Kirsiomp

EU: Jäsenvaltion ei välttämättä tarvitse sujuvoittaa YVA-arviointeja

  • C 273/4 FI Euroopan unionin virallinen lehti 27.7.2016
    C 273/4 FI Euroopan unionin virallinen lehti 27.7.2016
  • C 273/4 FI Euroopan unionin virallinen lehti 27.7.2016
    C 273/4 FI Euroopan unionin virallinen lehti 27.7.2016
  • C 273/4 FI Euroopan unionin virallinen lehti 27.7.2016
    C 273/4 FI Euroopan unionin virallinen lehti 27.7.2016
  • EU: Jäsenvaltion ei välttämättä tarvitse sujuvoittaa YVA-arviointeja

 

Komission ohjeasiakirja ympäristövaikutusten arvioinnista annetun direktiivin (Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2011/92/EU, sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 2014/52/EU) 2 artiklan 3 kohdan mukaisesti tehtävien ympäristövaikutusten arviointien sujuvoittamisesta(2016/C 273/01):

 

 - - "3.2

YVA ja muu EU:n lainsäädäntöJoissakin hankkeissa velvoite tehdä ympäristövaikutusten arviointeja johtuu sekä YVA-direktiivistä että muusta EU:n lain­säädännöstä kuin luontotyyppidirektiivistä (esim. vesipolitiikan puitedirektiivistä tai teollisuuspäästödirektiivistä).

Näissä tapauksissa jäsenvaltiot voivat soveltaa yhteen sovitettua menettelyä, yhteistä menettelyä tai näiden kahden yhdistelmää. Jäsenvaltion ei välttämättä tarvitse sujuvoittaa ympäristövaikutusten arviointeja näissä olosuhteissa.

Esimerkiksi tietyt YVA-direktiivissä luetellut hankkeet voivat vaikuttaa suojeltuihin lajeihin ja luontotyyppeihin Natura 2000 -alueilla tai ne voivat aiheuttaa muutoksia vesistöissä. Hankkeisiin, joissa on mukana laitoksia ja joihin viitataan sekä YVA-direktiivissä että teollisuuspäästödirektiivissä, sovelletaan molempien direktiivien vaatimuksia. Arviointimenet­telyt olisi mahdollisuuksien mukaan tehtävä käyttäen yhteistä menettelyä. Tämä tehostaisi tietojen keräämistä, julkista kuulemista ja itse arviointiprosessia." - -

 

Lähde

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2016:273:FU...

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

1Suosittele

Yksi käyttäjä suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelija

NäytäPiilota kommentit (1 kommentti)

Käyttäjän Kirsiomp kuva

- - "Kun sovelletaan yhteistä menettelyä, komissio rohkaisee jäsenvaltioita valitsemaan yhden yhdistetyn ympäristökertomuk­sen, joka kattaa kaikista tehdyistä arvioinneista saadut tiedot. Jotta varmistetaan järjestelmällinen arviointimenettely ja kaikkien kyseessä olevien direktiivien noudattaminen, on suotavaa arvioida kaikki hankkeen relevantit osat heti alusta alkaen. Kun kyseessä on yhteen sovitettu menettely, nimetty viranomainen hallinnoi eri arviointeja. Toisaalta yhteinen arviointi tarkoittaa, että ympäristövaikutuksista tehdään vain yksi arviointi." - -

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF...

---

Kuka tämä "nimetty viranomainen" lain mukaan on? Esimerkiksi Jyväskylässä K-S Ely-keskuksessa ja Jyväskylän kaupungin kaavoituksessa on niin huono asiantuntemus YVA-arvioinneissa, että niistä kumpikaan ei voi toimia yhteysviranomaisena YVA-hankkeissa, vrt. Jyväskylän huono kaupunki- ja maisemasuunnittelu sekä luonto- ja kultturiarvojen aliarvostus.

Hyvä - tai siis huono - esimerkki on Tourujokilaakson eri osahankkeiden yhteensovittamattomuus (sis. avovankila, liikenne- ja siltajärjestelyt, Kankaan 5000 asukkaan ja 2000 työpaikan alue, Kankaan vanha paperitehdas, RKY-kohteet alakaupungissa, moottoritieuudistus, jne... jne...)

Myös kulttuuri- ja rakennushistoriallisesti arvokkaat Seminaarinmäen, yliopiston ja Kirkkopuiston alueet ovat kovakouraisen kaavoittajan kynsissä. Myös järkyttävillä keskustan täydennysrakennushankkeilla "pilvenpiirtäjineen" on aloiteltu jo kaupunkilaisten pelottelu...

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset