Kirsiomp

Vanhusten kotihoidon tila Suomessa: sitä saa, mitä tilaa

  • Kukaan ei kysy, miten minua tulisi hoitaa - toiset vaan sanelevat ehdot. Tai onko edes mitään ehtoja? Kuka vastaa?
    Kukaan ei kysy, miten minua tulisi hoitaa - toiset vaan sanelevat ehdot. Tai onko edes mitään ehtoja? Kuka vastaa?

 

Vanhusten kotihoidon tilannetta ei ole näinä viime päivinä juurikaan uutisoitu - "pörriäiset" vievät nyt kaiken mediahuomion.

Katso aito hankintailmoitus HILMA-palvelussa Laukaan kunnan kohdalla (vastausaikaa vain 1 kk):

https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/notice/view/2019-002854

- - "Laukaan kotihoito hankkii asiakkaan palvelutarpeen mukaista asiakaslähtöistä kotihoidon palvelua Leppävesi - Vihtavuori -alueella kahden (2) vuoden puitesopimuksella ja yhdellä (1) optiovuodella. Hankinnan tavoitteena on saada palvelun tuottaja, joka tarjoaa vaikuttavaa kotihoitoa, joka mahdollistaa asiakkaan toimintakyvyn ylläpitämisen ja vahvistamisen ja sitä kautta asiakkaan omassa kodissa selviytymisen mahdollisimman pitkään. Palvelussa otetaan huomioon asiakkaiden erilaiset palvelutarpeet ja sen mukaiset palveluhenkilöstön ammattitaito- ja resurssivaatimukset. "Arvioitu kokonaisarvo, arvo ilman alv:tä: 825000.00 EUR"- -

- - "Kotiin tuotettavilla palveluilla tarkoitetaan asiakkaan kotona selviytymisen kannalta riittäviä kotiin järjestettäviä sosiaali- ja terveyspalveluita. Kotihoito sisältää sosiaalihuoltolain 19 §:n ja 20 §:n ja terveydenhuoltolain 25 §:n tarkoittaman kotisairaanhoidon. Kotihoitoa järjestetään asiakkaan luona tehtävin kotikäynnein, joita toteutetaan asiakkaan hoito- ja palvelusuunnitelman mukaisin palveluin. Kotihoidon palvelu sisältö muodostuu aina asiakaskohtaisesti. Alueella on noin 50 asiakasta ja palvelun tuottamiseen on käytetty noin 4100 henkilötyötuntia vuosittain." - -

- -"Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto: 1.5.2019 - 30.4.2021" - -

---

Tässä tulevassa hankintasopimuksessa yksi vanhus saa hoitopalvelua kotiin vajaan 23 euron hintaan per päivä (+ alv) kahden vuoden ajan. Ja jos huonosti käy, niin vielä 3:nnen vuoden.

Ihmettelen kovasti, miten tuolla 23 eurolla katetaan kaikki vanhuksen tarvitsema hoito? Kuinka käytännössä varmistetaan, että edellä esitetyssä hankintasopimuksessa todella myös kartoitetaan asiakaskohtainen tarve; ja miten seurataan, että sovittu kotihoito toteutuu?

Jos tämä on kuntien osto-osaamisen taso Suomessa, niin voi todella sanoa, että sitä saa, mitä tilaa:

jos ostaa alimitoitettua palvelua, niin saa alimitoitettua palvelua.

Ja jos jotakin hyvää voisi ilmastonmuutokselta odottaa, niin se olisi, että se pian veisi mennessään vanhushoidossa liitelevät "pörriäiset" ynnä sun muut arvottomat verenimijäötökät, jotka ovat tehneet pesänsä Suomi-neidon helmaan.

 

 

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

1Suosittele

Yksi käyttäjä suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelija

NäytäPiilota kommentit (9 kommenttia)

Käyttäjän Kirsiomp kuva

"Kohuissa ryvettyneillä Attendolla ja Esperi Carella laatutodistukset – Menikö sertifikaateilta nyt uskottavuus? ”Kuka tahansa voi sellaisen myöntää”

https://www.kauppalehti.fi/uutiset/kohuissa-ryvett...

(sorry, Kauppalehti päättikin laittaa tämän em. artikkelin maksumuurin ja lehden tilauslomakkeen taakse... äsken se oli vielä luettavissa)

---

Tämän pitäisi nyt avautua (12.2.2019, klo 16:57):

"Attendolla ja Esperi Carella on laatusertifikaatit - veikö kohu todistuksilta uskottavuuden?"

https://www.talouselama.fi/uutiset/attendolla-ja-e...

---

Olisiko Op-ryhmän osuuskuntamuoto sopivampi yhtiömuoto hoitaa vanhuspalveluita Suomessa?

Ottakaapa kantaa!

Käyttäjän Kirsiomp kuva

Kauppalehden lukijalta: "Hoiva-ala on irvokas esimerkki nykyisen osakeyhtiölain tulkinnasta"

- - "Osakeyhtiölakiin lisättiin edellisessä lain uudistuksessa lauseke, jonka mukaan osakeyhtiön tarkoituksena on tuottaa voittoa osakkeenomistajille. Ajankohtainen kysymys kuuluu, onko tällainen lauseke laissa ylipäätään tarpeellinen? Vai onko lauseke pelkästään haitallinen?" - -

https://www.kauppalehti.fi/uutiset/hoiva-ala-on-ir...

(sorry, Kauppalehti päättikin laittaa tämän em. artikkelin maksumuurin ja lehden tilauslomakkeen taakse... äsken se oli vielä luettavissa)

5 §
Toiminnan tarkoitus

Yhtiön toiminnan tarkoituksena on tuottaa voittoa osakkeenomistajille, jollei yhtiöjärjestyksessä määrätä toisin.

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2006/20060624

---

Kaukokatseista... ;)

Käyttäjän Kirsiomp kuva

- - "OP:n yli satavuotinen perustehtävä ja arvot – ihmisläheisyys, vastuullisuus ja yhdessä menestyminen – ovat ennallaan. Osuustoiminnallisena, asiakasomisteisena yrityksenä toimintaamme ohjaa kaksoisrooli: liiketoimintaroolissa huolehdimme tuloksesta, vakavaraisuudesta ja toiminnan tehokkuudesta. Yhteisöllisessä roolissa tehtävämme on edistää asiakkaidemme ja toimintaympäristömme hyvinvointia ja menestystä.

Asiakaslupauksemme ”Olemme asiakkaitamme varten” mukaisesti asiakkaan etu ohjaa kaikkea, mitä teemme. Asiakkaamme omistavat meidät ja vaikuttavat päätöksentekoomme sekä toimintamme kehittämiseen." - -

https://www.op.fi/op-ryhma/tietoa-ryhmasta/op-lyhy...

Käyttäjän Kirsiomp kuva

HE 109/2005 "Hallituksen esitys Eduskunnalle uudeksi osakeyhtiölainsäädännöksi"

- - "Toiminnan keskeisiä periaatteita koskevilla säännöksillä on myös välittömiä oikeusvaikutuksia. Esimerkiksi ehdotettu 5 §:n säännös yhtiön toiminnan tarkoituksesta voi vaikuttaa yhtiön tekemien oikeustoimien pätevyyden ja yhtiön johdon toiminnan vahingonkorvausoikeudelliseen arviointiin." - -

https://www.finlex.fi/fi/esitykset/he/2005/20050109

---

Tämä HE 109/2005 ja OYL:n 5 § koskee siis nyt näitä vanhuksia kaltoin kohdelleita "pörriäisiä" (firmoja). Mitä näillä yrityksillä on kirjattuna yhtiöjärjestykseen?

Mitä puolestaan Op-ryhmällä? Ks. alla:

https://www.op.fi/op-ryhma/tietoa-ryhmasta/osuusto...

Käyttäjän Kirsiomp kuva

Martti, avaapa vähän: kuka on tilannut kuolemantuottamuksia?

Yhtiöjärjestyksessä olevalla toiminnan tarkoituksen ilmaisemisella on hyvin paljon merkitystä, koska OYL:n 22 luvussa sanotaan näin:

Vahingonkorvaus
1 §
Johtohenkilön vahingonkorvausvelvollisuus

Hallituksen jäsenen, hallintoneuvoston jäsenen ja toimitusjohtajan on korvattava vahinko, jonka hän on tehtävässään 1 luvun 8 §:ssä säädetyn huolellisuusvelvoitteen vastaisesti tahallaan tai huolimattomuudesta aiheuttanut yhtiölle.

Hallituksen jäsenen, hallintoneuvoston jäsenen ja toimitusjohtajan on korvattava myös vahinko, jonka hän on tehtävässään muuten tätä lakia tai yhtiöjärjestystä rikkomalla tahallaan tai huolimattomuudesta aiheuttanut yhtiölle, osakkeenomistajalle tai muulle henkilölle.

Jos vahinko on aiheutettu rikkomalla tätä lakia muulla tavalla kuin pelkästään rikkomalla 1 luvussa tarkoitettuja periaatteita tai jos vahinko on aiheutettu rikkomalla yhtiöjärjestyksen määräystä, vahinko katsotaan aiheutetuksi huolimattomuudesta, jollei menettelystä vastuussa oleva osoita menetelleensä huolellisesti. Sama koskee vahinkoa, joka on aiheutettu 8 luvun 6 §:n 2 momentissa tarkoitettuun yhtiön lähipiiriin kuuluvan eduksi tehdyllä toimella.

2 §
Osakkeenomistajan vahingonkorvausvelvollisuus

Osakkeenomistajan on korvattava vahinko, jonka hän on myötävaikuttamalla tämän lain tai yhtiöjärjestyksen rikkomiseen tahallaan tai huolimattomuudesta aiheuttanut yhtiölle, toiselle osakkeenomistajalle tai muulle henkilölle.

Vahinko, joka on aiheutettu 8 luvun 6 §:n 2 momentissa tarkoitettuun yhtiön lähipiiriin kuuluvan eduksi tehdyllä toimella, katsotaan aiheutetuksi huolimattomuudesta, jollei osakkeenomistaja osoita menetelleensä huolellisesti."

https://www.finlex.fi/fi/esitykset/he/2005/2005010...

Käyttäjän Kirsiomp kuva

SAK ja STTK (2015):

"Julkisia hankintoja kilpailutettaessa on huomioitava palveluiden laatu":

https://www.sttk.fi/2015/05/13/sak-ja-sttk-julkisi...

---

"Valiokuntien asiantuntijalausunnot"

https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/KasittelytiedotV...

Käyttäjän Kirsiomp kuva

Näin oli jo vuonna 2013:

1.7.2013 Dnro 3425/4/12 Ratkaisija: Apulaisoikeusasiamies Maija Sakslin

Esittelijä: Esittelijäneuvos Tapio Räty

HENKILÖKOHTAISEN AVUN JÄRJESTÄMINEN OSTOPALVELUNA

https://www.oikeusasiamies.fi/fi/ratkaisut/-/eoar/...

- - "Mikäli kunta järjestää lakisääteisiä tehtäviään ostamalla palvelujen järjestämisen (ostopalvelusopimuksella tai maksusitoumuksella) yksityiseltä palveluntuottajalta on kunnan valvottava ostamiensa palvelujen järjestämistä ja niiden laatua. Sosiaalihuollon suunnittelusta ja valtionavustuksista annetun lain 4 §:n mukaan hankittaessa palveluja yksityiseltä palvelun tuottajalta kunnan on varmistuttava siitä, että hankittavat palvelut vastaavat sitä tasoa, jota edellytetään vastaavalta kunnalliselta toiminnalta." - -

---

Tärkeä kysymys kuuluukin, mitä me edellytämme vanhusten kunnalliselta hoitopalvelulta ja näin ollen ostopalvelusopimukselta/ palvelusetelillä ostettavalta palvelulta?:

Uskommeko, että 23 eurolla per päivä kotihoitoasiakas saa riittävän kokonaispalvelun? Lääkkeiden ja ruoan anto, vaipan vaihto, pesu- ja hygieniapalvelut jne...

Käyttäjän Kirsiomp kuva

Vaikeaa on kilpailuttaminen, ks. alla:

MAO:48/19

Tampereen kaupunki - ikäihmisten asumismuodot ja erikoislääkäripalvelut julkinen hankinta - liitteen E mukainen palvelu - epäselvä tarjouspyyntö - vertailuperusteet

Diaarinumero: 2018/303
Antopäivä: 31.1.2019

- - "Lopputulos

Markkinaoikeus kumoaa Tampereen kaupungin ikäihmisten palvelulinjan päällikön 13.7.2018 tekemän hankintapäätöksen § 240. Markkinaoikeus kieltää Tampereen kaupunkia tekemästä hankintasopimusta sanotun päätöksen perusteella tai panemasta sitä muutoin täytäntöön nyt asetetun 500.000 euron sakon uhalla.

Markkinaoikeus velvoittaa Tampereen kaupungin korvaamaan Pihlajalinna Terveys Oy:n arvonlisäverolliset oikeudenkäyntikulut 5.000 eurolla viivästyskorkoineen. Viivästyskorkoa on maksettava korkolain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaisesti siitä lukien, kun kuukausi on kulunut tämän päätöksen antamisesta.

Markkinaoikeus hylkää Tampereen kaupungin ja Mehiläinen Terveyspalvelut Oy:n vaatimukset oikeudenkäyntikulujensa korvaamisesta." - -

https://www.markkinaoikeus.fi/fi/index/paatokset/h...

Käyttäjän Kirsiomp kuva

Pitäisikö myös voimassa olevaa hankintalakia korjata, kun hoitajamitoitusta sorvataan?

https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/JulkaisuMetatiet...

---

108 §
Palvelujen käyttäjien tarpeiden huomioon ottaminen hankinnoissa

Tämän luvun mukaisissa palveluhankinnoissa hankintayksikön on otettava huomioon kyseistä palvelua koskeva lainsäädäntö. Sosiaali- ja terveyspalvelujen hankinnassa palvelun käyttäjien yksilöllisten ja pitkäaikaisten sekä toistuvien hoito- tai sosiaalipalvelujen turvaamiseksi hankintayksikön on otettava huomioon käyttäjien erityistarpeet ja kuuleminen siten kuin muualla laissa säädetään.

Sen lisäksi, mitä 1 momentissa säädetään, hankintayksikön on sosiaali- ja terveyspalvelujen hankinnassa otettava huomioon palvelujen laatuun, jatkuvuuteen, esteettömyyteen, kohtuuhintaisuuteen, saatavuuteen ja kattavuuteen, eri käyttäjäryhmien erityistarpeisiin, käyttäjien osallistumiseen ja vaikutusmahdollisuuksien lisäämiseen sekä innovointiin liittyvät tekijät.

Pitkäkestoisia hoito- ja asiakassuhteita koskevan sosiaali- ja terveyspalvelun hankinnassa hankintayksikön on määritettävä sopimusten kesto ja muut ehdot siten, että sopimuksista ei muodostu kohtuuttomia tai epätarkoituksenmukaisia seurauksia palvelun käyttäjille." - -

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2016/201613...

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset