Kirsiomp

Kaikki hoivan ja hoidon asiakassuunnitelmat saatava juridisesti velvoittaviksi

  • OKV: "Lastensuojelun asiakassuunnitelma olisi tullut laatia viivytyksettä"
    OKV: "Lastensuojelun asiakassuunnitelma olisi tullut laatia viivytyksettä"

 

yes Itse katson, että mennään sitten syteen tai soteen - maakuntiin, aluekuntiin tai sotekuntiin - kaikki soten hoivan ja hoidon asiakassuunnitelmat on saatava juridisesti velvoittaviksi ja viivytyksettä laadittaviksi.

Näin ei ole nyt kuitenkaan ajateltu toimittavan, miksi ei? Tähän asiaan joudutaan palaamaan varmasti, kun uutta hallitusta kasataan ja hallitusneuvotteluja käydään - oli sotemalli mikä tahansa.

 

STM: 20.6.2018 Kolumni

"Asiakassuunnitelma on palvelujen suunnittelun työväline (Annika Saarikko)

Asiakassuunnitelman on tarkoitus olla maakunnan ja palveluntuottajien työkalu asiakkaan palvelujen suunnittelussa ja yhteensovittamisessa. Hallitus selkiyttää asiakassuunnitelmaa koskevaa valinnanvapauslain pykälää eduskunnalle annetuissa muutosehdotuksissa. Suunnitelma ei nykyisin eikä jatkossakaan tarkoita asiakkaan juridista oikeutta palveluihin. Näistä oikeuksista säädetään muissa laeissa.

Nykyisin monia sosiaali- ja terveyspalveluja tarvitsevalla asiakkaalla voi olla useita palvelu-, hoito-, kuntoutus- tai muita suunnitelmia. Palvelun yhteensovittamista halutaan selkiyttää sillä, että jatkossa asiakkaalle laaditaan vain yksi yhteinen asiakassuunnitelma.

Sosiaali- ja terveyspalveluja koskevissa erityislaeissa määritellään, milloin asiakas on oikeutettu saamaan palveluja ja milloin pitää laatia suunnitelma palvelujen toteuttamisesta. Samoin olisi tulevaisuudessakin. Näitä lakeja ovat esimerkiksi sosiaalihuoltolaki, vanhuspalvelulaki ja vammaispalvelulaki. Näin ollen asiakassuunnitelma itsessään ei nykylainsäädännön mukaan tarkoita juridista oikeutta palveluihin.

Asiakassuunnitelma itsessään ei tarkoita juridista oikeutta palveluihin.

Asiakassuunnitelma toimii asiakkaan palvelujen suunnittelun ja palvelujen yhteensovittamisen työkaluna. Se on asiakirja, joka helpottaa asiakkaan tarvitsemien palvelujen toteutumista ja aikatauluttamista. Velvoittavuus syntyy jatkossakin sosiaali- ja terveyspalveluja koskevien erityislakien perusteella.

Tämä tarkoitus jäi epäselväksi, kun valinnanvapauslakiehdotuksessa lukee, että palveluntuottajilla on velvollisuus noudattaa asiakassuunnitelmaa. Perustuslakivaliokunta totesi lausunnossaan, että sääntelystä on käytävä ilmi, jollei suunnitelmaa ole tarkoitettu oikeudellisesti sitovaksi. Koska maininta palveluntuottajan velvollisuudesta on aiheuttanut epätietoisuutta, se ehdotetaan nyt poistettavaksi pykälästä.

Tästä on herännyt vilkas keskustelu. On epäilty, että asiakas ei välttämättä saakaan sovittuja palveluja ja palvelujen yhteensovittaminen ei välttämättä onnistu.

Oikeus palveluihin perustuisi jatkossakin sosiaali- ja terveyspalvelujen erityislakeihin.

Asiakassuunnitelman luonnetta ei kuitenkaan ole ollut missään vaiheessa tarkoitus muuttaa nykyisestä. Asiakkaan oikeus palveluihin perustuisi jatkossakin sosiaali- ja terveyspalvelujen erityislakeihin. Lisäksi valinnanvapauslain sanoituksen tarkoituksena on korostaa, että yhteisesti laadittu suunnitelma on tarkoitettu otettavaksi vakavasti, niin että palvelut tuotetaan suunnitelman mukaisesti.

Asiakas voisi viedä itseään koskevan asian maakunnan käsiteltäväksi, jos palvelut eivät toteudu asianmukaisesti. Seuraamukset voivat olla esimerkiksi taloudellisia (tuottajan korvauksen alentaminen tai epääminen) tai asiakas voi vaihtaa palveluntuottajaa. Lisäksi asiakkaalla on mahdollisuus tehdä sosiaalihuollon asiakaslain ja potilaslain mukainen muistutus palveluntuottajalle tai kantelu valvontaviranomaisille. Jatkossa tämä viranomainen olisi Valtion lupa- ja valvontavirasto.

Maakunta vastaisi hoitoketjuista ja palvelukokonaisuuksista.

Maakunnan on lain mukaan huolehdittava paljon palveluja tarvitsevien asiakkaiden tunnistamisesta. Maakunta myös määrittelee asiakkaiden tarpeita vastaavat palveluketjut ja palvelukokonaisuudet. Näitä määrittelyjä palveluntuottajien pitää noudattaa. Lisäksi palveluntuottajien on sitouduttava muihin maakunnan määrittämiin ehtoihin.

Kaikki yksittäisen asiakkaan tarvitsemat palvelut yhteensovitetaan asiakassuunnitelmassa. Maakunnan liikelaitos, sosiaali- ja terveyskeskus ja suunhoidon yksikkö olisivat kukin omalta osaltaan vastuussa asiakassuunnitelman laatimisesta – ja sen pitäisi tapahtua asiakkaan kanssa yhdessä ja asiakasta kuunnellen.

Parhaimmillaan asiakassuunnitelma luo yhteisen ymmärryksen asiakkaan tarpeista ja sitouttaa tuottajat, asiakkaan ja mahdollisesti hänen läheisensä toimimaan yhdessä. Tällöin palvelujen vaikuttavuuskin on suurempi ja asiakkaan kokemus todennäköisesti parempi."

Annika Saarikko

perhe- ja peruspalveluministeri

Lähde:

https://stm.fi/artikkeli/-/asset_publisher/asiakassuunnitelma-on-palvelu...

---

Katso myös:

 yes OKV: "Lastensuojelun asiakassuunnitelma olisi tullut laatia viivytyksettä"

https://www.okv.fi/media/filer_public/7b/6f/7b6f168a-2c00-4574-82b1-9916...

 

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

1Suosittele

Yksi käyttäjä suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelija

NäytäPiilota kommentit (2 kommenttia)

Käyttäjän Kirsiomp kuva

- - "Lastensuojelun asiakassuunnitelmien laatimisen ongelmat kyseessä olevassa kaupungissa tulivat esille myös tarkastus- ja ohjauskäynnillä, jonka apulaisoikeuskansleri teki kaupungin lastensuojeluun ja perhesosiaalityöhön vuonna 2018. Käynnillä selvisi, että asiakassuunnitelmia ei ole kyetty tekemään kaikille asiakkaana oleville lapsille. Lisäksi suunnitelmat ovat olleet laadultaan eritasoisia ja niiden ajantasaisuus on vaihdellut. Kaupungin mukaan suunnitelmien tasalaatuisuutta oli tarkoitus parantaa laatimalla mallisuunnitelma. Lisäksi sosiaaliohjaajan oli tarkoitus toimia määrätyn ajan sosiaalityöntekijöiden apuna suunnitelmien kirjaamisessa." - -

https://pro.almatalent.fi/article/apulaisoikeuskan...

---

Tällainen em. mallisuunnitelma vanhus- ja vammaispalveluissakin olisi saatava pikimiten, ja myöhemmin nämä kaikki olisi saatava velvoittavana lakiin asti.

Eiköhän pörriäisten lentokaarikin hieman paremmin pysyisi vakaalla radalla, kun olisi lievä uhka siitä, että leivättömän pöydän ääressä tavataan...

Käyttäjän Sanna50 kuva
Sanna Tenkula

Miten pidetään huolta kaikkien heikkommassa asemassa olevista lapsista ja miten tilanne aiotaan hoitaa uudessa sote- ja maakuntauudistuksen mallissa?
Toivoisin, että viimeistään nyt alkaisi julkinen keskustelu lastensuojelun kurjistuneen tilan korjaamiseksi?
Lastensuojeluasioita pitkään käsitelleet juristit Outi Mannonen ja Leeni Ikonen kertoivat aiemmin Turun Sanomissa, että sosiaalityössä noudatetaan liikaa mutu-tuntumaa.
http://www.ts.fi/uutiset/kotimaa/2979124/Juristit+...

Lastensuojelun asiakas suunnitelmat ja siihen kirjattavat asiat. Laki kyllä on selvä ja kuten apulaisoikeuskanslerin päätöskin osoittaa "Lastensuojelun asiakassuunnitelma olisi tullut laatia viivytyksettä".Oulussa tätä ei ainakaan toteutettu ja kantelut eivät johtaneet mihinkään.

Sosiaalihuoltolain (1301/2014) 5 § mukaan kaikissa sosiaalihuollon lasta koskevissa toimissa on ensisijaisesti muistettava lapsen etu.

Tutkimustulokset vahvistavat muiden viime vuosina tehtyjen selvitysten johtopäätöksiä: lastensuojelujärjestelmä on ajautunut syvään kriisiin. (Ks. esim. Toimiva lastensuojelu 2013; Olisiko jo tekojen aika?)
Lastensuojelun johtamisen ongelmat on nostettu esiin monissa tutkimuksissa ja puheenvuoroissa.

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset