Kirsiomp

"Suuret kaupungit pitävät kuntalaisten kaavavalituksia häiritsevinä"

  • Viekö LUOVA-virasto kuntalaisilta valitusoikeuden lähiympäristöään koskevaan päätöksentekoon?
    Viekö LUOVA-virasto kuntalaisilta valitusoikeuden lähiympäristöään koskevaan päätöksentekoon?
  • Suojellaan lähimetsiemme uhanalaisia lintuja ja muita eläimiä osallistumalla aktiivisesti kaavakuulemisiin (ks. linkki alla)
    Suojellaan lähimetsiemme uhanalaisia lintuja ja muita eläimiä osallistumalla aktiivisesti kaavakuulemisiin (ks. linkki alla)
  • Kansallisen metsästrategia 2025:n päivitysluonnos lausunnolla 30.11.2018 saakka
    Kansallisen metsästrategia 2025:n päivitysluonnos lausunnolla 30.11.2018 saakka

 

Kysely: Kaavavalitukset hidastavat asuntorakentamista – Kuntapäättäjät rajaisivat valitusoikeutta (13.11.2018, Kuntatekniikka.fi)

 

Suurin osa viranhaltijoista kannattaa kaavoituksen valitusoikeuden rajaamista, paljastaa Rakennusteollisuus RT:n, RAKLIn ja Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n teettämän kysely.

Kyselyn mukaan suuret kaupungit pitävät kuntalaisten kaavavalituksia häiritsevinä. Valitusten koetaan viivästyttävän yhteiskunnallisesti merkittäviä rakennushankkeita ja aiheuttavan haittaa kunnille, rakennuttajille ja muille kuntalaisille: asuntotuotanto ja palveluiden syntyminen hidastuvat, yritysten toiminta vaikeutuu ja kunnat menettävät investointeja alueellaan.

Kyselyyn vastasivat 50 suurimman kunnan kaavoituksesta vastaavat viranomaiset. Lisäksi aiheesta haastateltiin 12 kaavoitukseen perehtynyttä asiantuntijaa ja oikeusoppinutta.

62 prosenttia viranhaltijoista oli sitä mieltä, että kaavapäätöksiin liittyvä valitusoikeus tulisi rajata ainoastaan asianosaisille." - - (jatkuu alla)

https://kuntatekniikka.fi/2018/11/13/kysely-kaavavalitukset-hidastavat-a...

 

Oma vetoomukseniyes

Normien purku ja kaavoituksen sujuvoittaminen eivät huomioi perustuslain 20 § tai 21 §:ää, Faron yleispuitesopimusta tai Århusin sopimusta. Kuntalaisten ja yhdistysten valitusoikeutta ei tule kaventaa kansainvälisten ihmisoikeussopimusten vastaisesti.

Kunnat eivät ota huomioon kuntalaisten toiveita: Kunnilla on täydellinen kaavoitusmieli- ja ylivalta tällä hetkellä normien purun ja uusien MRL-lakien ja -asetusten myötä. SEA-direktiiviä eikä YVA-lakeja noudateta; hallinto-oikeudet ruuhkautuvat esim. tuulivoimavalituksista.

Kansalaisille osoitettavaa julkista hanke- ja lupakuuluttamista ei tule säätää sähköiseksi - kuten on nyt valmisteilla. Jos näin tehdään, kuntalaisten mahdollisuus seurata esim. oman asuinalueensa kaavoitusta, rakentamista ja hankeluvitusta käy mahdottomaksi.

Ikäihmisille on myös taattava mahdollisuus osallistua tasapuolisesti kaavakuulemisiin ja erilaisiin oman asuinalueensa ja kesämökkipaikkakuntansa hankesuunnitelmiin - kaikkea ei voi hoitaa sähköisesti internetin kautta.

---

Kuntaliiton lausunto maa- ja metsätalousvaliokunnalle 29.3.2018, dnro 250/03/2018, Tuulia Innala ja Tarja Hartikainen

HE 14/2018 vp Hallituksen esitys eduskunnalle maakuntauudistuksen täytäntöönpanoa sekä valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenorganisointia koskevaksi lainsäädännöksi

https://www.kuntaliitto.fi/lausunnot/2018/he-142018-vp-hallituksen-esity...

https://www.kuntaliitto.fi/sites/default/files/media/file/293-03-2018-Ha...

 

smiley Suojellaan yhdessä asuinalueidemme ja lähimetsiemme lintuja (mm. avohakkuut kieltoon, lintujen pesimärauha taattava):

Suomen lintujen uhanalaisuus 2015

Juha Tiainen, Markku Mikkola-Roos, Antti Below, Aili Jukarainen, Aleksi Lehikoinen,

Teemu Lehtiniemi, Jorma Pessa, Ari Rajasärkkä, Jukka Rintala, Päivi Sirkiä & Jari Valkama

The 2015 Red List of Finnish Bird Species

https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/159435/Suomen_lintujen_...

---

Tuoreita tilannekatsauksia maakuntavalmistelusta, LUOVA-viraston perustamisesta ym.:

https://alueuudistus.fi/documents/1477425/1889492/Luova_ajankohtaiskatsa...

https://alueuudistus.fi/documents/1477425/3223876/Maakuntauudistuksen+ti...

https://alueuudistus.fi/documents/1477425/1889492/Kuntasektorin+toiveet+...

https://alueuudistus.fi/documents/1477425/1889492/Luovan+ymp%C3%A4rist%C...

https://alueuudistus.fi/documents/1477425/1889492/Luova-valmistelun+ajan...

 

 

 

 

 

 

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

2Suosittele

2 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (5 kommenttia)

Käyttäjän hannuaro1 kuva
Hannu Aro

Viranomaisten päätöksiä ei saisi vastustaa, mutta mitä tietää pienen kunnan rakennusmestari suuren tuulivoima alueen melumallinnoksesta. Se pidetään piilossa, on muka liikesalaisuus. Sen saa nähtäväksi mutta sitä ei saa kopioida. Eikä melumallinnoksen tarkastusta anneta puolueettoman kolmannen tahon tarkastettavaksi.

5 MW:n tuulivoimalat olisi tarkoitus rakentaa alle kilometrin päähän asutuksesta, pakkolunastusta sähköaseman ja sähkölinjan rakentamiseksi haettiin kiireellisenä valtioneuvostolta, tarkoitus oli rakentaa ne jo viime talvena. Homma on vielä riidan alainen. Valitus annetuista suuremmista tuulivoimaloiden rakennusluvista on menossa Turun hallinto-oikeuteen.

Kunnan ympäristölautakunta myönsi rakennusluvat ja melumallinnoksen saa esittää rakennusmestarille vasta ennen rakennustöiden aloitusta.

Kaavasta KHO päätti ettei meluhaittaa saa aiheutua asutukselle. Olisiko haitta mahdollista jos kunnan rakennusmestari tarkastaa paperin jossa otsikko on "Melumallinnus" ja allekirjoittajana tuulivoima yhtiön konsultti. - Ei meluhaittaa ole ainakaan poissuljettu luotettavasti.

Käyttäjän Kirsiomp kuva
Kirsi Oksiala-Mäki-Petäjä

"Kansallinen metsästrategia 2025:n päivitys, Luonnos 13.11.2018"

https://api.hankeikkuna.fi/asiakirjat/10492369-198...

Lähde:

https://mmm.fi/hanke2?tunnus=MMM023:00/2015#kuulem...

"LAUSUNTOPYYNTÖ KANSALLINEN METSÄSTRATEGIA 2025:N PÄIVITYKSESTÄ

Maa-ja metsätalousministeriö on laatinut luonnoksen Kansallinen metsästrategia 2025:n päivityksestä yhteistyössä metsäneuvoston ja erilaisten työryhmien kanssa sekä alueellisten kuulemistilaisuuksien, Ota kantaa -kyselyn ja muiden osallistavien menetelmien avulla.

https://www.otakantaa.fi/fi/hankkeet/266/

Maa-ja metsätalousministeriö pyytää lausuntoanne liitteenä olevasta luonnoksesta.

Lausunnot pyydetään toimittamaan viimeistään 30.11.2018 ensisijaisesti sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo@mmm.fi tai kirjeitse osoitteeseen maa- ja metsätalousministeriö, PL 30, 00023 VALTIONEUVOSTO.

Sähköiset lausunnot tulee toimittaa pdf-, Word- tai rtf-tallennusmuodossa.

Tämä lausuntopyyntö on lähetetty vain sähköisenä.

Lisätietoja antavat osastopäällikkö Juha Niemelä, puh. 0295 162 009, metsäneuvos Marja Kokkonen, puh. 0295 162 444 ja erityisasiantuntija Katja Matveinen, puh. 0295 162 287. Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@mmm.fi

http://mmm.fi/lausunnolla

JAKELU

Työ- ja elinkeinoministeriö
Liikenne-ja viestintäministeriö
Opetus- ja kulttuuriministeriö
Sosiaali-ja terveysministeriö
Ulkoministeriö
Valtiovarainministeriö
Ympäristöministeriö
Maa-ja metsätalousministeriö: Ruokaosasto
Aalto-yliopisto
Bioenergia ry
Business Finland
Elinkeinoelämän keskusliitto EK
Energiateollisuus ry
Energiavirasto
Eteläisen Suomen Yhteismetsät ry
Etämetsänomistajien Liitto ry
Helsingin yliopisto, maatalous-metsätieteellinen tiedekunta
Itä-Suomen yliopisto, luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta
Kemianteollisuus ry
Koneyrittäjien liitto ry
Loimu ry
Luonnonvarakeskus
Lusto - Suomen Metsämuseo
Maa-ja metsätaloustuottajien Keskusliitto MTK ry
Maanmittauslaitos
Metsähallitus
Metsämiesten Säätiö
Metsäteho
Metsäteollisuus ry
METO - Metsäalan Asiantuntijat ry
Museovirasto
Motiva Oy
Opetushallitus
Paliskuntainyhdistys
Paperiliitto
Puutuoteteollisuus ry
Pellervon taloustutkimus PTT
Pohjois-Suomen Yhteismetsien Yhdistys ry
Pääkaupunkiseudun Metsänomistajat PKMO ry
Saamelaiskäräjät
Suomen 4H-liitto
Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra
Suomen Latu ry
Suomen luonnonsuojeluliitto ry
Suomen Luontoyrittäjyysverkosto
Suomen metsäkeskus
Suomen Metsäsäätiö
Suomen Partiolaiset ry
Suomen Metsäyhdistys ry
Suomen riistakeskus
Sahateollisuus ry
Suomen ympäristökeskus SYKE
Tapio Oy
Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy

---

Vain TTS Työtehoseura ry:n lausunto on julkaistu (15.11.2018) tähän mennessä, ks. se täällä:

https://api.hankeikkuna.fi/asiakirjat/10492369-198...

Käyttäjän hannuaro1 kuva
Hannu Aro

Mitä tästä kaikesta vielä seuraa, nyt jo ylin johto kiertää veronsa tuuli ym. ilmastohuijaus sijoituksista saamistaan omaisuuksista, Panama ottaa omaisuudet vastaan mukisematta: https://pastebin.com/SRqx55Lk?fbclid=IwAR0p3YPaFek...

Käyttäjän Kirsiomp kuva
Kirsi Oksiala-Mäki-Petäjä

"Kansallinen metsästrategia 2025:n päivitys, Luonnos 13.11.2018" -lausuntopyynnössä sanotaan sivulla 19:

- - "Koska kuusen arvioidaan kestävän muita puulajeja huonommin ilmastomuutoksen aiheuttamia lisääntyviä myrskyjä ja kuivuuskausia, tulee metsien käsittelyssä pyrkiä nykyistä enemmän sekametsien muodostamiseen ja puulajisuhteiltaan monipuoliseen metsäkuvaan." - -

----

Hyvä näin. Trendinä on pyrkiä pois avohakkuista.

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset