Kirsiomp

Miten sote- ja maakuntauudistus huomioi kiihtyvän terveysmatkailun?

  • Maksaako oma maakuntani tulevan terveysmatkan EU:ssa? Tuleeko virolainen serkkuni hoitoon Suomeen maakunnan varoilla?
    Maksaako oma maakuntani tulevan terveysmatkan EU:ssa? Tuleeko virolainen serkkuni hoitoon Suomeen maakunnan varoilla?
  • https://www.oph.fi/download/190611_edelfoi_2_sosiaali_terveys_ja_hyvinvointiala.pdf
    https://www.oph.fi/download/190611_edelfoi_2_sosiaali_terveys_ja_hyvinvointiala.pdf

 

Tiedätkö oikeutesi terveydenhuollossa?yes

 

Saat terveydenhoitoa EU-maissa

EU-kansalaisena voit käyttää terveyspalveluja toisessa EU- ja ETA-maassa tai Sveitsissä. Saat hoitoa sairastuessasi tai voit matkustaa hoitoon toiseen maahan.

 

Voit valita hoitopaikkasi Suomessa

Suomen julkisessa terveydenhuollossa voit valita terveysaseman ja sairaalan. Voit käyttää myös yksityisen terveydenhuollon palveluja ja saada niistä Kela-korvauksia.

https://www.hoitopaikanvalinta.fi/

 

Terveyspalvelut ulkomailla

EU-lainsäädäntö turvaa oikeutesi saada hoitoa toisessa EU- ja Eta-maassa ja Sveitsissä, jos sairastut äkillisesti tai tarvitset hoitoa pitkäaikaissairauteen tilapäisen oleskelusi aikana. Voit myös vapaasti hakeutua hoitoon toiseen EU-maahan.

https://www.hoitopaikanvalinta.fi/terveyspalvelut-ulkomailla/hoitoon-hak...

 

Hoitoon ulkomailta Suomeen

Voit vapaasti hakeutua hoitoon sekä Suomen julkiseen että yksityiseen terveydenhuoltoon, jos olet sairausvakuutettu toisessa EU-maassa. Pääset hoitoon samalla tavalla kuin Suomessa asuvat.

https://www.hoitopaikanvalinta.fi/hoitoon-ulkomailta-suomeen/

---

Miten sote- ja maakuntauudistuksessa on mietitty edellä kerrottu kokonaisuus? Kenen rahapussista - valtion vai maakuntien - hoidetaan ulkomaalaisten EU-kansalaisten sote-palvelut uudistuksen jälkeen?

Kuinka sote- ja maakuntauudistuksen jälkeen hoidetaan ulkomaalaisille tarkoitettujen sote-palvelujen integrointi ja "jonotusnumerot" suomalaisille tarjolla olevien sote-palveluiden kanssa?

---

Tässä yksi esimerkki aiheeseen:

FinnHealth-terveysmatkailupalvelu

- - "Terveysmatkailupotilaita on tullut ja tavoitellaan edelleen erityisesti Euroopan ja Venäjän lähialueilta. Toiminnassa huomioidaan myös potilaiden vapaus valita hoitopaikka -säännökset sekä EU:n nk. potilasdirektiivin määrittelemä rajat ylittävä terveydenhuolto, joka on osa Suomen kansallista lainsäädäntöä." - -

Lähde:

https://www.psshp.fi/sairaanhoitopiiri/hankkeet/terveysmatkailu

 

Katso myös:

Potilasdirektiivi (Rajat ylittävä terveydenhuolto)

https://stm.fi/potilasdirektiivi

https://stm.fi/documents/1271139/1367174/Potilasdirektiivi_EU.pdf/38833e...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

1Suosittele

Yksi käyttäjä suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelija

NäytäPiilota kommentit (6 kommenttia)

Käyttäjän Kirsiomp kuva
Kirsi Oksiala-Mäki-Petäjä

"Rajat ylittävän terveydenhuollon yhteyspiste

Jokaisessa Euroopan unionin jäsenvaltiossa on oma rajat ylittävän terveydenhuollon yhteyspisteensä. Kansalliset yhteyspisteet vastaavat EU-jäsenvaltioiden rajat ylittävään terveydenhuoltoon liittyvästä viestinnästä ja tietojenvaihdosta.

Suomessa yhteyspiste on sijoitettu Kelaan, jonka organisaatiossa se on toiminut perustamisestaan eli vuodesta 2014 alkaen. Yhteyspiste on osa Kelan kansainvälisten asioiden osaamiskeskuksen toimintaa.

Yhteyspisteen tehtävät

Rajat ylittävän terveydenhuollon yhteyspiste kokoaa, tuottaa ja jakaa tietoa

- terveydenhuoltopalvelujen käytöstä Suomessa ja ulkomailla
- hoitoon hakeutumisesta Suomesta ulkomaille ja ulkomailta Suomeen
- kustannusten korvaamisesta
- eurooppalaisesta lääkemääräyksestä.

Yhteyspisteen tehtävät on tarkemmin määritelty lailla rajat ylittävästä terveydenhuollosta"

https://www.kela.fi/yhteyspiste

Laki rajat ylittävästä terveydenhuollosta

http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2013/20131201

Käyttäjän Kirsiomp kuva
Kirsi Oksiala-Mäki-Petäjä

"Terveysmatkailusta ympärivuotista kasvua Suomeen

11.04.2018

Suomen hallitus on päättänyt panostaa matkailuun varmistaakseen toimialan vahvan kasvun jatkossakin. Yksi hallituksen uuden matkailun edistämiseksi luodun toimenpidekokonaisuuden, Matkailu 4.0 -suunnitelman, tavoitteista on matkailun ympärivuotinen kasvu. Terveys- ja hyvinvointimatkailun kehittämien luo ympärivuotiselle kasvulle hyvät mahdollisuudet.

Matkailu 4.0 -suunnitelmassa Business Finlandin Visit Finland -yksikölle myönnettiin vuosille 2018–2019 erillinen budjetti, josta 600 000 euroa on varattu terveys- ja hyvinvointimatkailun kehittämiseen. Terveys- ja hyvinvointimatkailun edistämiseksi käynnistettävän hankkeen valmistelu on hyvässä vauhdissa ja projektin kick off -tilaisuus on suunnitteilla toukokuulle.

Tavoitteena kansainvälistyminen ja tunnettuuden kasvattaminen erityisesti Venäjällä ja Kiinassa" - - (jatkuu alla)

http://www.visitfinland.fi/news/terveysmatkailusta...

Käyttäjän ahkalevisalonen kuva
Kalevi Salonen

Mielestäni Suomeen suuntautuvan terveysmatkailun kohteen tulisi olla vain yksityinen terveydenhuolto, koska Suomen julkisen terveydenhuollon tarkoituksena voi olla vain suomalaisten kansanterveydestä huolehtiminen.

Ihan sama Suomesta ulkomaille suuntautuvassa terveysmatkailussa. Se olkoon vain yksityiseen hoitoon kirjautuneille.

Edellä mainituilla edellytyksillä terveysmatkailu istuu erinomaisesti yhteen pelkistetyn terveydenhuoltojärjestelmän (https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/3380) kanssa.

Käyttäjän Kirsiomp kuva
Kirsi Oksiala-Mäki-Petäjä

Tässä toinen esimerkki siitä, miten sote-uudistus ja terveysmatkailu aiotaan yhteensovittaa:

"Sote-uudistus vauhdittaa terveysmatkailua – Lappeenrantaan yksityinen palvelukortteli"

- - "Aiemmat suunnitelmat terveysturistien saamisesta Etelä-Karjalaan kariutuivat siihen, että julkista sairaalaa olisi käytetty terveysturistien hoitoon. Näin saattaa käydä sote-uudistuksen jälkeenkin, mutta tuolloin kyseisiä sairaalan tiloja hallitsee yhtiöitetty terveyspalveluja myyvä yhtiö.

Tärkeä osa terveysturismia on suorien lentoyhteyksien avaaminen Saimaalta Keski-Eurooppaan, jolloin hoitoon ja lomalle tulevia asiakkaita saataisiin suorilla lennoilla Lappeenrantaan. Terveysturismi väistämättä lisääntyy, kun EU-maiden kansalaisilla on entistä suurempi vapaus valita hoitopaikkansa.

– Terveysturismin kysyntä laajenee nopeasti kun ihmiset alkavat ymmärtää valinnanvapauden merkityksen ja valitsevat erilaisia tapoja käyttää rahoja omaksi hyväkseen, sanoo Itkonen." - -

https://yle.fi/uutiset/3-8912569

Käyttäjän Kirsiomp kuva
Kirsi Oksiala-Mäki-Petäjä

Lisäsin vielä toisen kuvan alla olevasta pdf-tiedostosta:

Edelfoi II:n tuloksia sosiaali- , terveys- ja hyvinvointialan ennakointiryhmä
22.3.2018 Riitta Radnia

https://www.oph.fi/download/190611_edelfoi_2_sosia...

---

Aika rajua pohdintaa ja arvovalintoja tulevaisuuteen...

Käyttäjän Kirsiomp kuva
Kirsi Oksiala-Mäki-Petäjä

"Kruunupuisto panostaa kansainväliseen terveysmatkailuun — Verkostot kuntoon ja palvelut tuotteiksi kahdessa vuodessa. Tavoite: Vuonna 2022 joka viides asiakas on terveysmatkailija." - -

https://ita-savo.fi/uutiset/lahella/71b10630-5f18-...

---

Herää kysymys, jos/kun sote-uudistus valinnanvapauksineen toteutuu, niin luommeko samalla soten sisälle oivallisen mahdollisuuden yksityisten terveysmatkailua harjoittavien sote-toimijoiden "loisimiseen"?

Eli yksityiset firmat asettuvat julkisten ja julkisilla varoilla perustettujen sote-yksiköiden sisään - jopa samoihin tiloihin - ja samalla tarjoavat omille ulkolaisille asiakkailleen jatkuvasti terveysmatkailumahdollisuutta. Eli ko. terveysmatkailufirmat kuorivat kerman molemmista järjestelmistä yhteiskuntamme varoilla.

Eipä ole ihme, jos sote-säästötavoitteet eivät toteudu, jos nämä "loiset" parantavat omaa elivoimaansa siirtämällä omien toimitilojensa ja potilasjärjestelmiensä perustamiskustannukset Suomen verovaroilla luotaviksi.

Eivät ne meidän pitkät odotusajat lääkärille pääsemiseksi myöskään helpotu, jos joka viides sairaaloissamme hoidettu potilas tulee rajojemme ulkopuolelta.

Kenelle me tätä sote-uudistusta lopultakin luomme?!

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset