Kirsiomp

Näinkö meillä sorvataan kaivoslaki Heinäveden kaivokselle sopivaksi jälkeenpäin?

  • Hallituksen esitys kaivoslaista ei huomioi uhanalaisia luontotyyppejä sekä eläimiä ja kasveja
    Hallituksen esitys kaivoslaista ei huomioi uhanalaisia luontotyyppejä sekä eläimiä ja kasveja
  • Beowulf Mining plc, sivulta 25: YVA-arvioinnin päivämäärät puuttuvat?
    Beowulf Mining plc, sivulta 25: YVA-arvioinnin päivämäärät puuttuvat?

 

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kaivoslain 32 ja 34 §:n muuttamisesta (Hallituksen esitys HE 293/2018 vp)

"ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kaivoslakia siten, että Natura 2000 -arviointi ja ympäristövaikutusten arviointiselostus voitaisiin malminetsintä-, kaivos- ja kullanhuuhdontalupaa haettaessa toimittaa etuoikeutta menettämättä vasta lupahakemuksen jättämisen jälkeen." - - (jatkuu alla)

https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia/Sivut/H...

---

Heinäveden Aitolammen kaivoshanke

"Suomalainen Oy Fennoscandian Resources Ab on Lontoon ja Tukholman pörssissä noteeratun Beowulf Mining Ltd:n kokonaan omistama tytäryhtiö, joka etsii taloudellisesti hyödynnettäviä malminesiintymiä Suomessa.

Yhtiöllä on malminetsintälupa (ML2016:0040 nimellä Pitkäjärvi) Heinävedellä. Alue on 999,71ha. Lupa tuli lainvoimaiseksi 9.1.2017.

Kunta päivittää näille sivuille tietoja hankkeen etenemisestä." - - (jatkuu alla)

http://heinavesi.fi/kaivoshanke

---

Alemman kuvan lähde:

Fennoscandian Resources on suomalainen vuonna 2012 perustettu malminetsintäyhtiö

http://heinavesi.fi/download.php?id=1426

Yhteystiedot:

Toimitusjohtaja Rasmus Blomqvist

rasmus.blomqvist@beowulfmining.comPuh: 050-587 7246 www.beowulfmining.com

http://heinavesi.fi/kaivoshanke

 

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

3Suosittele

3 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (8 kommenttia)

Käyttäjän Kirsiomp kuva

Erityisen huomattavaa on, että - - "Voimassa olevan ympäristövaikutusten arvioinnista annetun lain (252/2017) 15 §:n mukaan hankkeen ympäristövaikutukset on selvitettävä ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä suunnittelun mahdollisimman varhaisessa vaiheessa hankkeen muu valmistelu huomioon ottaen vaihtoehtojen ollessa vielä avoinna. YVA-lain 25 § 2 momentin mukaan viranomainen ei saa myöntää lupaa hankkeen toteuttamiseen ennen kuin se on saanut käyttöönsä arviointiselostuksen ja perustellun päätelmän. YVA-laki ei edellytä YVA-selostuksen liittämistä lupahakemukseen, vaan riittävää on, että lupaviranomaisella on selostus käytössään ennen lupapäätöksen tekemistä. Luonnonsuojelulain 65 §:n mukaan tilanteessa, jossa hankkeeseen sovelletaan ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain (252/2017) 3 luvussa tarkoitettua arviointimenettelyä, Natura 2000 -arviointi tehdään tapauksen mukaan arviointimenettelyn yhteydessä. Luonnonsuojelulaki ei edellytä, että Natura -arviointi tulisi olla tehty aikaisemmassa vaiheessa." - -

https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/HallituksenEsity...

Käyttäjän Sanna50 kuva
Sanna Tenkula

Viranomaisten täytyy vihdoinkin huomioida oikeudellisesti merkittävät haitat/vaarat ja mitä seurauksia kaivoksia perustaessa tulee huomioida, eri-lakeja, ympäristövaikutusten arviointia ja kaavoitusta.
Valitettavasti homma pyörii yritysmaailman edun mukaisesti ja haitat voidaan YVA.ssa saada näyttämään vailla totuutta.

En voi ymmärtää, että Heinävesikin annettaisiin tuhota ja kuinka laajat vaikutukset siitä seuraa.

Jospa tämä herättäisi joitain asioita ja miten tuhottuja alueita jää tuleville sukupolville.

https://kaivostutkijat.blogaaja.fi/category/tutkij...

http://www.yvary.fi/wp-content/uploads/2018/10/Kuv...

Käyttäjän Kirsiomp kuva

Suoraan sanottuna en ymmärrä, miten jos suunnitellulla kaivosalueella on esimerkiksi liito-oravia, niin miten sille voi tehdä nyt hallituksen esityksen mukaisen "korvamerkinnän" ennen kuin asiaan on tehty etukäteen poikkeuslupaan vaadittu sijaintivaihtoehtotarkastelu eri sijoitusvaihtoehdoilla ja myös 0-vaihtoehdolla eli hanketta ei toteuteta lainkaan.

Lisäksi pitää olla ns. pakottavan syyn pohdinta siitä, miksi ko. kaivoshankkeelle tulee ehdottomasti myötää lupa ja vielä siten, että sille ei ole vaihtoehtoja.

Ymmärrättekö te hallituksen aivoitusta ja marssijärjestystä asiassa? Hankkeista kun tulee aidosti kuulla suurta yleisöä hankkeen aloitusvaiheessa ennen kuin päätöstä sijainnista on vielä tehty.

Käyttäjän Sanna50 kuva
Sanna Tenkula

Hankkeista ei aidosti edes haluta kuulla suurta yleisöä vaikka,YVA:an on alusta asti kuulunut ajatus avoimuudesta ja jokaisen mahdollisuudesta saada tietoa omaan elinympäristöönsä vaikuttavien hankkeiden suunnittelusta sekä tarpeen mukaan mahdollisuudesta osallistua menettelyyn.

Käyttäjän Sanna50 kuva
Sanna Tenkula

Kalevassa hyvä kirjoitus Mika Flöjtin "miten lakia sorvattiin taas yhtiön eduksi".

Kuka petti kansalaiset ja heikensi kaivoslakia yhtiöiden eduksi?

"Viime vuonna eduskunnan suuri valiokunta vaati työ- ja elinkeinoministeriötä tekemään tarvittavat korjaukset kaivoslakiin, jotta vähennenttäisiin EU:n ja Kanadan välisen uuden CETA -vapaakauppasopimuksen riskejä Suomen valtiolle, kunnille, yhteisölle ja luonnolle kaivoshankkeiden suhteen. Keskustavetoinen Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) tilasi selvityksen kaivosyhtiöiden hovijuristitoimistolta, joka totesi ettei muutostarpeita CETA sopimuksen johdosta. Keskustan ministeri Mika Lintilä jätti tekemättä kaivoslakiin muutokset CETA sopimuksen tuoman uhan korjaamiseksi".

https://blogit.kaleva.fi/mika-flojt/2019/03/17/pet...

"Iltalehden (14.3.2019) mukaan ”kaivosyhtiöiden ei tarvitse toimittaa arvioita ympäristövaikutuksista (YVA) lupahakemuksen jättämisen yhteydessä…’… ja ”…pykälämuutosten myötä esimerkiksi kaivosyhtiöt voivat laittaa kaivosluvan vireille tekemättä arviointia ympäristövaikutuksista. Arviointi pitää kuitenkin liittää hakemukseen ennen lausuntokierrosta. Aiemmin kaivoslaki edellytti, että lupahakemukseen on heti liitettävä ympäristöselvitykset, Natura 2000 -arviointi, ympäristövaikutusten arviointiselostus (YVA) sekä yhteysviranomaisen päätelmä.”

”– Etuoikeus malminetsintä-, kaivos-, ja kullanhuuhdontalupaan voisi syntyä, vaikka lupahakemus ei sisältäisi näitä asiakirjoja, hallituksen hyväksytyssä esityksessä todetaan.”

Iltalehden juttu luettavissa kokonaisuudessaan:

https://www.iltalehti.fi/politiikka/a/fa78c4c0-a02...

Käyttäjän AaroKustaanheimo kuva
Aaro Kustaanheimo

Muistakaa miten kävi Naurulle, joka tuhlasi fosfaattivarojaan. Kaivostoiminnassa ei pitäisi olla kiirettä. Ehditään sitä myöhemminkin kaivamaan.

Käyttäjän Sanna50 kuva
Sanna Tenkula

Kyllä nyky hallitus on tehnyt kaikea, että ympäristörikokset saavat jatkaa ja tuhota iki ajoiksi ympäristön. Nykyinenkin kaivos on maisemoimatta 20-30 vuotta päättymisen jälkeen…

https://kaivostutkijat.blogaaja.fi/hannukaisen-kai...

Käyttäjän Kirsiomp kuva

Ymmärtääkseni alla oleva teollisuusdirektiivi ei salli mitään erityisiä poikkeamia väjempään suuntaan vain kaivoksille - tiukempia säädöksiä se kyllä sallii:

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2010/75/EU,annettu 24 päivänä marraskuuta 2010,teollisuuden päästöistä (yhtenäistetty ympäristön pilaantumisen ehkäiseminen ja vähentäminen)

(uudelleenlaadittu toisinto)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti):

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF...

---

Ks. KHO "Muu päätös 5832/2018" (12.12.2018)

https://www.kho.fi/fi/index/paatoksia/muitapaatoks...

--

Ks. myös:

HE 94/2018

"Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ympäristönsuojelulain ja rikoslain 48 luvun 3 §:n muuttamisesta"

https://www.finlex.fi/fi/esitykset/he/2018/20180094

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset