Kirsiomp

Suomen lajien ns. Punainen kirja julkaistaan vuoden 2019 alkupuolella

  • Suomen lajien ns. Punainen kirja julkaistaan vuoden 2019 alkupuolella
  • https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/159435/Suomen_lintujen_uhanalaisuus_2015.pdf?sequence=1&isAllowed=y
    https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/159435/Suomen_lintujen_uhanalaisuus_2015.pdf?sequence=1&isAllowed=y
  • Sisävesistä uhanalaisimpia ovat virtavedet ja lähteiköt
    Sisävesistä uhanalaisimpia ovat virtavedet ja lähteiköt

"Tuore arvio Suomen luontotyyppien uhanalaisuudesta tiedeyhteisön mittavan ponnistuksen tulos.

Arvion keskeinen tulos on, että luontotyypeistämme noin puolet (48 %) on uhanalaisia koko maassa, Etelä-Suomessa vielä tätä enemmän. Edellisen, 10 vuotta sitten toteutetun arvioinnin jälkeen uhanalaistuminen on kokonaisuutena jatkunut.

Arvio toteutettiin kolmivuotisena ympäristöministeriön rahoittamana hankkeena, jota koordinoi Suomen ympäristökeskus. Työhön osallistui yli 120 asiantuntijaa kaikista aiheen kannalta keskeisistä suomalaisista yliopistoista, tutkimuslaitoksista ja asiantuntijaorganisaatioista. Läpikäyty aineistomäärä on valtava, esimerkiksi meriluontotyyppien osalta jopa kymmenkertainen verrattuna vuoden 2008 arviointiin.

Työssä käytettiin kansainvälisen luonnonsuojeluliiton (IUCN) kehittämää, tieteellisesti pätevää Red List of Ecosystems (RLE) -arviointimenetelmää. Vuonna 2008 toteutettu edellinen arviointi tehtiin kansallisesti kehitetyllä menetelmällä, jonka pääelementteihin – luontotyyppien määrän ja laadun muutoksiin – myös uusi arvio perustuu. Uusi arviointi on kuitenkin entistä kattavampi, luotettavampi ja kansainvälisesti vertailtavissa. Menetelmien erojen vuoksi tuloksia ei voi suoraan verrata vuoden 2008 kansalliseen arvioon, mutta muutokset ja kehityksen suunta ovat tunnistettavissa.

Tulosten perusteella Suomi ei tule saavuttamaan tavoitetta luonnon monimuotoisuuden köyhtymisen pysäyttämisestä vuoteen 2020 mennessä. Luontotyyppien tilaa voidaan kuitenkin parantaa, ja tässä tutkimustiedolla on keskeinen rooli.

Suomessa on parhaillaan käynnissä mittava lajien uhanalaisuutta arvioiva hanke, joka toteutetaan IUCN:n lajien arviontiin kehittämää, jo vakiintunutta menetelmää hyödyntäen. Suomen lajien punainen kirja julkaistaan vuoden 2019 alkupuolella."

Lisätiedot:

Ympäristöneuvos Aulikki Alanen, p. 0295 250 333, etunimi.sukunimi@ym.fi

Lähde:

https://valtioneuvosto.fi/artikkeli/-/asset_publisher/tuore-arvio-suomen...

 

Suomen lajien uhanalaisuus - Suomen Punainen kirja 2010

http://www.ym.fi/fi-FI/Ajankohtaista/Julkaisut/Erillisjulkaisut/Suomen_l...

 

Suomen lintujen uhanalaisuus 2015

https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/159435/Suomen_lintujen_...

--

SYKE:

Luontotyyppikohtaiset tiedotteet

 

Luontotyyppikuvia tiedotusvälineiden käyttöön

 

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

2Suosittele

2 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (3 kommenttia)

Käyttäjän Kirsiomp kuva
Kirsi Oksiala-Mäki-Petäjä

MMM: "Talousmetsien luonnonhoitoon löytyy sekä halua että keinoja":

"Metsänomistajia palvelevat toimijat ovat kehittäneet jo pitkään toimintatapoja, jotka edistävät metsien monimuotoisuuden turvaamista ja vesiensuojelua. Viimeisen kolmen vuoden ajan kehittämistä on tuettu Suomen metsäkeskuksen, MTK:n, Metsäteollisuus ry:n, Tapion sekä maa- ja metsätalousministeriön yhteisellä Monimetsä-hankkeella, jossa on luotu käytännön työkaluja luonnonhoitoon ja viety jo olemassa olevia keinoja entistä tiiviimmin osaksi metsissä tehtävää jokapäiväistä työtä." - - (jatkuu alla)

https://mmm.fi/artikkeli/-/asset_publisher/talousm...

Käyttäjän Sanna50 kuva
Sanna Tenkula

Maakunnallisesti arvokkaita kallioita tuhotaan vauhdilla murskeeksi vaikka maisemallisia ja elollisen luonnon arvoja kallio alueilla pitäisi vaalia. Tutkimuksia on ymp.ministeriön ja eri viranomaisten toimesta tehty myös kallioiden osalta ja siitä huolimatta valvomaton ja lainvastaisesti toimivat murskaamot saavat tuhota;
-maisemalliset arvot
- arvokas kasvillisuus tuhotaan
- maakunnallisesti arvokkaita kallioita
-kasvisto ja eläimistö on monipuolista
- monin paikoin esiintyy uhanalaisia ja harvinaisia kasvi-, sieni- ja eläinlajeja lajeja.
-lintulajit.
-perinnemaisemat

Maa-aineksen ottaminen muuttaa niiden luonnontilaa aina pysyvästi.
Maa-aineslain keskeisimpiä tavoitteita on vaalia luonnon monimuotoisuutta ja kauneusarvoja sekä turvata ainesten otto ympäristön kestävää kehitystä tukevalla tavalla.

Maa-aineslain säännökset säätelevät maa-ainesten ottamista ja laki edellyttäisi lupaharkinnassa ja lupaehdoissa huomioimaan lain määräykset kauniin maisemakuvan vaalimisesta, luonnon merkittävien kauneusarvojen ja erikoisten luonnonesiintymien säilyttämisestä.

Johanna Karimäki vihr
Kirjallinen kysymys avokivilouhoksista ja peruuttamattomasta
luontoarvojen tuhoamisesta

https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Kysymys/Document...

Käyttäjän Kirsiomp kuva
Kirsi Oksiala-Mäki-Petäjä

Hyvä nosto jälleen, Sanna!

Johanna Karimäen kirjallinen kysymys loppuu alla olevaan ja kaipaa erityishuomion:

- - "Mitä hallitus tekee, jotta maa-aineslaki, maankäyttö- ja rakennuslaki sekä ympäristösuojelulaki turvaavat nykyistä paremmin luontoarvot siten, ettei arvokkaita ympäristö- ja maisemakokonaisuuksia tuhoavia avokivilouhoshankkeita olisi mahdollista perustaa ja mitä hallitus tekee, jotta avokivilouhosten ympäristölupamääräyksiä voidaan paremmin valvoa ja sanktioida luparikkomuksia?"

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset