Kirsiomp

Jos suuri huolesi koskee vanhusta, vammaista tai lasta, katso linkit tästä

  • Missä on minun oikeusturva? Kuka siitä huolehtii?
    Missä on minun oikeusturva? Kuka siitä huolehtii?

 

1.

Jos vanhus maksaa omasta pussista itse hoiva- ja hoitopalvelunsa tai hän on saanut siihen kunnalta palvelusetelin, niin hänen tulee tehdä huonosta hoidosta tai hoivasta reklamaatio ensin ko. palvelua antavalle yritykselle.

Apuna voi käyttää alla olevaa reklamaatioapuria:

https://reklamaatioapuri.fi/

Jos tekemäsi reklamaatio ei ole kuitenkaan auttanut tilanteen korjaamisessa, niin silloin valituksen voi tehdä tästä:

https://asiointi.kkv.fi/fi

 

----

 

2.

Jos kyse on julkisen puolen antamasta hoidosta tai hoivasta, jota vanhus ei itse omasta pussista maksa, huoli-ilmoituksen voi tehdä aina omaan kuntaan, jos hoitopaikkaan tehty reklamaatio ei ole auttanut (katso esimerkki huoli-ilmoituksesta Helsingin kohdalta alla)

Lähteet:

https://www.kkv.fi/kuluttajaneuvonta

https://www.hel.fi/sote/toimipisteet-fi/aakkosittain/sosiaalityo/palvelu...

 

---

yes HUOM! Jos kyse on vanhuksen osittain itse maksamasta hoidosta tai hoivasta, kannattaa siitä kysyä ensiksi omasta kunnasta, koska kuluttajaneuvonta näyttää nyt ruuhkautuneen aika pahasti...

 

(Muistattehan, että asiakasmaksulaskussa tulee aina olla oikaisuvaatimus- tai valitusohjeet tai valituskielto. Jos niitä ei ole, pyytäkää ne kirjallisina itsellenne.)

 

 

 

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

1Suosittele

Yksi käyttäjä suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelija

NäytäPiilota kommentit (22 kommenttia)

Käyttäjän Kirsiomp kuva

Kuuntelin tarkalla korvalla Kari Kuusiniemeä Ykkösaamussa tänään:

Taustatietona se, että oikeusneuvos Kari Kuusiniemi aloitti korkeimman hallinto-oikeuden (KHO) presidenttinä viime vuoden syyskuun alussa. Kuusiniemi on työskennellyt professorina Turun yliopistossa ja Teknillisessä korkeakoulussa sekä vierailevana professorina Kentuckyssä Yhdysvalloissa. Hän on muun muassa Helsingin yliopiston ympäristöoikeuden dosentti.

Yhteenvetona Ykkösaamun vanhusten hoivapalveluiden kohdalta haluan omana havaintonani kertoa, että Kuusinimen puheesta voi vetää sen johtopäätöksen, että alemmilla hoitajamitoituksilla annetut toimiluvat tulee toiminnan uudelleen organisoinnissa - mahdollisessa peruskorjauksessa tai laajennuksessa - päivittää korkeammalle nykytasolle nykyvaatimusten mukaiseksi, kuin mitä luvat ovat alkuperäisessä toiminnan tasossa ja puitteissa olleet. Tämä oli hyvä ja ainut oikea päätös esitellyn tapauksen kohdalta.

Kuusiniemi esiintyi Ykkösaamussa todella luottamusta herättävästi ja pisti "muikkaria" myös kunnille siinä, että kun sujuvoitetaan kaavoitus-, rakennus- ja hankeprosesseja niin saattaa käydä niin, että annetut ympäristö- ja rakennusluvat eivät täytä kaikkia niille määrättyjä lakeja ja direktiivejä. Siten jopa annettuja rakennuslupia joudutaan vetämään takaisin lainvastaisina.

Kuusiniemen puheesta voi myös kuulla huolen siitä, että normien sujuvoittaminen kaavoituksessa, rakentamisessa ja ympäristöluvissa ei ole ollut täysin onnistunutta, vaan ko. "trendi" lisää oikeusasteiden ruuhkaisuutta ja sitä kautta yhteiskunnan kustannuskuormaa, joka katetaan yhteisistä verovaroistamme.

---

Tällaisesta on nyt joitakin viitteitä mahdollisesti myös Alavuden Attendon Pelimannin tapauksessa:

”Tarvitaan tuntuvia rangaistuksia, jotta villin lännen meininki kaikkein heikompien hoivassa saadaan päättymään. Pelimannissa ei ole ollut yhtä tai kahta korjattavaa puutetta, vaan useampia, aina henkilöstömitoituksesta lääkehuoltoon ja ruoanjakeluun. Hoivakoti oli aloittanut toimintansa ennen asiaan kuuluvia lupia ja siellä on ollut lyhyen ajan sisällä useita kuolemantapauksia sekä työntekijöiden joukkopako. Tämä on aivan järkyttävää, ja ylittää ymmärrykseni täysin.”

https://www.uusisuomi.fi/kotimaa/271619-attendon-t...

---

Kenen valvonta on nyt pettänyt, kun Pelimanni on saanut luvan aloittaa toiminnan ennen kuin kaikki asianmukaiset luvat on saatuina? Kunnan rakennustarkastajan voi jokun muun?

Käyttäjän Kirsiomp kuva

Alla lainaus Matti Kourin kommentista Niko Kaistakorven blogissa tältä päivältä:

"Ylen uutinen kertoo tänään asiasta seuraavaa (isot kirjaimet kirjoittajan):

”Kohun keskelle joutunut hoivakoti Pelimanni päätyi Attendon käsiin KETJUTUKSEN seurauksena.

Alunperin Alavudella toimivan 60-paikkaisen hoivakodin kaikki paikat oli varannut Pihlajalinna. Se ei kuitenkaan kyennyt itse tuottamaan palveluja, joten ne päätyivät ALIHANKINTANA Attendolle.

Pihlajalinnan toimitusjohtaja Joni Aaltonen sanoo yhtiönsä pohtivan nyt, voiko alihankkijoita yleensäkään käyttää tällaisessa palvelutoiminnassa.
Aaltonen toimii myös Kuusiolinna Terveys Oy:n hallituksen puheenjohtaja. Kuusiolinna tuottaa kaikki terveys- ja sosiaalipalvelut muun muassa Alavudelle, Ähtärille ja Kuortaneelle.

Aaltosen mukaan Pihlajalinna havaitsi jo kartoitusvaiheessa, että Kuusiokuntien alueelle piti rakentaa uusi yksikkö. Pihlajalinnalla tai kunnilla ei ollut halua ryhtyä rakennuttajaksi, joten lopulta yhtiössä päädyttiin sellaiseen vaihtoehtoon, että ALIHANKKIJA tuottaa palvelut ja investoi tiloihin. ”

Tähänkö on jo päädytty, että mm. rakennusalalta tuttu ilmiö alihankinnan alihankinta on se tapa, jolla jatkossa myös sosiaali- ja terveyspalveluita aletaan tuottamaan.

Jatkossa lienee normaalia se, että joku pihlajalinna tekee diilin julkisen sektorin kanssa vanhustenhoivasta, myy diilin eteenpäin esimerkiksi virolaiselle yritykselle, joka taas hankkii hoitolaitokseen puolalaiset työntekijät puolalaisen työnjohdon alaisuuteen.

Miten täällä US:n keskustelupalstoilla kommentoiville tällainen tapa sopisi?"- -

http://nikokaistakorpi.puheenvuoro.uusisuomi.fi/26...

Käyttäjän Kirsiomp kuva

Tässä vielä Matti Kourin jatkoa aiheeseen samasta Nikon puheenvuorosta:

"Ja lisää Ylen uutisia: (isot kirjaimet edelleen kirjoittajan)

"Hoivajätti Attendo on aloittanut Alavuden hoivakodin muutokset viranomaisten puuttumisen jälkeen. Hoivakoti Pelimanni on ainakin toistaiseksi hoivan tilaajan eli alueen kuntien vastuulla.

Pelimanniin on tullut heti ensimmäisen haltuunoton jälkeisen päivän jälkeen lisää hoitajia Attendon muista hoitopaikoista ja Attendon ALIHANKKIJAN varahenkilöstöä."

Mikä firma on tuo Attendon alihankkija?

Siis edellisestä uutisestahan me jo tiedämme, että Attendo on jo itse Pihlajalinnan alihankkija.

Kuinkahan pitkä tämä alihankintaketju oikein on? Ja kenelle kuuluu missäkin kohtaa vastuu hoivasta? Vai kuuluuko kenellekään?"

Käyttäjän Kirsiomp kuva

Esimerkkejä ja tietoa palvelusetelin käytöstä ja saatavasta oikeusturvasta:

Palvelusetelin sääntökirja 2018

Vanhusten tavallinen ja tehostettu palveluasuminen -palveluseteli (Essote)

https://www.essote.fi/wp-content/uploads/sites/2/2...

---

Esimerkkinä Päijät-Hämeestä:

"5. Asiakkaan asema palvelusetelijärjestelmässä

Kunta/kuntayhtymä voi tarjota palveluseteliä palvelun hankkimiseksi asiakkaalle, joka täyttää palvelun myöntämisedellytykset. Asiakkaalla on oikeus kieltäytyä hänelle tarjotusta palvelusetelistä, jolloin kunnan/kuntayhtymän tulee ohjata hänet muilla tavoin järjestettyjen palvelujen piiriin.

Asiakasta/potilasta voi avustaa palvelusetelin käytössä hänen laillinen edustajansa, lähiomainen tai muu läheinen henkilö (laki potilaan asemasta oikeuksista 785/1992 6 §), laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 812/2000 9 §). Asiakas voi antaa läheiselleen valtuuden katsoa tietojaan PSOP- järjestelmästä täyttämällä puolesta asioinnin valtakirjan ja toimittamalla sen palvelusetelin myöntäneelle viranhaltijalle. Kun asiakas ottaa käyttöönsä palvelusetelin, asiakas valitsee palveluntuottajan hyväksyttyjen palveluntuottajien rekisteristä. Asiakkaan tulee antaa saamansa palveluseteli tai ilmoittaa siinä oleva numerosarja palveluntuottajalle. Asiakas tai edellä mainittu asiakkaan edustaja tekee valitun palveluntuottajan kanssa sopimuksen palvelusta. Tätä sopimussuhdetta koskevat sopimuksen sisällön mukaan määräytyvät kuluttajaoikeuden ja sopimusoikeuden säännökset ja oikeusperiaatteet. Asiakkaan ja palveluntuottajan välistä sopimusta koskevan erimielisyyden saattamisesta kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi säädetään kuluttajariitalautakunnasta annetussa laissa (8/2007).

Asiakas on oikeutettu käyttämään palveluseteliä vain Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän hyväksymän palveluntuottajan tuottamien ja tämän sääntökirjan tarkoittamien palvelujen maksamiseen.

Jos asiakas on tyytymätön saamaansa palveluun, hänen tulee ilmoittaa tyytymättömyydestään palveluntuottajalle. Palveluseteliä käyttävällä asiakkaalla on oikeus potilaslain ja asiakaslain mukaisiin oikeussuojakeinoihin. Potilaslain 10.1 §: mukaan terveyden- ja sairaanhoitoonsa tai siihen liittyvään kohteluunsa tyytymättömällä potilaalla on oikeus tehdä muistutus terveydenhuollon toimintayksikössä terveydenhuollosta vastaavalle johtajalle. Sosiaalihuollon laatuun tai siihen liittyvään kohteluunsa tyytymättömällä asiakkaalla on oikeus tehdä muistutus sosiaalihuollon toimintayksikön vastuuhenkilölle tai sosiaalihuollon johtavalle viranhaltijalle (sosiaalihuollon asiakaslaki 23.1 §). Lisäksi asiakkaalla on mahdollisuus tehdä kantelu aluehallintovirastoon tai eduskunnan oikeusasiamiehelle.

Asiakkaalla on mahdollisuus antaa palautetta käyttämistään palveluista PSOP-järjestelmän kautta. Palveluntuottajan on vastattava palautteeseen joko välittömästi tai viimeistään kahden viikon kuluessa asian kiireellisyydestä riippuen PSOP-järjestelmän kautta." - -

https://www.phhyky.fi/assets/files/2018/12/Palvelu...

Käyttäjän IrmaAsikainen kuva
Irma Asikainen

Entäpä, jos kyyläämisen ja kyttäämisen sijaan/rinnalle valitaankin ihan toinen tie ja lähdetään mieluummin palkitemaan näitä hoitolaitoksia hyvästä laadusta, vaikkapa verohelpotuksella tai jollain muulla porkkanalla ja muutetaan tämä kyttääminen järjelliseksi valvonnaksi, jonka seuraamiseksi kehitetän ihan uudenlaiset indikaattorit?
Olisi syytä perustaa myös ei virkamiesjohtoinen valvontaelin, joka on myös vastuussa tekemisistään, jolloin sen hälläväliä-tyyli ei pääse vesittämään koko hyvää ajatusta. Senhän me kaikki ymmärrämme, että byrokraattien sotkeuduttua asioihin, ei niistä tule "ei lasta, eikä paskaakaan". Tämä mummo-vainaani sanonta kuvaa hyvin näiden vation elinten toimintaa.

Käyttäjän Kirsiomp kuva

Irma, laaduntavoittelu on hyvä ajatus. Hyvästä palvelusta voi maksaakin vähän enemmän :) Pistetään hoitolaitokset kisailemaan hyvällä maineellaan jatkossa.

Käyttäjän OksanenIlona kuva
Ilona Oksanen

Vai että hyvästä palvelusta maksaa enemmän??Lakiin on aivan selvästi kirjoitettu vanhustenhoidon laatutasovaatimukset jne. kuten muidenkin sosiaali ja terveydenhoidon palvelujen Mitään erillisiä valvojia ei sinne enää lisää tarvita,näiden tuhansien puhuvien päiden lisäksi.Avi satapäinen joukko ,valvira sama juttu,oikeusasiamies jok aon vuosikaudet ollut kykenemätön yhtään mihinkään riippumatta siitä minkä puolueen riveistä on suojatyöpaikkaansa valittu.

Kun ikä-ihminen maksaa 1500 pelkästä perustason palvelusta konsernien palvelutaloissa,niin kuinka paljon pitäisi maksaa vielä lisää,että edes se perustason palvelu palvelutalossa täyttyy!?

Käyttäjän IrmaAsikainen kuva
Irma Asikainen

Aivan niin. AVI ja VALVIRA on nähty, mutta minä puhuinkin järkevästä ja vastuullisesta valvonnasta, en tällaisista virkamiesvetoisista huuh-haa -puljuista. Olet varmast virkamies, kun vielä kehtaat näitä puolustaa, sillä näiden toiminnan puutteellisuudesta johtuen olemme juuri tässä tilanteessa.
Ja,jos laki olisi auttanut tässäkin viimeaikaisessa jubatsussa, niin silloinhan mitään ongelmaa ei olisi ollutkaan, mutta kun se laki on aina ollut niin kuin sitä luetaan ja virkamies nostaa palkkaa, mutta sillä ei ole mitään vastuuta, joten..... Sen sijaan porkkanalla on hyvin usein saatu hyviä tloksia. Ihminen kun on sellainen kummallinen elävä organismi, että se syttyy kipailusta (jos ihminen juoksee muoviämpärin perässä ja jonottaa sitä tuntitolkulla, niin....), mutta laiskistuu ja tulee ahneeksi, kun tietää tämän valtion virkamiseten valvontasysteemeiden tehottomuuden ja varsinkin niiden rangaistukset, jos niistä edes rangaistaan, kun useimmiten siitä seuraa vain huomautus, mikä on helppo heittää mappi Ö:hön.

Ja tuohon viimeiseen kommenttisi voin sanoa, että kyse ei ole lisämaksusta vaan jostakin järjelllisestä palkitsemisesta. Vaikka muutama muoviämpäri.(hymiö)
Tuolla asenteella kuulut varmasti niihin, joiden joustot työelämässä myös ovat minimissä, etkä ole edes ajatellut yrittäjyyttä omana mahdollisuutenasi.

Käyttäjän IrmaAsikainen kuva
Irma Asikainen

Joku näyttää ajattelvan, että haen tässä hintojen korotusta, mutta sitähän en palkitsemisella tarkoita, vaan sehän voisi olla vaikka vuoden hoivakoti -titteli, joka pitäisi sisällään bonuksen tms.
Kyllä näm rahastaa osaavat jo nykyäänkin. Liekö peräti ainoa asia,minkä osaavat hyvin.

Käyttäjän Kirsiomp kuva

Kannattaa huomata tämä:

"Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun voi hakea muutosta saattamalla asia markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Markkinaoikeuteen voi valittaa tarjoaja, osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, jota asia koskee.

Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön voi lisäksi tehdä hankintayksikölle kirjallisen vaatimuksen hankintaoikaisusta. Hankintaoikaisun voi tehdä myös pienhankinnoissa, jotka eivät muutoin kuulu hankintalain soveltamisalaan."

https://www.hankinnat.fi/yhteiset-saannokset/muuto...

---

Voikohan tämä em. "muu taho" olla nyt Alavuden Attendon Pelimannin huonoa kohtelua saanut vanhus? Tai kuolleen vanhuksen lähiomainen?...

Käyttäjän rjaaskel kuva
Risto Jääskeläinen

Blogin linkeistä tuskin on apua esim. yksinäiselle vuodepotilaalle. Pitäisi olla joku, joka pystyy hoitamaan asiat. Tähän ei riittäisi edes mikään yksittäinen valtakunnallinen vanhusvaltuutettukaan, vaan millteipä joka kunnassa pitäisi olla vanhusasimies, ehkä sivutoiminen.

Käyttäjän OksanenIlona kuva
Ilona Oksanen

Ette jaksatte.Suomen kunnissa on jo vanhusasiamiehiä .Ongelma on se ettei henkilökunta osaa lakeja eikä noudata ammattinsa sisältyviä tehtäviään.Jokaisen duunarin toimenkuvaan kun kuulu jo nämä vanhusasiamiesten (eli lisää hukkasyöjiä ja paperien pyörittäjiä 2011 )toimenkuvaan kuuluvat asiat :eli kertoa asiakkaille heidän oikeuksistaan ja neuvoa heitä oikeisiin paikkoihin ja palveluihin.Siihen ei erikseen tarvita veronmaksajien rahoilla byrokratiaa rattaisiin ja
tekokeinoja jotta näyttää paremmalta.Keskusta sai RAY rahaa 2007-vanhusasiavaltuutetun projektikokeiluun j ametsään meni:ei tarvita siis kun RAY rahalla on niin kiv apuuhastekka huvikseen.RAY lahjoitti 2010 rahaa 70 000 jotta perhehoitoliitto voi mainostaa vanhusten prehehoitoa työntekijöilleen:kas vain taas meni metsään.Sen sijaan perhehoitoliitto keskustannaiskansanedustajan johdolla panosti sijais-j aammatilliseen lasten ulkoisamisbisnekseen satasella.

On tainnnut jäädä lakien opettelu ja ammatitaitovaatimukset lukematta koko alan edustajilta.Täällä kirjoittelevat alan poliitikot taas ovat sitä sarjaa joka ei ole koskaan alan töissä oikeasti ollutkaan.Kokoomus-keskusta ja muut joiden epäpätevyys j aalan ongelmat j atodellisuus eivät kohtaa millään tasolla.Kirjoista j amediasta lukemalla ei tiedä mistään mitään ,eikä avustajienkaan kirjotuksilla.

Käyttäjän IrmaAsikainen kuva
Irma Asikainen

Mitä hiton virkaa näillä kunnallisilla valvontaeilimillä on. Ei niin mitään. Niin kauan kuin virkamieskunta purjehtii tässä maassa tilipäivästä toiseen ilman minkään valtakunnan vastuuta, niin m ikään kunnallinen ei todellakaan toimi. Saahan sitä unelmoida, mutta pitää nähdä tosiasiat jamyöntää ne, ennen kuin jotain oikeasti tapahtuu.

Käyttäjän Kirsiomp kuva

Ilona ja Risto, positiivisuuden kautta. Tässä tapauksessa tieto vähentää tuskaa, jos vanhuksen lähiomainen tai vaikka ystävällinen naapuri auttavat viemään hoitopaikan kaltoin kohtelua viranomaisten tietoon.

Käyttäjän IrmaAsikainen kuva
Irma Asikainen

Aivan niin Kirsi ja eivät kaikki vanhukset ole ilman perillisiäkään, joten miksi nämäkin vaan katsovat sivuun, kun heidän vanhempiaan kohdellaan huonosti. Olemmeko me ajautuneet jo niin kauaksi perhekeskeidyydestä, että viis veisaamme omien vanhempiemme kohtalosta? Ei yhteikunnallekaan voi kaikkea vastuuta sälyttää - semminkin, kun tietää, että meillä ei tunneta sanaa vastuullinen virkamies.

Käyttäjän Kirsiomp kuva

Sellainenhan voisi tulla muodiksi näihin attendoihin, espereihin ja kaiken maailman pörriäisiin, että omainen voisi ostaa esim. vanhalle äidille tai isälleen kylvetys- ja saunapalveluita kiertäviltä keikkatyöläisiltä vähän samaan tapaan kuin on jo ne isot kiertelevät röntgenrekat, joissa voi käydä kuka tahansa magneettikuvauksissa, kun saa lääkäriltä lähetteen?

Olisihan se hauskaa, että sellainen iso kylvetysrekka ajaisi näiden pörriäisten pihoihin, ja sitten vanhukset voisivat käydä niissä pesulla ja saunassa - tietysti käypää korvausta vastaan.

Kunnathan voisivat ostaa pörriäisiltä vain ihan perustason palvelut ja sitten kiertelevät palvelurekat tarjoaisivat vanhuksille kaikenlaisia extra- ja luxuspalveluja - joihin nykyinen viikoittainen suihkussa käyntikin jo näyttää kuuluvan...

PS. ja näistä saisi maksaja vielä kotitalousvähennyksenkin

Mitäpä tästä tuumaatte? ;)

Käyttäjän IrmaAsikainen kuva
Irma Asikainen

En ole ajatusta vastaan, mutta siinäkin piilee taas vaara, että nämä varsinaiset rahastajat luopuisivat sen jälkeen niistäkin vähistä palveluista, joita ne nykyään tarjoavat ja vähä vähältä ne siirtyisivät kokonaan omaisten kustannettaviksi ja vastuulle. Mehän tiedämme, miten helposti näitä liukumia syntyy. Sitä "kun antaa pirulle sen pikkusormen, niin.....".

Sen sijaa ehdotteisin vaikkapa asukkaiden omaisten keskuudestaan valitsemaa yhteistä edunvalvojaa, vähän samaan tapaan kuin kunnallisten asuntopalveluiden omistamissa taloyhtiöissä on asukastoimikunnat, joiden puheenjohtajat huolehtivat taloyhtiön asukkaiden edunvalvonnasta, niin näissä voisi tämä valittu henkilö valvoa palveluyksikön toimia ja tarvittaessa raportoida niistä sitten eteen päin. Tai useamman palveluyksikön asukkaat voisivat valita yhteisen, vaikkapa palkatun osa-aikaisen valvojan, vähän isännöitsijän tapaan. Näin siksi, että en pätkän vertaa luota tähän virkamiesvalvontaan, kuten nyt voidaan ihmeemmin pinnistelemättä todeta.

Käyttäjän Kirsiomp kuva

"Voit lähettää Kilpailu- ja kuluttajavirastolle vihjeen epäilemästäsi laittomasta suorahankinnasta tai siihen rinnastettavasta hankintalain vastaisesta menettelystä. Laiton suorahankinta voi syntyä muun muassa olennaisen sopimusmuutoksen tai sidosyksikkösäännösten rikkomisen seurauksena.

Vihjeet ovat virastolle tär­keä tie­to­läh­de hankintalain vastaisten menettelyjen pai­kal­lis­ta­mi­ses­sa ja lain noudattamisen valvonnassa. Vihjeen perusteella virasto voi ottaa asian oma-aloitteisesti tutkittavakseen." - -

Epäiletkö kartellia, jotain muuta kilpailunrajoitusta tai laitonta suorahankintaa? Lähetä meille vihje!", alla olevalla lomakkeella:

https://kuti.kkv.fi/Kilpailu/ilmoitus.aspx

Käyttäjän IrmaAsikainen kuva
Irma Asikainen

Olen tästä tietoinen ja olen tehnyt parikin ilmoitusta, joista toinen johti tutkintaan ja edelleen huomautukseen. Huomautukseen vaan, vaikka aihetta olisi ollut enempäänkin, mutta kuten jaksan aika usein mainita, niin "korppi ei korpin silmää noki".
Ensimmäinen ilmoitus jäi suutariksi, koska en ollut saanut riittäviä todisteita ja asia ehdittiin "korjata" siihen mennessä, kun tarkastus tehtiin. Eli, epäilen vuotoa, mutten voinut sitäkään todistaa.
Mutta tämä on myös niitä asioita, joista pitäisi vaan jaksaa jauhaa niin paljon, että ihmiset tajuaisivat, ettei heidän tarvitse tyytyä mihin vaan, vaan meillä kaikilla on oikeuksiakin, eikä vain veronmaksuvelvollisuus.

Käyttäjän Kirsiomp kuva

Hanna Tainio: Toimenpidelista auttaa tuomaan epäkohtia esille (Kuntalehti 06.02.2019)

"Ministeri Annika Saarikon kokoonkutsumassa pyöreän pöydän keskustelussa vanhusten hoidon parantamiseksi laaditiin toimenpidelista, johon osallistujat sitoutuivat moraalisesti. Jos hoiva niin yksityisellä kuin julkisella sektorilla hoidettaisiin täsmälleen kuten listassa linjataan, ongelmaa ei enää olisi, Kuntaliiton varatoimitusjohtaja Hanna Tainio sanoo. Vaikka tämä ei käytännössä toteudu tuosta vaan, listan laatiminen ja keskustelu ovat tarpeen, jotta hoivan epäkohtien käsittely muuttuu läpinäkyvämmäksi, Tainio uskoo."

https://www.kunta.tv/hanna-tainio-toimenpidelista-...

---

Annikan Saarikon toivelista ei riitä - nyt tarvitaan tekoja!

Ihan ensimmäiseksi tulisi antaa valtakunnallinen määräys, että hoitajat eivät tee siivouksia, lumenluonteja, ruoanlaittoa tai muita sellaisia tehtäviä, joita ei hoitajille kuulu.

Ja lääkkeiden anto tulee antaa vain koulutettujen sairaanhoitajien vastuulle, jotta vanhuksia ei lääkitä tiedottomiksi hoitajien "omilla resepteillä".

Käyttäjän Kirsiomp kuva

"Sisäministeriö käy Valviran kanssa läpi, mitä erityistukea poliisi voi antaa hoivakotien valvonnan koko ketjun onnistumiseen. Näin sanoo sisäministeri Kai Mykkänen (kok.) Twitterissä.

STT kertoi aiemmin, että Sosiaali- ja terveysalan lupavirasto Valvira harkitsee niin sanottujen haamuhoitajatapausten viemistä rikosprosessiin.

Mykkänen painottaa, että poliisi tutkii tapaukset rikosilmoituksen perusteella, mutta poliisi voi kuitenkin arvioida esitutkintakynnystä myös vihjeiden perusteella."

https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/poliisi-mukaan...

---

Vakavimmista vanhusten, vammaisten ja lasten laiminlyönneistä kannattaa tehdä siis rikosilmoitus, jotta ne eivät nyt hautaudu valtaisaan valitusten tulvaan.

Käyttäjän OksanenIlona kuva
Ilona Oksanen

Noista rikoksista on voinut tehdä ilmoituksen jo vuosikausia sitten. Ongelma on se,ettei niistä ole koitunut eikä koidu mitään rangaistuksia tekijöille.Valitan.Suomessa ei es.sosiaaliviranomaiset joudu edes vastuuseen virkavirheistään,toisin kuin poliisi joka joutuu heitä avustamaan virkansa puolesta.Kun lasten hyväksikäytöistä ja pahoinpitelyistä eivät sosiaaliviranomaiset tee rikosilmoituksia kun ne koskevat huostaanotettujen lasten kohtelua,voi voi.Kylläpä onkin luotettavaa ja vaikuttavaa.

Miten tyhmänä ihmisiä oikein pidetään?Se on päivänselvää että nuo rikokset on tutkittava ja kuka muu sen tekee kuin poliisi?Tosin poliisille on annettu ohjeet ettei rikoksia tutkita joista ei tule kunnon rangaistusta.Ja kun näitä konserneja miettii niin tuskimpa kokoomus lisää poliiseja sen takia,että mummua tai vaaria kaltoinkohdellaan kun vähensivät jo veronkierronkin eli taloustikosten tutkinnasta tutkijoiden määrää...

Varoitukset(harvemmin tällä alalla) tai huomautukset joita näille toimijoille jaetaan automaatista eivät muuta mitään.
Missä te olette eläneet viimeiset yli 20vuotta?Poliisien resurssit eivät riitä edes laittomien maassaolijoiden esiin kaivamiseen tai rikoksiin joita tehdään toisten henkeäkin uhaten.Mistä kaivetaan ne rikostutkijat ,joita hallitus on vähentänyt jatkuvasti,tällaiseen tutkintaan?Lisää tuhansia tutkittavia tapauksia poliisille,jolla ei ole edes resurssseja.Pikkurikokset on jo ohjeistettu jättää tutkimatta,niin todellakin lain mukaanhan mennään,todellakin.

Nettipoliisit joita onkin palkattu jatkuvasti lisää valvomaan "vihapuhetta" ja suomalaisten yksityisviestejä,kun menevät kaiken edelle.

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset