Kirsiomp

Kemin biotuotetehdas tarvitsee YVA-selvitykset ja -arvioinnin 0-vaihtoehdolla

  • Lain mukaan ensin selvitetään ympäristövaikutukset (YVA, SOVA)
    Lain mukaan ensin selvitetään ympäristövaikutukset (YVA, SOVA)
  • ... ja niiden yhteydessä mietitään myös hankkeen taloudelliset seikat ja päätetään toteutuuko hanke
    ... ja niiden yhteydessä mietitään myös hankkeen taloudelliset seikat ja päätetään toteutuuko hanke

 

YVAssa hankkeen vaikutukset arvioidaan suunnittelun yhteydessä ennen päätöksentekoa, jolloin tuleviin ratkaisuihin voidaan vaikuttaa. YVA on suunnittelun apuväline, jonka tulokset on otettava huomioon hankkeen lupaharkinnassa.

Hanketta suunnitteleva taho huolehtii tarvittavien ympäristöselvitysten tekemisestä. Suunnittelusta voi vastata yksityinen yritys tai julkinen taho, esimerkiksi Liikennevirasto. Menettelyä ohjaa ja valvoo yhteysviranomaisena toimiva ELY-keskus. Ydinenergiahankkeissa yhteysviranomaisena toimii työ- ja elinkeinoministeriö.

YVAan saavat osallistua kaikki ne, joihin hanke voi vaikuttaa. Tiedonsaanti ja osallistuminen ovatkin menettelyn kulmakiviä.

Lainsäädännössä on määritelty hankkeet, joista on aina tehtävä ympäristövaikutusten arviointi. Menettelyä voidaan soveltaa myös tätä pienempiin tai muihinkin kuin asetuksessa mainittuihin hankkeisiin, jos niistä katsotaan aiheutuvan merkittäviä haitallisia ympäristövaikutuksia. Jos arvelet, että tietty hanke voi aiheuttaa haitallisia vaikutuksia, jotka edellyttävät ympäristövaikutusten arviointia, ota yhteys oman alueesi ELY-keskukseen, joka päättää menettelyn tarpeellisuudesta.

Lähde:

https://www.ymparisto.fi/fi-FI/Asiointi_luvat_ja_ymparistovaikutusten_ar...

HUOM!

YVA-arvioinnissa on mukana eri sijaintipaikkavaihtoehtojen lisäksi aina 0-vaihtoehtokin eli se, että hanke ei toteudu.

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

1Suosittele

Yksi käyttäjä suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelija

NäytäPiilota kommentit (18 kommenttia)

Käyttäjän Kirsiomp kuva

Ks. myös Veikko Hintsasen tuore blogikirjoitus aihetta liipaten:

http://bionavigaattori.puheenvuoro.uusisuomi.fi/27...

Näyttäisi, että Haavistolla, Ohisalolla, Kemin biotuotetehtaalla ja Hintsasen blogilla on yksi yhteinen nimittäjä, ja se on Kemin biotuotetehtaan puuttuva YVA-arviointi ja YVA:n puuttuvat ympäristövaikutusten arvioinnit sekä sijaintipaikkatarkastelut + 0-vaihtoehto. Näihin YVA-selvityksiin oleellisesti liittyvät myös tie- ja vesiliikenneasiat sekä eri maakuntien intressit ja EU.

Kaikki edellä mainittu kun liittyy kaikkeen, ja nyt yht' äkkiä vihreiden tulisi antaa vastauksensa tähän mahtavaan asiakokonaisuuteen osana hallitusneuvotteluja ilman, että yhtäkään YVA-selvitystä tai -arviointia on tehty. Kohtuutonta.

Käyttäjän jukkakleppalahti kuva
Jukka Leppälahti

Vihreät voivat kertoa tukevansa esisuunnittelua YVA selvitystä varten. Esisuunnittelu tarvitaan, koska ilman sitä YVA:a ei voi tehdä, koska ei tiedetä mitä arvioidaan. Päätökset tehdään ja luvat myönnetään sitten myöhemmin kun ympäristövaikutukset tiedetään. Maalaisjärjen mukaan luulisi tämän kelpaavan vihreille.

Toivottavasti tehdasta ei ajeta Kiinaan, jonka yva vaatimukset ovat leväperäiset. Suomessa rakennetaan maailman puhtaimmat tehtaat.

Käyttäjän Kirsiomp kuva

Jukka, rakennetaan vaan maailman puhtaimmat tehtaat, mutta tuodaan puu ulkoa. Pakkoko sitä on meidän monimuotoista luontoa tärvellä näillä jättitehtailla?

Joku nörtti osaa varmasti mallintaa sen, miltä Suomi näyttää esim. 10 vuoden päästä kun Äänekoski ja Kemi ym. laitokset rohmuavat puustomme?

Vielä kerran - ja taas uudelleen: esim. Äänekosken biotuotetehdas syö puuta 240 puurekallista ja 70 junavaunullista joka ikinen päivä. Ja pääasiassa puut tulevat 150 km:n säteeltä Äänekosken ympäristöstä. Siis myös Jyvässeudulta. Siinä se minun huoli.

Kemiin en tahtoisi samaa skenaariota.

Käyttäjän bionavigaattori kuva
Veikko Hintsanen

Äänekosken ja Kuopion sellutehtaitten Ympäristö lupa,raaka aine hankinta logistiikka ja viennin logistiikkaa päätettäessä seuraavat faktat ovat yhä tutkimatta. Ja ottamatta huomioon.

Liikenteen kustannuksia ja päästöjä voidaan huomattavasti alentaa kun päätökset tehdään seuraavat yksityiskohdat huomioon ottaen.

Esimerkin mukaan noin 20000 m3 tavaramäärä voidaan toimittaa tehtaille kolmella laivalla ,joiden tarvitsema energia investointi ja käyttö henkilöstömäärä on murto osa maaliikenteen vastaavasta, ympärivuotisesti Järvi Suomen alueella
eli päätökset uuteen harkintaan koskien:

1) vähäpäästöinen energia liikenteessä ,
2) liikenteen päästöt ,
3) valtion liikenneinfra ja ulkoiset kustannukset/ säästävän vesiliikenne mahdollisuuden ottaminen huomioon erityisesti alueen raaka aine hankinnoissa kun
4) ympäristölupia ei myönnetä ilman em selvityksiä joista perustat löytyvät seuraavista viitteistä

viitteet: 1) ja 3) https://www.lvm.fi/documents/20181/815655/Julkaisu...

1) ja 2)

http://www.sisavesi.fi/wp-content/uploads/2018/04/12.1-IWW-aluksille-Ympäristö-tuloksia-uusilla-menetelmillä-Vesiliikenneseminaari_Soukka-1.pdf

3)

http://www.sisavesi.fi/wp-content/uploads/2018/04/...

4)

http://www.sisavesi.fi/?page_id=346

Käyttäjän JaliKarjalainen1 kuva
Jali Karjalainen

no voisi ensin saada metsät kasvamaan 150 milj m3/ v, tätähän tavoitellaan jonnekin 2035 vuoteen tai Kemin sellutehtaan kanssa metsät pitäisi saada kasvamaan tuo 150 milj m3/v yhtäaikaa, geenimetsät kyllä kasvisi rajusti,jalostetut siemenet, jälsisolun muokkaus, taimikkohoito, täsmälannoitus muokkaus, jne.Puunkasvua pitäisi lisätä ja nopeuttaa ensin. Paperimies arvioi, riittääkö puut?

Käyttäjän Kirsiomp kuva

Siirrän Sepe Törrösen viestin tänne, koska oli vilahtanut vähän väärään kohtaan blogissani:

"En ymmärrä tätä Kemistä vouhottamista, savossa luvat on jo kunnossa ja puunkulutuksen kasvu suurempaa kuin Kemissä koska tehdas ei korvaa mitään vanhaa."

Käyttäjän JaliKarjalainen1 kuva
Jali Karjalainen

no arviot on sillai, että vuotuinen hakkuumäärä oisi 84 milj.m3 ajalla 2015--2024ja sitten vuotuinen hakkuumäärä oisikin 90 milj m3 ajalla 2025--2034,kun puut kasvaakin koko ajan. MetsäGroupin tehdas nostaisi hakkuita 83 milj m3/ vuosi eli hakkuut nyt sitten riittäisikin. Taudit ja myrskyt voivat alentaa arviota, mutta lämmöt ja hiili co2 nostavatkin. Kait taudit kulkee metsässä nopeudella 1ha/150 vuotta

Käyttäjän jukkamikkola kuva
Jukka Mikkola

Tässä tullaan noudattamaan japanilaista päätöksentekotapaa, jossa päätökset tehdään ensin ja sitten neuvotellaan.

Nyt ovat ”isot pojat” asialla ja itse asiassa nämä YVA- selvitykset on jo ”tehty”. Niillä tulee olemaan lähinnä kosmeettinen merkitys hankkeelle, joka tuo ”leipää” moneen pöytään ja itse asiassa ruokkii myös monta leipänsä julkishallinnosta ansaitsevaa Pohjois-Suomessa.

Käyttäjän Kirsiomp kuva

Jukka, juuri näin nämä hankkeet tuppaavat menemään, kuten sanot. Tämä kun on kuulema sitä normien purkua ja kaavoituksen sujuvoittamista.

Kuntalaisilla ja kansalaisilla ei ole enää mitään sanomista eri hankkeiden suhteen - ei sijainnin eikä luontoa ja kulttuuria koskevien asioiden suhteen.

Suomi rikkoo törkeästi ja alati EU:n SEA-direktiiviä, Århusin yleissopimusta ja Faron yleispuitesopimusta vastaan; kuten omaa perustuslain 20 §:ääkin vastaan.

Sipilän hallitus on vienyt kansalaisilta ja kuntalaisilta kaiken vaikutusmahdollisuuden näennäisesti hyvältä näyttävien normien purun ja kaavoituksen sujuvoittamisen merkeissä.

Elyillä ja Aveilla ei ole enää mitään virkaa tässä kaavoituksen ja maankäytönkuviossa ja siten LUOVA-virastonkaan tuominen - joka yhdistää edelliset tahot - ei ole enää mitään merkittävää huononnettavaa tähän kokonaisuuteen. Pohjalla kun jo ollaan muutenkin.

Kunnilla on itsehallinto alueellaan ja sitä se myös täysin härskisti lobattujen kaavoitusten avulla käyttää hyväkseen rikkoen törkeästi lakeja. Kuntalaisten valitusoikeudet on viety ja tehty kalliiksi.

Käyttäjän Kirsiomp kuva

Veikko Hintsanen kirjoitti Uimosen blogissa 28.12.2018 näin:

”Niin kaikkein ensimmäiseksi maantieliikenne volyymien siirto vesiliikenteeseen edellyttäisi LVM:n lukevan se mitä EU:ssa on sovittu ja toimivan EU liikennestrategiassa sovitun mukaisesti , alkaen siitä, että LVN ottaisi sisävesiliikenteen mahdollisuudet mukaan ja aloittaisi todelliset tutkimukset siitä liikenne strategia mahdollisuudesta, että jo vuonna 2011 EU:ssa Suomi sopi raskaan maantieliikenteen siirtämisistä vesiliikenteeseen.

https://ec.europa.eu/transport/themes/strategies/2...

nämä tutkimukset aloitettiin vasta 1.11.2011 Kotkassa ja vain osaa sisävesiväylästöä(Saimaa) koskien

https://www.merikotka.fi/projects/infuture-future-...

ja ne valmistuvat 10 sen jälkeen kun EU:ssa on asiasta sovittu.
Sen sijaan tehdään samaan aikaan Suomi on Saari liikennejärjestelmää tukemaan noin 500 eri tutkimusta joissa ei ole otettu huomioon vesiliikennemahdollisuutta mistä sovittiin, sisältäen mm kymmenien miljardien erilaisia raideliikennekehittämis projekteja niin Pohjois kuin Etelä Suomeen.”

Lähde (kommentti nro 49):

http://buimonen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/266510-vi...

---

Veikko, tämä alla olevan löysin - onko tuorempaa? (Kaikki linkkisi eivät olleet aktiivisia kommentissasi nro 10):

TULOKSIA

•Polttoainetta kuluu maakaasukäyttöisessä laiva vaihtoehdossa 54 prosenttia vähemmän energiana laskettuna kuin maantiekuljetuksissa
– Pelkät kuljetukset huomioituna

•Vuosittaiset hiilidioksidi päästöt ovat maakaasukäyttöisessä laivavaihtoehdossa 66 prosenttia pienemmät kuin maantiekuljetuksissa
–Pelkät kuljetukset huomioituna

Lähde:

http://www.sisavesi.fi/wp-content/uploads/2018/04/...

Käyttäjän Kirsiomp kuva

Ks. alla olevasta (aseta aikaosoitin kohtaan 1:24:40)

https://down0-80133-down0.dna.qbrick.com/80133-dow...

... ihan hyviä tuumailuja, jotka tulisi nyt viimeistään ottaa tarkasteluun näiden suurten biotuotetehtaiden puutavarakuljetuksissa.

Voitaisko 240 puurekkalastillista ja 70 junavaunullista puuta per päivä kuljettaa Äänekosken biotuotetehtaalle vesistöreittejä pitkin?

Ks. myös:

MAAKUNTAKAAVOITUS 2040 JA VESILIIKENTEEN TULEVAISUUS

https://docs.wixstatic.com/ugd/9247af_631968e796ed...

https://www.vesitiet.org/aineistoja-2018

Käyttäjän bionavigaattori kuva
Veikko Hintsanen

yksi laiva suoriutuu noin 3 miljoonan m3 vuotuisesta kuljetusmäärästä Keitele Päijänteellä uuden logistisen mallin avulla.

http://www.sisavesi.fi/wp-content/uploads/2018/04/12.1-IWW-aluksille-Ympäristö-tuloksia-uusilla-menetelmillä-Vesiliikenneseminaari_Soukka-1.pdf sivut 6-9

mallin eteen tehtiin aika paljon töitä 2010 vaihteessa ennen Suomen virallista erkanemista viiden liikennemallin järjestelmästä neljän liikennemuodon järjestelmään vuoden 2012 kevään eduskunnan päätöksessä hyväksyä liikenneviraston ehdottama liikennepoliittinen selonteko "epämääräisten" (oikeuskanslerin toteamus OKV/4/50/2011 vuodelta 2014 ) poliittisten perustelujen vuoksi.

mm Jyväskylän ELY ja Vesitieyhdistyksen kanssa teimme kokonaisarvioita joista tämä toimitettiin niin LVM:lle kuin muille päättäjille :

http://www.sisavesi.fi/wp-content/uploads/2018/04/12.9-vesitieyhdistyksen-Keitele-Päijänne-Hake-projekti-ja-Ultra-keveät-laivat.pdf

Käyttäjän bionavigaattori kuva
Veikko Hintsanen

yritän tähän vielä noita em linkkejä

http://www.sisavesi.fi/wp-content/uploads/2018/04/12.9-vesitieyhdistyksen-Keitele-Päijänne-Hake-projekti-ja-Ultra-keveät-laivat.pdf

http://www.sisavesi.fi/wp-content/uploads/2018/04/12.1-IWW-aluksille-Ympäristö-tuloksia-uusilla-menetelmillä-Vesiliikenneseminaari_Soukka-1.pdf

Käyttäjän Kirsiomp kuva
Kirsi Oksiala-Mäki-Petäjä Vastaus kommenttiin #18

Harmi, että linkit eivät nytkään aukea.

Voisi olla parempi, että annat ohjeen sanallisesti, mistä nuo löytyvät. Linkit kun eivät usein yllä pdf-tiedostoihin saakka, vaan pitää antaa sitä edellinen osoite.

Käyttäjän bionavigaattori kuva
Veikko Hintsanen

Tuo Viialaisen raportti on ihan hyvä. Samanlaiset raportit tulisi tehdä niin Kokemäenjoen kuin koko Keitele Päijänteen alueelta.

Laivamallikin on mallisuojattu ja kehitetty valmiiksi. Vain Updeittaus viimeisiin tekniikan ja tietoliikenne yhteyksien mahdollistamaan logistiikkaan tarvitaan . VTT:kin on suositellut 800 000 euroa tukea hankkeelle ,mutta LVM ja TEM sen tyrmäsivät vuonna 2010 Olisi nyt aika nostaa se naftaliinista.

http://www.sisavesi.fi/?page_id=210 jossa hakelaiva bioship 1

ja laajentaa konttiliikenteeseen.

http://www.sisavesi.fi/wp-content/uploads/2018/04/...

Käyttäjän Kirsiomp kuva

Veikko, jostakin syystä kaikki linkkisi eivät ole aktiivisia. Ja on harmi, että blogikirjoitukset kommentteineen painuvat niin pian aina piiloon.

Minusta sinun kannattaisi avata vielä tästä asiasta ihan uusi blogikirjoitus, jossa tuot vain pääkohdat esiin. Mitä mielestäsi pitäisi nyt tehdä ensimmäiseksi ja kenen pitäisi tehdä mitäkin, jotta sisävesiliikennettä voitaisiin kehittää kansantaloudemme kannalta parhaaksi - sinun näkemyksesi mukaan.

Tietoa on niin paljon saatavilla, että olisi hyvä, jos joku asiantuntija kokoaisi ne kansantajuisesti näkyville hyvien kuvien kera.

Ei tarvitse olla pitkä esitys. Pääkohdat riittää ihan vaikka ranskalaisin viivoin.

Kiitos hyvistä pohdinnoistasi jo tähän mennessä :)

Käyttäjän bionavigaattori kuva
Veikko Hintsanen

Hei
En tiedä kun aina silloin tällöin ei saa millään linkkejä näkyviin ….
+++
No laitoin seuraavan kommentin https://www.uusisuomi.fi/comment/846554#comment-84...
Mikko Toivosen pohdintoihin Kemin sellutehtaasta.
”Meille on kuitenkin omaa kokonaistalouttamme ajatellen parempi mitä enemmän pystymme tavalla tai toisella hankitusta puusta sitä jalostustoimintaa Suomessa tekemään, sillä se tuo joka tapauksessa erittäin arvokkaat tehdastyöpaikat ja melkoisen logistiikkatyöllistämisen vaikka puu tuotaisiinkiin.”
Olen kanssasi täysin samaa mieltä. Mielestäni rannikkosatamien tehtaitten tulisi keskittyä tuonti ja vientipuun maximaalisiin käyttöihin. ja sisämaan tehtaitten oman maan puun maximikäyttöön.
Nyt käyty ja käymässä oleva keskustelu Kemin sellutehtaan sijainnin (meriyhteydet) takia jättää sisä Suomeen jo rakennetun (Äänekoski ) ja ympäristölupamenettelyssä oleva Kuopion sellutehtaan puutteellisilla (ja poliittisesti tarkoitushakuisilla metsäteollisuuden lobbaamilla ) tiedoilla ja hallintomenettelyillä tehtyjen ympäristöselvitysten edelleen puimisen tekemättä, kun meidän maamme maantieliikenteen siirrot vesille jäävät huomioon ottamatta, kun Kemi ja yltiö-investoinnit raideliikenteeseen vievät koko poliittisen kentän, median ja eduskunnan sekä hallituksen huomion.
viitteet:
1) metsäteollisuuden tavoitteet tulevalle hallitukselle: http://bionavigaattori.puheenvuoro.uusisuomi.fi/27...

2) Helsingin Uudenmaan ja raideliikenne tavoitteet vs tuleva demari Hallitus ja kestävän kehityksen mukaisen EU liikennestrategian tavoitteet
http://bionavigaattori.puheenvuoro.uusisuomi.fi/27...

3) Muut poliittiset puolueet ja niiden liikennepoliittiset tavoitteet / pelkkää raideliikennettä.
http://bionavigaattori.puheenvuoro.uusisuomi.fi/27...

4) Maakuntien liittojen (Järvi Suomi) edunvalvonta - herääminen aluepoliittisesti merkittäviin tavaraliikenteen logistisiin muutoksien vaatimuksiin http://bionavigaattori.puheenvuoro.uusisuomi.fi/27...
ja
https://docs.wixstatic.com/ugd/9247af_631968e796ed...

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset