Kirsiomp

Metsä Fibre käynnistää Kemin sellutehtaan YVA-menettelyn

  • Käynnissä olevat...
    Käynnissä olevat...
  • ...hallitusneuvottelut määräävät
    ...hallitusneuvottelut määräävät
  • ...näiden arvojen tärkeysjärjestyksen. Mihin järjestykseen Sinä nämä laitat?
    ...näiden arvojen tärkeysjärjestyksen. Mihin järjestykseen Sinä nämä laitat?

"Kemin teh­das­hank­kees­sa uusi askel: Metsä Fibre käynnistää tehtaan YVA-menettelyn (Kaleva.fi, Pohjois-Suomi 8.5.2019, Heidi Peltonen)

Metsä Fibre on käynnistänyt ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA) Kemiin suunnitellun biotuotetehtaan osalta.

Metsä Groupiin kuuluva Metsä Fibre on toimittanut Lapin ely-keskukselle YVA-ohjeman tänään keskiviikkona.

Metsä Fibre tiedotti huhtikuun loppupuolella suunnittelevansa korvaavansa Kemin nykyisen sellutehtaansa uudella biotuotetehtaalla. Noin 1,5 miljardia euroa maksava tehdas olisi toteutuessaan metsäteollisuuden historian suurin investointi Suomessa ja sen sellukapasiteetti olisi 1,5 miljoonaa tonnia vuodessa.

Tehtaan rakentamisesta tehdään lopullinen investointipäätös aikaisintaan kesällä 2020. Jos tehdas päätetään rakentaa, sen toiminta voisi käynnistyä 2020-luvun alkupuoliskolla.

Arviointimenettelyssä käsitellään alueelle suunnitellun biotuotetehtaan ympäristövaikutuksia. Yhtiön mukaan arvioinnin tulokset otetaan huomioon hankkeen suunnittelussa ja päätöksenteossa.

Yhtiön mukaan YVA-prosessissa ei tehdä tehdashankkeita koskevia päätöksiä, vaan sen tavoite on tuottaa tietoa päätöksenteon tueksi sekä tuoda kansalaisille lisää tietoa ja vaikutusmahdollisuuksia hankkeeseen.

YVA-ohjelma tulee yleisön nähtäville 30 päivän ajaksi. Arviointiohjelmaan pääsee tutustumaan internetissä ja viidessä eri paikassa Kemin ja Keminmaan alueella. Arviointiohjelma tulee esille Lapin ely-keskukseen, Kemin kaupungintaloon, Kemin kaupunginkirjastoon, Keminmaan kunnantaloon ja Keminmaan pääkirjastoon.

Lisäksi Kemin Digipoliksessa järjestetään keskiviikkona 22. toukokuuta hanketta koskeva yleisölle avoin tiedotus- ja keskustelutilaisuus. Tilaisuus järjestetään osoitteessa Tietokatu 3 kello 17.30-20."

https://www.kaleva.fi/uutiset/pohjois-suomi/kemin-tehdashankkeessa-uusi-...

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

NäytäPiilota kommentit (5 kommenttia)

Käyttäjän Kirsiomp kuva

"Kampittaako Kemiin suunniteltu jättitehdas Kemijärvellä paljon pidemmällä olevan hankkeen? (Julkaistu HS:ssa 29.4., päivitetty 2.5.)

”Peli on tosi raakaa”, sanoo hallituksen puheenjohtaja

Kemijärven oma biotuotetehdas Boreal Bioref on hankkeena paljon pidemmällä kuin Metsä Groupin Kemiin kaavailema investointi.

Metsä Groupin Kemin valtavan sellutehdashankkeen etenemistä tiedettiin odottaa Kemijärvellä.

Metsäyhtiö Metsä Group kertoi perjantaina suunnittelevansa Kemiin tehdasinvestointia, joka olisi toteutuessaan yksi Euroopan suurimmista sellutehtaista. Se työllistäisi lähes 3 000 ihmistä ja maksaisi 1,5 miljardia euroa.

Kemijärven oma biotuotetehdas Boreal Bioref on hankkeena paljon pidemmällä kuin Metsä Groupin Kemiin kaavailema investointi. Käykö niin, että myöhemmin kisaan lähtenyt Metsä Group kerää koko potin?

Boreal Biorefin hallituksen puheenjohtaja Heikki Nivala pitää selvänä, että Metsä Group pyrkii perjantaisella näyttävällä esiintulollaan kampittamaan muita tehdashankkeita.

”Metsä Group pyrkii vaikuttamaan muihin investointeihin, ja erityisesti juuri Boreal Biorefiin, koska se on heidän investointiaan edellä.”

Boreal Biorefin piti saada päätös ympäristöluvasta huhtikuussa. Nyt päätös on luvattu toukokuuksi.

Pääyhteistyökumppani kiinalainen Camce on odottanut ympäristölupaa tehdäkseen lopullisen investointipäätöksen.

Boreal Bioref käynnisti ympäristövaikutusten arvioinnin eli yva-prosessin jo kesäkuussa 2016. Tehtaan esisuunnittelu käynnistyi 2013.

Metsä Groupin jättihankkeella sekä yva-prosessi että ympäristölupien hakeminen ovat vasta edessä. Yhtiö on ilmoittanut tekevänsä lopullisen investointipäätöksen aikaisintaan kesällä 2020. Kemijärveläisten mielestä aikataulu on käytännössä mahdoton.

Ympäristölupaprosessi kestää usein pitkään, Boreal Biorefilla se on ottanut tähän mennessä melkein kaksi vuotta.

Sekä Kemissä että Kemijärvellä suunnitellaan uutta tehdasta entiselle tehdasalueelle.

Kemijärvellä tehdas on nousemassa entisen Stora Enson sellutehtaan alueelle. Stora Enso lopetti tehtaan 2008, kun selluntuotantoa ajettiin alas ympäri maata.

Samana vuonna lopetti muun muassa UPM-Kymmenen tehdas Kajaanissa. Myös Kajaanin seudulle on kaavailtu viime vuosina uutta tehdasta KaiCell Fibersin toimesta.

Boreal Biorefin vuotuinen puuntarve on lähes kolme miljoonaa kuutiometriä. Metsä Groupin tehtaan myötä kuitupuun käyttö lisääntyisi noin 4,5 miljoonalla kuutiometrillä.

”Metsä Group on nyt erityisen huolissaan raaka-aineen ostosta Lapin alueella. He tajuavat, että alueella, jossa ei ole muita tuotantolaitoksia, Boreal Bioref on puunostajana ylivoimainen, koska meillä rahtikustannus jää pois.”

Nivala korostaa, että vaikka Kemijärven-tehdas maksaa metsänomistajille puusta enemmän, puun hinta tehtaan portilla on yhtiölle halvempi.

Jos Kemijärven tehdashanke nytkähtää lopulliseen maaliinsa lähiaikoina, Metsä Group joutuu toteuttamaan Kemin kaavailunsa pienempänä, arvioi Nivala.

Mielenkiinnon kohteena Lapin metsämarkkinoilla on myös Stora Enso. Sen Veitsiluodon sellutehdas Kemissä on joutumassa ahdinkoon, jos Metsä Groupin jättikaavailut toteutuvat.

Kemijärvellä ei nähdä hyvänä tilannetta, jossa Metsä Group hallitsee Kemin kautta Lappia ja Stora Enso Oulusta käsin muuta Pohjois-Suomea.

”Tällainen reviirijako olisi metsänomistajille ja koko aluetaloudelle tappio”, Nivala sanoo.

Nivalan mukaan kilpajuoksu on nyt raakaa peliä.

”Peli on tosi raakaa tällä hetkellä. Globaalit yhtiöt eivät kaihda mitään.”

(Kirjoittajan lähisukulainen on yksi Kemijärven biotuotetehtaan puuhamiehistä, hallituksen jäsen ja omistaja. Kirjoittaja on jutun julkaisun jälkeen todettu esteelliseksi käsittelemään tätä aihepiiriä jatkossa.

Oikaisu 29.4. klo 18.10: Boreal Biorefin hallituksen puheenjohtajan Heikki Nivalan titteliksi oli kirjoituksen aiemmassa otsikossa mainittu virheellisesti toimitusjohtaja.)"

Käyttäjän Kirsiomp kuva

"Metsä Fibre käynnistää Kemin biotuotetehtaan YVA-menettelyn"

Metsä Fibre | Lehdistötiedote | 8.5.2019 14:58 EEST

Metsä Fibre lehdistötiedote 8.5.2019

- - "Lapin ELY-keskus asettaa Metsä Fibren laatiman YVA-ohjelman yleisön nähtäville mielipiteiden ja lausuntojen esittämistä varten 30 päivän ajaksi. Tällöin arviointiohjelmaan voi tutustua internetissä

www.ymparisto.fi/keminbiotuotetehdasYVA

sekä seuraavissa paikoissa:

- Lapin ELY-keskus, Valtakatu 28, Kemi
- Kemin kaupungintalo, Valtakatu 26
- Kemin kaupunginkirjasto, Marina Takalon katu 3
- Keminmaan kunnantalo, Rantatie 21
- Keminmaan pääkirjasto, Väylätie 6.

Hanketta koskeva yleisölle avoin tiedotus- ja keskustelutilaisuus järjestetään keskiviikkona 22.5.2019 kello 17.30–20.00 Kemin Digipoliksella osoitteessa Tietokatu 3, Kemi." - -

https://www.metsafibre.com/fi/media/tiedotteet/Pag...

Käyttäjän Kirsiomp kuva

ymparisto.fi:

"YVA-päätökset

YVA-laki määrää tietyn kokoluokan hankkeet aina YVA-menettelyyn. Menettelyä voidaan soveltaa myös tätä pienempiin tai muihinkin kuin asetuksessa mainittuihin hankkeisiin, jos hankkeista katsotaan aiheutuvan merkittäviä haitallisia ympäristövaikutuksia.
ELY-keskus päättää menettelyn tarpeellisuudesta

Hankkeen voi määrätä YVA-menettelyyn elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus). Sen on tehtävä päätös kuukauden kuluessa saatuaan asiasta riittävät tiedot. Hankkeesta vastaava saa tilaisuuden tulla kuulluksi ennen kuin päätös tehdään.

Ydinenergialaissa tarkoitettuja ydinlaitoksia koskevat päätökset tekee työ- ja elinkeinoministeriö.

"Kuka tekee aloitteen?

Aloite YVA-menettelyn käynnistämiseen voi tulla keneltä tahansa, kuten kansalaiselta, kansalaisjärjestöltä, hankkeesta vastaavalta tai muulta viranomaiselta. Aloite täytyy tehdä kirjallisessa muodossa.

Kun vaikutusten merkittävyyttä harkitaan, otetaan huomioon hankkeen ominaisuudet, sijainti ja vaikutusten luonne.

Voiko päätöksestä valittaa?

Päätös on nähtävillä vaikutusalueen kuntien ilmoitustauluilla 14 päivää. Hankkeesta vastaava voi valittaa päätöksestä hallinto-oikeuteen. Muut voivat hakea muutosta ELY-keskuksen päätökseen lupapäätöksen yhteydessä."

Lisätietoja

Neuvotteleva virkamies Seija Rantakallio, ympäristöministeriö,
puh. 0295 250 246, etunimi.sukunimi@ym.fi

https://www.ymparisto.fi/fi-FI/Asiointi_luvat_ja_y...

Käyttäjän Kirsiomp kuva

Sisävesiliikenteen luominen/uudistaminen tulee sisällyttää yhdeksi keskeiseksi "ilmiöksi" tulevissa hallitusneuvotteluissa ja erityisesti Kemin ja muiden vireillä olevien sellutehdashankkeiden YVA-ohjelmissa ja -arvioinneissa:

Sisävesiliikenteen mahdollisuudet tulee selvittää ja ottaa mukaan "Hiilineutraali ja luonnon monimuotoisuuden turvaava Suomi", "Suomi kokoaan suurempi maailmalla", "Elinvoimainen Suomi", "Luottamuksen ja tasa-arvoisten työmarkkinoiden Suomi", "Kestävän talouden Suomi", "Oikeudenmukainen, yhdenvertainen ja mukaan ottava Suomi" ja "Osaamisen, sivistyksen ja innovaatioiden Suomi" - siis lähes kaikissa hallitusneuvottelupöydissä.

- - "EU:ssa on sovittu viidesta liikennemuodosta. Se viides liikennemuoto on jätetty tutkimatta ja niinollen huomioon ottamatta.

Erityisesti tämä toimenpide on tehty onnistuneesti vuoden 2011 EU :ssa sovitun vastaisesti

https://ec.europa.eu/transport/themes/strategies/2...

josta mm oikeuskansleri huomautti vuonna 2014 ja samoin EU tilintarkastustuomioistuin vuonna 2015" - -

http://bionavigaattori.puheenvuoro.uusisuomi.fi/27...
---

Kattavalla ja toimivalla sisävesiliikenteen luomisella olisi todella merkittävät pitkänajan vaikutukset Suomen kestävälle taloudelle.

Kääritäänkö ne kuuluisat hihat?

Käyttäjän Kirsiomp kuva

Miksi hallitusneuvotteluissa on "Hiilineutraali ja luonnon monimuotoisuuden turvaava Suomi" -työryhmässä myös Kimmo Tiilikainen (kesk.)?

Mitä ovat nämä eduskunnasta pudonneet hallitusneuvottelijat? Millä mandaatilla he ovat neuvottelemassa tulevasta hallitusohjelmasta?

Samoin nyt myös "Kestävän talouden Suomi" -työryhmässä phj Lauri Ihalainen.

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset