Kirsiomp

KHO: YVA-arviointi ei ole puutteellinen Pyhäjoen Hanhikiven ydinvoimalaluvissa

  • "YVA-laki" https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170252
    "YVA-laki" https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170252

 

"KHO hylkäsi valitukset Fennovoima Oy:n Hanhikiven niemen ydinvoimalan ympäristö- ja vesitalousluvasta" (Korkein hallinto-oikeus 17.4.2019, 10:09)

Korkein hallinto-oikeus hylkäsi Vesiluonnon Puolesta ry:n ja Fennovoima Oy:n valitukset Pyhäjoen Hanhikiven niemelle rakennettavan ydinvoimalan ympäristö- ja vesitalousluvasta.

Ydinvoimalaitoksen rakentaminen edellyttää hankkeen käsittelyä muun ohella maankäyttö- ja rakennuslain mukaisissa kaavoitusmenettelyissä ja lupamenettelyssä sekä ydinenergialain, ympäristönsuojelulain, vesilain ja kemikaalilain mukaisissa lupamenettelyissä. Ydinvoimalaitoksen ympäristövaikutusten arviointimenettely on toteutettu vuosina 2013 ja 2014. Hankkeelle myönnettyä ympäristö- ja vesitalouslupaa koskevassa muutoksenhaussa oli valitusten johdosta muun ohella arvioitava, oliko ympäristövaikutusten arviointimenettely suoritettu puutteellisesti.

Ympäristövaikutusten arvioinnissa ei ollut puutteita

Korkein hallinto-oikeus katsoi, että ydinpolttoaineen loppusijoitusta ja kuljetusta loppusijoitukseen oli tarkasteltu ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa riittävällä tarkkuudella, kun otettiin huomioon näiden toimintojen merkitys nyt kysymyksessä olevan Hanhikiven niemelle rakennettavaksi suunnitellun ydinvoimalaitoksen ympäristö- ja vesitalousluvan kannalta. Tämän vuoksi ydinvoimalaitoksen ympäristövaikutusten arviointimenettelyä ei ollut suoritettu olennaisilta osin puutteellisesti sillä perusteella, että ydinpolttoaineen loppusijoitus oli pääosin erotettu käsiteltäväksi myöhemmin erillisessä arviointimenettelyssä. Arviointimenettelyä ei ollut suoritettu puutteellisesti myöskään sillä perusteella, että ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa kuvatuista hankkeen vaikutuksista oli esitetty tarkempia tietoja hankkeen myöhemmissä lupamenettelyissä.

Puheena olevassa ydinvoimalaitoksen ympäristö- ja vesitalouslupaa koskevassa asiassa oli kysymys myös toiminnanharjoittajan selvilläolovelvollisuuden laajuudesta sekä lupamääräyksissä asetetuista toiminnassa käytettäviä kemikaaleja ja toiminnan kalakantoihin kohdistuvia vaikutuksia koskevista selvitysvelvoitteista."

KHO 2019:55

Yhteystiedot:

Päivi Musakka, viestintäpäällikkö
050 341 1347
paivi.musakka(at)oikeus.fi

 

Lähde:

https://www.epressi.com/tiedotteet/laki/kho-hylkasi-valitukset-fennovoim...

 

 

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

NäytäPiilota kommentit (7 kommenttia)

Käyttäjän Kirsiomp kuva

KHO:2019:55

- - "Lähtökohtana on, että arviointiselostuksessa tulee esittää arvio hankkeen ympäristövaikutuksista ja niiden merkittävyydestä. Korkein hallinto-oikeus kuitenkin toteaa, että ympäristöön kohdistuvien vaikutusten sallittavuus ja yksityiskohtaiset määräykset vaikutusten estämiseksi tai vähentämiseksi ratkaistaan arviointimenettelyn jälkeen tyypillisesti useissa erillisissä lupamenettelyissä. Tästä lupamenettelyiden erillisyydestä myös seuraa, että kaikissa hanketta koskevissa lupapäätöksissä ympäristövaikutusten arviointi on otettava huomioon YVA-lain 13 §:n edellyttämällä tavalla.

Ydinvoimalaitoksen ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa on edellä luetelluin tavoin kuvattu laitoksen toimintaa ja arvioituja ympäristövaikutuksia.

Ydinpolttoaineen loppusijoitusta ja kuljetusta loppusijoitukseen on tarkasteltu ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa riittävällä tarkkuudella, kun otetaan huomioon näiden toimintojen vaikutusalue sekä merkitys nyt kysymyksessä olevan Hanhikiven niemelle rakennettavaksi suunnitellun ydinvoimalaitoksen ympäristö- ja vesitalousluvan kannalta. Tämän vuoksi ydinvoimalaitoksen ympäristövaikutusten arviointimenettelyä ei ole suoritettu YVA-lain 17 §:n 2 momentissa tarkoitetulla tavoin olennaisilta osin puutteellisesti sillä perusteella, että ydinpolttoaineen loppusijoitus on pääosin erotettu käsiteltäväksi myöhemmin erillisessä arviointimenettelyssä.

Korkein hallinto-oikeus toteaa lisäksi, että lupakäsittelyn kohteena olevan hankkeen teknisten ratkaisujen muuttaminen tai täsmentäminen ei myöskään lähtökohtaisesti edellytä uuden ympäristövaikutusten arviointimenettelyn toteuttamista silloin, kun muutokset tehdään nimenomaan hankkeen ympäristöön kohdistuvien vaikutusten vähentämiseksi eivätkä vaikutukset ole olennaisesti erilaisia kuin arviointiselostuksessa on esitetty. Arviointimenettelyä ei ole näin ollen suoritettu puutteellisesti silläkään perusteella, että ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa kuvatuista hankkeen vaikutuksista on esitetty tarkempia tietoja hankkeen myöhemmissä lupamenettelyissä.

Pohjois-Suomen aluehallintovirastolla on ympäristö- ja vesitalouslupapäätöstä tehdessään ollut käytössä ympäristövaikutusten arviointiselostus ja yhteysviranomaisen siitä antama lausunto. Ympäristövaikutusten arviointia ei ole suoritettu siten puutteellisesti, että se olisi ollut esteenä ympäristö- ja vesitalousluvan myöntämiselle. Näin ollen Vesiluonnon Puolesta ry:n vaatimus aluehallintoviraston päätöksen kumoamisesta, Fennovoima Oy:n velvoittamisesta tekemään ydinvoimalaitoksen toiminnasta uusi ympäristövaikutusten arviointi ja asian palauttamisesta aluehallintovirastolle on hylättävä." - -

https://www.kho.fi/fi/index/paatoksia/vuosikirjapa...

Käyttäjän Kirsiomp kuva

Edellisestä irrotettuna:

- - "Tästä lupamenettelyiden erillisyydestä myös seuraa, että kaikissa hanketta koskevissa lupapäätöksissä ympäristövaikutusten arviointi on otettava huomioon YVA-lain 13 §:n edellyttämällä tavalla." - -

https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170252

Käyttäjän rjaaskel kuva
Risto Jääskeläinen

Suomeen tarvitaan lisää sähköenergian luotettavaa tuotantoa. Ydinvoima sopii Suomeen paremmin kuin moneen muuhun maahan, kun täällä on vakaat olot sanan kaikissa merkityksissä.

Hanhikiven voimalan riskiksi on sanottu sen venäläisperäisyyttä, esimerkiksi kiristyksenä polttoainehuollossa tms. Toki jos asiat menevät talvisodan jamaan, näin käy, muttei muuten. Mitäpä Venäjä hyötyisi kertomalla maailmalle, että se on epäluotettava toimittaja. Päinvastoin, toimiva Hanhikivi on Venäjän mainostuote.

Käyttäjän JuhoJoensuu kuva
Juho Joensuu

Nähdäkseni myös Westinghouse pystyy tekemään VVER-reaktoreihin soveltuvia polttoainesauvoja. Sitä en tiedä, ovatko he tehneet VVER-1200 tyypin sauvoja. Mutta nähdäkseni sauvojen ominaisuudet ja geometria ovat julkista tietoa.
Tietenkin valmistajan täytyy testata uusi sauvatyyppi ja muutenkin sillä on tietty toimitusaika. Mutta suojattua monopolia ei ole.

Käyttäjän ilkkavarsio kuva
Ilkka Varsio

Globaaliin ilmaston muutokseen on vain yksi toimina ratkaisu. Ydivoima !

Kaikken ilmastosta tietävä IPCC esittää, että fossiilisten polttoaineiden käytön pitäisi vähentyä ­rajusti. Esimerkiksi kivihiilen käytön tulisi vähentyä globaalisti skenaariosta riippuen 73–97 prosenttia vuoden 2010 tasosta vuoteen 2050 mennessä. Öljyn käytön puolestaan pitäisi vähentyä 32–87 prosenttia.

Raportin yhteenvedon skenaa­rioissa ydinvoiman määrä kasvaa 60–100 prosenttia vuodesta 2010 jo vuoteen 2030 mennessä ja 100–500 prosenttia vuoteen 2050 mennessä. Perustuotannon korvaamista tuuli- ja aurinkosähköllä ei ole suuressa mittakaavassa toteutettu vielä missään.

Ydinenergia tarjoaa mahdollisuuksia myös Suomelle. Suomi on kor­kean ydinvoimaosaamisen maa, ja suomalaisten ydinvoimalaitosten käyttöosaaminen on maailman huippua. Meidän viranomaisiamme arvostetaan laajasti. Suomi on myös edelläkävijä käytettyyn ydinpoltto­aineeseen liittyvissä ratkaisuissa.

Nykyisten valmistuvien ja rakenteilla olevien laitosten lisäksi tarvitaa Loviisaan kaksi uutta yksikköä. Se on siinä. Tämän seurauksena Suomi on maailman tehokkain maa lämpö ja sähköenergian tuottajana sekä ilmastonmuutoksen torjumisessa.

Joidenkin näkemyksenä on luopua lihan-ja maidon käytöstä, ilmalämpö- ja maalämpöpumppujen asentamista miljoonaan kiinteistöön, aurinkopaneelit sekä tuulivoima joiden uusiminen pitää tehdä 10-15 vuoden välein. Ydinvoimalan käyttöikä on nousemassa 100 vuoteen.

Käyttäjän JuhoJoensuu kuva
Juho Joensuu

Pitäisin todennäköisenä, että vaikkapa Suomeen ei kannata rakentaa enää uusia 1GW+ voimaloita. Jopa Fennovoimakin alkaa näyttämään siltä, että projekti kannattaisi keskeyttää. Rosatom näyttää saavan todella huonosti dokumentointia Säteilyturvakeskukselle.
Ensi vuosikymmenellä tulevat modulaariset pienvoimalat. Niiden ydinreaktoriosuus on standardimoduli, joka valmistetaan teollisesti sarjatyönä. Pienempänä se vaatii pienemmän rakennusaikaisen rahoituksen ja lisäksi se on kytkettävissä helpommin kaukolämpöön. Varsinkin korkeilla leveysasteilla se on suuri etu, koska noin puolet vuodesta sähkön ja lämmön yhteistuotanto on jopa toivottavaa.
Mutta myös olemassa olevien voimaloiden päivittäminen ja käyttöiän pidentäminen on kannattavaa. Kanadassa Ontarion osavaltio tekee juuri näin. Heillä sähkön tuotanto on ollut jo muutaman vuoden hiilivapaata.

Käyttäjän Kirsiomp kuva

Tämä KHO:2019:55 -päätös on ns. vuosikirjapäätös eli "Vuosikirjaan valitaan päätökset, joilla on merkitystä lain soveltamiselle muissa samanlaisissa tapauksissa tai joilla on muutoin yleistä merkitystä."

Minusta nyt em. KHO:n vuosikirjapäätös on ristiriidassa YVA-lain ja EU:n SYA-/SEA-direktiivin kanssa.

YVA-laki sanoo näin:
¨
15 §
Arviointimenettelyn ajankohta

Hankkeen ympäristövaikutukset on selvitettävä ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä suunnittelun mahdollisimman varhaisessa vaiheessa hankkeen muu valmistelu huomioonottaen vaihtoehtojen ollessa vielä avoinna.

Arvioinnin on kuitenkin oltava käytettävissä 25 §:n mukaista lupa-asiaa ratkaistaessa.

https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170252

---

Tämä päätös johtaa käytännössä siihen, että hankkeille tehdään vain ne YVA-selvitykset ja YVA-arvioinnit, joita asianosaiset/osalliset/suuri yleisö y m m ä r t ä v ä t vaatia.

Jos em. tahot e i v ä t y m m ä r r ä vaatia parempia ympäristövaikutusten selvityksiä, niin YVA-menettelyä arviointeineen ja perusteltuine päätelmineen ei suoriteta lainkaan tai ne suoritetaan vain minimivaatimuksin. Tämä on EU:n SYA-/SEA-direktiivin vastaista. Ks. alla:

- - "SYA-direktiiviä sovelletaan sen omien ansioiden vuoksi, ja jäsenvaltioiden on arvioitava kansallisia ilmansuojeluohjelmiaan tämän mukaisesti. Kansalliselle ilmansuojeluohjelmalle on tehtävä SYA-direktiivin mukainen strateginen ympäristöarviointi, jos ohjelma täyttää kaikki neljä SYA-direktiivin 2 artiklan a kohdassa ja 3 artiklan 2 kohdassa säädettyä perustetta, nimittäin jos kyse on seuraavanlaisesta suunnitelmasta tai ohjelmasta:

(i)

suunnitelma tai ohjelma, jonka kansallinen, alueellinen tai paikallinen viranomainen valmistelee ja/tai hyväksyy;

(ii)

suunnitelma tai ohjelma, jota lait, asetukset tai hallinnolliset määräykset edellyttävät;

(iii)

suunnitelma tai ohjelma, jota valmistellaan jollekin SYA-direktiivin 3 artiklan 2 kohdan a alakohdassa luetelluista aloista; ja

(iv)

suunnitelma tai ohjelma, jossa vahvistetaan puitteet tiettyjen julkisten ja yksityisten hankkeiden ympäristövaikutusten arvioinnista 13 päivänä joulukuuta 2011 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/92/EU (36) (YVA-direktiivi) liitteessä I ja II lueteltujen tulevien hankkeiden lupa- tai hyväksymispäätöksille.

Strateginen ympäristöarviointi on toteutettava kansallisten ilmansuojeluohjelmien laadinnan aikana ja ennen niiden hyväksymistä. Pienet muutokset suunnitelmiin ja ohjelmiin, joille on tehty strateginen ympäristöarviointi, edellyttävät ympäristöarviointia vain silloin, jos jäsenvaltio toteaa, että muutosten ympäristövaikutus voi olla merkittävä." - -

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTM...

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset