Kirsiomp

Suomen ensimmäinen kestävän kehityksen kansalaisraati

"Mietityttääkö miten kestävä kehitys toteutuu Suomessa? Voiko ympäristömme hyvin, onko eriarvoisuutta onnistuttu ehkäisemään? Onko elämäntyylimme kestävä? Muun muassa näistä asioista haluamme kuulla näkemyksesi.

Ilmoittaudu mukaan Suomen ensimmäiseen kestävän kehityksen kansalaisraatiin ja kerro päättäjille näkemyksesi kestävän kehityksen tilasta Suomessa.

Kansalaisraati tuo kuuluviin kansalaisten äänen. Sen jäsenet osallistuvat kyselyyn ja ottavat kantaa kestävän kehityksen eri näkökulmiin, kuten luonnon ja ympäristön tilaan sekä yhteiskunnalliseen eriarvoisuuteen. Kyselyn tuloksia hyödynnetään hallituksen ja eduskunnan työssä kestävän kehityksen edistämiseksi.

Ensimmäiset 250 ilmoittautunutta pääsevät mukaan kansalaisraatiin. Raatilaisten ei tarvitse olla kestävän kehityksen asiantuntijoita, vaan jokainen vastaa kysymyksiin omien kokemustensa ja ajatustensa pohjalta.

Miten kansalaisraati toimii?

Kansalaisraati aloittaa toimintansa tammikuussa 2019. Raadin työskentely tapahtuu verkossa. Jokainen jäsen vastaa itsenäisesti kertaluonteiseen verkkokyselyyn kestävän kehityksen tilasta. 

Raatilaiset voivat halutessaan osallistua kansalaisraadin aloitustilaisuuteen 17.1.2019 sekä helmikuussa järjestettävään päätöstapahtumaan jossa esitellään raadin tulokset.

Raadille osoitettu kysely perustuu valtioneuvoston kanslian ylläpitämiin kestävän kehityksen indikaattoreihin, niistä laadittuihin asiantuntija-analyyseihin sekä kansalaiskeskusteluun. Indikaattoriaineisto on jaettu seurantakoreihin, jotka tutkijat ja asiantuntijat ovat yhdessä kehittäneet. Seurantakoreihin voi tutustua jo nyt. Seurantakoreja ovat esimerkiksi luonnon ja ympäristön tila, yhteiskunnallinen eriarvoisuus tai asuminen ja yhdyskunnat. Kansalaisraadin jäsenet kertovat kyselyssä, millaiseksi he arvioivat asioiden tilan vuoden 2018 Suomessa.

Verkkokysely lähetetään sähköpostitse kansalaisraatiin ilmoittautuneille 17. tammikuuta 2019. Kyselyn voi täyttää missä vain, ja siihen vastaamiseen kuluu noin kolme tuntia.

Kansalaisraadin työstä on tarkoitus tehdä vuosittaista, jotta kansalaisten arvioita kestävän kehityksen toteutumisesta Suomessa voidaan seurata jatkuvasti. Raatiin etsitään uusia jäseniä vuosittain. Nyt raatiin ilmoittautuvat kommentoivat vain vuoden 2018 tilaa. Kansalaisraatiin on mahdollista kuulua useamman vuoden ajan.

Miksi kansalaisraatia tarvitaan?

Tutkijat ja virkakunta arvioivat kestävän kehityksen tilaa tutkitun tiedon pohjalta, mutta eivät sitä, onko tila hyvä vai huono. Arvovalintoihin ja päätöksenteon tueksi kaivataan kansalaisten ääntä! Päättäjien on arvokasta tietää, mihin asioihin kansalaiset toivovat parannusta.

Kansalaisraadin tuloksia käytetään muun muassa hallituksen vuosikertomuksessa, jossa hallitus raportoi työstään eduskunnalle. Vuosikertomukseen sisältyy kestävän kehityksen luku, jossa tuodaan esiin raadin ajatukset aiheesta. Lisäksi virkakunta käyttää tuloksia arjen työssään.

Kansalaisraadin työn tulokset julkaistaan keväällä tällä verkkosivulla. Tulosten julkistamisella pyritään myös herättämään keskustelua kestävästä kehityksestä vaalien kynnyksellä.

Tule mukaan! smiley

Kansalaisraati on avoin kaikille. Mukaan otetaan 250 ensimmäisenä ilmoittautunutta. Ilmoittautuneet saavat kuittauksen hyväksymisestä kansalaisraadin jäseneksi."

Ilmoittaudu kansalaisraatiin

Lähde:

https://valtioneuvosto.fi/artikkeli/-/asset_publisher/10616/kansalaisraa...

 

 

 

 

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

1Suosittele

Yksi käyttäjä suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelija

NäytäPiilota kommentit (2 kommenttia)

Käyttäjän Sanna50 kuva
Sanna Tenkula

Kirsi kiitos linkistä! Ilmottauduin toivottavasti pääsen, jotain sanomaan luonnon ja ympäristön tilasta.

Käyttäjän Kirsiomp kuva
Kirsi Oksiala-Mäki-Petäjä

Hyvä Sanna, minä myös ilmoittauduin. Katsotaan, miten meidän käy.

Myös minä toivon pääseväni sanomaan kaavoituksen sujuvoittamisesta ja normien purusta. Myös YVA-lainsäädännöstä, SEA-direktiivistä, sähköisestä kuuluttamisesta ja Kokeilulaista olisi myös asioita mielen päällä.

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset