Kirsiomp

Julkiset ja yritysvetoiset hankekaavat ja hankkeet tarvitsevat YVA:n ja SOVA:n

  • Julkiset ja yritysvetoiset hankekaavat ja hankkeet tarvitsevat YVA:n ja SOVA:n
  • Julkiset ja yritysvetoiset hankekaavat ja hankkeet tarvitsevat YVA:n ja SOVA:n
  • Julkiset ja yritysvetoiset hankekaavat ja hankkeet tarvitsevat YVA:n ja SOVA:n
  • Julkiset ja yritysvetoiset hankekaavat ja hankkeet tarvitsevat YVA:n ja SOVA:n
  • Julkiset ja yritysvetoiset hankekaavat ja hankkeet tarvitsevat YVA:n ja SOVA:n

 

smiley Hyvät ihmiset, puolustakaa monimuotoista luontoa ja omia lähimetsiänne!

 

Alla kerron miten kävi Jyväskylässä normien purun, kaavoituksen sujuvoittamisen ja kunnan ylimielisen itsehallinnon ja ELY:n kaverien ja hyväveliverkoston avulla:

Olen jättänyt jo 2.2.2017 ensimmäisen kerran K-S Ely-keskuksen ympäristölakimiehelle sähköpostilla vaatimuksen YVA- ja SOVA-arviointien toteuttamiseksi Rise-avovankilahankkeessa Ramoninkatu 4:ssä, Jyväskylässä, koska Laukaan avovankilahanketta on tuotu itsepintaisesti jo vuodesta 2015 lähtien ko. tontille Tourujokirantaan, joka on liito-oravavien levähdys- ja lisääntymispaikka. Hankkeessa ei ole selvitetty asemakaavamuutokseen eikä rakennus- ja aloituslupahakemukseen mennessä ns. kaavan tai hankkeen merkittäviä vaikutuksia.

Edellisen lisäksi tein asiasta virallisen YVA-vaatimukseni 16.12.2017 valtakunnallisen Ely-keskuksen sähköisen asiakaspalautejärjetelmän kautta.

Mikään taho ei ole reagoinut, että tuoreiden luontoselvitysten lisäksi mm. sosiaaliset, taloudelliset ja kulttuuriset, liikenteelliset ja kaupunkikuvalliset vaikutukset avovankilahankkeessa ovat arvioimatta, vaikka laki sanoo, että kaavan merkittävät vaikutukset tulee arvioida (MRL 9 §, MRA 1 §, 10 §, 17 § ja 25 §/vrt. SEA- eli SYA-direktiivi).

 

Nyt olen tullut toteamaan, että K-S Ely-keskus ei osaa käsitellä hankkeiden YVA- ja SOVA-asioita. Usea K-S Ely-keskuksen asiantuntija ja lainoppinut on kommentoinut avovankilan YVA- ja SOVA-asiaa: Vuoron perään he vastaavat sähköpostilla, että avovankilan YVA-arviointi olisi tehty, ja sitten sitä ei olekaan tehty ja ei tarvitse tehdäkään; ja välillä YVA:n sanotaan tehdyn ja jopa kuulutetunkin. Samoin tekevät kaupungin omat kaavoitus- ja lakiasiantuntijat. Ala-arvoista ja ammattitaidotonta kaikki tyynni.

Tilanne on mennyt nyt siihen pisteeseen, että Ramoninkatu 4:n liito-oravametsä Jyväskylässä tuhottiin 1.4.2019 vaikka rakennus- ja aloittamislupapäätöksen käsittelykin oli vasta 9.4.2019. Edes päätöksiä ei ole vielä annettu oikaisuvaatimuksista koskien myönnettyjä lupia.

 

 frown Mitään muitakaan lupia ei ole saatu Rise-kampukselle: poikkeuslupaa liito-orava-alueelle rakentamiseen, poikkeamispäätöstä, suunnittelutarveratkaisua, ympäristö- ja vesilain mukaista lupaa tai maisematyölupaa tai maa-ainestenottolupaa... Yhtäkään laillista lupaa ei ole saatu ja Rise-avovankilan asemakaavamuutoskin oli yleiskaavan vastaisesti hyväksytty 27.3.2017 kaupunginvaltuustossa kaupunginjohtajan johtaessa lähes koko valtuuston harhaan. Valtuustossa kun oli jätetty myös yksi eriävä mielipide yleiskaavan vastaisesta asemakaavamuutoksesta, jota oli myös kannatettu, mutta se ei päässyt äänestykseen, koska eihän voida äänestää sellaisesta kaavavaihtoehdosta, jolla hyväksytään yleiskaavan vastaisesti kaavoitettu asemakaavamuutos.

Maanantaina 1.4.2019 ei edes poliisi reagoinut kahteen kertaan 112-numeroon soitettaessa, että 1.4.2019 aikaisin aamulla törkeä luonnonsuojelu- ja ympäristörikos olisi Rise-avovankilakampuksella estetty. Kaikki puut kaatuivat tontilta 1.4.2019 päivän aikana, mutta jo 1.4. aamulla aikaisin liikkeellä olleet sen alueen asukasyhdistyksen edustajat ja rikosilmoituksen tekijät neuvottiin menemään nettiin tekemään rikosilmoitus asiasta. Ja onnistuiko se? Ei se onnistunut, koska asukasyhdistyksellä olisi tullut olla KATSO-tunnukset, joita heillä ei ollut!

angry Koko Suomen oikeus- ja poliisiviranomaisjärjestelmä petti luonnon- ja kulttuurin suojelua harjoittavan asukasyhdistyksen ja sen toimialueen asukkaat - kuten kaikki Tourujokivarressa liikkuvat luontomatkailijat. Jopa sisäasiainministeriöön oli edellisenä viikonloppuna ilmoitettu aluetta uhkaavasta vaarasta, mutta sekään ei auttanut.

KHO:ssa tämä asia on vireillä ja asiasta ovat myös tietoisia ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen ja hallitusihteeri Piia Kähkölä sekä Seija Rantakallio, jolle kuuluu hankkeiden YVA-menettely ja ECE:n YVA-yleissopimus. Ympäristöministeriön herrat ja rouvatkaan eivät voineet estää hyvin masinoitua ympäristörikosta.

Alkuperäinen tilanne asiassa oli se, että Jyväskylän alakaupungin alueella Tourujokivarressa oli tarkoituksena Ramoninpuiston perustaminen 2 %.n kuntalaisaloitteen turvin. Aloitteessa oli lähes 3000 allekirjoitusta. Ko. kuntalaisaloitteen käsittely ei mennyt 3/2017 oikein Jyväskylässä. Käsittely olisi tullut olla kaupunginvaltuustossa, mutta sen käsitteli vain kaupunkirakennalautakunta. Itse olin yksi aloitteen allekirjoittajista.

 

Ks. alla GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS (huom! kaivosten YVA-ja SOVA-arvioinnit):

http://tupa.gtk.fi/julkaisu/tutkimusraportti/tr_222.pdf

Tutkimusraportti 222 (2015)

Hyviä käytäntöjä kaivoshankkeiden ympäristövaikutusten arvioinnissa Summary: Good Practices in Assessment of the Environmental Impacts of Mining ProjectsKauppila, T. (toim.)

 

surprise Em. tutkimusraportissa on sivulta 109 lähtien SOVA-arvioinnista myös tärkeää tietoa. YVA ja SOVA ovat myös ihmisoikeuskysymys, vaikka K-S Ely-keskus lakimiesten (ts. naisten suulla) vastaan väittääkin.

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

1Suosittele

Yksi käyttäjä suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelija

NäytäPiilota kommentit (8 kommenttia)

Käyttäjän Kirsiomp kuva

Ks. erityisesti kaivoshankkeiden YVA-ja SOVA-arvioinneista:

http://tupa.gtk.fi/julkaisu/tutkimusraportti/tr_22...

Tutkimusraportti 222 (2015)

Hyviä käytäntöjä kaivoshankkeiden ympäristövaikutusten arvioinnissa Summary: Good Practices in Assessment of the Environmental Impacts of Mining ProjectsKauppila, T. (toim.)

Käyttäjän Kirsiomp kuva

Sivut 126 - 127 em. tutkimusraportista:

12 YHTEISVAIKUTUSTEN ARVIOINTI
Jorma Jantunen (SYKE)

Itse YVA-menettelystä EU-tuomioistuin on katsonut, että yhteisvaikutusten arviointi kuuluu YVA-direktiivin vaatimuksiin. Yhteisvaikutusten käsittely voi joskus olla haasteellista, koska kyse on yhden toimijan yksittäisestä hankkeesta, joka voi kuitenkin juuri yhteisvaikutusten vuoksi vaikeuttaa alueen asukkaiden ja muiden toimijoiden sopeutumista muutoksiin.

EU:n komission YVA-ohjeessa yhteisvaikutus on määritelty vaikutukseksi, joka syntyy siitä, että suunniteltu hanke ja muut menneet, nykyiset ja kohtuudella näköpiirissä olevat tulevat hankkeet saavat yhdessä aikaan yhä enemmän muutoksia ja nämä muutokset erilaisia yhteisvaikutuksia.

Yhteisvaikutukset, kuten muutkin ympäristövaikutukset, ovat aina sidoksissa hankkeen ympäristöön ja sen erityispiirteisiin. Arvioinnissa pyritään tunnistamaan hankkeen yhteisvaikutukset muiden olemassa olevien ja suunnitteilla olevien hankkeiden kanssa, mukaan lukien välilliset vaikutukset.

Yhteisvaikutukset voivat näkyä esimerkiksi liikennemäärissä, vesistöjen veden laadussa ja väestörakenteessa sekä elinympäristön pirstoutumisena. Yhteisvaikutusten arvioinnin laajuutta tarkastellaan tapauskohtaisesti.

Yhteisvaikutuksia tarkastellaan ainakin niiden hankkeiden kanssa, jotka toimivat samalla vaikutusalueella tai ovat jo saaneet luvan. Periaatteena on, että myöhemmin alueelle tuleva toimija joutuu ottamaan huomioon aikaisempien toimijoiden vaikutukset. Hankkeesta vastaavan on hyvä keskustella yhteisvaikutusten tarkastelusta ja huomioon ottamisesta yhteysviranomaisen kanssa.

Yhteisvaikutusten arvioinnilla on myös toinen merkitys. Ympäristössä olevilla päästöillä voi olla myös toksikologisia ja ekotoksikologisia yhteisvaikutuksia. Ne arvioidaan ja esitetään osana tiettyihin päästöihin liittyvää riskinarviota." - -

Käyttäjän JukkaSalakari kuva
Jukka Salakari

No, haluat varmaan että kaikkein toksilogisimpiin paikkoihin voi laittaa meidät maahanmuuttajat etteivät kantasuomalaiset suinkaan vammaudu.

Käyttäjän Sanna50 kuva
Sanna Tenkula

On täysin käsittömätöntä toimintaa myös Jyväskylässä, vaikka tämä tapa miten virkakoneisto hoitaa asioita on minulle ja sadolle muille hyvin tutun kuuloista.Yhtään laillista lupaa ei ole!

YVA.lla ei ole mitään merkitystä vaikka YVA- menettelyllä hankkeiden ympäristö vaikutuksia pitää arvioida jo suunnittelu vaiheessa.

Ymp.ministeriökin tekee tavoitteita ja parantaa ympäristötilan laatua ohjeissaan, mutta toiminta käytännössä on aivan muuta.

https://www.ely-keskus.fi/documents/10191/56131/YV...

Käyttäjän Sanna50 kuva
Sanna Tenkula

Laki kyllä edellyttää, mutta lain mukaisuutta ei toteuteta; "Kaikessa kaavoituksessa on vaikutukset selvitettävä riittävässä määrin".Kaavan tulee perustua riittäviin tutkimuksiin ja selvityksiin.

Maankäyttö- ja rakennuslaki (132/1999) tuli voimaan 1.1.2000. Lain 9 §:ssä säädetään vaikutusten selvittämisestä kaavaa laadittaessa seuraavasti:

9 § Vaikutusten selvittäminen kaavaa laadittaessaKaavan tulee perustua riittäviin tutkimuksiin ja selvityksiin. Kaavaa laadittaessa on tarpeellisessa määrin selvitettävä suunnitelman ja tarkasteltavien vaihtoehtojentoteuttamisen ympäristövaikutukset, mukaan lukien yhdyskuntataloudelliset, sosiaa-liset, kulttuuriset ja muut vaikutukset. Selvitykset on tehtävä koko siltä alueelta, jolla kaavalla voidaan arvioida olevan olennaisia vaikutuksia.

Maankäyttö-ja rakennuslain säännöstä vaikutusten selvittämisestä kaavaa laadittaessa täsmentää maankäyttö-ja rakennusasetuksen 1 § seuraavasti:

1 § Vaikutusten selvittäminen kaavaa laadittaessa
Maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 9 §:ssä tarkoitettuja kaavan vaikutuksia selvi-tettäessä otetaan huomioon kaavan tehtävä ja tarkoitus, aikaisemmin tehdyt selvitykset sekä muut selvitysten tarpeellisuuteen vaikuttavat seikat. Selvitysten on annettava riittävät tiedot,jotta voidaan arvioida suunnitelman toteuttamisen merkittävät välittömät ja välilliset vaikutukset:1) ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön;
2) maa- ja kallioperään, veteen, ilmaan ja ilmastoon;
3) kasvi- ja eläinlajeihin, luonnon monimuotoisuuteen ja luonnonvaroihin;
4) alue- ja yhdyskuntarakenteeseen, yhdyskunta- ja energiatalouteen sekä liikenteeseen;
5) kaupunkikuvaan, maisemaan, kulttuuriperintöön ja rakennettuun ympäristöön.

Käyttäjän JoniPalomki kuva
Joni Palomäki

Olen ylpeä Jyväskylän johdon oivalluksista. Harva on lopultakaan ymmärtänyt millainen vetovoimatekijä voi kaupungin keskelle rakennettu avovankila olla. Asukasmäärä kasvaa. Joen rannan maa-alue saadaan hyötykäyttöön. Rytöiseksi arveltu kasvusto on perattu pois. Alueen epämääräiset siipiveikot joutavat muualle samoin kuin avoimesti kiikarein ja kameroin varustautuneet tirkistelijät. Hankkeen arvostelijoiden pitäisi miettiä hankkeen matkailullisia arvoja. Millaiset olisivat nyt Auschwitzin matkailijaluvut, elle sinne olisi aikanaan rakennettu hiukan vastaavan toimialan infrastruktuuria ja palveluja?

Käyttäjän Kirsiomp kuva

Jukalle & Jonille,

m i n ä en ole suunnitellut avovankilan tulevaa sijaintia Tourujokivarteen. Tuskin oikein kukaan mukaan on varsinaisesti s u u n n i t e l l u t sitä sinne. Nyt jo alasajetulla Jykes Kiinteistöt Oy:llä, nykyinen Jykia Oy ja Kiinteistö Oy Jyväskylän Tourulan (mistä hyppäsi loppumetreillä mukaan?) taustamiehet ja -naiset sen sinne pudottivat, koska tontti olisi muuten jäänyt "käsiin".

Jyväskylästä ei taida löytyä toista yhtä epäsopivampaa paikkaa avovankilalle: nyt summassa valittu paikka ilman YVA:a ja SOVA:a on pölyn, melun, tärinän ja junien ja moottoritien valojen jatkuvan välkkeen alaisena. Tourujoen vastarannalla sijaitsee opiskelija-asuntola 100 metrin päässä, johon pääsee suoraan Ramoninkadun siltaa pitkin. Toivoa vain voi, että Oulun kaltaiset väkivaltaiset tapahtumat eivät toteudu myös Tourujokivarressa, jossa liikkuu paljon alaikäisiä tyttöjä ja poikia huumepäissään...

Näyttääkö teistäkin siltä, että Jyväskylän kaupunki käyttää Jykia Oy:tä eli tytäryhtiötään vain bulvaanina hankkeessa; ja kaavoitus-, tie-, viemäröinti- ja siltainfran kulujen kerääjänä? Minne hankkeen todelliset hyödyt menevät? Näistä ei ole julkisuuteen kerrottu mitään. Kaikki hankkeen kustannukset Jyväskylälle ja veronmaksajille on pidetty piilossa...

Käyttäjän Kirsiomp kuva

Ks. myös Kauko Isomäen 9.4.2019 eriävästä mielipiteestä (osa sivuista); anteeksi pieni teksti.

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset