen taitaa olla tehokasta, jos kokeessa puu kasvokin peräti 80 % enemmän

Kuitupuu hakkuurästejä on Pohjois--Suomessa . Veli Pohjonen, prof. on tänne kirjoittanut myös metsäjuttuja

Käyttäjän Kirsiomp kuva

Tein laskennan (katso kuvat blogitekstissä): 66,6 milj. m3 (2015-2024)

http://mela2.metla.fi/mela/tupa/index.php

Haaveillut 84 milj. m3 ovat ehdottomasti liikaa: Kemi ei siis mahdu enää kestävään hakkuumäärään, jos siis näihin lukuihin voi nyt luottaa.

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset