Kirsiomp

Hyvää Aktiivista Vuotta 2019 kaikille tasapuolisesti!

  • Hyvää ja menestyksekästä Uutta Vuotta kaikille usarilaisille!
    Hyvää ja menestyksekästä Uutta Vuotta kaikille usarilaisille!

Alma Talent Pro:n uutiskirje: smiley

"Hallitus päätti keväällä pitämässään kehysriihessä, että aktiivimallissa aktiivisuutta kerryttävää toimintaa järjestävien toimijoiden piiriä laajennetaan. Työttömien työnhakijoiden työllistymistä tukevaa valmennusta järjestetään myös muiden kuin työvoimaviranomaisten toimesta. Tällä hetkellä tällainen muiden toimijoiden järjestämä valmennus ei kerrytä aktiivimallin mukaista aktiivisuutta, vaikka valmennuksen sisältö vastaisi työvoimaviranomaisen järjestämiä tai sen hankkimia valmennuksia.

Jatkossa muun muassa kunnan, kuntayhtymän, Työttömien Keskusjärjestö ry:n tai sen jäsenyhdistyksen tai julkista rahoitusta saavan rekisteröidyn yhdistyksen järjestämä toiminta voisi kerryttää aktiivisuutta. Myös ammattiliiton tai ammattijärjestön tai näiden yksin tai yhdessä perustama säätiö tai muu yhdistys voisi järjestää toimintaa joka olisi aktiivisuutta kerryttävää. Lisäksi työnantajan järjestämä muutosturvakoulutus kerryttäisi osallistujalle aktiivisuutta.

Jos toiminnan järjestäjänä on rekisteröity yhdistys, niin sen tulee saada julkista rahoitusta työllistymistä tukevan toiminnan järjestämistä varten. Rekisteröidyillä yhdistyksillä on oltava valmiuksia yksin tai yhdessä muiden toimijoiden kanssa järjestää sellaista valmennusta, joka tosiasiassa tukee osallistujien työllistymistä.

Asetuksessa tarkoitetut toimijat voivat järjestää työllistymistä tukevan toiminnan yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Muu toimija voi olla myös sellainen toimija, jonka itsenäisesti järjestämänä kyseistä toimintaa ei huomioitaisi aktiivimallissa.

Järjestettävä toiminta työllistymistä tukevaa

Aktiivimallin aktiivisuuden ehdot täyttävä toiminta tulee olla työllistämistä tukevaa. Tämä olisi valmennusta ja valmennusta vastaavaa toimintaa, joka edistää työllistymistä. Muutoksella ei laajenneta sitä, millainen toiminta kerryttää aktiivisuutta. Osallisuutta ja hyvinvointia tukeva toiminta ei edelleenkään ole aktiivimallin mukaista aktiivisuutta kerryttävää toimintaa. Aktiivisuutta ei myöskään kerrytä työpaikkojen hakeminen, työhaastattelut, osallistuminen rekrytointitapahtumiin

Toimintaa järjestävän olisi aina annettava osallistujalle todistus Todistuksella työttömyysturvan hakija osoittaa työttömyysetuuden maksajalle eli työttömyyskassalle tai Kelalle osallistuneensa työllistymistä tukevaan, aktiivimallissa huomioitavaan toimintaan.

Lisätietoa toiminnan järjestäjistä verkosta

ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus (KEHA-keskus) tuottaa TE-palvelut –verkkosivustolle yleisluonteista tietoa toimijoista että toiminnan sisällöstä. Sivustolle tehdään linkki Suomi.fi palveluun, jonne toiminnan järjestäjät voivat ilmoittavaa järjestämistään työllistymistä tukevasta toiminnasta. TE-palvelut -verkkosivuille tuleva päivitys julkaistaan helmikuussa 2019, jolloin STM ja TEM yhteistyössä työhallinnon kehittämiskeskuksen kanssa järjestävät sidosryhmille eli työttömyyskassoille, Kelalle, TE-toimistoille ja asetuksessa tarkoitetuille toimijoille koulutuksen asetusmuutoksesta."

Lähde edelliseen:

https://pro.almatalent.fi/article/tyottomalle-lisaa-mahdollisuuksia-tayt...

Alkuperäinen lähde ja lisätietoja, sosiaali- ja terveysministeriön tiedote:

https://stm.fi/artikkeli/-/asset_publisher/tyottomalle-lisaa-mahdollisuu...

----

Työttömille mahdollisuus opiskella työttömyysetuutta menettämättä

Työ- ja elinkeinoministeriö 19.12.2018 14.21
Tiedote

Työttömille mahdollisuus opiskella työttömyysetuutta menettämättä

"Tasavallan presidentti vahvisti 19.12.2018 työttömyysturvalain muutoksen, joka parantaa työttömien mahdollisuuksia opiskella menettämättä oikeutta työttömyysetuuteen. Tavoitteena on tukea työllistymistä ja yritystoiminnan aloittamisen edellytyksiä.

Työttömyysturvalakia muutetaan siten, että 25 vuotta täyttäneet työttömät voivat halutessaan opiskella enintään kuusi kuukautta kestäviä opintoja työttömyysetuutta menettämättä. Edellytyksenä on, että opinnot antavat ammatillisia valmiuksia tai tukevat yritystoimintaa."

Lähde alla:

https://tem.fi/artikkeli/-/asset_publisher/tyottomille-mahdollisuus-opis...

 

 

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset