Kirsiomp

Suurten kaupunkien myymättä olevat pienet asunnot asunto-osuuskunniksi?

  • HS 1.2.2018
    HS 1.2.2018

 

Ehdottaisin, että ennen kuin lukuisten myymättömien pienasuntojen tilanne leviää käsiin ja aiheuttaa maanlaajuisen asuntokuplan puhkeamisen, muodostetaan suurten ja keskisuurten kaupunkien asunto-osuuskuntamalli ensi tilassa.

Mitkä tahot ottavat asiasta kopin?

yes"Asunto-osuuskunta rakentamisen ja asumisen mallina on monimutkainen ja haastava. Siihen liittyy monta osa-aluettaja se vaatii uusia ajattelutapoja asumiseen ja esimerkiksi asukkaan rooliin liittyen. Osuustoiminnalliseen malliin saattaa liittyä myös väärinkäsityksiä, jotka saattavat toimia aitoa uuden luomista ja kehittämistä vastaan. Esimerkiksi rakentaminen ja voiton tavoittelu liitetään perinteisesti vahvasti yhteen. Asunto-osuuskuntamallissa voittoon on suhtauduttava uudella tavalla erilaisen omistajuusrakenteen vuoksi. Mallissa voittoa ei tavoitella perinteisessä mielessä ymmärrettynä, mutta silti malli toimii vahvaan ammattiosaamiseen ja organisaatioon nojautuen. Myös asuminen palveluna ja yhteisöllisenä ilmiönä vaatii näkökulman ja jopa kulttuurin muutosta. Asumisessa muullakin kuin fyysisellä asunnolla, kuten ilmapiirillä ja palveluilla, on merkitystä asukkaiden, yhteisön ja yhteiskunnan tasoilla. Lisäksi asunto-osuuskunta, kuten muutkin rakentamisen ja asumisen mallit, liittyy kokonaiseen järjestelmään yhteiskunnan tasolla, mikä monitahoistaa mallia entisestään.

Huolellisesti ja ammattimaisesti organisoituna ja johdettuna asunto-osuuskuntamalli tuo kuitenkin mukanaan lukuisia asumisen ja elämisen laatuun positiivisesti vaikuttavia elementtejä. Asunto-osuuskuntamallin onnistuneen soveltamisen mahdollistamiseksi on ymmärrettävä osuustoiminnan tarkoitusta ja periaatteita sekä toimintatapoja perusteellisesti. On nojattava selkeisiin, ammattimaisiin ja terveisiin liiketoiminnan periaatteisiin ja omistajuuteen sekä organisointiin ja johtamiseen.

Mikäli Suomessa aletaan kasvavassa määrin toteuttaa rakentamista ja asumista asunto-osuuskuntamallin avulla, tämän tutkimuksen tulosten perusteella se on toteutettava eri tavoin kuin ennen. On keskeistä tehdä uutta ja erilaista, vaikkakin se näyttäytyisi olevan sitä vain pieniltä osin ottaen huomioon esimerkiksi, että Suomessa on laajalti käytössä asunto-osakeyhtiömalli, joka on monella tapaa periaatteiltaan ja toiminnaltaan osuustoiminnallinen. Uusi asunto-osuuskuntamalli olisi kuitenkin toteutettava suuressa mittakaavassa, ammattimaisesti organisoidusti ja johdetusti. Uusi asunto-osuuskuntamalli ehdottaa siis siirtymistä talokohtaisuudesta suurempaan verkostoon ja organisaatioiden väliseen yhteistyöhön. Uutta mallia mahdollisesti luotaessa ja kehitettäessä on kuitenkin tärkeää huomata, ettei tarkoituksena ole korvata olemassa olevia malleja, vaan luoda rinnalle uutta. Uusi asunto-osuuskuntamalli olisi yksi malli lisää rikastamaan asuntomarkkinoita. Vaikka uusi hallintamuoto itsessään ei ratkaise rakentamiseen ja asumiseen liittyviä ongelmia, voi se olla toimiva väline uuden luomiseen ja kehittämiseen. Lisäksi on huomattava, että nykyisiltä asunto-osuuskunnilta on paljon opittavaa, sillä ne ovat monesti ainutlaatuisia miljööltään ja ilmapiiriltään sekä sitoutumiseltaan ja asukasosallisuudeltaan. Nykyisten asunto-osuuskuntien asukkailla on ainutlaatuista tietoa kyseisestä asumismallista ja asunnoista. Myös tällaisia olemassa olevia pienemmän mittakaavan malleja tulee vaalia, vaikka uutta kehitettäisiinkin." - - (sivut 84 - 85, ks. alla olevasta linkistä)

 

yes Tutustu aiheeseen tarkemmin alla:

ASUNTO-OSUUSKUNTA – UUSI YHTEISÖLLINEN RAKENTAMISEN JA ASUMISEN MALLI (Heidi Forsström-Tuominen) 2016

http://www.ptt.fi/media/rap254.pdf

 

 

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

NäytäPiilota kommentit (5 kommenttia)

Käyttäjän Kirsiomp kuva

- - "Pääkaupunkiseudun uusien asuntojen markkinat käyvät edelleen huimilla kierroksilla, eikä muualla maassa tapahtuneesta käänteestä näy juuri merkkejä. Kielteisenä puolena on asuntokaupan hienoinen väheneminen, jonka seurauksena asuntoja on myynnissä valtavasti.

Tiedot käyvät ilmi Rakennuslehden markkinakatsauksesta, joka koskee Helsinkiä, Espoota, Vantaata ja Kauniaisia. Tiedot on kerännyt STH-Group oy." - -

https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000005896406.html

----

" – Omistusasumisen osuus on vähentynyt Suomen kaikissa isoissa kaupungeissa. Helsingissä muutos on 2,8 prosenttiyksikköä, Tampereella jopa kuusi prosenttiyksikköä, Turussa neljä ja Oulussa kolme prosenttiyksikköä. Koko maassa omistusasuminen on vähentynyt 1,7 prosenttiyksikköä, kertoo Sp-Kodin toimitusjohtaja Jukka Rantanen.

Yhä useampi suomalainen asuu vuokralla siksi, ettei toive omasta kodista ole pätkätöiden, epäsäännöllisten tulojen ja tiukentuneiden lainaehtojen vuoksi toteuttavissa. Ensiasunnon ostajien keski-ikä on noussut trendinomaisesti jo useita vuosia, kertoo Säästöpankkiryhmän pääekonomisti Timo Vesala." - -

https://www.vantaansanomat.fi/artikkeli/714740-iso...

Käyttäjän Kirsiomp kuva

"Kolmas tapa asua

Asunto-osuuskunta on vuokra- ja omistusasumisen välimuoto, joka korostaa asumista palveluna. Tuoreen [2016, ks. alla] selvityksen mukaan asunto-osuuskunnat rikastaisivat asuntomarkkinoita Suomessa ja vastaisivat hyvin asukkaiden erilaisiin tarpeisiin.

Asunto-osuuskunta on suosittu asumisen malli monissa Euroopan maissa ja muualla maailmassa. Sitä on hyödynnetty muun muassa Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Itävallassa ja Kanadassa. Myös Suomessa asunto-osuuskuntamalli on ollut käytössä 1900-luvun alusta alkaen, mutta käyttö on ollut vähäistä ja pienimuotoista." - -

https://www.aspa.fi/sv/node/1815

http://www.ptt.fi/media/rap254.pdf

Käyttäjän Kirsiomp kuva

Esimerkkinä:

ASUNTO-OSUUSKUNTA VAOK:N PERUSTAMINEN (Päivi Vaarola)

Opinnäytetyö 2012

https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/4453...

Käyttäjän Kirsiomp kuva

Ohi blogin aiheen - tärkeä ja kiinnostava aihe tämäkin alla oleva:

"Perustulokokeilun ensimmäiset tulokset julkaistaan 8.2.2019

- - "Perustulokokeilu on poikkeuksellinen yhteiskuntakokeilu sekä Suomessa että maailmanlaajuisesti. Kokeilun arviointitutkimus tuottaa tieteellistä tietoa sekä sosiaaliturvan uudistamisen tueksi että laajemmin sosiaalipoliittiseen keskusteluun. Kokeilusta ja sen arvioinnista saadut kokemukset antavat hyvän pohjan uusien yhteiskuntakokeilujen valmisteluun." - -

8.2.2019 klo 8.30-10.30 järjestettävää julkistustilaisuutta voi seurata [alla]

http://videonet.fi/web/stm/2019028/

Lähde:

https://stm.fi/artikkeli/-/asset_publisher/perustu...

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset