Kirsiomp

YVA-menettelyt ennen hankkeiden sijoituspaikkapäätöstä velvoittavaksi lakiin

  • Kuntalaisia/kansalaisia tulee aidosti kuulla heitä koskevassa maankäyttö- ja rakennuslainuudistuksessa ja hankkeiden kaavoissa
    Kuntalaisia/kansalaisia tulee aidosti kuulla heitä koskevassa maankäyttö- ja rakennuslainuudistuksessa ja hankkeiden kaavoissa
  • Parlamentaarinen valmistelu
    Parlamentaarinen valmistelu

 

Kaavoituksen sujuvoittamista ja normien purkua ei voi toteuttaa luonnon- ja ympäristösuojelua ohittaen

Kaikkien etu olisi, että YVA-menettelyt ja -arvioinnit, tehtynä ennen hankkeiden sijoituspaikkapäätöstä, tulisivat velvoittavaksi lainsäädännöksi lakiin.

Nyt hallinto-oikeudet ruuhkautuvat epäselvän YVA-lainsäädännön vuoksi. EU-direktiivit edellyttävät mahdollisimman varhaisessa vaiheessa tapahtuvia YVA-menettelyjä ja eri maankäyttöä ja rakentamista koskevien lupakäsittelyiden yhdistämistä sekä suuren yleisön kuulemista.

Kuntalaisilla ja kansalaisilla tulee olla aidosti vaikutusmahdollisuuksia lähi- ja luonnonympäristöään koskevissa hankkeissa. Kuntien ja etenkin pienten kaavoitusryhmien intressit ovat usein vastakkaisia kuin mitä yksittäisten kuntalaisten intressit ovat.

---

Kuntaliitto: "MRL:n tavoitteena ketterä kaavoitus ja parempi rakentaminen"

Kuntaliitto mukana valmistelussa

Kuntaliiton asiantuntijat ovat osallistuneet lain valmisteluun ympäristöministeriön työryhmässä ja sen jaostoissa. Edunvalvonnan tueksi on kerätty kuntien näkemyksiä kyselyillä sekä erilaisissa alueellisissa ja valtakunnallisissa keskustelutilaisuuksissa ja työpajoissa.

–Kuntien näkemyksissä korostuvat myös ne laissa turvattavat peruselementit, joista ei voida uudistuksessa tinkiä: kuntien kaavamonopolin, maapolitiikan ja oman rakennusvalvonnan merkitys toimivan yhdyskunta- ja palvelurakenteen, hyvän elinympäristön ja kestävän kuntatalouden sekä kuntalaisten palveluiden ja osallistumisen kannalta, kertoo Paatero. - - (jatkuu alla)

https://kuntatekniikka.fi/2019/03/21/kuntaliitto-mrln-tavoitteena-ketter...

Lisätietoja Kuntaliiton osallistumisesta maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistukseen löytyy osoitteesta kuntaliitto.fi/mrl [alla]

https://www.kuntaliitto.fi/asiantuntijapalvelut/yhdyskunnat-ja-ymparisto...

 

Lähde: Kuntaliitto

---

 

MRL-verkkotuokiot 2019

 

Kuntaliitto järjestää kevään 2019 aikana maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistusta koskevien etätilaisuuksien sarjan. Tilaisuuksissa kerrotaan valmistelun tilanteesta ja keskustellaan kulloinkin ajankohtaisista teemoista. Etätilaisuudet ovat tarkoitettu kuntien asiantuntijoille. Tervetuloa mukaan kuulolle, esittämään kysymyksiä ja keskustelemaan MRL-uudistuksesta!

 

MRL-kuntaklinikat -kooste

13122018

Hallitusohjelmatavoitteet, Kuntaliiton hallitus 18.10.2018

Tavoite: Ilmastonmuutos, kestävät yhdyskunnat ja hyvä elinympäristö

Kuntaliiton alustavia näkemyksiä MRL-uudistukseen

Parlamentaarisen seurantaryhmän ja työryhmän asettamispäätös

Ympäristöministeriö

Jaostojen asettamispäätös

11.6.2018

Sidosryhmäfoorumin asettamispäätös

Ympäristöministeriö

 

Lähde:

https://www.kuntaliitto.fi/asiantuntijapalvelut/yhdyskunnat-ja-ymparisto...

 

 

 

 

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

1Suosittele

Yksi käyttäjä suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelija

NäytäPiilota kommentit (2 kommenttia)

Käyttäjän Kirsiomp kuva

Kuntaliitto.fi -sivustolla sanotaan, että - - "Suunnittelu- ja lupajärjestelmää tulee selkeyttää kuntalaisten osallistumismahdollisuuksia heikentämättä. Kunnallisvalitus kaava-asioissa tulee säilyttää. Kunnilla on oltava mahdollisuus järjestää maankäytön suunnittelun, toteuttamisen ja rakentamisen ohjauksen tehtävät parhaaksi katsomallaan tavalla." - -

Tämä "parhaaksi katsomallaan tavalla" ei missään tapauksessa saa toteutua enää entistä tietoisemmin. Nyt on jo se tilanne, että kunta ja maakuntahallinto ei kuuntele kuntalaisia kaavoitusta ja rakentamista koskevissa hankkeissa. Erityisesti näin on luonnon- ja ympäristönsuojelua vaativissa kohteissa.

Parhaiten tätä sekavaa normien purusta ja kaavoituksen sujuvoittamisesta aiheutunutta ruuhkaisuutta hallinto-oikeuksissa oikoo se, että YVA-arvioinnit tulevat velvottavaksi lainsäädännöksi lakiin:

Ja vieläpä siten, että hankkeen vetäjä on velvollinen tekemään hanke-YVA:n jo heti siinä vaiheessa, kun hankkeen sijoituspaikkavaihtoehtoja vasta yhdessä kuntalaisten kanssa pohditaan.

Meillä Jyväskylässä on nyt käsillä jo surullisen kuuluisaksi esimerkiksi muodostunut case, mitä tapahtuu, kun YVA-menettelyn mukaista avovankilahankkeen vaikutusten selvittämistä ja arviointia ei ole tehty ennen hankkeen sijoituspaikkapäätöstä. Kunnan isät ja äidit paiskasivat avovankilan Tourujokirantaan yleiskaavan vastaisesti ja ilman lainmukaisia vaikutusarviointeja. Jyväskyläiset luonnonsuojelijat pidättävät parhaillaan hengitystään, milloin puut alkavat kaatua liito-oravametsästä, liittymä on jo rakennettu ja poliisiakin on pyydetty apuun...

Kaikki tämä olisi Jyväskylässä estetty sillä, että kaikki sidosryhmät olisivat avovankilahankkeen alussa osallistuneet yhteiseen YVA-menettelyn mukaiseen asemakaavamuutoksen yhteydessä tehtävään YVA-arviointiin. Ja jos YVA olisi vielä ollut velvoittavaa lainsäädäntöä, niin siihen olisi myös ollut kaikilla oikea asenne. Nyt jyväskyläläisillä asukkailla on pyyhitty pöytää, kuin sillä kuuluisalla sokean kissalla ;)

(... ja tämä ei ole näkovammaisia väheksyvä mielipide, vaan kertoo siitä, miten sokeaa kaavoitus voi olla: kun ei tehdä vaadittua YVA:a toimitaan täysin väärällä tavalla, kun pyritään saamaan "pöytä puhtaaksi" turhista kaavahuomautuksista, -muistutuksista ja -valituksista)

Käyttäjän Kirsiomp kuva

"MRL-verkkotuokiot 2019

Kuntaliitto järjestää kevään 2019 aikana maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistusta koskevien etätilaisuuksien sarjan. Tilaisuuksissa kerrotaan valmistelun tilanteesta ja keskustellaan kulloinkin ajankohtaisista teemoista. Etätilaisuudet ovat tarkoitettu kuntien asiantuntijoille. Tervetuloa mukaan kuulolle, esittämään kysymyksiä ja keskustelemaan MRL-uudistuksesta!" - - (ks. alla)

https://www.kuntaliitto.fi/asiantuntijapalvelut/yh...

Tekstissä 2. kuva:

Parlamentaarinen valmistelu

lähde:

https://www.kuntaliitto.fi/sites/default/files/med...

---

Kuntalaiset, vaatikaa itsellenne myös pääsy em. etätilaisuuksiin!

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset