Kirsiomp

Lapsen seksuaalinen uhkaaminen tai johdattelu tulee jo olla rangaistavaa

  • Ns. Huoli-ilmoitukset käyttöön lasten seksuaalisen uhkaamisen ja johdattelun kohdalla
    Ns. Huoli-ilmoitukset käyttöön lasten seksuaalisen uhkaamisen ja johdattelun kohdalla
  • Lapsen seksuaalinen uhkaaminen tai johdattelu tulee jo olla rangaistavaa

 

Olen useille lasten raiskauksista kirjoittaneille US:n blogisteille lähettänyt alla olevan kommentin, johon olen liittänyt (63/1999) "Ulkoasiainministeriön ilmoitus Euroopan ihmisoikeussopimuksesta (Yleissopimus ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi) sellaisena kuin se on muutettuna yhdennellätoista pöytäkirjassa" alla olevan siteerauksen:

"5 artikla

Oikeus vapauteen ja turvallisuuteen

1. Jokaisella on oikeus vapauteen ja henkilökohtaiseen turvallisuuteen. Keneltäkään ei saa riistää hänen vapauttaan, paitsi seuraavissa tapauksissa ja lain määräämässä järjestyksessä:

a) henkilö vangitaan lain nojalla sen jälkeen, kun hänet on tuomittu toimivaltaisessa tuomioistuimessa;

b) henkilö pidätetään tai vangitaan lain nojalla, koska hän ei ole noudattanut tuomioistuimen laillista määräystä, tai jonkin lakimääräisen velvoitteen täyttämisen turvaamiseksi;

c) henkilö pidätetään tai hänen vapautensa riistetään lain nojalla hänen saattamisekseen toimivaltaisen oikeusviranomaisen tutkittavaksi, milloin on syytä epäillä hänen syyllistyneen rikokseen tai jos katsotaan välttämättömäksi estää häntä tekemästä rikosta tai pakenemasta teon jälkeen;

d) alaikäiseltä riistetään vapaus lain nojalla hänen kasvatuksensa valvomiseksi tai hänet pidätetään lain nojalla hänen saattamisekseen toimivaltaisen oikeusviranomaisen tutkittavaksi;

e) henkilöltä riistetään vapaus lain nojalla tartuntataudin leviämisen estämiseksi tai hänen heikon mielenterveytensä, alkoholisminsa, huumeidenkäyttönsä tai irtolaisuutensa vuoksi;

f) henkilö pidätetään tai häneltä riistetään vapaus lain nojalla, jotta estettäisiin hänen laiton maahantulonsa, tai jos on ryhdytty toimiin hänen karkottamisekseen tai luovuttamisekseen.

2. Vapaudenriiston kohteeksi joutuneelle on viipymättä ilmoitettava hänen ymmärtämällään kielellä vapaudenriiston perusteet ja häneen mahdollisesti kohdistetut syytteet.

3. Tämän artiklan 1 kappaleen c kohdan määräysten nojalla pidätetty tai vapaudenriiston kohteeksi joutunut on viipymättä tuotava tuomarin tai lain nojalla tuomiovaltaa käyttävän muun viranomaisen tutkittavaksi, ja hänellä on oikeus oikeudenkäyntiin kohtuullisen ajan kuluessa tai oikeus tulla vapautetuksi oikeusjutun ollessa vireillä. Vapaaksi laskemisen ehdoksi voidaan asettaa takeet siitä, että asianomainen saapuu oikeudenkäyntiin.

4. Jokaisella, jolta on riistetty hänen vapautensa pidättämällä tai muuten, on oikeus vaatia tuomioistuimessa, että hänen vapaudenriistonsa laillisuus tutkitaan viipymättä ja että hänet vapautetaan, mikäli toimenpide ei ole laillinen.

5. Jokaisella, joka on pidätetty tai jonka vapaus on muuten riistetty tämän artiklan määräysten vastaisesti, on täytäntöönpanokelpoinen oikeus vahingonkorvaukseen."

---

Sitten olen jatkanut, että edellisessä kerrotussa kohdassa 

1. Jokaisella on oikeus vapauteen ja henkilökohtaiseen turvallisuuteen. Keneltäkään ei saa riistää hänen vapauttaan, paitsi seuraavissa tapauksissa ja lain määräämässä järjestyksessä:

c) henkilö pidätetään tai hänen vapautensa riistetään lain nojalla hänen saattamisekseen toimivaltaisen oikeusviranomaisen tutkittavaksi, milloin on syytä epäillä hänen syyllistyneen rikokseen tai jos katsotaan välttämättömäksi estää häntä tekemästä rikosta tai pakenemasta teon jälkeen;

siis artikla 5 kohdan 1 c-kohdan mukaan lapsia esimerkiksi netissä tai vaikkapa lasten harrastuksissa tai koulutiellä houkutellut niin kantasuomalainen kuin ulkomaalaistaustainen henkilö voitaisiin hänen netti- tai lähisuhteissa tapahtuneen käyttäytymisensä perusteella ottaa poliisiviranomaisten puhutteluun, vangita - tai jopa karkoittaa maasta, jos hänen laiton käytöksensä vielä toistuu.

Tällainen laki tulisi saattaa kiireellisenä voimaan. Tällainen henkilö voidaan myös palauttaa kaikkiin maihin, kun hän ei ole syyllistynyt siihen vakavimpaan eli lapsenraiskaukseen."

 

Sen jälkeen Hannu Mononen kysyi minulta näin:

Käyttäjän hannumononen kuva

Hannu Mononen 18.1.2019 17:21

"Kirsi Oksiala-Mäki-Petäjä,

Tarkoitatko, että Suomi on Euroopan ihmisoikeussopimuksen sopijapuoli, mutta sopimuksen määräyksillä ei kuitenkaan olisi Suomessa lain voimaa jo tällä hetkellä? Vai miksi esität, että "Tällainen laki tulisi saattaa kiireellisenä voimaan"?

 

Hannulle vastasin näin:

Käyttäjän Kirsiomp kuva

Kirsi Oksiala-Mäki-Petäjä 18.1.2019 17:33

"Hannu, tarkoitan, että Suomen lakiin tulisi tehdä erilliset lait lasten ahdistelusta somessa ja erilaisissa lähikontakteissa ts. lakiin tulisi tehdä rangaistavaksi jo lasten seksuaalinen ahdistelu, seuraaminen tai häirintä; ja lakiin tulisi tehdä tarkemmat normit siitä, mitä tällaisesta rangaistuksesta seuraa tai voi seurata, jos henkilö ei lopeta tätä laitonta toimintaa.

Tarkoitan, että jo seksuaalisesti lasta uhkaava käytös tulisi rangaista."

---

Olen aikaisemmassa US:n blogissa pohdiskellut myös tätä asiaa (16.1.2019):

"Tarvitaanko Suomen lakiin ylitörkeän lapsenraiskauksen rangaistus? Mikä?"

http://kirsiomp.puheenvuoro.uusisuomi.fi/267700-tarvitaanko-suomen-lakii...

Olen 16.1. blogissani siteerannut mm. HE 212/2018 "Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rikoslain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi"

https://www.finlex.fi/fi/esitykset/he/2018/20180212#idp446728272

---

Mitä enemmän olen asiaa mielessäni pyöritellyt, sitä enemmän oma kantani on liikkunut siihen suuntaan, että lasten seksuaalisen hyväksikäytön ja raiskauksen kohdalla lainsäädäntöä tulisi rakentaa niistä periaatteista lähtevänä, että jo seksuaalisesti uhkaavalta vaikuttava tai näyttävä käytös tulisi olla rangaistavaa:

Lasten seksuaalisen hyväksikäytön ja raiskauksen kohdalla lainsäädäntöä tulisikin kehittää niin, että siinä olisi uusi törkeysluokka asteikon alapäässä eli "lapsen seksuaalinen uhkaaminen ja johdattelu".

Tämä pitäisi toteuttaa samoin periaattein kuten esim. muistisairaan vanhuksen kohdalla, jolloin huoli-ilmoitus tehdään terveydenhuollolle vanhuksen epävarman tilanteen pikaiseksi korjaamiseksi; mutta lapsen kohdalla ns. huoli-ilmoitus tehtäisiin poliisiviranomaiselle (tai nettipoliisille) silloin kun ulkopuolinen henkilö tai taho huomaa, että lapsi on joutunut seksuaalisen uhkan tai johdattelun kohteeksi. Se voi olla koti, naapurit, koulu, urheiluseura, harrastuspiiri, nettiyhteisö tms.

Lapsen kohdalla tällainen huoli-ilmoitus tarkoittaisi sitä, että poliisiviranomainen puuttuisi tällaiseen seksuaaliseen lapseen kohdistuvaan toimintaan, ja antaisi siitä aluksi "rikesakon". Ko. henkilön puhuttelussa annetaan rikesakko ja vakava huomautus, joka kirjattaisiin rikosrekisteriin.

Jos sitten saman tekijän toiminta jatkuisi edelleen ja hän olisi osallisena uudestaan tällaisessa em. huoli-ilmoituksessa, niin silloin hän automaattisesti joutuisi ankarampien rangaistusten piiriin, ja voisi lopulta joutua karkoitetuksi maasta (jos hän on siis ulkomaalaistaustainen) .

Ideana olisi ennalta ehkäisy, nopea reagointi ja henkilön palautus tai karkoittaminen kaikkiin maihin, kun rikos ei ole edennyt lapsenraiskaukseksi.

Kun tällä em. menettelyllä ei kuitenkaan saada pois kaikkia lasten raiskauksia, niitä varten tulisi ottaa käyttöön lasten kohdalla "ylitörkeä" tai "erityisen törkeä" asteikon yläpää ja pitkät vankeusrangaistukset.

Nämä em. lait tulisi laatia ensi tilassa ja säätää kiireellisenä voimaan, tiedustelulakien tapaan. Sote- ja maku-uudistus voi hyvin jäädä äänestettäväksi seuraavalle eduskunnalle - varsinkin kun siinä on edelleen paljon viilattavaa ennen kuin siitä voidaan edes äänestää (vrt. esim. suunnitellut asiakasmaksulait, terveydenhuollon yksityistäminen, EU-notifikaatio, perustuslain 6 §:n yhdenvertaisuus jne. )

Suomen tulee osoittaa vahvaa arvojohtajuutta tässä lapsia koskevassa rikoslainsäädännössä. Uskon, että nykyiset kansainväliset sopimukset ja Suomen oma perustuslakikin sallivat tällaisen lainsäädännön ilman niihin tehtäviä muutoksia.

Nyt on oikea aika kääriä ne kuuluisat hihat! wink

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

3Suosittele

3 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (15 kommenttia)

Käyttäjän Kirsiomp kuva

Siirrän Johanna Siren-Kaplaksen eilisen kommentin tähän, jotta se yhdistyy oikeaan asiayhteyteen näissä US:n blogikirjoituksissa:

"Kirsi, kommenttini ei nyt ollenkaan liity käsittelemääsi asiaan, mutta ajattelin, että laitan sinulle tämän videolinkin, kun nyt siinä olet, koska olemme kanssasi keskustelleet myös maahanmuuttoon liittyvistä asioista. Tunnen sekä Kiemungin että Mäenpään ja uskon, että kaikki, mitä tyttö kertoo, on totta":

https://www.kansalainen.fi/bilettamista-alistamist...

---

"Bilettämistä, alistamista, kontrollointia ja lopulta raiskaus – suomalainen tyttö kertoo kokemuksistaan turvapaikanhakijoiden kanssa – VIDEO"

Käyttäjän johannasirenkaplas kuva
Johanna Sirén-Kaplas

#2

Kiitos, Kirsi. Perusteellinen blogikirjoitus myös tämä uusi. Tuosta vanhusten huoli-ilmoituksesta täällä US Puheenvuorossa hiljattain jo olikin juttua.

Ehdotuksesi mahdollisesta lasten huoli-ilmoituksesta on varteenotettava.

Käyttäjän elina kuva
Elina Moustgaard

Olen seurannut lastensuojelun ongelmista käytävää keskustelua ja mielestäni uskonnolliseen fundamentalismiin perustuva lasten seksuaalinen pahoinpitely ja siitä käytävä keskustelu pysyttelee lapsikohteisen seksuaalihäiriön, pedofilian takana suojassa.

Lastensuojelun huostakriisi ulkomaalaisten lasten osalta kertoo selvistä kulttuurisista eroista, joista vain venäläisten tapakasvatus on noussut julkisuuteen, kun taas islamilainen tapakasvatuksesta, etenkin uskonnollis-fundamentalistisesta kasvatuksesta on vaiettu.

Myös taannoinen Lestadiolaisten johtohahmojen lasten järjestelmällinen käyttö seksuaalisiin tarpeisiin vaimennettiin nopeasti, sen noustua julkisuuteen. Asiantila on tulenarka, sillä kyseisen lahkon edustajia toimii myös korkeissa asemissa yhteiskunnan huipulla, siksi avoin keskustelu lakia laadittaessa olisi paikallaan.

Lasten seksuaalinen väkivalta kuuluu lastensuojelun piiriin, joka on parhaillaan muutostilassa, uusi lastensuojelulaki ei vastaa kaikilta osin nykyisiä ongelmia, siksi myös olisi ajankohtaista ottaa lain valmisteluun mukaan myös fundamentalistiset yhteisöt asialistalle.

Lokakuun Manifesti: https://www.lokakuunliike.com/lokakuun-manifesti.html

Käyttäjän Sanna50 kuva
Sanna Tenkula

Lokakuun liike on yrittänyt tehdä näkyväksi lasten oikeuksia. Itse myös läheltä seuranneena, lastensuojelun ongelmiin ei edes haluta puuttua. Valvonta kuntoon ja sijaishuollon ja lastensuojelutyöntekijöiden valvontaa on tehostettava. Lasten etu unohtuu toistuvasti.

Hyvässä muistissa on vielä kuinka voimakasta oli vaieta uskonnolliseen lahkoon kuuluvien hyväksi käyttö tapaukset. Uhrit joutuivat astumaan julkisuuteen ja kaikin keinoin yritettiin vaieta asiasta.

https://yle.fi/aihe/artikkeli/2012/05/25/lestadiol...

Käyttäjän elina kuva
Elina Moustgaard

"Lestadiolaisten johtomies, pääsihteeri Tuomas Hänninen sanoo, että koko yhteisön esittämä anteeksipyyntö ei voi tulla kysymykseen, koska silloin leimataan koko liike."

Poliittinen korrektius on juuri se syy, miksi toiminta saa jatkua. Miksi "suvaitsevainen" yhteiskunta ei tuomitse uskonnollista fundamentalismia?

Nyt suvaitsevaiset syyllistävät perussuomalaisia Oulun tapauksilla ratsastamisesrta ja oman pedofiiliongelman lakaisusta maton alle. Kysyn aivan aiheellisesti, miksi suvaitsevaiset eivät nostaneet tämän järkyttävän Lestadiolaistapauksen tultua ilmi yhtä kovaa meteliä, kuin persut ovat pitäneet kymmenen vuotta islamilaisen fundamentalismin vaaroista lapsille ja naisille.

Minua hämmästyttää kaksinaismoralismi, haluavatko suvaitsevaiset, että myös muslimien patavanhoillisuus vaietaan, kuten kristillisten vanhoillislestadiolainen liike?

"Lestadiolaisuus on eri suuntauksineen Pohjoismaiden suurin herätysliike."

Käyttäjän johannasirenkaplas kuva
Johanna Sirén-Kaplas Vastaus kommenttiin #8

#8

Tässä on mielenkiintoinen kirja vanhoillislestadiolaisten bisnesverkostoitumisesta:

https://vastapaino.fi/sivu/tuote/vanhoillislestadi...

Samalta tekijältä löytyy toinenkin mielenkiintoiselta vaikuttava teos (tätä en ole lukenut):

https://www.amazon.com/Political-Islam-Global-Worl...

Käyttäjän OPM kuva
Jani Virta

Lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö pitää jo nykyiselläänkin sisällään kaikki lapseen kohdistuvat seksuaaliset teot, pääpiirteittäin.

Käytännössä esim. "rivoista puheista" voi saada tuomion lasten seksuaalisen hyväksikäytöstä. Lapsen houkutteleminen esim. nettikamera tai puhelinseksiin on myös lasten seksuaalista hyväksikäyttöä.

Myös yritys lienee tuomittava teko. Eli jos houkuttelee lasta riisuuntumaan nettikameralle ja tämä ei suostu niin on syyllistyn lapsen seksuaalisen hyväksikäytön yritykseen.

Ehdottamasi lapsen seksuaalinen johdattelu ja uhkaaminen ovat jo rikoksia lapsen seksuaalisena hyväkskäyttönä tai sen yrityksenä.

Käyttäjän elina kuva
Elina Moustgaard

Jani Virta,

Kiitos tiedosta, että lainsäädäntäpuoli on kunnossa, muuten menisi taas "kymmenen" vuotta pilkkujen viilaamiseen.

Siispä kouluissa ja kotona on lisättävä valistusta mamu- ja namusedistä uskovaisten keskellä, raamattupiireissä, koraanikouluissa, kirkoissa ja moskeijoissa. Sillä uskovaisia raiskaajia suojelee valtiovalta YK:n mandaatilla.

"26. maaliskuuta 2009 YK:n ihmisoikeusneuvosto hyväksyi päätöksen, jonka mukaan julkinen uskonnon halventaminen on ihmisoikeusrikkomus. Pakistanin tekemää aloitetta puolsi 23 maata, vastusti 11 ja 13 äänesti tyhjää."

Mielestäni Lähi-idässä syntyneiden uskontojen vaikutusvalta on pelottavasti kasvanut viimeiset 20 vuotta Suomessa. Siihen on saatava stoppi. Tässä tilanteessa on tilaus kansalaisaktivismille, joka voi auttaa näitä lapsia ja naisia, samantyylinen mediajulkisuus mitä me vihreet tehtiin 70-luvulla luontoarvoille ja mitä Elävän musiikin yhdistyksen (pieni) porukka teki 80-luvulla Helsinkiläiselle kaupunkikulttuurille!

Käyttäjän Kirsiomp kuva

Jani, lapsen seksuaalisesta uhkaamisesta ja johdattelusta seuraava puhuttelu- ja rangaistusprosessi, tekojen toistuvuusseuranta ja eri rangaistukset ns. rikoksen vahvuuden perusteella - rikesakosta jopa karkoitukseen - tulisi tuoda selkeämmin lakiin asti. Nyt tarvitaan konkretiaa ja tarkkuutta lainvalmisteluun. Lait tulee säätää kiireellisenä, mutta huolellisen valmistelun kautta.

Käyttäjän MargaretaBlafield kuva
Margareta Blåfield

Mikä on seksuaalinen uhkaaminen?

Käyttäjän Kirsiomp kuva

Uhkaamalla ja kiristämällä lasta esimerkiksi siten, että kertoo laittavansa hänestä "nakukuvia" nettiin tai jakamalla niitä muille ihmisille, jos lapsi ei suostu johonkin vaadittuun tekoon.

Käyttäjän Kirsiomp kuva

Se, mitä me voisimme ihan ensimmäiseksi, nopeasti ja halvalla luoda, olisi ns. huoli-ilmoitusjärjestelmä lasten seksuaalisen ahdistelun nopeaksi kaitsemiseksi. Siihen olisi myös helppo lisätä rikesakkojärjestelmä ja poliisin puhuttelu ja rikosrekisterimerkintä.

Uskon, että tällä olisi merkitystä erityisesti nuorten miesten kohdalla, jos he ajattelevat saavansa joskus töitä Suomesta. Koskee kantasuomalaisia yhtä lailla kuin ulkomaalaistaustaisiakin. Kyllä aika monessa työpaikassa tehdään nykyään turvallisuusselvitys rekrytoinnin yhteydessä.

Tällainen merkintä ei varmasti edesauta työn saannissa...

Käyttäjän Sanna50 kuva
Sanna Tenkula

"Sekä raiskausrikosten että lasten seksuaalisen hyväksikäytön selvittäminen on hidastunut selvästi 10 viime vuoden aikana. Tieto perustuu Tilastokeskuksen lukuihin ja oikeusministeriön selvitykseen, jonka on julkaisut Sunnuntaisuomalainen".

"Työryhmä huolissaan
Oikeusministeriön työryhmä on Sunnuntaisuomalaisen mukaan huolissaan lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten selvittämisen hitaudesta.

Se esittää tutkimusta, jossa selvitettäisiin, mistä syystä lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten käsittely ja esitutkinta ovat hidastuneet ja kestävät pitempään kuin muissa vastaavissa rikoksissa".

https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/sunnuntaisuoma...

Käyttäjän Kirsiomp kuva

Onneksi tämä on täysin ilmaista ja vapaaehtoista meille kaikille, jotka haluamme vaikuttaa asioihin omalta pieneltä osaltamme:

Uusi kansalaisaloite avattu

"Turvapaikanhakijan, joka lomailee kotimaassaan, turvapaikkahakemus on mitätöitävä ja oleskelulupa kohdemaassa peruttava"

https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/3768

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset