Kirsiomp

Professori Kai Kokko: "Ensin hutkitaan, sitten tutkitaan jos ehditään... -

  • LUOVA-virastosta voi tulla joidenkin tahojen oikeusturvan ja yleisen ympäristöedun vaarantaja
    LUOVA-virastosta voi tulla joidenkin tahojen oikeusturvan ja yleisen ympäristöedun vaarantaja
  • https://alueuudistus.fi/luova
    https://alueuudistus.fi/luova
  • https://publications.europa.eu/fi/publication-detail/-/publication/2b362f0a-bfe4-11e8-99ee-01aa75ed71a1/language-fi/format-PDF/s
    https://publications.europa.eu/fi/publication-detail/-/publication/2b362f0a-bfe4-11e8-99ee-01aa75ed71a1/language-fi/format-PDF/s

– vaarantuuko lainvalmistelun kiireessä naapurin oikeusturva ja yleinen ympäristöetu?"

"Ympäristöön liittyvän lainsäädännön valmistelu olisi tarpeen tehdä kiirehtimättä ja huolellisesti. Valitettavasti näin ei aina näytä olevan; käytännössä ministeriöiden virkamiehet asetetaan poliittisessa paineessa lähes mahdottoman eteen. Poliittinen ohjaus on tärkeää ja kuuluu demokratiaan. Poliittisten päätösten pitäisi kuitenkin aina perustua asianmukaisesti valmisteltuun, syvälliseen ja punnittuun tietoon. Punnitun tiedon vaatimus korostuu, kun poliittisen ohjauksen tuloksena laaditaan uusia, laajasti yhteiskunnassa eri tahojen intresseihin ja yleiseen ympäristöetuun vaikuttavia, säädöksiä. Muutoin tuloksena voi olla joidenkin tahojen oikeusturvan ja yleisen ympäristöedun vaarantuminen. Ympäristöoikeuden professori Kai Kokko tarkastelee Edilexin Vierashuoneessa valtion lupa- ja valvontavirastoa (Luova) koskevaa lakiluonnosta." - -

- -"Valtiovarainministeriön aineistossa tunnustetaan, että ”[t]ämän ehdotettavan uudistuksen yhteisvaikutukset siirtävät käytännössä ympäristöjärjestöjen vastuulle muutoksenhakua viranomaisilta yleisen edun ja osin myös laillisuusvalvonnan nimissä.” Ympäristöjärjestöillä ei ole kuitenkaan hallussa kaikkea sitä, mahdollisesti salaistakin, viranomaisten ympäristö- ja luonnonsuojelutietoa, jota yleisen ympäristöedun valvonnassa tarvitaan. Lisäksi ympäristöjärjestöillä ei ole taloudellisia resursseja ajaa yleistä ympäristönsuojeluetua valtion puolesta ja edellä kuvatussa prosessiasetelmassa jopa valtiota vastaan.

Tässä vaiheessa lainvalmistelua on vaikea ennustaa täysin Luovan toiminnan tulevaisuutta ja edellä tekstissä tunnistetut riskit voivat osin korjaantua Luovassa käytännön järjestelyin. Ympäristöön liittyvien säädösten valmistelussa yleisen edun valvontaa ja erilaisten intressien yhteensovittamista koskeviin muutosriskeihin pitäisi kuitenkin suhtautua erittäin vakavasti. Uudessa laissa Luovasta tulisi järjestää yleisen ympäristönsuojeluedun asianmukainen valvonta niin, että myös muutoksenhaussa varmistetaan valtion asiantuntijaviranomaisen ympäristölausuntojen puolueeton saatavuus. Valtio ei voi myöskään ulkoistaa yleisen ympäristöedun valvontaa muutoksenhaussa ja siihen liittyviä valitusmahdollisuuksia yksinomaan ympäristöjärjestöille. Muutoksenhakupäätöksissä tehtävä lainmukaisuuden arviointi tarvitsee objektiivista ympäristötietoa viranomaisilta. Ympäristöä koskevan hallintojärjestelmän toimivuutta ei voida arvioida vain lupapäätösten tehokkuuden näkökulmasta, vaan sitä olisi tarkasteltava laajasti erilaisia ympäristöintressejä sovittavana kokonaisuutena."

Kai Kokko
ympäristöoikeuden professori
Helsingin yliopisto

 

Lähde:

https://www.edilex.fi/uutiset/55162

 

yes Kansalaisen opas:

"Oikeussuojan totetutuminen ympäristöasioissa"

https://publications.europa.eu/fi/publication-detail/-/publication/2b362...

 

 

 

 

 

 

 

 

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

3Suosittele

3 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (5 kommenttia)

Käyttäjän Kirsiomp kuva

Herää kysymys, mistä eduskunta enää äänestää sote- ja maku-uudistuksessa?

Ks. alla:

LUOVA -TOIMEENPANOHANKKEEN TOIMIKAUDEN JATKAMINEN

Pääministeri Juha Sipilä antoi keskiviikkona 27. kesäkuuta eduskunnassa pääministerin ilmoituksen maakunta- sekä sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen voimaantulon siirtymisestä. Uudistuksen on nyt tarkoitus tulla voimaan 1.1.2021.

Valtion lupa- ja valvontavirasto Luovan aloittamista koskeva virallinen linjaus saatiin 16.8.2018. Reformiministeriryhmä linjasi, että Luova-virasto aloittaa toimintansa vuoden 2021 alussa, osana maakunta- ja sote-uudistuksen kokonaisuutta."- - (jatkuu alla)

https://alueuudistus.fi/documents/1477425/2717457/...

Käyttäjän Kirsiomp kuva

- - "Tulevaisuudessa Luova-virastot antavat vain yhden päätöksen. Luonnonsuojelujärjestöissä ja oppositiopuolue vihreissä uudistuksen on pelätty romuttavan ympäristövalvonnan kokonaan, koska Luovaan ei perusteta yleisen edun yksikköä, joka vastaisi nykyisten elyjen tehtävää.

Vehviläinen vastaa, ettei valvontatehtävä häviä viranomaisilta, vaikka eri toimintoja tehneet noin 500 ympäristöalan virkamiestä tuodaankin nyt saman viraston alle.

–Luovan päätöksistä valitusoikeus tietysti on järjestöillä, kansalaisilla, kunnilla ja maakunnilla, Vehviläinen toteaa.

Luova-virastossa Vehviläisen mukaan toinen tärkeä seikka on se, että sillä on toimivalta koko maassa. Tämä kuulostaa itsestään selvältä, mutta nykyisillä aveilla on toimivalta vain omalla alueellaan. Uudistus tarkoittaa, että esimerkiksi ruuhkahuippuja voidaan pian tasata jakamalla niitä toisen alueen Luova-virastoon. Näin ei ole voitu nykyisin toimia tiukan toimivaltarajauksen takia."

https://www.uusisuomi.fi/kotimaa/246453-220-000-su...

---

Kuinkahan hyvin etelän LUOVA-virasto tuntee esim. Lapin elinoloja ja kuinka hyvin pohjoisen LUOVA-virasto tuntee ruuhka-Suomen ympäristöasioita?

Olinpa minä hölmö, onko siis edes tarkoituskaan LUOVIEN tuntea Suomen oloja laajemmin, jos päätöksistä valittaminen on tehty luonnonsuojelu- ja ympäristöasioissa valituslupien vaikean saamisen ja tavallisen pulliaisen kukkarolle ylisuurten oikeudenkäyntikulujen vuoksi mahdottomaksi?

---

TÄRKEÄÄÄ!!!!

Alla oikeaa hyvää asiaa kansalaisen oikeuturvasta ympäristöasioissa:

Kansalaisen opas alla: "Oikeussuojan totetutuminen ympäristöasioissa"

https://publications.europa.eu/fi/publication-deta...

Julkaisun metatiedot (ks. ilmainen pdf-tiedosto yllä olevasta linkistä)

Euroopan komissio julkaisi 28. huhtikuuta 2017 tiedonannon oikeussuojan toteutumisestaa ympäristöasioissa. Tiedonannossa selvitetään yksityiskohtaisesti, mitä Euroopan unionin tuomioistuin on todennut siitä, miten kansallisten tuomareiden tulisi käsitellä kansalaisten riitauttamia jäsenvaltion julkisten viranomaisten oikeudellisia päätöksiä, toimia tai laiminlyöntejä, joilla on ympäristövaikutuksiab. Tässä kansalaisen oppaassa tiedonannon keskeisimmät kohdat esitetään ”usein kysyttyjen kysymysten” muodossa. Itse tiedonanto on ensisijainen tietolähde, ja yksityiskohtaiset tiedot tulisi tarkistaa sieltä. Oppaan tekstissä on ristiinviittauksia. Kansalaisen oppaan on laatinut Euroopan komission ympäristöasioiden pääosasto. Se ei ole sitova eikä sen ole millään tavalla tarkoitus poiketa tiedonannon sisällöstä."

Käyttäjän Sanna50 kuva
Sanna Tenkula

Miten toimii ympäristöllisten lupamenettelyjen yhteen sovittaminen ja toimiiko viranomaiskoneisto HE 269/2018 vp mukaisesti? Lupaviranomaisten ja hallinto-oikeuksien on nyt huomioitava, mitä ymp.suojelulain menettely säännökset edellyttää ja mitä on tarkoitettu "yhden luukun malli". Ympäristöön vaikuttavan hankkeen toteuttaminen saattaa edellyttää useita viranomaispäätöksiä.

Ymmärtävätkö kansalaiset lain suomat oikeudet.
Vaikka tulevaisuudessa Luova-virastot antavat vain yhden päätöksen ja yhden luukun toimintamallissa, mutta silti lupien hakeminen ja hakemusten käsittely sovitetaan yhteen, vaikka hakemuksia käsitellään eri viranomaisissa.

Tässä esille tuomassa HE 269/2018, kohta YLEISPERUSTELUT
1 Johdanto
Ympäristöön vaikuttavan hankkeen toteuttaminen saattaa edellyttää useita viranomaispäätöksiä. " Luvanhakijalle yhden luukun toimintamalli tarkoittaa, että lupien hakeminen ja hakemusten käsittely sovitetaan yhteen, vaikka hakemuksia käsitellään eri viranomaisissa".

Epäilen suuresti, että ei toteudu virasomaisvalvonta lupien haku vaiheessakaan, vaikka lain tarkoituksena on suojata ympäristöä sille haitallisilta toimilta ja edistää kansalaisten vaikutusmahdollisuuksia ympäristöllisessä päätöksenteossa. Näiden tavoitteiden edistämiseksi tietyt ympäristöön vaikuttavat toimet on säädetty luvanvaraisiksi. Yhden luukun mallikin tarvitsee mm. murskaamo toiminnassa monia eri viranomaislupia.

Ympäristöön vaikuttavan hankkeen toteuttaminen saattaa edellyttää useita viranomaispäätöksiä.

Murskaamotoiminta vaatii: Alla mainittuja lupia ei edes haeta, vaikka laki on edellyttänyt niitä aiemminkin!
- Vesiluvat
- Tukesin luvat räjäytystoimintaan. Räjähteiden valmistuksen ja varastoinnin valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen 7 §:n mukaan räjähteiden valmistus ja varastointiluvasta Tukesin on toimitettava tieto lupapäätöksestä aluehallintovirastolle, ELY-keskukselle, pelastusviranomaiselle, poliisille sekä kunnalle.
Asukkaita on kuultava hallintolain mukaan ja hallintovalitukseen on oikeus.
HE 269/2018 nyt korostetaan asukkaiden kuulemista HE 275/2014 vp) lisätty yleisön kuulemista ja päätöksentekoon osallistumista koskevat erityissäännökset". "Vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annettu laki (390/2005).

- Maankäyttö- ja rakennuslaki, kaavoituslaki 390/2005 (20 §).

Kuuleminen on ollut ennenkin ja lakia ei ole noudatettu. Olen aiemminkin kirjoittanut tästä "villistä ja valvomatomasta toiminnasta".

http://sanna50.puheenvuoro.uusisuomi.fi/265370-mit...

Käyttäjän Sanna50 kuva
Sanna Tenkula

Räjähdysainelain tarkoitus 390/2005

HE 269/2018 "Kemikaaliturvallisuuslain tarkoituksena on ehkäistä ja torjua vaarallisten kemikaalien sekä räjähteiden valmistuksesta, käytöstä, siirrosta, varastoinnista ja muusta käsittelystä aiheutuvia henkilö-, ympäristö- ja omaisuusvahinkoja sekä edistää yleistä turvallisuutta. Henkilövahingoilta suojellaan sekä tuotantolaitoksessa työskenteleviä, että tuotantolaitoksen ulkopuolella toimivia ja asuvia ihmisiä. Kemikaaliturvallisuuslaki koskee niin yksityisiä henkilöitä kuin suuria tuotantolaitoksia toiminnanharjoittajina".

Näiden tavoitteiden edistämiseksi tietyt ympäristöön vaikuttavat toimet on säädetty luvanvaraisiksi. Räjähteillä on oma itsenäinen lainsäädäntö, jota on sovellettava kiven louhinnassa.

Lain tarkoituksena on suojata ympäristöä sille haitallisilta toimilta ja edistää kansalaisten vaikutusmahdollisuuksia ympäristöllisessä päätöksenteossa. Olen kirjoittanut monet kerrat kuinka Tukesin luvista asukkailla olisi hallintovalitusmahdollisuus ja nyt tämä on korostetusti tuotu esille myös HE 269/2018, että asukkaita on kuultava.

NÄIN MEITÄ ASUKKAITA LAILLA SUOJELTAISIIN, mutta totuus on toista, kun käytetään 10 000-19 000 kiloon räjähteitä laittomasti asutuksien vieressä. Tukesilta ei voi saada lupaa toiminnalle turvallisuussyistä, mutta silti toiminta alkaa ja sadat talot ovat vaurioituneet, savupiiput hajoavat, kaakelit rikkoutuvat seinissä, kaivot tuhoutuvat, kivet lentävät pihoihin ym.

Käyttäjän Kirsiomp kuva

"Tervetuloa Euroopan oikeusportaalin beta-versioon. Kerro mielipiteesi tästä beta-versiosta.

Beta-versiota päivitetään ja kehitetään koko ajan. Portaalin nykyinen versio ja beta-versio ovat molemmat käytössä kesän 2019 loppuun asti." - - (jatkuu alla)

https://beta.e-justice.europa.eu/?action=home&plan...

Ks. myös yrityshaku:

https://e-justice.europa.eu/content_find_a_company...

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset