Kirsiomp

Miksi YM:n sivuilta ei löydy Heinäveden grafiittikaivoksen YVA-hanketta?

  • Lähde: Fennoscandian Resources http://heinavesi.fi/download.php?id=1426
    Lähde: Fennoscandian Resources http://heinavesi.fi/download.php?id=1426

 

Ympäristöministeriö:

YVA-hankkeet

Sivun listassa [alla olevassa linkissä] näkyvät sellaiset YVA-hankkeet, joihin voi juuri nyt vaikuttaa. Listalla ensimmäisenä on viimeksi julkaistu hanke. Haun avulla pääsee katsomaan myös muita YVA-hankkeita.

Huom. YVA-hankkeiden luetteloa on päivitetty 1.2.2019. Haku tuottaa muutamilla uusilla sanoilla osumia kattavasti myöhemmin keväällä, kun aiemmin julkaistujen YVA-hankesivujen asiasanat on päivitetty. - - (ks. alla)

https://www.ymparisto.fi/yva-hankkeet?n=26596&d=1&page=1

https://www.ymparisto.fi/yva-hankkeet?n=26596&d=1&n3=Heinavesi&n5=2&page=1

----

Kuvaan liittyvä teksti:

- - Fennoscandian Resources on suomalainen vuonna 2012 perustettu malminetsintäyhtiö.

Teemme mineraalien tutkimus- ja kehitystyötä.

Tutkimme parhaillamme mahdollisuuksia hyödyntääTuusniemen Rääpysjärven ja HeinävedenAitolammengrafiittiesiintymää.

Olemme mukana Vaasan akkutehdashankkeessa.

Olemme osa brittiläistä Beowulf Mining -konsernia.

Beowulf Mining plc on Pohjoismaihin keskittyvämalminetsintäyhtiö, jolla on projekteja Suomessa ja Ruotsissa. Yhtiö tuottaa omistaja-arvoa viemällä hankkeita läpialkuvaiheesta tuotantovaiheeseen ja positiivisella kassavirralla.

Pörssilistattu Tukholmassa ja Lontoossa (ruotsalaisten omistusyhtiössä n. 60%). - - (jatkuu alla)

http://heinavesi.fi/download.php?id=1426

----

YM:n sivuilla olevat YVA-hankkeet hakusanalla "kaivos" tällä hetkellä:

Kopsan kaivos ja Hituran rikastamon toiminnan muutokset, Haapajärvi ja Nivala
Kylylahden kaivos, Polvijärvi
Vasarakankaan kaivos, Polvijärvi
Mustavaaran Kaivos Oy:n metallituotetehdashanke, Raahe
Outokumpu Chrome Oy Kemin kaivos, Keminmaa
Agnico-Eagle Finland Oy, Kittilän kaivoksen laajennus, Kittilä
Suurikuusikon kaivoksen tuotanto- ja varastointimäärän kasvattaminen, Kittilä
Nordkalk Oy Ab:n Lappeenrannan Ihalaisen kaivoksen läjitysalueiden laajennus
Mondo Minerals B.V. Branch Finland, Uutelan kaivoksen laajentaminen, Sotkamo
Terrafame Oy:n Kaivostoiminnan jatkaminen ja kehittäminen tai vaihtoehtoinen sulkeminen -hanke, Sotkamo
Kevitsan kaivoksen laajennus, Sodankylä
Mondo Minerals Oy:n Sotkamon kaivoksen ja tehtaan laajentaminen, Sotkamo
Lahtojoen timanttikaivoshanke, Kaavi
Finn Nickel Oy:n (ent. Suomen Nikkeli) Valkeisenrannan nikkelikaivoshanke, Leppävirta
Avestapolarit oyj:n Tornion terästehtaiden prosessijätteiden loppusijoittaminen
Finn Nickel Oy (ent. Hitura Mining Oy), Nivala
Hituran avolouhoksen laajennus, Nivala
Soklin kaivoshanke, Savukoski, täydennys vaihtoehto 3:n osalta, malmin kuljetus Kovdoriin Venäjälle ja rikastus siellä
Soklin kaivoshanke, Savukoski

Lähde:

https://www.ymparisto.fi/yva-hankkeet?n=26596&d=1&page=1

 

 

 

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

2Suosittele

2 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (15 kommenttia)

Käyttäjän Kirsiomp kuva

Jotenkin tuntuu tutulta tämä Heinäveden grafeenikaivoksen valmistelu:

Sote- ja maku-uudistuskin valmisteltiin jo lähes valmiiksi, vaikka sitä eivät olleet kansanedustajamme vielä hyväksyneet. Ja miten sitten kävikään...

Mistä tämä - jopa laittomuuksiin menevä - jääräpäisyys hankkeiden valmistelussa on meille näin pesiytynyt?

Tulisiko hallituksen jo nyt katsoa peiliin kaikenlaisten kaavan ja rakentamisten sujuvoittamisten ja normien purun kiihkossaan?

Meidän lainsäädäntömme kun ei näytä pysyvän ensinkään mukana tällaisessa ylikiihkeässä sujuvoittamisessa!

Käyttäjän Kirsiomp kuva

Tiedustelin linkittämältäni YM:n sivun chat-palvelijalta, miksi tiedot eivät näy.

Hän kehotti soittamaan ympäristönsuojelun asiantuntija Pirjo Angervuorelle (Etelä-Savon ELY, Mikkeli), p. 0295 024 196, Angervuori on tavattavissa huomenna.

Käyttäjän Sanna50 kuva
Sanna Tenkula

Kirsille ja muille!
Miksi ministeriön sivuilta ei löydy KHO.n päätöstä jossa louhimo kumoutui ja asutus sallittiin!
Tämä on nähty jo vuosia mitä ymp.ministeriön homma on.
Ymp. ministeriö on hyvin toimimaton YVA:ssa ja KHO:n päätöksien noudattamisessa, kuten tapauksessamme vanhan asutuksen läheisyyden vuoksi louhimoa ei hyväksytty kaavassa maa-aineksen ottoalueeksi KHO.ssa. Eikä ole kaavan ulkopuolella eikä kaupunki edes hakenut kaavan ulkopuolelle. Kaupunki hävisi hallinto-ja KHO.ssa kaava asian. Nyt kaupunki kääntää tämän päinvastoin rakennusluvan estämiseksi.

KHO.n päätös meni suoraan myös KHO.sta ympäristöministeriöön.

Ympäristöministeriön virkamies (kaava puolen) antoi välittömästi väärää tietoa ministeri Tiilikaiselle ja hänen avustajilleen, kansanedustajille!
Hurmeranta ei kunnioittanut KHO:n päätöstä. Maankäyttö- ja rakennuslain 9 §:n mukaan kaavan tulee perustua riittäviin tutkimuksiin ja selvityksiin ja KHO:n päätöksellä kaava on selvitetty.

Näin väärää tietoa voi antaa ministeriön virkamies. Haemme rakennuspaikkaa oikeusvaikutteisella yleiskaavalla määrätylle kylä alueelle, jolle on annettu MRL 44 § mukainen suora rakennusoikeus. Emme tarvi asemakaavaa emmekä suunnittelutarveratkaisua. Ministeriön virkamiehen Jyrki Hurmerannan tulee tietää, mitä 44§ tarkoittaa rakentamisessa.

Näin väärää tietoa voi jakaa ministeriön virkamies Hurmeranta sähköpostivastauksesta ministerille: ”Koska alueella ei ole voimassa asemakaavaa eikä ilmeisesti myöskään maakuntakaavaa, se on kaavoittamaton, kuten kaupunki toteaa.”
KHO:n päätöksessä kappale 3 ”Kaavaselostuksesta ilmenee, että osayleiskaavan tarkoituksena on tukea Piipsjärven säilymistä ja kehittämistä elinvoimaisena maaseutumaisena kylänä. Piipsjärven kylä on maakuntakaavassa merkitty maaseutuasumisen kannalta tärkeäksi kyläkeskukseksi (at).
HURMERANNAN väärä tieto vaikka alueella on.
1. ON maakunta kaava, kuten KHO vahvistaa
2. KHO.n päätös joka antoi suoran rakennusoikeuden. -Piipsjärven oikeusvaikutteissa yleiskaavassa on erityisesti määrätty kaavan tai sen osan käyttämisestä rakennusluvan myöntämisen perusteena. SAIMME 2 rakennusoikeutta.
RAKENTAMISESTA Rakentaminen perustuu osayleiskaavassa oikeutettuun 44 § rakentamismahdollisuuteen. Rakennusluvan erityiset edellytykset on tällöin selvitetty yleiskaavassa, eikä erillistä 137 §:n 1 momentin mukaista suunnittelutarveharkintaa eikä myöskään asemakaavaa enää tarvita. Valtioneuvoston muutoksella 1129/2008 kumottiin MRL :n § 137 .3. ja kyseiseen pykälään lisättiin toinen momentti. Muutoksella laajennettiin ja selkeytettiin yleiskaavan käyttöä suoraan rakennusluvan perusteena. Laki tulkitsee näin; Oikeusvaikutteista yleiskaavaa voidaan käyttää MRL:n 44 §:n mukaisesti myös suoraan rakennusluvan myöntämisen perusteena.

3. Ei tarvita asema kaavaa, koska "Rakennusluvan erityiset edellytykset on tällöin selvitetty yleiskaavassa, eikä erillistä 137 §:n 1 momentin mukaista suunnittelutarveharkintaa eikä myöskään asemakaavaa enää tarvita".

Kaikki 3 perustelua oli ministerin virka mieheltä täysin perätöntä!

Hurmerantakin on varmasti lukenut, koska Ymp.ministeriölle on mennyt KHO:n päätös, josta käy selvästi esille, että aluetta (louhimoa) ei ole jätetty kaavan ulkopuolelle. Lue Korkeimman hallinto-oikeuden päätös 13.11.2014/3562/1309/1/13. Sen mukaan nykyinen louhoksen lähiasutus estää yksiselitteisesti louhostoiminnan jatkamisen louhosalueella (ko. päätöksen kohta: Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu ja perustelut).

http://sanna50.puheenvuoro.uusisuomi.fi/229985-paa...

Käyttäjän Kirsiomp kuva

Katso tehdyt YVA-päätökset täältä:

https://www.ymparisto.fi/fi-FI/Asiointi_luvat_ja_y...

"YVA-päätökset

YVA-laki määrää tietyn kokoluokan hankkeet aina YVA-menettelyyn. Menettelyä voidaan soveltaa myös tätä pienempiin tai muihinkin kuin asetuksessa mainittuihin hankkeisiin, jos hankkeista katsotaan aiheutuvan merkittäviä haitallisia ympäristövaikutuksia.

ELY-keskus päättää menettelyn tarpeellisuudesta

Hankkeen voi määrätä YVA-menettelyyn elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus). Sen on tehtävä päätös kuukauden kuluessa saatuaan asiasta riittävät tiedot. Hankkeesta vastaava saa tilaisuuden tulla kuulluksi ennen kuin päätös tehdään.

Ydinenergialaissa tarkoitettuja ydinlaitoksia koskevat päätökset tekee työ- ja elinkeinoministeriö.

Kuka tekee aloitteen?

Aloite YVA-menettelyn käynnistämiseen voi tulla keneltä tahansa, kuten kansalaiselta, kansalaisjärjestöltä, hankkeesta vastaavalta tai muulta viranomaiselta. Aloite täytyy tehdä kirjallisessa muodossa.

Kun vaikutusten merkittävyyttä harkitaan, otetaan huomioon hankkeen ominaisuudet, sijainti ja vaikutusten luonne.

Voiko päätöksestä valittaa?

Päätös on nähtävillä vaikutusalueen kuntien ilmoitustauluilla 14 päivää. Hankkeesta vastaava voi valittaa päätöksestä hallinto-oikeuteen. Muut voivat hakea muutosta ELY-keskuksen päätökseen lupapäätöksen yhteydessä."

Lisätietoja

Neuvotteleva virkamies Seija Rantakallio, ympäristöministeriö,
puh. 0295 250 246, etunimi.sukunimi@ym.fi

Käyttäjän Kirsiomp kuva

- - "Voiko päätöksestä valittaa?

Päätös on nähtävillä vaikutusalueen kuntien ilmoitustauluilla 14 päivää. Hankkeesta vastaava voi valittaa päätöksestä hallinto-oikeuteen. Muut voivat hakea muutosta ELY-keskuksen päätökseen lupapäätöksen yhteydessä."

Em. tieto nähtävillä YM:n sivustolla alla (lue lisää -kohdassa):

https://www.ymparisto.fi/fi-FI/Asiointi_luvat_ja_y...

--

Esimerkiksi:

Jos yksityishenkilö tekee YVA-menettelyn tarpeesta ilmoituksen ELY-keskukselle ja hänelle sanotaan, että hankkeessa ei ole YVA-arvioinnin tarvetta, niin miten prosessi etenee, jos ko. yksityishenkilö haluaa valittaa päätöksestä esim. YVA-lain, luonnonsuojelulain ja kulttuurinsuojelun perustein?:

- Voiko ja milloin YVA-vaatimukseen saadusta ELY:n päätöksestä tulee valittaa? (missä kerrottu laissa?)
- Kenelle? (missä kerrottu laissa?)
- Onko kaikilla valitusoikeus? tuleeko valitusoikeus perustella? (mikä lain tarkempi pykälä?)
- Onko kaikilla oikeus valittaa saamastaan YVA-päätöksestä esim. rakennusluvassa tai maisemaluvassa? malminetsintäluvassa? yleensä ympäristö- tai vesilain mukaisessa luvassa? jne...

Onko asiasta KHO:n ennkkopäätöksiä? Asiakokonaisuus on epäselvä mm. valitusoikeuden osalta: Kenellä on oikeus valittaa tehdystä YVA-päätöksestä?

Onko perustuslain mukaista (20 §, 21 §), että YVA-päätös tulee kuuluttaa vain 14 vuorokauden ajan - netissä, kunnan ilmoitustaululla? Kuka mahtaa sieltä niitä lukea, jos ei tiedä, että niitä sieltä tulisi edes etsiä...

Ely:t voivat siis täysin huolettomasti tehdä kielteisiä YVA-päätöksia eli että YVA-menettelyn tarvetta ei ole tietyssä hankkeessa, koska 14 vuorokaudessa ei ehdi edes pässi aivastaa, kun valitusoikeus asiassa jo meni.

Osaako joku teistä näihin em. kysymyksiin vastata? Onko teillä kokemuksia asiaan?

Sanna Ternkulalla on valitettavan paljon huonoja kokemuksia näistä asioista - entä teillä muilla? Miten olette onnistuneet samaan YVA-menettelyn alulle olematta naapuri tai asianosainen? Esim. luonnon- ja kultuurinsuojelun kohteissa?

Käyttäjän Sanna50 kuva
Sanna Tenkula

"Aloite YVA-menettelyn käynnistämiseen voi tulla keneltä tahansa, kuten kansalaiselta, kansalaisjärjestöltä, hankkeesta vastaavalta tai muulta viranomaiselta. Aloite täytyy tehdä kirjallisessa muodossa".

Näinhän sen pitää mennä, mutta todellisuus on toista. Vuosia sitten yritettiin vaatia YVA.ta murskaamoilla ja louhimoilla, mutta turhaan ei edes vastausta tullut.

Hehtaari (25) määrähän ei yksin ole este tehdä YVA.ta vaan "hankkeesta aiheutuu merkittäviä haitallisia ympäristö vaikutuksia". Kymmenien tuhansien räjähdekilojen käyttö on merkittävä haitta, mutta räjäytys työtä ei ole huomioitu ymp. luvissa, joten "haitalliset ymp.vaikutukset" jätetään huomioimatta.

Käyttäjän Kirsiomp kuva

"Kaivoshankkeen vaiheet ja oikeudelliset vastuut"

http://fi.opasnet.org/fi/Kaivoshankkeen_vaiheet_ja...

Edellä linkissä on tieto, että - - "Kaivoslupien käsittelystä ja myöntämisestä vastaa pääsääntöisesti Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes). Lupien myöntämisen yhteydessä Tukes pyytää lausunnot lupahakemuksista toiminnan kohdealueen kunnalta, ELY-keskukselta, maakunnan liitolta ja muilta tarpeellisilta tahoilta (esim. saamelaiskäräjät ja paliskunnat). Asianosaiset voivat tehdä muistutuksia lupa-asiasta, muut tahot voivat ilmaista mielipiteensä. Malminetsintäluvan haltijan on asetettava vakuus mahdollisen vahingon tai haitan korvaamiseksi sekä jälkitoimenpiteiden suorittamiseksi. Myös kaivosluvan haltijan on asetettava vakuus kaivostoiminnan lopetus- ja jälkitoimenpiteitä varten. Kaivostoimintaa koskee lisäksi ympäristöluvassa asetettavat vakuudet. Vakuuksiin palataan tarkemmin luvussa 5. Kaivoslain mukaiset luvat edellyttävät vuosittaista toiminnan raportoimista Tukesiin. (Tukes 2013.)[1]"

Käyttäjän Sanna50 kuva
Sanna Tenkula

Korruptio on kamalaa siitä on oma kohtaiset näytöt. Me asukkaat joudumme silmätysten näkemään ja kokemaan konsulttien toiminnan ja korruption.

Kuinka häikäilemätöntä ja läpi näkyvää konsulttien vääryydet ovat. Aivan petollista toimintaa. Eri puolilta maata olemme lähettäneet satoja kertoja kansanedustajille näyttöjä/ pyyntöjä puuttua konsulttien korruption kytkemiseen.
Sain kerran vastauksen Satu Hassilta "Olempa yhteydessä ymp.ministeriöön ja kysyn mitä aikovat tehdä puuha talojen tilaamien konsulttien kanssa".

Esimerkki; Kittilän kaivoksen ympäristöluvan on myöntänyt Pohjois-Suomen aluehallintovirasto.

Luvan myöntäjä ja valvoja Sami Koivula myöntää MOT- ohjelmalle;
Sami Koivula:
”Näin niinku jälkikäteen sitä miettii ni kyllä toiminnanharjoittajat ja heidän käyttämät konsultit toimittivat väärää tietoa, et oli virheellisesti arvioitu näitä päästöjä, - - - ja sen takia on jouduttu jälkikäteen lisäämään näitä raja-arvoja näihin lupiin.”

https://yle.fi/aihe/artikkeli/2016/05/17/ylivuotoj...

Käyttäjän Sanna50 kuva
Sanna Tenkula

Näin toimii YVA käytännössä;
Meidän tapauksessa tehtiin seuraavasti ja sanottiin, että on tehty YVA.

2010 vuonna kaupungin viranomaiset tilasivat konsulteilta jälleen maksetut tutkimukset, kun aluetta haettiin Piipsjärvi-Lehtopään yleiskaavassa maa-aineksen ottoalueeksi, jonka KHO kumosi ja piti konsulttien selvityksiä riittämättöminä.
Kaava-asiassa 2010 vuonna konsultti kävi ensin meidän pihalla uhkailemassa, että teen louhijalle sellaiset paperit, jotka menevät oikeusasteissa läpi ja täällä alkavat mittavat louhinnat. Todellisuudessa ei ole edes jäljellä mitään louhittavaa, eikä pysty louhimaan asutuksen läheisyyden vuoksi. Pihapiirissämme olevaa lain vastaisesti louhittua aluetta yritettiin hakea kaavassa maa-aineksen otto alueeksi. Maisemointi on käynyt mahdottomaksi(laissa pakollinen velvoite).

Tapauksessamme kaupunki tilasi konsulteilta 80-luvulla tärinä- ja melututkimukset. Alueelta poistettiin tutkimuksien ajaksi kaikki työkoneet. Mittausta suoritettiin seuraavasti:
tuotiin hytitön traktori ja yksi pora. Mittausta suorittivat maan arvostetuimmat konsultit, joita kuullaan eduskunnassa lakivalmisteluissa mm. Tapio Lahti, Juhani Parmanen VTT:ltä ym. Mittauslaitteet eivät rekisteröineet ääntä, eli oli täysi hiljaisuus.
Em. miehet ym. todistivat vahingonkorvauskanteessamme oikeudessa, että ei ole meluhaittaa ja työskentely oli yliaktiivista. Hiljaisuus näytti 22 dB. Räjäytystoimintaa ei oltu Suomessa kuulemma mitattu, vaikka Tapio Lahdelta oli jo kirjakin asiasta olemassa. KHO:n lausunnon antaja Risto Aurola kävi ennen mittausta paikalla kunnan viranomaisten kanssa kertoen, että hän hoitaa KHO:ssa että luvat tulevat.

EM. todistajien lausuntojen mukaan luonnon melu suurempaa kuin työkoneiden. Mittaus päivänä oli täysi hiljaisuus!
Oikeus on kolme kertaa KHO:ta myöten vahvistanut em. lausunnoista huolimatta, että kärsimme pysyvästä, kohtuuttomasta naapuruussuhdelain 17§:n mukaisesta rasituksesta melun, pölyn ja tärinän muodossa ja pihoissa melu yli 100dB. Neljännellä kertaa menimme vielä oikeuteen ja oikeus vahvisti, että talomme on vaurioitunut räjäytyksistä, vaikka em. konsultit ja viranomaiset todisti valheellisesti, että suurin räjäytys ollut 5kg. Todellisuus oli tuhansia kiloja. Kaikki viranomaiset ummistivat silmänsä em. oikeuden päätöksille.

Käyttäjän Kirsiomp kuva

Sanna, järkyttävää kuullakin, saati sitten olla elämässä kuvaamiasi aikoja... :(

Juuri näiden lainvastaisuuksien vuoksi asioita tulee meidän pitää esillä - ihmisten ja luonnon parhaaksi :)

Sanna, yritetään jaksaa! Voimia jatkoon! :D

Jouko Vanne

Tarkoittanet grafiittia, sillä grafeeni maksaa maltaita, eikä sitä saada kaivoksista https://fi.wikipedia.org/wiki/Grafeeni

Käyttäjän Kirsiomp kuva

Jouko, kiitos huomiosta. Tottakai tarkoitin grafiittia otsikossa, kirjoitusvirhe. Hyvin tiedän, että grafeenia tehdään mm. grafiitista. Ks. 22.7.2018 kommenttini Veli Pohjosen blogissa "Metsän arvoketjuja kannattaa hakea":

"Grafeenisuodattimilla on jo saatu merivettä muutettua juomavedeksi, mutta se on vielä liian kallista. Em. kehittelyä tulee pikaisesti jatkaa, jotta kuivuuden aiheuttamia pakolaisvirtoja Eurooppaan voidaan ehkäistä turvaamalla puhdas juoma- ja kasteluvesi. Tähän tutkimus- ja kehitystyöhön tulee Eu:n satsata. Autetaan ihmisiä heidän omilla kotiseuduillaan."

http://velipohjonen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/25850...

---

Suomalainen kaunis monimuotoinen luonto menee kuitenkin omassa arvoasteikossani grafeenin edelle.

Käyttäjän Sanna50 kuva
Sanna Tenkula

Ramboll.Oy on tehnyt murskaamoiden ym. vääriä meluselvityksiä kautta maan. Suomessa vallitsee oikein kaavoitus,melupäästöjen huijaus.

Sama on kaivoksissa Ramboll:Oy siellä häärää.
Lainaan MOT- ohjelmassa, ELY:n lupaviranomainen ja valvoja Sami Koivula myöntää MOT-ohjelmassa: ”Näin niinku jälkikäteen sitä miettii niin kyllä toiminnanharjoittajat ja heidän käyttämät konsultit toimittivat väärää tietoa, et oli virheellisesti arvioitu näitä päästöjä, - - - ja sen takia on jouduttu jälkikäteen lisäämään näitä raja-arvoja näihin lupiin.”

Melu ja ympäristöselvityksien tekijät ovat niin kytköksissä keskenään, että sitä moni ei edes osaa kuvitella. Kaavan laatimisissa Ramboll on mukana lähes joka paikassa.

Omissa oikeuden käynneissä näimme kuinka kymmenittäin konsultteja riitti antamaan väärää selvitystä oikeudelle.

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset