Kirsiomp

Auta vesankalaisia koululaisia poistamaan kivirekat koulutieltään!

  • Lanka palaa jo... Murskaamo sai luvan, valitusprosessi käynnistynee...
    Lanka palaa jo... Murskaamo sai luvan, valitusprosessi käynnistynee...

 

"Haluaisitko omien lapsiesi kävelevän tällä koulutiellä, jos ohi kiitää 100 rekkaa? Auta vesankalaisia vastustamaan murskaamon tuloa."

Katso video:

https://

Tiedätkö, onko Suomessa yhtään vertaistukiryhmää nykyisistä kivilouhimoista tai suunnitteilla olevista kivilouhimohankkeista kärsiville lähiasukkaille tai mökkiläisille?

Vesankalaiset tarvitsevat apuanne. Ottakaa ystävällisesti yhteyttä Laura Kanervoon, sähköposti on laura.kanervo@gmail.com

Laura on kertonut, että he ovat tehneet kyselyn murskaamon todellisista vaikutuksista lähiympäristöön ja he mietittävät jakelukanavia sille. Osaisitteko te auttaa yhteystietojen kanssa?

Laura on infonnut myös, että Sammakko-gaala* on työn alla ja se järjestetään to 8.11. Vesangan koululla klo 18-20. Tapahtumaan on vapaa pääsy ja luvassa on paljon ohjelmaa sekä myyjäiset ja varainkeruuta hankkeelle.

Lisätietoja tapahtumasta myös Lauralta.

 

 

 

 

 

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

1Suosittele

Yksi käyttäjä suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelija

NäytäPiilota kommentit (26 kommenttia)

Käyttäjän Kirsiomp kuva
Kirsi Oksiala-Mäki-Petäjä

*Sammakko-gaala on siis alueelta löydetyn viitasammakon mukaan nimetty.

---

KHO:2017:161

"Kunta oli hakenut lupaa viitasammakon lisääntymispaikan suojelusta poikkeamiselle siirtolapuutarhatyyppisen vapaa-ajanasuntoalueen rakentamiseksi. Vaikka hanketta, jonka tarkoituksena oli kunnan elinvoimaisuuden säilyttäminen, voitiin sinänsä pitää erittäin tärkeän yleisen edun kannalta hyödyllisenä, ei viitasammakon lisääntymispaikan suojelusta poikkeamiselle ollut luontodirektiivin 16 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettua erittäin tärkeän yleisen edun kannalta pakottavaa syytä. Näin ollen lupaa suojelusta poikkeamiseen ei voitu myöntää."

https://www.kho.fi/fi/index/paatoksia/vuosikirjapa...

Käyttäjän Kirsiomp kuva
Kirsi Oksiala-Mäki-Petäjä

KSML:n verkkolehti 12.10.2018:

Paikalliset valmiita marssimaan hallinto-oikeuteen, jotta Jyväskylän Vesangan kylälle ei tule murskaamoa – Adressi murskaamoa vastaan on kerännyt jo 1 500 nimeä, Eeva Salminen

Jyväskylän vesankalaiset eivät niele kylälle suunnitellulle kivilouhimolle ja murskaamolle myönnettyä maa-aines ja ympäristölupaa.

– Ilman muuta valitamme tästä päätöksestä, siinä oli niin paljon virheellisyyksiä, hanketta vastustavien vesankalaisten äänitorvena kuultu Laura Kanervo sanoo.

Niinpä Jyväskylän rakennus- ja ympäristöjaosto ratkaisu punnitaan vielä ainakin Vaasan hallinto-oikeudessa. Jo jaostossa lupa myönnettiin tiukalla 4–3 äänestystuloksella.

Yhden äänen enemmistöllä Leustun Kaivu Ky sai maa-aines- ja ympäristöluvan kymmenen vuoden ajalle kallion ottoon, kiviaineksen murskaukseen sekä pilaantumattomien kaivumaiden vastaanottoon maisemointitarkoituksessa.

Ympäristöjohtajan esityksen eli luvan myöntämisen puolesta äänestivät jaoston puheenjohtaja Tuija Lindström (vihr.), Reetta Nummelin (kok.), Eino Lahtinen (kesk.) ja Mika Pollari (sd).

Lupaa vastaan äänestivät vastaesityksen tehneen Suvi Perttulan (vihr.) lisäksi Sonja Karppinen (vas.) ja Kauko Isomäki (ps.).

Yhtiön toiminta sijoittuisi Vesankaan Uussipilä-tilalle. Kyseessä on uusi toiminta Kinnasvuoren ja Suolijärven ja Suolijoen välissä noin 500 metriä Kolujärvestä kaakkoon. Suunnitelma-alue suojavyöhykkeineen rajautuu idässä Suolijokeen.

Suunnitelma-alueen pinta-ala on noin 27,2 hehtaaria ja siitä varsinaista kaivualuetta on 5,46 hehtaaria. Kokonaisottomäärä on 390 000 kuutiometriä. Maisemointiin on tarkoitus käyttää enintään 47 500 kuutiometriä muualta tuotavia pilaantumattomia kaivumaita.

Vesankalaiset ovat jo keränneet yli 1 500 nimen adressin louhimoa vastaan. He vetoavat murskaamon melu-, pöly- ja tärinähaittoihin laajalla alueella murskaamon ympärillä. He ovat huolissaan myös alueen vesistöistä ja lisääntyvästä liikenteestä kapealla maantiellä.

– Seuraavaksi selvitetään, ketkä kyläläisistä tässä prosessissa katsotaan asianosaiksi, eli ketkä voivat päätöksestä valittaa. Keväällä selvitetään viitasammakon levinneisyys, koska sen selvittäminen onnistuu keväällä parin viikon ajan, kyläläisten asiamies Markku Asmundela sanoi."

Käyttäjän Sanna50 kuva
Sanna Tenkula

En tiedä miten kertoisin sadat ihmiset ovat menettäneet elämän kodeissa ja olen kirjoittanut siitä monet kerrat. Melu ja ympäristöselvityksien tekijät ovat niin kytköksissä keskenään, että sitä moni ei edes osaa kuvitella. Kaavan laatimisissa Ramboll on mukana lähes joka paikassa.

Räjähteissä on oma erityislainsäädäntö ja tarvitsee Tukesilta vielä omat luvat ja valvonnan. Turvallisuusnäkökohdat onnettomuusriskin osalta pitäisi varmistaa TUKES:n luvassa, jota ei lakia noudattaen pystyisi edes hakemaan lukuisille louhimo- ja murskaustyömaille asutuksen läheisyyden vuoksi. Nyt räjähteitä käytetään laittomasti asutuksien vieressä 10 000- 19 000 kiloon saakka. Tässä on syy, miksi ympäristöpäätöksissä räjäytystoiminta ja siihen liittyvä lainsäädäntö jätetään huomioimatta. Lakia noudattaen ei olisi mitään mahdollisuutta perustaa räjäytystyömaita yritysten hamuamille alueille, joten laki kierretään.

Hallinto-oikeudet ja KHO vievät asioita läpi aivan mielivaltaisesti. Ympäristölupaa käsiteltäessä pitää ottaa huomioon toiminnan kaikki ympäristövaikutukset, jolloin räjähdysaineista aiheutuvat vaarat pitää huomioida. Ympäristöluvassa ei ole millään tavalla selvitetty räjähdysaineisiin liittyviä ympäristöhaittoja, mitkä koostuvat tärinästä, pölystä, kaasuista, sirpaleista ja paineaallosta ympäristölle ja asutukselle.

Hallinto-oikeuksien päätöksissä lukee näin: Räjäytystöiden säätely ei kuulu ympäristö- tai maa-aineslupien yhteydessä käsiteltäväksi, sillä räjäytystyöt on tarkoitettu niitä koskevan erikoissäätelyn mukaan toteutettavaksi. MIKSI ERIKOISSÄÄTELY on huomioimatta!

Sadat talot vaurioituvat räjäytyksissä ja kaivot tuhoutuvat.
Valtavat talovauriot hoidetaan räjähdetehtaan konsulttien toimesta näkymättömiksi, vaikka asukkaiden taloista hajoaa takkoja, kaakelit lentelevät irti, kivijalat särkyy ja kaivot tuhoutuu jne., kun murskaamoilla räjäytellään. Satoja tapauksia, joissa Finnrockin konsultit: ”ei voi johtua räjäytyksistä.” Mittarit ei rekisteröi tärinää ja keksitään tuuli tai jokin muu syy.

Kymmeniä vuosia jatkunut laittomuus ja räjähdysainelain kiertäminen ja valvonnan laiminlyönti viranomaisilla ja louhijoilla on johtanut Suomen murskaustoiminnan täysin väärille urille.

http://sanna50.puheenvuoro.uusisuomi.fi/232658-mur...

Video joka kertoo paljon maan tavasta niin viranomaisten kuin konsulttien toiminnassa:
https://www.youtube.com/watch?v=nkGpC4-4V74&deskto...

Tapaus VIHTI: Lupaviranomainen myöntää, ettei räjäytystoimintaan ole lupaa. Vihdin kunnan ympäristötarkastaja on ilmoittanut ”olen välittänyt viestinne näille toimivaltaisille viranomaisille ja lisäksi hän tuo esille, että räjähdysainelainsäädäntöä valvoo Tukes ja poliisi”. Lisäksi vastattiin ”Kiireellisissä tapauksissa ottakaa yhteys 112 ".
Luvat tuli KHO:ta myöten väärillä tiedoilla

Lisäksi liito-oravia on paljon ja niiden kulkureitti kulkee myös Vihdin Hankasalonmäelle ja eteenpäin. . Lähin asutus on alle 240m ja 300m alkaa asuntojenmäärä lisääntyä. Louhinta-alueen reunasta - 1 km välillä on 57 asuinrakennusta.

Luvissa ei ole liikennettä huomioitu. Eikä räjähteiden käsittelyn turvallisuuslain yleiset turvallisuusvaatimukset, räjähteiden valmistuksen, käsittelyn ja varastoinnin turvallisuusvaatimuksista annetun asetuksen vaatimukset eivät ole toteutettavissa. Ympäristötarkastaja tiedottaa: ”Olen välittänyt viestinne näille toimivaltaisille viranomaisille. Räjähdysainelainsäädäntöä valvoo Tukes ja poliisi.”

Avoimesti Tukes myöntää laittomuuden!!!!
Tukes 10.4.2017 antanut vastauksen asukkaille,
Hankasalonmäelle ei ole haettu varastolupaa. Toiminnanharjoittaja tietää, että varasto vaatisi Tukesin luvan. Asia on varmistettu toiminnanharjoittajan edustajalta 7.4.2017.
Toiminnanharjoittajan hakiessa mahdolliselle räjähdevarastolle lupaa, tullaan turvallisuusvaatimusten täyttäminen (mm.suojaetäisyydet) selvittämään siten kuin säädökset edellyttää. Lisäksi laitetaan kuuleminen, johon asianomaiset voivat antaa muistutuksen ja mielipiteen asiasta”.
HUOMATKAA LAISSA ON kohta, että hallintolain mukaan asukkailla on valitus mahdollisuus myös Tukesin luvista, mutta mistä valitat kun lupia ei edes haeta.

Asia 1. Turvatekniikan keskus; Tukesilta pitäisi olla ennakkoon haettu lupa räjäytystoiminnalle, mutta turvamääräykset estävät luvan hakemisen. Räjähdysaineen käyttöä ja varastointia saa harjoittaa vain Turvatekniikan keskuksen luvalla.

Asia 2. Poliisi; Kun Tukesin luvat olisi haettu ja myönnetty, laki edellyttää tämän jälkeen poliisia tarkistamaan varastojen lain mukaisuuden, eli laissa on valvontavelvollisuus myös poliisilla: (79 § räjähteiden käyttö), (78 § ilmoitus räjäytystyöstä) ja ( 13 luku 60 § vaatimukset).

POLIISI http://www.poliisi.fi/luvat/ilmoitus_rajaytystyosta

Käyttäjän Sanna50 kuva
Sanna Tenkula

Kivirekat eivät pysty kulkemaan jos laittomaan räjäytystoimintaan puututaan. Louhinta ei voi alkaa ja Tukesille kuuluu Räjähteiden valmistuksen ja varastoinnin luvanvaraisuus.
Räjähteiden valmistusta ja varastointia saa harjoittaa vain Turvallisuus- ja kemikaaliviraston luvalla.Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annetun lain (390/2005) nojalla ja eri asetuksilla.

Tukesin luulisi ylimpänä valvontaviranomaisena toimivan ja noudattavan heille kuuluvaa valvonta velvollisuutta.
Tukesin olisi julkisen vallan käyttäjinä, viranomaisena, yksittäisen viraston ja virkamiehen vastuulla on toimia niin, että toiminta täyttää muun muassa puolueettomuuden, riippumattomuuden ja tasapuolisuuden vaatimukset.

Pari näyttöä; Asukkaat ottavat yhteyttä Tukesiin; "Soitin Tukesiin kysyäkseni onko louhija meidän tapauksessa laittanut lupa asiat vireille sain vastauksen ” ei kuulu meille vaan poliisille”.

Asukkaan yhteyden otto: "Tukesista ehdotettiin yhteydenottoa aluehallintovirastoon, sieltä poliisiin ja sieltä ELY-keskukseen. ELY-keskuksesta soitti lopulta lakimies, joka sanoi suoraan, ettei oikein osaa sanoa asiasta mitään. Hän kysyi, että eikös tämä asia kuulu kunnan ympäristötarkastajalle ja ehdotti, että jospa ottaisin yhteyttä häneen. Kaikki asiaan liittyvät viisi viranomaista siis siirsivät asiaa toisilleen, kunnes koko kierros oli käyty, eikä kukaan edelleenkään ollut ottanut kantaa itse ongelmaan".

Kun lainsäädäntö ei anna mahdollisuutta ja kerta räjähdemäärät ovat 10 000 kilosta ylöspäin asutuksen vieressä ko. paukkuja ei saa edes käyttää, mutta valvonta viranomainen ei tiedä kenelle kuuluu asia? Missä on Tukesin vastuu ja mitä teemme eduskunnan säätämillä lailla, kun valvojakaan ei noudata niitä!

Käyttäjän Kirsiomp kuva
Kirsi Oksiala-Mäki-Petäjä

Sanna, kiitos kommenteistasi :) Välittyvät tästä Lauralle.

PS. Tiedätkö Sinä, onko Suomessa vertaistukiryhmiä murskaamoista kärsiville? Laita niistä ystävällisesti viestiä tänne US:n blogiin tai välitä sähköposti Lauralle (hänen sähköpostin yhteystiedot blogitekstissä)

Hyvää yötä!

-Kirsi

Käyttäjän Sanna50 kuva
Sanna Tenkula

Räjähteiden pysyvää tai tilapäistä varastointia harjoittavalle kohteelle on haettava lupa Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesilta.

Räjähteiden pysyvällä varastoinnilla tarkoitetaan minkä tahansa vaarallisuusluokan (1.1 – 1.6) räjähteiden pysyväksi tarkoitettua varastointia. Pysyvä varastointi voi myös edellyttää, räjähteiden määrästä riippuen, turvallisuusselvitystä tai toimintaperiaateasiakirjaa.

Yksi selitteisesti Tukesilta ei ole lupia eikä niitä asutuksen/ turvamääräyksien vuoksi voi edes saada Vesangan alueelle. Tukiryhmät ei auta mitään vaan heiltä on tuhottu jo kodit poliisijohto on antanut kymmeniä vuosia laiminlyödä valvonnan.
-Huomatkaa 80 luvulla poliisi, Tukes ja louhijat veivät eteenpäin yhdessä, että räjähteitä käytetään vain kk.dessa muutama yksittäinen kilo.
- 90-2000 luvulla alettiin käyttämään verukkeena, että emulsion käyttö sallii autolla räjäytys työn (eikä lakeja tarvi noudattaa). Myönnettiin louhijan toimesta jo kertapaukut 10 000- 19 000 kiloon.
LAKI ON AINA KOSKENUT MYÖS EMULSIO RÄJÄHDETTÄ!!! Emulsioräjähde on tarkoitettu kaivoksiin ja maan alaisiin kohteisiin. Mutta alettiinkin käyttämään asutuksien vieressä.

HUOMIO !! Laki ei anna mahdollisuutta edes päivän tarvetta tuoda edes vesannon alueelle. Välittömästi työmaalla käytettäväksi tarkoitetun räjähteen valmistusta siirrettävällä laitteistolla saa harjoittaa vain Turvallisuus- ja kemikaaliviraston luvalla. Laki emulsioräjähteiden käytöstä rikotaan kemikaaliturvallisuuslain 58 a §:ssä tarkoitetun siirrettävällä laitteistolla tapahtuvan räjähteen valmistuksen valvontamenettelyjä = laki 390/2005 58 a §.

”Turvallisuus- ja kemikaaliviraston on valvottava 58 §:ssä tarkoitettujen räjähteiden valmistusta ja varastointia harjoittavien tuotantolaitosten, 58 a §:ssä tarkoitettujen siirrettävien laitteistojen sekä 58 b §:ssä tarkoitetun räjähteiden tilapäisen varastoinnin teknisen toteutuksen sekä niiden toimintaperiaatteiden, toimintatapojen ja johtamisjärjestelmien vaatimustenmukaisuutta ja toimivuutta.

Lainsäädäntö ja turvallisuusohjeet muodostavat vahvan tukirangan räjähteiden turvallisuudesta huolehdittaessa. Räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annettu laki 390/2005, antaa lähtökohdat toimintoja koskevista turvallisuusmääräyksistä.
Lisäksi räjähteiden käytöstä, käsittelystä, varastoinnista ja hankkimisesta sekä räjäytystyön tekemisestä säädetään useassa säädöksessä. Valvontaviranomaisena poliisi tietää myös, että aina JOKAINEN pysyvä ja tilapäinen työmaa tarvitsee omat luvat koskien käyttöä, käsittelyä, valmistusta ja varastointia.

Miten laiton räjähteiden käyttö on ylipäätään mahdollista, kun laki edellyttää lupaa hakemaan Tukesilta koskien käyttöä, käsittelyä, valmistamista ja varastointia. Poliisilla on tarkistus- ja valvontavelvollisuus, mutta eivät sitä tee. Tukes laiminlyö lupaviranomaisen velvollisuuden ja poliisille kuuluu käytön valvonta ja varastolupien tarkistus.

JOKAINEN pysyvä ja tilapäinen räjäytystyömaa tarvitsee omat luvat Tukesilta, koskien käyttöä, käsittelyä, valmistusta ja varastointia. Samoin asukkailla on oikeus tulla kuulluksi ja valittaa hallintolain mukaan. Lupahakemus on tehtävä kirjallisesti. Muilta osin lupahakemuksen käsittelystä säädetään hallintolaissa.

Uudistettiin 2015 vuonna asetuksia on pyritty nykyaikaistamaan vaatimuksia ja yhtenäistämään niitä kemikaalisäädösten kanssa sekä ottamaan huomioon emulsioräjähteiden valmistuksen ja käytön lisääntyminen. Räjähteiden valmistuksen, käsittelyn ja varastoinnin turvallisuusvaatimusasetus (1101/2015) korvaa entisen kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen räjähdystarvikkeista (130/1980).

aki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta (390/2005) ja Valtioneuvoston asetuksilla säädetään tarkemmin myös lupamenettelystä. Sitä tarkentavat muun muassa asetukset vaarallisten kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin valvonnasta. Pysyvän ja tilapäisen räjähdevaraston, sekä säilytyksen yleisiä turvallisuusvaatimuksia ja minimietäisyyksiä eri kohteisiin.

Valtioneuvoston asetus vaarallisten kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin valvonnasta (685/2015)

Valtioneuvoston asetus vaarallisten kemikaalien teollisen käsittelyn ja varastoinnin turvallisuusvaatimuksista (856/2012)

Valtioneuvoston asetus räjähteiden valmistuksen, käsittelyn ja varastoinnin turvallisuusvaatimuksista (1101/2015)

Asetus louhintatyön turvallisuudesta (644/2011) jää myös noudattamatta. Samoin standardit SFS 4397, SFS 4398 ja SFS 4399.

Keskeinen valvontaväline on kemikaali-turvallisuusasetuksen perusteella yrityksiltä vaadittava turvallisuusselvitys maankäyttö- ja rakennuslaissa 132/1999 sekä asetuksessa 895/1999. Lainsäädäntö edellyttää riittäviä suojaetäisyyksiä vaaraa aiheuttavien kohteiden ja asumisen välillä.

Käyttäjän Sanna50 kuva
Sanna Tenkula

Sisäministeri Kai Mykkäselle vaatimusta ja meillä muilla on jo näyttöä laittomuuksista ja rikosilmoituksista. Rikosilmoitukset muuttuu kanteluiksi sisäministeriössä. Tämähän ei ole mahdollista, koska rikosilmoitukset on kirjattava rikosilmoitus järjestelmään "Rikille", mutta niitä ei kirjata!!!!!.

Onko näin, kun poliisi ei toimi sisäministeriö alkaa pallottelemaan asiaa vaikka laki viranomaisten valvonnasta räjähteissä edellyttää sisäministeriötä toimimaan. Sadat ihmiset ennen meitä on joutuneet tähän samaan tilanteeseen (savupiiput hajoaa, takat irtoaa seinistä, kaivot tuhotaan ym). MITÄ TEEMME DIREKTIIVEILLÄ JA LAINSÄÄDÄNNÖLLÄ RÄJÄHTEISIIN LIITTYEN, KOSKA TUKES, Poliisi JA ERI VIRANOMAISET EIVÄT NIITÄ NOUDATA?

Tukesin ylitarkastaja Timo Kukkola tuo verkkolehdessä esille: ”Räjähteisiin on suhtauduttava kunnioittavasti ja niitä on käsiteltävä hyvin varovaisesti. Kaikki räjähteet ovat vaarallisia ja erityisen vaarallisia ne ovat onnettomuuksissa.” ”Räjähteiden varastointiin tarvitaan lupa. Ennen luvan myöntämistä on arvioitava riskit ja selvitettävä varaston turvallinen sijoittaminen ja rakennevaatimukset. Ennen kuin Tukes voi myöntää luvan varastoinnin aloittamiselle, hakijan on osoitettava, että varasto on asianmukainen”.

Käyttäjän Sanna50 kuva
Sanna Tenkula

Esteellisyys: KONSULTTIEN TOIMINTA
Forsit myy räjähteet työmaille ja Forsitin omistama konsulttifirma Finnrock kumoaa vauriot, jotka asukkaat tuovat esille. Millä tavalla tämä EI OLISI ESTEELLISTÄ?

Vaasan yliopiston tekemässä korruptiotutkimuksessa huomioidaan talovaurioiden tutkimiseen palkattujen konsulttien eturistiriidat. Jos konsultti saa palkan raportin kohteelta, puhuuko hän totta raportissaan?

https://www.univaasa.fi/materiaali/pdf/isbn_978-95...

Konsulttien käyttö julkisessa hallinnassa. "konsulttien kytkökset"”... Poliisia ei saa tutkimaan talovaurioita vaan konsultti firma Räjähdetehtaanomistama [yritys] antaa poliisille lausunnon ja poliisi tekee tutkimattajättämispäätöksen. Sivu 47- 48

Poliisin ei kuulu piiloutua räjähdetehtaan konsulttien tekemien mittauksien taakse. Tärinämittarit asentaa räjähdetehtaan Forsitin omistama konsulttifirma Finnrock, joten eikö tämä ole pahasti esteellistä? Tärinämittaukset ovat aivan myös turhia, koska poliisi on paikalla käydessä nähnyt, että ylisuuret räjäytykset ovat tuhansia räjähdekiloja, eivätkä voi olla rikkomatta taloja.

Valtavat talovauriot hoidetaan räjähdetehtaan konsulttien toimesta näkymättömiksi, vaikka asukkaiden taloista hajoaa takkoja, kaakelit lentelevät irti, kivijalat särkyvät ja kaivot tuhoutuvat jne., kun murskaamoilla räjäytellään. On satoja tapauksia, joissa Finnrockin konsultit: ”ei voi johtua räjäytyksistä.”

Käyttäjän Sanna50 kuva
Sanna Tenkula

Ympäristövalvonnan tarkoituksena on varmistaa, että ympäristössä tapahtuvat toiminnot ovat lainsäädännön sekä viranomaisten myöntämien lupien ja määräysten mukaisia. Kunnan puolelta on selkeästi käynyt esille, että räjäytys työtä siihen liittyvää lainsäädäntöä ei ole huomioitu ymp.-maa-aines lupia myönnettäessä.
Ympäristölainsäädännön mukaisessa lupamenettelyssä muun ohella kiinnitettävä huomiota onnettomuusriskeihin ja kemikaali(räjähdysaine)lainsäädäntö sisältää monia sellaisia turvallisuus- ja ympäristönsuojeluvaatimuksia, joiden noudattaminen on myös ympäristölupakäsittelyssä otettava huomioon.

Maa-ainesten ottaminen aiheuttaa useita ympäristölle haitallisia vaikutuksia, kuten riskin pohjaveden laadulle. Hallinto-oikeudet eivät piittaa tästäkään mitään. Erilaisissa louhinnoissa räjähdysaineen koostumus ja typpipitoisuus vaihtelee, mutta pahimmillaan kilosta jää maastoon jopa 800 g typpeä.

Tämä on havaittu Eduskunnassakin: Lupien käsittelyssä, ei typen tuomiin ongelmiin ole kiinnitetty huomiota. Hulevesien mukana typpeä kulkeutuu maastoon ja vesistöihin. Millä tavoin kivilouhimoiden räjäytys-toiminnasta aiheutuvat typpipäästöt otetaan huomioon kivilouhosten ympäristö-luvissa ja mihin välittömiin toimiin hallitus ryhtyy louhoksilta vesistöihin kulkeutuvien typpi -päästöjen minimoimiseksi:

Eduskunta kysymyksen on tehnyt KK 1194/2010 v. Timo Juurikkala

https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Kysymys/Document...

Kallioperän rakosysteemeihin päässeiden haitta-aineiden poistaminen kallioperästä on hyvin vaikeata ja täältä ne kulkeutuisivat rakojen ohjaamina pohjavesiin ja edelleen ottamisalueen ulkopuolelle. Räjäytyksestä syntyvät haitta-aineet, pintavedet, epäpuhtaudet ja mahdolliset muut kemikaalit pääsevät esteettä alueen pohjavesiin. Kemikaalit, räjähdysaineet aiheuttavat voimakasta typpipitoista vesien kautta kulkevaa ja orgaanista rehevöitymistä.

HUOMATKAA MINISTERIN VASTAUKSESTA KOHTA " Suurin osa veteen liuke-
nevasta räjähdysaineesta on peräisin käsittelyn ja panostuksen yhteydessä syntyvästä hukasta sekä räjähtämättä jääneistä panoksista.".
Moni ei arvaakkaan kuinka vaarallista on, kun joka räjäytyksestä n. 10 % panoksista jää räjähtämättä. Meilläkin lapset löysivät ja toivat jopa 10 kg. kerralla toiminta kuntoisia räjähteitä maastosta.

HUOMATKAA VASTAUKSESTA "Räjähteisiin ja niitten käsittelyyn liittyy myös
oma lainsäädäntönsä ja esimerkiksi räjähdystarvikkeiden hävittämisestä on säädetty valtioneuvoston päätöksessä räjäytys- ja louhintatyön jär-
jestysohjeista".

Viittaus Ennakkopäätös KHO:20 8.4.2014/1153: Räjäytysten kenttä kokoja koskevat tiedot kuvasivat osaltaan kallion louhintaa harjoittavan yhtiön louhintaprosessia ja -kapasiteettia.
KHO on ennakkopääöksessään;
"Kysymys on näiltä osin ympäristönsuojelulain 109 §:n 1 momentissa tarkoitetuista toiminnan tarkkailutiedoista, jotka mainitun lainkohdan mukaan eivät ole salassa pidettäviä".
Viittaus Ennakkopäätös KHO:20 8.4.2014/1153: Räjäytysten kenttä kokoja koskevat tiedot kuvasivat osaltaan kallion louhintaa harjoittavan yhtiön louhintaprosessia ja -kapasiteettia. Räjäytysten tehokkuuteen ja kustannuksiin vaikuttavat Vuolion teoksen Räjäytysopas 2008 mukaan pengerkorkeus, reikäsyvyys, etu, reikäväli, pohjapanos, varsipanos, reikäpanos, ominaispanostus ja ominaisporaus. Näihin tietoihin luetaan myös sytytyskaavio. Nämä asiat eivät ole edes liikesalaisuuksia. Kysymys on näiltä osin ympäristönsuojelulain 109 §:n 1 momentissa tarkoitetuista toiminnan tarkkailutiedoista, jotka mainitun lainkohdan mukaan eivät ole salassa pidettäviä.

Käyttäjän Sanna50 kuva
Sanna Tenkula

Vesankalaisten turvallisuus vaarallisissa laittomissa räjähde kuljetuksissa. ONKO HUOMIOITU !!!!
Liikenne ja kulunvalvonta 34 § Liikennejärjestelyt Tuotantolaitoksen alueella tapahtuva liikenne tulee järjestää niin, ettei siitä aiheudu vaaraa.
Toiminnanharjoittajan on määritettävä ja tarvittaessa merkittävä sallitut henkilöliikenteen, kemikaalien ja räjähteiden kuljetusreitit tuotantolaitoksen alueella. Räjähteiden kuljetusreitit tulee mahdollisuuksien mukaan erottaa henkilöliikenteelle varatuista reiteistä. Pelastusyksiköillä tulee olla pääsy tuotantolaitoksen alueelle, onnettomuusvaarallisiin kohteisiin sekä sammutusveden ottopaikoille vähintään kahdesta eri suunnasta.

HUOMATKAA JO 10 kilon räjähdemäärän tuonti alueelle edellyttää laissa "Kohde ja sen vähimmäisetäisyys 1.1 luokan räjähteet 10 - 100 kg 300 m"

Louhinta räjähteet kuuluu vaarallisuusluokkaan 1.1
15 § Suojaetäisyydet rakennusten sijoittelussa

Räjähteiden valmistus- ja käsittelylaitoksen rakennusten sekä valmistus- ja käsittelytilojen suojaetäisyydet tuotantolaitoksen ulkopuoliseen toimintaan määritetään vastaavalla tavalla kuin varastojen suojaetäisyydet 9—12 §:n mukaan. Suojaetäisyyksien ulkopuolisista kohteista on oltava vähintään taulukon 2 mukaiset.

Alle 10 kilogramman räjähdemäärän osalta etäisyys arvioidaan räjähdyspaineen laskelmilla ja mahdollisten heitteiden aiheuttaman vaaran perusteella.

Taulukko 2. Valmistus- ja käsittelylaitoksen vähimmäisetäisyys ulkopuoliseen kohteeseen, kun räjähteitä on yli 10 kg

asetus 1101/2015

Vaarallisuusluokka 1.1 ja 1.5 sirpalevaara 300 m

Kohde ja sen vähimmäisetäisyys 1.1 luokan räjähteitä yli 100 kg tai sirpalevaarallinen räjähde 500 m

Kohde ja sen vähimmäisetäisyys 1.1 luokan räjähteet 10 - 100 kg 300 m

Samoin standardit SFS 4397, SFS 4398 ja SFS 4399.

asetus 1101/2015 28 § Varaston rakennevaatimukset Räjähteiden säilyttämiseen käytettävän varaston on oltava mahdollisimman murtovarma ja palorasitusta kestävä eikä siitä saa aiheutua vaarallisia sirpaleita varaston räjähtäessä. Varaston on oltava ikkunaton. Varaston on kestettävä vähintään 120 minuuttia ulkopuolista paloa.

Varasto on varustettava aitauksella ja asianmukaisilla merkinnöillä.

Varasto on varustettava jatkuvasti toimintakunnossa olevalla murtoilmoitusjärjestelmällä, jonka hälytys välittyy luotettavalla tavalla riittävän lähellä olevalle henkilölle tai päivystyspisteeseen. Murtoilmoitusjärjestelmä voi olla liikkeeseen perustuva patteri- tai akkutoiminen kamerajärjestelmä. Murtoilmoitusjärjestelmässä on otettava huomioon radioaaltojen mahdollinen vaikutus räjäytysnalleihin.

Pysyvän räjähdevaraston katsotaan täyttävän tässä pykälässä säädetyt rakennevaatimukset, jos se on standardin SFS 4397 mukainen. Tilapäisen räjähdevaraston katsotaan täyttävän vaatimukset, jos se on standardin SFS 4398 mukainen.

Käyttäjän Sanna50 kuva
Sanna Tenkula

Kiven lento on joka päiväistä, koska suurissa kentissä ei edes peitteitä voi käyttää. Keinot löytyy viranomaisilta olla puuttumatta.

HUOMATKAA RÄJÄHDEMÄÄRÄT; kokemusperäisten taulukoiden mukaan talot vauriotuu ja asutus on hengen vaarassa. STM 16:0 normit määrittelevät

Taulukko 6: sirpalevaaran aiheuttaman vaara-alueen suuruus:
0,5 kg:lle vaarallisen alueen säde on 500 m.

Taulukko 7: paineaallon aiheuttaman vaara-alueen suuruus:
yli 25 kg:lle vaarallisen alueen säde on 1000 m.

Netistä löytyy myös kiven lento tapauksia pilvin pimein.

Ei tämä ole mitään outoa vaan murskaamoilla/louhimoilla kivejä lentää joka päivä ja tätä oli elämämme 9 vuotta, mutta kukaan ei puuttunut asiaan. 5 kiloista kiveä tuli pihoihin ja sama jatkuu. Oulun puolessakin tuli 30 kiloa painava kivi asukkaan viereen ja poliisi ei tutkinut. Ei mennyt monta päivää, kun kangasalalla nyt Tampereella

https://www.aamulehti.fi/kotimaa/kivisade-ropisi-j...
4.8.2017 Keskiviikkona Taysin räjäytystyömaalta sinkosi kivenlohkare korkeassa kaaressa ja rämähti peltikaton päälle.

Noin viikko sitten keskiviikkona Kangasalla ropisi kivisade ympäri naapureiden pihoja läheisen rakennustyömaan räjäytystyöstä johtuen. Keskiviikkona vastaava ilmiö nähtiin Tampereen yliopistollisen sairaalan alueella. Alueella odottanut taksinkuljettaja kertoi nähneensä kiven lentäneen läheiseltä louhintatyömaalta.

Useita ihmisiä oli syyttäjän mukaan vakavassa vaarassa, kun Kehäradan työmaalla Vantaan Kivistössä tehtiin toissa vuoden tammikuussa hallitsematon räjäytys. Jalkapallon kokoiset ja sitä pienemmät kivet lensivät jopa noin 300 metrin päähän, ja vaurioittivat Hämeenlinnanväylällä ajaneita autoja. Myös puita katkesi.

Hämeenlinnanväylän tapaus on osa laajempaa vyyhteä, jossa louhinta-alan yrityksen epäillään tehneen useita vaarallisia räjäytyksiä Vantaalla ja Espoossa vuosina 2011-2012. Eniten vahinkoa aiheutti reilun vuoden takainen Espoon Matinkylän turma, jossa loukkaantui seitsemän ihmistä. Lisäksi asuntoja, liiketiloja ja autoja vaurioitui.

Käyttäjän Sanna50 kuva
Sanna Tenkula

Helsingissäkin syytetään pienillä työmailla, kun onnettomuus tapahtuu, mutta on muistettava erottaa omakotityömaaräjäytys ja suuret pysyvät louhintatyömaat: esimerkiksi Matinkylässä ei ole kyse kuin muutamista kiloista/kymmeniä kiloja kerralla räjäyttäessä.
Louhimoilla on valtavia kenttiä, mitä räjäytellään, mutta näihin ei puututa tai tutkita ollenkaan, vaikka räjäytyksien vuoksi talot särkyvät. Kivilouhimoilla ja murskaamoilla kertapaukut ovat yli 10 000 –20 000 kg.

Näin saamme lukea, kuinka syytteitä tulee pienillä työmailla.

On hyvin erikoista, että saman yrityksen kohdalla joudumme miettimään heidän räjähteiden hankintaa, siirtoa, varastointia ja käyttöä. Siinä on koko ketju. Mitä enää jää jäljelle? miettii kihlakunnansyyttäjä Harri Lindberg. http://metro.fi/matinkyla/uutiset/rajaytysturmasta...

Käyttäjän juhalehtonen kuva
Juha Lehtonen

Soraa ja mursketta tarvitaan rakentamiseen. Mistähän sitä saataisiin? No sitähän saa lähes joka paikasta, kaivetaan vaan peruskallion esiin, ja aletaan murskaamaan. Eli murskaamo jonnekin muualle, kuin meidän läheisyyteen. Nimby.

Käyttäjän jlinjama kuva
Jussi Linjama

Tilataan Kiinasta, sieltähän muutkin kivet tulevat Suomeen. Problem solved.

Käyttäjän Kirsiomp kuva
Kirsi Oksiala-Mäki-Petäjä

Jussi, onko sinulla lisää rakentavia esityksiä? Jyväskyläläisenä varmasti olet tietoinen Köhniöllä tapahtuneesta onnettomuudesta, jossa nuori lastenvaunuja kuljettanut äiti jäi raskaan työmaa-auton alle ja kuoli.

Karmaisevaa oli vielä se, että ko. onnettomuus tapahtui vain pari tuntia ennen kuin kaupungin ympäristötoimi myönsi Vesankajärventien murskaamolle luvan.

Käyttäjän jlinjama kuva
Jussi Linjama Vastaus kommenttiin #16

Ei tuohon ole olemassa sellaisia ratkaisuja joihin kaikki olisivat tyytyväisiä. Materiaali tulisi tietenkin pyrkiä hankkimaan mahdollisimman läheltä, jolloin kuljetusmatkat jäisivät kohtuullisiksi. Silloin taas murskaus joudutaan monesti tekemään samalla alueella jossa jo on ihmisiä. Positiivisena puolena on se, että toiminta on väliaikaista; koneet murskaavat jonkun viikon tai kuukauden ja sitten siirrytään uudelle työmaalle.

Jos taas materiaali haetaan erämaasta tai Kiinasta, se on joka tapauksessa vietävä käyttöpaikalle, mistä aiheutuu melkoista liikennettä.

Toiminnasta aiheutuvista haitoista pitäisi tietenkin olla vastuussa toimijan ja ostajan, eikä esimerkiksi koululaisten, veronmaksajien tai tiekunnan. Kapea rospuuttotie, koululaiset ja jatkuva rekkaliikenne voivat olla aika vaikeasti sovitettavissa yhteen ainakin, jos toiminta on yhtään pidempiaikaista. Ehkä jollain mittavilla tieinvestoinneilla, vaihtoehtoisilla reiteillä, metsän läpi vedetyillä kuljettimilla tai koululaisten ilmaisilla taksikyydeillä voisi jotenkin toimia. Silloin tietysti kustannustaso nousee; mahdollisesti kestämättömäksi.

Varmaan parhaimpaan lopputulokseen pääsee, kun esittää nykyisen suunnitelman tilalle jonkun paremman vaihtoehdon. Esimerkiksi sellaisen, jossa murske saataisiin käyttökohdetta lähempää tai siten, ettei sen kuljetus aiheuta ongelmia. Sitä en osaa sanoa, onko tuollaisia vaihtoehtoja olemassa tähän nimenomaiseen tilanteeseen.

Käyttäjän Kirsiomp kuva
Kirsi Oksiala-Mäki-Petäjä Vastaus kommenttiin #17

Jussi, jos ehdotuksesi ratkaisu on Kiina, niin samaan kategoriaan kuuluisi ehdotus, jossa kivet tuodaan köysirataa pitkin pois Vesangan kivilouhimolta.

Eikös se sopisi Jyväskylän imagoon, kun Jyväskylä parhaillaan köysiratoja alueelleen suunnittelee?...;)

Käyttäjän jlinjama kuva
Jussi Linjama Vastaus kommenttiin #19

Kyse on siitä, että pitää murskata 390 000 kuutiota kalliota siten, ettei ääni häiritse ketään, ja sitten kuljettaa nuo kuutiot työmaille ilman maantiekuljetuksia. Aika vähän tuossa on vaihtoehtoja. Ehkä ilmalaivalla voisi kuljettaa, mutta niitä on huonosti saatavilla.
Toki tuo murskeen tuottaminen voidaan joskus yhdistää muihin projekteihin. Esimerkiksi energiayhtiö voi louhia tuon kokoisen luolan ja käyttää sitä lämpövarastona johon kesällä säilöttäisiin lämpöä talvea varten. Silloin murskeet olisivat valmiiksi pelipaikalla kaupungissa, niiden kuljetusmatkat lyhyitä ja murskaamisen äänikään ei häiritse ainakaan, jos se tapahtuu syvällä maan alla. Tai voidaan tehdä ohitustie-tunneli, ettei tarvitse liikennevaloilla ja -ympyröillä kiusata Suomen valtaväylää. Jokerivaihtoehtona vielä se, että ei murskata yhtään mitään. Niinkin on ihmiskunta aika pitkään pärjännyt ja pärjäisi jatkossakin, jos olisi pakko.

Käyttäjän Kirsiomp kuva
Kirsi Oksiala-Mäki-Petäjä Vastaus kommenttiin #21

Jussi, murskaamon ääni on tuskin se päällimmäisin huoli vesankalaisille. Kyllä lasten turvallinen koulutie on se kaikkein suurin huoli.

Kyllä sopivia louhimon paikkoja löytyy varmasti erämaistakin, mutta samoin kuin tuulimyllyjen rakentamisen kohdalla on, täytyy päästä hyödyntämään valmista tiestöä ja muuta infraa.

Hyvin julkeata ja ylimielistä toimintaa.

Käyttäjän Kirsiomp kuva
Kirsi Oksiala-Mäki-Petäjä

Lämmin kiitos Sanna, nyt kommenttisi ovat välittyneet vesankalaisille! :)

Käyttäjän Sanna50 kuva
Sanna Tenkula

17 # Vaihto ehtoja on asutus on huomioitava, mutta louhijat sanovat tulisi kustannuksia tiet on valmiina ja sähkölinjat asutuksien vieressä. Näin meillekkin kerrottiin ja kun valvonta ei toimi niin ......

Kilometrejä asutkseen täytyy olla, koska räjähde määrät ovat samaa luokkaa kuin kaivoksilla. Viranomaisten valvonnan täytyy ruveta toimimaan niin ymp. luvissa kuin räjähteissäkin. SUOJAETÄISYYDET sen laki jo määrittelee. Järkiään panostuskentät ovat 10 000- 20 000 kuutiota ja se tietää räjähdettä vähintään kenttään 20 000 kiloa. Ei tällaisia paukkuja saa räjäytellä vaan tehdään luvatta, koska tulisi kustannuksia jos kentät olisi 100 kuutiota ja työ tulisi kalliiksi ja hitaaksi.

Käyttäjän Sanna50 kuva
Sanna Tenkula

17 # vastaus
On ainoastaan oikea vastaus, että lakeja pitää noudattaa kuten Tukeskin valvovana viranomaisena myöntää. Miksei Tukes puutu selvään lainvastaisuuteen? Miksi poliisi johto vaikenee laittomuuden edessä?
Laittomat räjähteet ja lupia ei ole!!

10.4.2017 vastaus Tukesilta. Tukes tuo selkeästi esille mitä lainsäädäntö ja asetukset edellyttää ”luvat puuttuu”; ”Tukes 10.4.2017 antanut vastauksen, xxxxxxx ei ole haettu varastolupaa. Toiminnanharjoittaja tietää, että varasto vaatisi Tukesin luvan. Asia on varmistettu toiminnanharjoittajan edustajalta 7.4.2017. Toiminnanharjoittajan hakiessa mahdolliselle räjähdevarastolle lupaa, tullaan turvallisuusvaatimusten täyttäminen (mm.suojaetäisyydet) selvittämään siten kuin säädökset edellyttää. Lisäksi laitetaan kuuleminen, johon asianomaiset voivat antaa muistutuksen ja mielipiteen asiasta”.

Toiminnanharjoittajan on osoitettava, että varasto täyttää vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuuslain (390/2005) yleiset turvallisuusvaatimukset, räjähteiden valmistuksen, käsittelyn ja varastoinnin turvallisuusvaatimuksista annetun asetuksen (1101/2015) vaatimukset ja että varasto on toimintaa koskevien standardien mukainen. Varastojen sijainnille on annettu räjähdemäärästä riippuvia suojaetäisyysvaatimuksia eri kohteista.

Käyttäjän Kirsiomp kuva
Kirsi Oksiala-Mäki-Petäjä

Eiköhän Vesankajärventien louhimohankealueelta löytyisi liito-oravia?

https://www.jyvaskyla.fi/uutinen/2018-10-26_jyvask...

- - "Espoo, Jyväskylä ja Kuopio ovat mukana liito-oravan suojelua edistävässä hankkeessa, jolle Euroopan komissio on myöntänyt 6,7 miljoonan euron suuruisen LIFE-ympäristörahoituksen. Hankkeessa on mukana yhteensä 19 toimijaa Suomesta ja Virosta, ja sen kokonaisbudjetti on 8,9 miljoonaa euroa." - -

Vesankajärventien louhimohankkeelle löytyisi jostakin muualta sopiva erämaa-alue ja em. hankerahoilla voisi sitten rakentaa ihan oman tieosuuden, jota kivirekat voisivat sitten mielin määrin vapaasti käyttää.

Käyttäjän Sanna50 kuva
Sanna Tenkula

Räjähteisiin liittyvät lait ja asetukset estävät kivirekkojen kulkemisen Vesankajärven tiellä.

Valtioneuvoston asetus räjähteiden valmistuksen ja varastoinnin valvonnasta 25.6.2015/819
Siirry
Luku 1

Pykälä 1

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annetun lain (390/2005) nojalla:

Yleisiä säännöksiä
1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annetussa laissa (390/2005), jäljempänä kemikaaliturvallisuuslaki, tarkoitetusta räjähteiden valmistuksesta, maahantuonnista, käytöstä, kaupasta, luovutuksesta, hallussapidosta, varastoinnista, säilytyksestä, hävittämisestä, räjähteiden ja vaarallisten kemikaalien käytöstä erikoistehosteina sekä niihin liittyvistä lupa- ja ilmoitusmenettelyistä sekä valvonnasta.

Lupahakemuksen käsittelyssä pyydettävät lausunnot
Turvallisuus- ja kemikaaliviraston tulee 4 §:ssä tarkoitettua lupahakemusta käsitellessään pyytää lausunnot aluehallintovirastolta, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta ja pelastusviranomaiselta.

4 luku
Räjähteiden varastointi
Räjähteiden pysyvä varastointi
17 §
Lupahakemus
Kemikaaliturvallisuuslain 58 §:ssä tarkoitettua lupaa on haettava ennen yksityiskohtaisten toteutusratkaisujen tekemistä hyvissä ajoin ennen tuotantolaitoksen rakennustöiden aloittamista.

Lupahakemuksessa esitettävistä toiminnanharjoittajaa ja harjoitettavaa toimintaa koskevista yleistiedoista, vaarojen ja riskien tunnistamista ja varaston sijoittamista koskevista selvityksistä sekä tuotantolaitoksen toteutusperiaatteista säädetään liitteessä III.

Lupahakemus on tehtävä kirjallisesti. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston pyynnöstä on hakemusasiakirjoista toimitettava lisäkappaleita, jos se on tarpeen asian kuuluttamisen tai lausuntojen pyytämisen vuoksi. Muilta osin
Lupapäätökseen on liitettävä tarpeelliset selvitykset.

7 §
Lupapäätöksestä tiedottaminen
Turvallisuus- ja kemikaaliviraston on toimitettava tieto lupapäätöksestä aluehallintovirastolle, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, pelastusviranomaiselle, poliisille sekä kunnalle.

18 §
Lupahakemuksen käsittely ja päätös

Lupahakemuksen käsittelyyn sovelletaan, mitä 5 §:ssä säädetään.

Lupapäätöksessä on mainittava:

1) toiminnanharjoittaja;

2) paikka, jossa varastointia saa harjoittaa;

3) yleiskuvaus toiminnasta;

4) räjähteiden vaarallisuusluokat ja suurimmat sallitut määrät; sekä

5) mahdolliset toiminnan rajoitukset sekä muut turvallisuuden vuoksi asetettavat ehdot.

Lupapäätökseen on liitettävä tarpeelliset selvitykset. Päätöksestä tiedottamiseen sovelletaan, mitä 7 §:ssä säädetään.

VESANKAJÄRVEN ALUEEN LOUHINNASSA ON KYSE 10 vuotta joten tilapäinen lupakaan ei tule kyseeseen. Tilapäiselläkin louhinta työmaalla on samat turvamääräykset kuin pysyvällä.

22 §
Tilapäistä varastointia koskevat rajoitukset
Tilapäistä varastointia voi samassa kohteessa harjoittaa enintään kaksi vuotta. Jos räjäytys- ja louhintatyö on käynnissä kahta vuotta pidemmän ajan, lupa voidaan uusia tarkastuksen perusteella enintään kaksi kertaa vuodeksi kerrallaan.

5 luku
Suuronnettomuusvaaran ehkäiseminen
26 §
Toimintaperiaateasiakirjan ja turvallisuusselvityksen laatimisvelvoite

Räjähteiden valmistus- tai varastointitoimintaa harjoittavan velvollisuuteen laatia toimintaperiaateasiakirja tai turvallisuusselvitys sovelletaan, mitä vaarallisten kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen 6 ja 7 §:ssä säädetään.

Käyttäjän Sanna50 kuva
Sanna Tenkula

Laki 390/2005
1 luku

Yleisiä säännöksiä
1 §
Lain tarkoitus

Tämän lain tarkoituksena on ehkäistä ja torjua vaarallisten kemikaalien sekä räjähteiden valmistuksesta, käytöstä, siirrosta, varastoinnista, säilytyksestä ja muusta käsittelystä aiheutuvia henkilö-, ympäristö- ja omaisuusvahinkoja. Lain tarkoituksena on lisäksi edistää yleistä turvallisuutta.
2 §
Lain soveltamisala
Tässä laissa säädetään:
1) vaarallisten kemikaalien teollisesta käsittelystä ja varastoinnista, siirrosta sekä säilytyksestä;

6 § (10.4.2015/358)
Määritelmät
Tässä laissa tarkoitetaan:
9) varastoinnilla vaarallisen kemikaalin ja räjähteen hallussapitoa tuotantolaitoksessa kiinteässä varastosäiliössä tai -siilossa, irtosäiliössä, pakkauksessa tai kuljetusvälineessä taikka muulla tavoin varastoituna;

20 § Kaavan huomioon ottaminen
Vaarallisia kemikaaleja tai räjähteitä valmistavien, käsittelevien tai varastoivien tuotantolaitosten sijoituksessa tulee ottaa huomioon sijoituspaikan ja sen ympäristön nykyinen ja tuleva maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) mukaisessa oikeusvaikutteisessa kaavassa osoitettu käyttötarkoitus samoin kuin aluetta mahdollisesti koskevat kaavamääräykset.

7 luku
Räjähteiden valmistus ja varastointi
Luvanvarainen valmistus ja varastointi

58 § (10.4.2015/358)
Räjähteiden valmistuksen ja varastoinnin luvanvaraisuus

Räjähteiden valmistusta ja varastointia saa harjoittaa vain Turvallisuus- ja kemikaaliviraston luvalla, jollei jäljempänä muuta säädetä.

Toiminnanharjoittajan tulee hakea 1 momentissa tarkoitettua lupaa Turvallisuus- ja kemikaalivirastolta. Hakemuksessa on esitettävä tiedot ja selvitykset suunnitellusta toiminnasta ja turvallisuusjärjestelyistä.

Toiminnanharjoittajan tulee tehdä 1 momentissa tarkoitettua toimintaa koskevista merkittävistä muutoksista ilmoitus tai hakea lupa.

Lupahakemuksen kuuluttamisesta ja siitä tiedottamisesta säädetään 12 a luvussa.

Valtioneuvoston asetuksella säädetään tarkemmin:

1) räjähteiden valmistusta ja varastointia koskevasta lupamenettelystä toimintaa aloitettaessa;

2) siitä, milloin toimintaa koskeviin merkittäviin muutoksiin on haettava lupa tai tehtävä muutoksesta ilmoitus;
3) luvan hakemisesta;

4) ilmoituksen tekemisestä; sekä

5) hakemuksessa ja ilmoituksessa esitettävistä tiedoista ja selvityksistä.
58 a § (10.4.2015/358)
Räjähteen valmistuksen luvanvaraisuus siirrettävällä laitteistolla

Välittömästi työmaalla käytettäväksi tarkoitetun räjähteen valmistusta siirrettävällä laitteistolla saa harjoittaa vain Turvallisuus- ja kemikaaliviraston luvalla.

Toiminnanharjoittajan tulee hakea 1 momentissa tarkoitettua lupaa Turvallisuus- ja kemikaalivirastolta. Hakemuksessa on esitettävä tiedot ja selvitykset suunnitellusta toiminnasta ja turvallisuusjärjestelyistä.

58 b § (10.4.2015/358)
Räjähteiden tilapäisen varastoinnin luvanvaraisuus

Räjähteiden tilapäistä varastointia räjäytys- ja louhintatyötä varten saa harjoittaa vain Turvallisuus- ja kemikaaliviraston luvalla.

Toiminnanharjoittajan tulee hakea 1 momentissa tarkoitettua lupaa Turvallisuus- ja kemikaalivirastolta. Hakemuksessa on esitettävä tiedot ja selvitykset suunnitellusta toiminnasta ja turvallisuusjärjestelyistä.

Toiminnanharjoittajan tulee tehdä 1 momentissa tarkoitettua toimintaa koskevista merkittävistä muutoksista ilmoitus tai hakea lupa.

Valtioneuvoston asetuksella säädetään tarkemmin:

1) räjähteiden tilapäistä varastointia koskevasta lupamenettelystä;

Käyttäjän Kirsiomp kuva
Kirsi Oksiala-Mäki-Petäjä

Kiitos Sanna hyvistä neuvoista! :)

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset