Kirsiomp

Katso tänään julkaistut Sote-mietintöluonnokset täältä

 

Sosiaali- ja terveysvaliokunta käsittelee muun muassa sosiaali- ja terveydenhuoltoa, sosiaalivakuutusta, sosiaali- ja terveydenhuollon maksuja, eläkelainsäädäntöä sekä ympäristöterveydenhuoltoa koskevia asioita.

Katso tuoreet sotemietinnöt 7.11.2018 alla olevasta linkistä:

https://www.eduskunta.fi/FI/lakiensaataminen/valiokunnat/sosiaali-ja-ter...

 

 

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

1Suosittele

Yksi käyttäjä suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelija

NäytäPiilota kommentit (4 kommenttia)

Käyttäjän Kirsiomp kuva

Tässä muutama poiminta sote-mietinnöistä - miltäpä kuulostaa?

65 § (sivulta 48):

- - ”Kiinteän korvauksen suuruutta määritettäessä maakuntien on noudatettava kansallisia tarvetekijöitä. Suun terveydenhuollossa kansallisia tarvetekijöitä ovat asiakkaiden ikä, sukupuoli, sairastavuus ja sosioekonomiset tekijät. Muissa suoran valinnan palveluissa tarvetekijöitä ovat asiakkaiden ikä, sukupuoli, sairastavuus, työssäkäynti ja muut sosioekonomiset tekijät.

Sairastavuutta koskevia tarvetekijöitä ovat suoran valinnan palvelujen käyttöön vaikuttavat merkittävät sairaudet ja sairausryhmät. Sosioekonomisissa tekijöissä otetaan huomioon koulutustaso, työllisyys ja muita vastaavia tekijöitä, joiden on tutkimuksissa todettu vaikuttavan palvelujen käyttöön tai siitä aiheutuneisiin kustannuksiin.” - -

---

Miten esimerkiksi koulutuksen ja työllisyyden voidaan katsoa korreloivan näin vahvasti sairastavuuteen, että se pitää tuoda tässä kohdin lakiin mukaan?...

---

80 § (sivulta 60-61):

Kansaneläkelaitoksen oikeus saada ja luovuttaa tietoja

Kansaneläkelaitoksella on oikeus saada maakunnilta ja palveluntuottajilta salassapitosäännösten estämättä ja korvauksetta 14 §:n 2 momentissa tarkoitetut laitoshoitoa koskevat tiedot ja 74 §:ssä tarkoitetun maksatuksen hallinnoimiseksi tarvittavat välttämättömät tiedot maksujen perusteen olevien asiakkaiden yksilöintitiedot, asiakkaiden saamista palveluista ja maksettavien korvausten perusteista

Kansaneläkelaitoksella on lisäksi oikeus saada maakunnilta ja suoran valinnan palvelujen tuottajilta salassapitosäännösten estämättä ja 65 §:ssä tarkoitetun kiinteän korvauksen laskemiseksi välttämättömät asiakkaita koskevat tiedot seuraavasti:

1) Eläketurvakeskukselta eläkerekisteristä tiedot asiakkaiden työmarkkina-asemasta ja työkyvyttömyydestä;
2) Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksesta hoitoilmoitusrekisteristä asiakkaiden diagnoositiedot;
3) Tilastokeskuksesta tilastolain 19 §:ssä tarkoitetut tiedot;
4) Maakunnilta asiakas- ja potilastiedot 76 §:n mukaisista asiakas- ja potilastietojen rekistereistä.

Kiinteän korvauksen laskennassa tarvittavat tiedot sairastavuudesta Kansaneläkelaitoksella on oikeus saada salassapitosäännösten estämättä sen asiakkaille myöntämien lääkkeiden erityiskorvausoikeustiedoista ja asiakastietolain 14 §:ssä tarkoitetuista valtakunnallisissa tietojärjestelmissä olevista asiakas- ja potilastiedoista.

Tässä laissa säädettyjen tehtäviensä edellyttämät asiakkaiden yksilöintitiedot Kansaneläkelaitoksella on oikeus saada salassapitosäännösten estämättä ja korvauksetta Väestörekisterikeskuksesta.

Kansaneläkelaitoksella on oikeus luovuttaa salassapitosäännösten estämättä tässä laissa tarkoitettujen tehtävien hoitamiseksi välttämättömiä asiakas- ja potilastietoja maakunnille ja palveluntuottajille.”- -

https://www.eduskunta.fi/FI/lakiensaataminen/valio...

---

Kelalle oltiin jo antamassa pääsyä meidän kaikkien tilitietoihin etuuksien maksamiseksi.

Nyt Kelalle ollaan antamassa myös täysi tiedonsaantioikeus kaikkiin meidän terveys- ja potilastietoihin, ja jopa niin, että se voi jakaa niitä yksityisille palveluntuottajille.

Em. sotemietinnössä on myös kohtia, jossa velvoitetaan sote-palveluntuottajia luovuttamaan asiakkaiden terveystietoja maakunnille. Kaikki meidän potilastiedot ovat siis vapaassa liikkeessä joka suuntaan.

Miten tällaista voidaan edes suunnitella?!.... Ennenkuulumatonta!

Käyttäjän topira kuva
Topi Rantakivi

@1. Siinä se onkin, että EU:n laitettua GDPR-direktiivin voimaan, niin sitten soperrettiin epämääräisiä asioita, että tällainen on liian iso ja vaikeasti toteutettavissa. Ei ole, jos sille asialle on annettu reilusti aikaa valmistella muutoksia ennen direktiivin voimaansaattamiseksi.

Ihmisillä on oikeus tietää, että mihin kaikkeen heidän tietonsa menevät ja pitää olla kaikissa aina lupa. Ei tuollaista voi tehdä ja se rikkoo heti oikeuksia.

Tavallisille ihmisille tulee iso mahdottomuus selvittää, että minne omat tiedot on jaettu ja jos on palveluntuottajille annettu, niin voidaan vedota liikesalaisuuteen, olla antamatta tietoja. Näin ei voi tehdä.

Vaikka Sote olisi nytkähtänyt eteenpäin, se ei kuitenkaan vielä takaa, että astuisi voimaan. Edelleenkin seuraavan uuden hallituksen eduskuntatalonsa kanssa on vielä mahdollisuus peruuttaa kelvottomat esitykset.

Käyttäjän erkkilaitila1 kuva
Erkki Laitila

Otettiin taas isoja harppauksia kohti Orwellin yhteiskuntaa. Iso veli valvoo.
Nämä ovat varmaan niitä Kokoomuksen mainostamia norminpurku-talkoita?

Käyttäjän Kirsiomp kuva

Erkki, eiköhän koko hallitus ole touhunnut niiden sujuvoittamisten kanssa...

Suuntaus on erittäin vahingollista kaavoituksen kohdalla: Suomen luonnon monimuotoisuus "sujuvoituu" niin, että ei ole kohta mitään, mikä sujuvoituu, kun eläimet kuolevat sukupuuttoon niille sopivien elinympäristöjen pahoin pirstoutuessa.

Todella surullista.

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset