Kirsiomp

Epäiletkö korruptiota, kartellia, rikosta, verovilppiä? Ilmoita viranomaiselle

 

Ilmoita korruptiosta

Suomessa ei ole korruptiontorjuntaan keskittynyttä virastoa, joka tutkisi epäilyjä korruptiosta. Monet viranomaiset kuitenkin vastaanottavat ja käsittelevät ilmoituksia erilaisista väärinkäytöksistä.

 

Näin ilmoitat korruptioepäilystä:

  • Joissakin tapauksissa asiasta kannattaa kertoa tietylle viranomaiselle tai kanteluelimelle.
  • Ilmoita sisäisesti, jos se on mahdollista

Jokaisella organisaatiolla tulisi olla ohjeet siitä, miten työntekijän pitää toimia, jos hän epäilee tai havaitsee väärinkäytöksiä.

Suuryrityksillä on usein käytössä sisäisiä ilmoitusjärjestelmiä. Tutustu ennen järjestelmän käyttämistä sen tietosuojakäytäntöön: sinun on hyvä tietää, käsitelläänkö henkilötietojasi ja muita antamiasi tietoja luottamuksellisesti.

Pienillä ja keskisuurilla yrityksillä ei välttämättä ole resursseja perustaa ilmoitusjärjestelmiä. Myöskään virastoilla ja laitoksilla ilmoitusjärjestelmiä ei yleensä ole.

Jos ilmoitusjärjestelmää ei ole, korruptioepäilystä voi kertoa esimerkiksi sisäisen tarkastuksen yksikölle tai omalle esimiehelle.

 

Aina organisaation sisäinen ilmoittaminen ei ole hyvä keino: voi esimerkiksi olla, että epäilet juuri esimiehesi olevan mukana väärinkäytöksessä. Silloin asiasta kannattaa ilmoittaa ulkopuoliselle taholle.

 

Poliisille voit ilmoittaa rikoksista

Jos olet havainnut rikoksen tai epäilet sellaista, voit tehdä poliisille rikosilmoituksen tai tutkintapyynnön. Henkilökohtaisesti tai sähköisesti tehty rikosilmoitus vaatii tunnistautumista. Jos haluat tehdä rikosilmoituksen nimettömänä, käytä sähköpostia tai lähetä aineisto kirjeitse.

Jos havaitset internetissä korruptioon viittaavaa aineistoa, voit lähettää poliisille vihjeen Nettivinkki-lomakkeella joko nimelläsi tai nimettömänä.

Kun ilmoittaja antaa luottamuksellisesti oikeita tietoja, poliisi ei paljasta hänen henkilöllisyyttään. Mahdollisen muun suojelun tarvetta arvioi yleensä tutkinnanjohtaja. Tahallinen väärien tietojen antaminen on rangaistava teko.

 

Voit ohjata asian tietylle viranomaiselle tai kanteluelimelle

Joissakin tapauksissa korruptioepäilystä kannattaa ilmoittaa suoraan tietylle viranomaiselle, jonka valvontavastuulle aihe kuuluu. Näin kannattaa toimia varsinkin, jos et ole varma, liittyykö asiaan rikosta. Tarvittaessa viranomainen siirtää asian poliisin käsiteltäväksi.

 

Oikeusasiamies ja oikeuskansleri

Jos havaitset, että viranomainen, virkamies tai muu julkista tehtävää hoitava taho toimii väärin, voit tehdä kantelun eduskunnan oikeusasiamiehelle tai oikeuskanslerille. Kantelua ei voi tehdä nimettömänä. Oikeusasiamies voi nimettömän kantelun perusteella harkita asian tutkimista omana aloitteenaan.

Oikeusasiamiehen ja oikeuskanslerin tehtävät ja toimivalta ovat pääosin samat. Kantelun voi periaatteessa tehdä kummalle tahansa. Tehtävien jaossa on joitakin pieniä eroja, jotka vaikuttavat siihen, kumpi kantelun lopulta tutkii. Kantelu täytyy tehdä kirjallisessa muodossa.

 

Valtiontalouden tarkastusvirasto

Voit kannella Valtiontalouden tarkastusvirastolle, jos havaitset epäkohtia valtion viraston, liikelaitoksen tai valtion määräysvallassa olevan yhtiön taloudenhoidossa. Nimetöntä kantelua tarkastusvirasto ei tutki, ellei siihen ole erityisiä syitä.

Viranomaisilla myös velvollisuus ilmoittaa tarkastusvirastolle väärinkäytöksistä, jotka liittyvät niiden omaan toimintaan.

 

Ulkoministeriö

Jos epäilet kehitysyhteistyövarojen väärinkäyttöä, voit käyttää ulkoministeriön ilmoituspalvelua. Ilmoituksen voi tehdä nimettömänä.

  

Kilpailu- ja kuluttajavirasto

Jos epäilet kartellia, voit ottaa yhteyttä Kilpailu- ja kuluttajaviraston kartelliselvitysryhmään. Virastolla on käytössä myös vihjelomake. Vihjeen kartellista tai muusta kilpailunrajoituksesta voi lähettää nimettömänä. Julkisuuslain nojalla yhteydenottajan henkilöllisyys on myös mahdollista salata.

 

Verohallinto

Joe epäilet verovilppiä, anna vihje Verohallinnolle. Vihjeen voi lähettää nimettömänä.

 

Finanssivalvonta

Finanssimarkkinoihin, kuten rahasto-, vakuutus- tai pörssiyhtiöihin, liittyvistä väärinkäytösepäilyistä voi ilmoittaa Finanssivalvonnalle. Ilmoituksen voi tehdä nimettömänä.

 

Direktiivi voi helpottaa luottamuksellista ilmoittamista

Euroopan komissio on ehdottanut uutta direktiiviä, jolla vahvistettaisiin ilmoittajien suojelua kaikkialla EU:ssa.

Ehdotuksen mukaan jäsenvaltioissa tulisi ottaa käyttöön luottamukselliset ilmoituskanavat, joiden avulla väärinkäytöksistä voisi ilmoittaa sekä organisaatioiden sisällä että suoraan viranomaisille. Tavoitteena on myös suojata väärinkäytösten ilmoittajia esimerkiksi irtisanomiselta.

Direktiivin käsittely voi viedä vuosia. Sen myötä keinot väärinkäytösten ilmoittamiseen ja ilmoittajien suojeluun voivat kuitenkin parantua myös Suomessa.

Oikeusministeriön tiedote 20.6.2018: Väärinkäytösten ilmoittajien suojelua halutaan vahvistaa EU:ssa

 

Lähde:

https://korruptiontorjunta.fi/tietoa-sivustosta

---

Tasa-arvovaltuutetun puoleen voi kääntyä, kun epäilee syrjintää sukupuolen, sukupuoli-identiteetin tai sukupuolen ilmaisun perusteella, ks. alla:

https://www.tasa-arvo.fi/yhteydenottolomake

 

 

 

 

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

2Suosittele

2 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (8 kommenttia)

Käyttäjän RitvaPuolakka kuva
Ritva Puolakka

Hyvä Kirsi! Tärkeän asian nostit keskusteluun.

Käyttäjän Kirsiomp kuva
Kirsi Oksiala-Mäki-Petäjä

- - "Euroopan komission vuonna 2014 julkaiseman korruptiokertomuksen mukaan korruption arvioidaan maksavan EU:n taloudelle noin 120 miljardia euroa vuodessa. Tuoreen Euroopan Parlamentin tilaaman tutkimuksen mukaan korruption hinta saattaa olla jopa 990 miljardia vuodessa, jos sen epäsuorat vaikutukset otetaan mukaan laskelmiin.

Korruption torjunnan ja ennaltaehkäisyn tärkeys nostetaan esiin monissa kansainvälisissä sopimuksissa, suosituksissa, ohjeissa sekä muissa julkaisuissa. Korruptionvastaisen työn suunnitelmallisuuden ja määrätietoisuuden tärkeyttä korostetaan monessa yhteydessä. Muun muassa Yhdistyneiden Kansakuntien (YK) korruptionvastaisen yleissopimuksen (UNCAC) 5. artikla määrää, että sopimuksen allekirjoittaneiden maiden tulee kehittää ja implementoida tehokkaita ja koordinoituja korruptionvastaisia strategioita, jotka toimivat porttina UNCAC:n ehtojen täytäntöönpanoon. Korruption torjunta on yksi YK:n kestävän kehityksen tavoitteista (Sustainable Development Goals), joita Suomi oli mukana hyväksymässä syyskuussa 2015. Tämä merkitsee sitä, että Suomelta odotetaan toimenpiteitä kaikentyyppisen korruption vähentämiseksi vuoteen 2030 mennessä." - -

https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Downloa...

https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Partici...

Käyttäjän jormamoll kuva
Jorma Moll

>Epäiletkö korruptiota, kartellia, rikosta, verovilppiä? Ilmoita viranomaiselle

ooo

Hyvä.
Noinhan se pitää olla, vaikka tällainen ilmoitusten tekeminen ei mukavaa olekaan. Tällä tavalla saadaan asiat liikkeelle.
Voisiko vielä mainita tasa- arvorikkeet mm naisen ja miehen välillä.

Näin niin kauan kunnes joku keksii parempia keinoja yhteiskunnan hyväksi.

Käyttäjän Kirsiomp kuva
Kirsi Oksiala-Mäki-Petäjä

Aihetta liipaten:

"Kysely yrityksille ulkomaalaisten laittomasta työnteosta

Hallituksen toimenpidesuunnitelma laittoman maassa oleskelun ja laittoman työnteon torjumiseksi annettiin marraskuussa 2016. Ohjelman mukaan ilman vaadittavia lupia tehtävää työtä seurataan ja valvotaan ja siitä raportoidaan. Tämä yrityksille suunnattu kysely on osa tätä ohjelmaa. Kyselyllä on tarkoitus selvittää laittoman työnteon ilmiön laajuutta ja nykytilaa.

Laittomalla työnteolla tarkoitetaan sitä, että

- ulkomaalainen tekee työtä kokonaan ilman työssä vaadittavaa lupaa tai ulkomaalaisen voimassa oleva lupa ei oikeuta siihen työhön (ammattiala), jota ulkomaalainen tekee tai
- ulkomaalainen työntekijä työskentelee enemmän (työtunnit) kuin mitä voimassa oleva lupa oikeuttaa.

Kysymyksiin vastataan ja ne raportoidaan anonyymisti. Annettuja tietoja käytetään vain tämän kyselyn perusteella tehtävän tilannekuvaraportin laatimiseksi laittomasta työnteosta.

Vastaathan kyselyyn 23.12.2018 mennessä!" - - (alla linkki kyselyyn)

https://response.questback.com/isa/qbv.dll/ShowQue...

PS. Kyselyssä voi ottaa kantaa vain periaatteellisella tasolla, jos ei ole omakohtaisia havaintoja. Kyselyssä kysytään vain sähköpostiosoite, ei nimeä. Kyselyn tavoitteena on etsiä keinoja laittoman maassa oleskelun ja laittoman työnteon torjunnassa. Kannattaa käydä antamassa omat ideat. Minä kävin jo. Huomaathan, että tässä on vain vajaat kaksi viikkoa aikaa osallistua kyselyyn.

Käyttäjän Kirsiomp kuva
Kirsi Oksiala-Mäki-Petäjä

#3 Jorma, tässä tasa-arvoa lisäämään:

"Kirjallinen yhteydenotto yhteydenottolomakkeella

Tasa-arvovaltuutetun puoleen voi kääntyä, kun epäilee syrjintää sukupuolen, sukupuoli-identiteetin tai sukupuolen ilmaisun perusteella." - -

https://www.tasa-arvo.fi/yhteydenottolomake

Käyttäjän OksanenIlona kuva
Ilona Oksanen

Pukki valvoo kaalimaata.Ihanvarmaan.EU :ssa / suomessa ei ole yhtäkään elintä joka ei olisi näiden korruptio ja tai hyvä veli/sisko hallussa.Vai milloin on es.suomeen tullut puolueeton taho ,saatikka eu:hun??Nythän on päinvastoin vaikeutettu mm.EIO :lle meneviä valituksia ,ennakkosensuuri sielläkin,suomessa joutuu maksamaan että voi valittaa jne.

Käyttäjän Sanna50 kuva
Sanna Tenkula

Meillä on todella väärä käsitys Suomen korruption tilasta ja sen valvonnasta. Epäletkö korruptiota miksi kukaan ei toimi viranomaisissa ja tulee vallan ja vaikutusvallan väärinkäytöstä. KORRUPTIO VIRANOMAISILLA "PALVELU PALVELUSTA "autetaan toinen toista tilatuilla lausunnoilla.

Korruption erilaisia esiintymismuotoja voivat olla esimerkiksi virka-aseman väärinkäyttö.

Eikö tämäkin kerro jo Salminen Ari & Viinamäki Olli-Pekka (2017) Piilokorruptio Suomessa.
Vaasan yliopiston 10 eniten piilokorruptioepäiltyä palvelua.

https://www.univaasa.fi/fi/news/piilokorruptiotutk...

Top 10 – Kymmenen eniten piilokorruptioepäiltyä palvelua, tehtävää tai toimialaa (aakkosjärjestyksessä)

Hoitosuositukset (Valviran rooli)
Julkisen sektorin henkilöstöpolitiikka ( rekrytointi, virkanimitykset)
Kaavoitus, rakennustoimi ja rakennusala (tonttikauppa, valvonta)
Kuntien hankinnat ja kilpailutusprosessit (kilpailutukset puutteet)
Maansiirto ja louhinta
Oikeustoimi
Opetusala
Terveydenhoitoala (alan hankinnat, lääkeyhtiökytkökset)
Tuulivoima
Vakuutusyhtiöt (vakuutuslääkäreiden toiminta)

Kuka valvoo ja kuka vaatii valtiovallalta toimenpiteitä näiden edellä mainittujen asioiden valvontaa? Kukaan ei ole tainnut ryhtyä toimenpiteisiin ja tutkimukset pysyvät täysin poissa laajemmasta julkisuudesta!

Suomalainen korruptio piiloutuu verkostoihin ja rakenteisiin – rakentajat sen tietävät.
Korruptio piiloutuu hyvä veli- tai uskon-ja puolueveliverkostoihin ja ilmenee epäterveenä vastavuoroisuutena, kertoo Vaasan yliopiston tutkimus, jossa kerrotaan tästä lukuisia esimerkkejä myös kaavoituksesta ja rakentamisesta.
https://www.rakennuslehti.fi/2017/05/suomalainen-k...

Korruptio, räjähteet, kaavoitus ja laittomat louhimot. Valvonnan laiminlyönti. Miksi kukaan ei puutu rikosilmoitukset katoaa tutkimatta ja lumipallo efekti kasvaa.

Käyttäjän jannekejo kuva
Janne Kejo

Eihän Suomessa korruptiota esiinny. Mutta jos jollekin viranomaiselle voisi tehdä ilmoituksen maan tavasta kun on sellaista havainnut, niin se olisi hienoa...

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset