Kirsiomp

EU-komissio: Suomen tulee kehittää vesienhoito- ja tulvariskien hallintaa

  • Voimalaitospadoilla voidaan myös säännöstellä sopivaa vedenkorkeutta (vrt. Tourujokikunnostus Jkl:ssä)
    Voimalaitospadoilla voidaan myös säännöstellä sopivaa vedenkorkeutta (vrt. Tourujokikunnostus Jkl:ssä)

 

"Komission suositukset Suomelle vesienhoidon ja tulvadirektiivin täytäntöönpanosta (Uutinen 14.3.2019)

EU-komissio on antanut palautetta vesipolitiikan puitedirektiivin ja tulvadirektiivin täytäntöönpanon edistymisestä. Raportissa on suosituksia, kuinka Suomen vesienhoito- ja tulvariskien hallinnan suunnitelmia tulisi kehittää. Ministeriöt uutisoivat aiemmin komission raportista parlamentille ja neuvostolle 27.2.

Komission perusteellisemmassa palautteessa vesienhoitosuunnitelmille Suomen vahvuuksina tuotiin esille muun muassa eri toimijoiden ja sidosryhmien osallistaminen vesienhoitoon sen eri vaiheissa. Lisäksi maiden välistä yhteistyötä vesienhoidossa on entisestään lisätty. Vaikka Suomi on lisännyt vesien seurantaa komission suositusten mukaan, edelleen komissio katsoo palautteessaan, että seurantaa tulisi lisätä.

Suomi on käyttänyt aikataulupidennyksiä, joita direktiivi mahdollistaa veden hyvän tilan saavuttamiselle. Komissio esittää, että näiden poikkeusten perusteluihin tulisi kolmannella suunnittelukaudella kiinnittää erityistä huomiota. Vesipuitedirektiivin mahdollistamien poikkeusten osalta komissio on esittänyt palautteessaan, että Suomen tulisi varmistaa myöntämismenettelyt uusien, veden tilaa heikentävien, hankkeiden vaatimille poikkeuksille.

Palautteessa todetaan, että vesienhoitosuunnitelmissa on esitettävä nykyistä selkeämmät toimenpiteet, joilla vähennetään tai poistetaan ihmisten aiheuttamia haitallisia vaikutuksia. Maatalouden aiheuttaman hajakuormituksen hillitsemiseksi tulisi edelleen lisätä toimia, joilla rehevöittävien ravinteiden joutumista vesistöihin vähennetään.

Vesienhoidon tavoitteiden saavuttamiseksi komissio esittää Suomelle myös kaikkien vesivoimalaitosten lupien tarkastelua, jotta vesipuitedirektiivin ympäristötavoitteet toteutuisivat, erityisesti ekologisen virtaaman, kalateiden ja muiden haittoja lieventävien toimenpiteiden osalta.

Komissio kannustaa Suomea myös jatkamaan tulvariskien hallintasuunnitelmien yhteensovittamista vesienhoitosuunnitelmiin ja etsimään molempien tavoitteita samanaikaisesti edistäviä toimenpiteitä. Ilmastonmuutokseen sopeutumista tukisi myös alueellisen kuivuusriskien hallinnan kehittäminen osana sellaisten vesienhoitoalueiden tai niiden osa-alueiden suunnittelua, joilla kuivuushaittojen arvioidaan lisääntyvän.

Lisätietoa:
neuvotteleva virkamies Juhani Gustafsson, ympäristöministeriö, p. 0295 250 338, etunimi.sukunimi@ym.fi
neuvotteleva virkamies Ville Keskisarja, maa- ja metsätalousministeriö, p. 0295 162 390, etunimi.sukunimi@mmm.fi

 

Lähde (tekstin tummennukset omia):

http://www.ym.fi/fi-FI/Ajankohtaista/Uutiset/Komission_suositukset_Suome...

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

2Suosittele

2 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (2 kommenttia)

Käyttäjän Kirsiomp kuva

"Tourujoen kunnostushanke

kaavoitusbiologi Anne Laita, p. 014 266 5032, anne.laita[at]jyvaskyla.fi
maisema-arkkitehti Mervi Vallinkoski, p. 014 266 5060, mervi.vallinkoski[at]jyvaskyla.fi
viherrakennuttaja Jarmo Toikkanen, p. 014 266 5150, jarmo.toikkanen[at]jyvaskyla.fi

Tourujoen kunnostuksen suunnittelu etenee vuonna 2019 rakennussuunnitteluvaiheeseen. Suunnittelun hankintamenettely on parhaillaan käynnissä. Kunnostus pääsee alkamaan aikaisintaan vuonna 2020, ja toteutus tulee kestämään 2-3 vuotta. Toteuksen kustannusarvio on n. 6,0 miljoonaa euroa." - -

Ks. Tourujoen kunnostuksen yleissuunnitelma alla:

https://www.jyvaskyla.fi/asuminen-ja-ymparisto/kau...

---

On ollut täysin mahdonta saada asiallista YVA-arviointia Tourujoen lukuisten eri osahankkeiden yhteensovittamiseksi (sisältäen Laukaan avovankilan siirto Tourujoen rantamaisemaan).

Kuka on se taho, joka ymmärtäisi sen, että Tourujoessa olevan Lohikosken padon purulla saattaa olla arvaamattomia vaikutuksia joen keskipaikkeilla olevaan 3,1 ha:n luonnonsuojelualueeseen ja Tuomiojärvellä oleviin Natura-lintuvesiin. Jos pato puretaan ja kuivuuskausi tulee em. luonnonsuojelualueet ovat kerralla menetetty.

Apuun on huudettu ELY:ä, AVI:a, KHO:ta ja oikeuskansleria - mikään taho ei nyt puutu siihen, että alueelta YVA-arviointi ja SEA-direktiivin mukainen ympäristöselostus puuttuu kokonaan.

Ja mansikkana kakun päällä on 60-paikkainen avovankila Tourujoen kulttuurihistoriallisella paraatipaikalla, joka tulisi sijaitsemaan näköetäisyydellä (vain 40 m!) suojeltuun Kivääritehtaaseen, Taulumäen kirkkoalueeseen ja Vanhalle Jyväskylän rautatieasemalle - kulttuurihistoriallisia RKY2009-suojelukohteita kaikki.

Arvokkaaseen Schaumanin linnaankin olisi suora näköyhteys. Haloo, kaupunkisuunnittelijat ja ympäristöjohtaja! Tämä järjettömyys Jyväskylän alakaupungissa tulee välittömästi lopettaa ja laittaa pillit pussiin!

Antakaa Tourujoelle luonnon ja kulttuurin rauha.

Käyttäjän Kirsiomp kuva

Martti, hyvä kannanotto, kiitos.

Me elämme erilaisissa "ympäristökuplissa" ja noiden kuplien pintajännitys on välillä poliittinen, välillä hyvä veli -verkosto ja välillä täysin markkinaehtoisesti lobattu...

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset