Kirsiomp

Kansallinen turvallisuus alueidenkäytössä otettava välittömästi huomioon....

 

yeskaavoituksessa ja rakentamisessa, vaikka laki tulee voimaan vasta 2020!

 

Nyt on jo käynnissä - sekä lähitulevassa tulossa - paljon kaavoitus- ja rakennushankkeita ympäri Suomen, joita ensi vuonna voimaan astuva laki koskee.

Ko. hankkeet valitusprosesseineen rullaavat sen verran hitaasti, että ko. kansallista turvallisuutta alueiden käytössä koskevat lait tulee jo nyt ottaa täysimääräisesti huomioon. 

 

(467/2019)

Laki maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 33 §:n 1 momentti ja lisätään lakiin uusi 4 a § seuraavasti:

4 a § Kansallinen turvallisuus alueidenkäytössä

Alueidenkäytön suunnittelussa on turvattava maanpuolustuksen, rajaturvallisuuden ja rajavalvonnan, väestönsuojelun sekä huoltovarmuuden edellyttämät kehittämistarpeet ja varmistettava, ettei niistä vastaavien tahojen toimintamahdollisuuksia heikennetä.

33 § Rakentamisrajoitus

Maakuntakaavassa virkistys- tai suojelualueeksi osoitetulla alueella, Puolustusvoimien tai Rajavartiolaitoksen tarkoituksiin osoitetulla alueella ja liikenteen tai teknisen huollon verkostoja tai alueita varten osoitetulla alueella on voimassa rakentamista koskeva rajoitus. Rakentamisrajoituksen aluetta voidaan kaavassa erityisellä määräyksellä laajentaa tai supistaa.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2020.

Lähde:

https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2019/20190467

 

 

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

2Suosittele

2 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (2 kommenttia)

Käyttäjän Kirsiomp kuva

Jyväskylässäkin parhaillaan rakennetaan avovankilaa välittömästi Tikkakosken ja Äänekosken suuntaan menevän junaradan varteen, ks. alla:

https://www.rikosseuraamus.fi/fi/index/ajankohtais...

Olen miettinyt, kuinka mahdollinen terroriteko, joka katkaisee strategisesti tärkeän junaradan Tikkakosken suuntaan, on nyt otettu huomioon?

Luulenpa, että ei mitenkään, koska avovankilahankkeelle ei ole tehty YVA:a ja SOVA:a.

Olemme niin sinisilmäisiä - ja hitaita lainvalmistelussamme.

---

Ihmettelen, miksi tytäryhtiön, Senaatin Asema-alueet Oy:n, johon junaliikenteen asema-alueiden kehittäminen 22 paikkakunnalla keskitetään, perustamiseen on päädytty? Miten sitä voidaan nyt turvallisuusmielessä valvoa?

"Kysymyksiä ja vastauksia

Miksi yhtiö on perustettu? Eikö Senaatti olisi voinut hoitaa tätä liikelaitoksena?

Keväällä 2018 valtioneuvoston kehysriihessä linjattiin, että valtion ja valtionyhtiöiden asuntorakentamiseen tai yritystoimintaan soveltuva ei-strateginen maaomaisuus keskitetään Senaatti-kiinteistöille ja tätä varten perustetaan Senaatille tytäryhtiö. Kehysriihen linjauksen ja valtioneuvoston syksyllä 2018 asiasta tekemän päätöksen jälkeen Senaatti-kiinteistöt perusti tytäryhtiön, Senaatin Asema-alueet Oy:n, johon junaliikenteen asema-alueiden kehittäminen 22 paikkakunnalla keskitetään.

Tähän saakka omistus on hajautunut usealle valtion toimijalle, yleensä Senaatille, VR:lle ja Liikennevirastolle (nyk. Väylävirasto). Omistuksen ja vastuun keskittämisellä saadaan alueiden kehittämiseen selkeyttä ja ketteryyttä. Senaatin Asema-alueet Oy vastaa alueiden kehittämisestä tiiviissä yhteistyössä kaupunkien ja kuntien kanssa.

Senaatti-kiinteistöt olisi voinut hoitaa tehtävän myös liikelaitoksena, mutta tytäryhtiömalli luo edellytykset ketterämpään toimintaan. Senaatin Asema-alueet Oy voi tarvittaessa esimerkiksi perustaa paikallisen tytär- tai osakkuusyhtiön, jonka toimintaan voivat tulla mukaan kaupunki tai muut toimijat." (jatkuu alla)

https://www.senaatti.fi/asema-alueet/kysymyksia-ja...

---

Tällainen Senaattikiinteistöjen "ketteryys" on nyt osoittautumassa todella hankalaksi Jyväskylässä... Tavallinen kuntalainen ei enää tiedä, kuka/mikä taho avovankilaa todellisuudessa alueelle tuo.

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset