Kirsiomp

Oikeus-, kaavoitus- ja rakennusviranomaiset opiskelemaan ympäristöoikeutta

  • "Käräjäsalit tarvitsevat luonnontieteilijöitä" (KSML 28.4.2019 mielipidekirjoitus)
    "Käräjäsalit tarvitsevat luonnontieteilijöitä" (KSML 28.4.2019 mielipidekirjoitus)

 

"Käräjäsalit tarvitsevat luonnontieteilijöitä" (KSML 28.4.2019, mielipidekirjoitus)

Ympäristön pilaamisesta joutuu harvoin käräjille. Tämä johtuu osin siitä, että ympäristöä suojelevat lait ovat monitulkintaisia.

Lakiin on kirjattu epämääräisiä käsitteitä, kuten ympäristön “merkittävä” heikentyminen tai “kohtuuton” rasitus. Niiden tulkitseminen vaatii syvällistä ymmärrystä biologisista syy–seuraussuhteista.

Juristeilla ja syyttäjillä ei aina ole asiantuntemusta ympäristön tilan muutoksesta ja sen vakavuudesta. Tästä johtuen monista ympäristörikosepäilyistäkään ei usein nosteta syytettä.

Luonnonsuojelulain tärkein tavoite on suojella luonnon monimuotoisuutta, ja sen noudattamisessa ja tulkinnassa viranomaisilla on suuri vastuu.

Lain tulkinnan avuksi on saatavilla paljon tutkijoiden tuottamaa päivitettyä tietoa ympäristön tilasta, kuten ministeriön oppaita sekä luontoinventointeja ja -selvityksiä. Lain tulkinta tämänkaltaisten selvitysten avulla vaatii kuitenkin yhteistyötä biologien ja muiden luonnontieteilijöiden kanssa.

Asiantuntijoista olisi voinut olla apua esimerkiksi Valkeakosken Kaapelinkulman kultakaivostapauksessa, jossa aluehallintovirasto antoi kaivokselle puoltavan ympäristölupapäätöksen.

Ympäristölupapäätöksessä sanottiin muun muassa, että “toiminnasta ei aiheudu terveyshaittaa, merkittävää pohjavesiympäristön pilaantumista tai sen vaaraa”, vaikka pohjavesivaikutuksia ei edes tutkittu riittävästi päätöksen tekemiseksi.

Tässä tapauksessa olisi ollut hyvä tehdä kattavampi ympäristövaikutusten arviointi ja käyttää luonnontieteilijöitä selvityksen tulkinnassa. Samassa päätöksessä ei myöskään otettu kattavasti huomioon kaivosalueen laajempaa vaikutusta ympäristöön.

Juristien ja lupaviranomaisten tulisikin tehdä yhä enemmän yhteistyötä biologien ja geologien kanssa ympäristöön liittyvissä asioissa. Asiantuntijoiden välisellä yhteistyöllä on mahdollista minimoida ympäristövahinkoja ja -rikoksia, sekä saada myös ympäristörikosepäilyt käsittelyyn.

 

Suvi Järvenpää

Marko Malin

Tiede ja yhteiskunta -kurssi

Konneveden tutkimusasema

Jyväskylän yliopisto

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

2Suosittele

2 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (7 kommenttia)

Käyttäjän Kirsiomp kuva

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 92/2011/1

Länsi-ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/315/04.08/2010

Annettu julkipanon jälkeen 26.8.2011

"ASIA

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Kaapelinkulman kultakaivoksen toimintaa sekä hakemus päätöksen noudattamiseksi muutok-senhausta huolimatta, Valkeakoski

HAKIJA

Polar Mining Oy

Kummunkuja 3838200

SASTAMALA" - - (jatkuu alla)

http://www.avi.fi/documents/10191/56868/lssavi_paa...

Käyttäjän juhamyllarinen kuva
Juha Myllärinen

Ei auta korruption tapauksessa, jos oletetaan, että korruptiolla on merkitystä, tai se voi nousta isoon osaan.

Lääkäritaustakin voi olla päätöksenteossa niin ja näin, jos lääketiedettä sovelletaan vaikka vakuutusasioita koskevasti.

Käyttäjän Kirsiomp kuva

Juha, valitettavasti se on juuri näin kuten sanot.

Käyttäjän Sanna50 kuva
Sanna Tenkula

Erikoissuojelu pelaa ylintäviranomaista myöten. Korruptio kukoistaa.

2014 vuonna KHO ei tehnyt kaupungille myönteistä päätöstä kaavasta ja louhimoa ei hyväksytty kaavaan. Kun eivät saaneet EO-alueeksi (maa-aineksen otto), kaupunki omavaltaisesti vääristeli kaavaan louhosalueen kaavattomaksi.

Tapauksestamme jopa ympäristöministeriön virkamies antaa perätöntä tietoa tapauksestamme ministeri Kimmo Tiilikaiselle. Tätä “kulttuurimaisemaa” on ympäristöministeriö suojellut vuodesta 1991 saakka. KHO (2014) kielsi päätöksessään louhimon ja uusi asutus sallittiin.

Milloin syntyy jääviys asioiden hoidossa: ”Tuomarin tekee esteelliseksi myös se, jos hän on jo käsitellyt asiaa toisessa tuomioistuimessa, viranomaisessa.”

Oulun hallinto-oikeuden esittelijä/lakimies myönsi louhijalle luvat aikoinaan täysin väärillä tiedoilla. Kyseinen lakimies päätöksessä sivuutti kokonaan räjäytystoiminnan ja muut eri lakeihin liittyvät vaatimukset. Samoin monet kerrat paikalla käyneenä tietää tuhotun ympäristön. Edelleen 2016 vuonna sama lakimies häärää ELY:n lakimiehenä tässä asiassa valvontaviranomaisen roolissa. 2016 v. louhijalle haettiin taas lupia väärillä tiedoilla, vaikka kaikki on louhittu ja tuhottu, mutta maisemointi on mahdotonta toteuttaa. Kaupunki hävisi kaavavalituksen ja louhimo ei saanut EO-merkkiä ja lupia ei voisi edes hakea, mutta koneisto toimii...

Rikoslaki Virka-aseman väärinkäyttö:
Virkamies hankkiakseen itselleen tai toiselle hyötyä taikka aiheuttaakseen toiselle haittaa tai vahinkoa. Virka-aseman väärinkäyttämisessä on kyse hyötymis- tai vahingoittamistarkoituksesta. Törkeästä virka-aseman väärinkäyttämisestä on kyse, jos väärinkäyttö on kokonaisuutena arvostellen törkeä ja virkamies tavoittelee huomattavan suurta hyötyä tai pyrkii aiheuttamaan tuntuvaa haittaa tai vahinkoa tai tekee rikoksen suunnitelmallisesti tai häikäilemättömästi.

Käyttäjän Sanna50 kuva
Sanna Tenkula

Miten ympäristölupa yleensäkään annetaan yritykselle, joka johtaa jatkuvasti harhaan hakemuksissaan. Kaivokset/louhimot ym.

Haluan teidän pohtivan, mitä tarkoittaa, kun joutuu tahtomattaankin sen kysymyksen eteen, mitä vääriin tietoihin perustuva ympäristölupa/päätös todella merkitsee saajalleen, kansalaiselle.

On syntynyt kokonainen terveys- ja haittavähättelyn toimiala, konsulttien systemaattisesti vääristetyt ympäristöselvitykset, viranomaisten valvonta ja selvittämisvelvollisuus ympäristölupa-asioissa.

Oikeusvaltioon kuuluu sekin, että kansalainen saa oikeussuojaa myös julkista valtaa vastaan ja hallintolain 31 §:n mukaan viranomaisen velvollisuus on asian selvittäminen. Asia on selvitettävä luotettavasti. Luotettavuus tarkoittaa sitä, että mittausten on oltava pätevästi tehtyjä ja mittausraporttien todenmukaisia, näytteiden oltava huolellisesti ja oikealla tavalla otettuja.

Kun konsultti toimii selvästi “puuhatalon” tilaamana, miksei toimi viranomainen, jolla on laissa määrätty velvollisuus selvittää, onko toimittu säännösten tai määräysten vastaisesti. Kuitenkin laki edellyttää: “Mittausten on oltava pätevästi tehtyjä ja mittausraporttien todenmukaisia”.

Käyttäjän Sanna50 kuva
Sanna Tenkula

Ohjaako virkamiesten päätöksiä pelko? Miksi päätöksiä ei tehdä puolueettomasti ja annetut selvitykset huolellisesti tutkien? Videosta ilmenevällä mentaliteetilla myönnetään ympäristölupia Suomessa ja näin annetaan yritysten tuhota koskemattomia luontoalueita ja uhanalaisia eläinlajeja. Saisitko tehdä saman yksityishenkilönä? et varmasti saisi!!

https://www.youtube.com/watch?v=nkGpC4-4V74&deskto...

Käyttäjän Kirsiomp kuva

IPBES:n johtaja Robert Watson: "luonnon tuhoutuminen uhkaa ihmiskuntaa vähintäänkin yhtä paljon kuin ihmisen aiheuttama ilmastonmuutos."

Luonnon monimuotoisuudelle laaditaan omaa "Pariisin sopimusta" – Eliölajien sukupuutot ovat ilmastonmuutoksen veroinen uhka ihmiskunnalle

https://yle.fi/uutiset/3-10759663

- - "Monet järjestöt esittävät, että 30 – 50 prosenttia maapallon maa-alasta tulisi olla "kestävästi hoidettua". Pariisin kokouksessa tästä ei kuitenkaan tehdä esityksiä." - -

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset