Kirsiomp

Arviointineuvoston mukaan hallituksen esitys puutteellinen ja tulkinnanvarainen

  • Onko irtisanomislain vaikutukset arvioitu huolellisesti? Ovatko hyödyt jäämässä pienemmiksi kuin haitat?
    Onko irtisanomislain vaikutukset arvioitu huolellisesti? Ovatko hyödyt jäämässä pienemmiksi kuin haitat?
  • Irtisanomislain tarkoituksena antaa työnantajalle vaskooli käteen?
    Irtisanomislain tarkoituksena antaa työnantajalle vaskooli käteen?

 

Arviointineuvosto:

irtisanomissuojaa koskeva hallituksen esitys kokonaisuutena puutteellinen ja tulkinnanvarainen, ks. alla:

https://valtioneuvosto.fi/artikkeli/-/asset_publisher/10616/arviointineu...

https://valtioneuvosto.fi/documents/10616/6601425/Lausunto+luonnoksesta+...

- - "Esityksellä ei kuitenkaan uskota olevan merkittäviä vaikutuksia nettotyöllisyyteen, vaan lähinnä työmarkkinoiden dynamiikkaan, työvoiman vaihtuvuuteen ja työn tuottavuuteen. Edellä esitetyn perusteella lakiehdotuksen tarkoitusta tulisi perustella paremmin." - - (sivu 3/6)

 

 

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

2Suosittele

2 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (5 kommenttia)

Käyttäjän Kirsiomp kuva
Kirsi Oksiala-Mäki-Petäjä

Katso myös "SÄÄDÖSEHDOTUSTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI, Ohjeet" (erityisesti sivut 43-55):

http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handl...

--

Onko lakiesityksen kaikki plussat ja miinukset huolellisesti arvioitu? Myös kolmikannassa?

Haluammeko me sellaisen työelämän, jossa työnantajalla on lähes vapaa oikeus "vaskata" hinta-laatusuhteeltaan parhaimmat kultahiput työntekijöiden joukosta?

Kuka tai mikä taho valvoo tämän kovan työllisyyspolitiikan eettisyyttä? Eikö työllisyyspolitiikan säätäminen kuuluisi muutenkin 200-päiselle eduskunnalle ?

Käyttäjän Kirsiomp kuva
Kirsi Oksiala-Mäki-Petäjä

Huomaathan, että ulkomaisen työvoiman saatavuusharkinnan poistaminen käy tasajalkaa nyt suunnitellun irtisanomislain kanssa:

https://www.youtube.com/watch?v=n0oHXURi0cE

Katso video yllä. Jos siirrät aikaosoittimen 1 tunnin kohdalle, niin kuulet 15 minuutin mittaisen esitelmän politiikan suunnittelija Riikka Purralta saatavuusharkinnan poiston vaikutuksista suomalaiseen yhteiskuntaan ja suomalaisiin. Kannattaa katsoa.

PS. Jätä nyt mielestäsi pois taustalta näkyvät politiikan tunnukset, niillä ei ole tämän analyyttisen ja laadukkaan esitelmän asiasisällön kannalta sinällään merkitystä

Käyttäjän Kirsiomp kuva
Kirsi Oksiala-Mäki-Petäjä

Helsingissä 19.10.2018 Samuli Salminen
Tutkija Suomen Perusta -ajatuspaja:

KUINKA KALLIIKSI HALPATYÖVOIMA TULEE?...

"1 Esipuhe

Enemmistö kansanedustajista on allekirjoittanut lakialoitteen ulkomaisen työvoiman saatavuusharkinnan poistamisesta allekirjoittajia löytyy niin vasemmalta kuin oikealta.

Tästä linkistä lakialoitteeseen:

https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Lakialoite/Sivut...

Saatavuusharkinnan poistaminen tarkoittaisi suomalaisten matalapalkka-alojen työmarkkinoiden avaamista koko maailmalle ilman, että työnantajien tulisi enää etsiä tarvittavaa työvoimaa ensin kotimaasta.

Saatavuusharkinnan poistosta käytävässä keskustelussa on useita ongelmallisuuksia.

Vaikka työvoiman saatavuusharkinta koskee ainoastaan matalapalkka-aloja, silti saatavuusharkinnan poistamista perustellaan julkisissa puheenvuoroissa sillä, että ilman saatavuusharkinnan poistamista Suomi ei saa osaajia.

Työvoimapula on etenkin yritysjohtajien mukaan huutava, mutta matalapalkka-aloille kohdistuvan työperäisen maahanmuuton vapauttamista vaativien puheenvuorojen alle on taas hukkunut keskustelu siitä, olisiko esimerkiksi kannustinloukuissa tai palkkatasossa ennemminkin korjattavaa, jotta työvoima ja työpaikat kohtaisivat?

Tässä raportissa [ks. alla oleva linkki] Suomen Perusta -ajatuspajan tutkija Samuli Salminen käy läpi, mistä saatavuusharkinnassa on kyse ja millaisia vaikutuksia sen poistamisella on.

Ruotsin kokemuksista halpatyövoiman vapauttamisessa on hyvä ottaa opiksi. On lisäksi hyvä huomioida, kuka voittaa ja kuka häviää, jos saatavuusharkinta poistetaan.

Halpatyövoiman maahantulon vapauttaminen hyödyttää toki työnantajia ja muuttajia itseään, mutta hyöty tapahtuu suomalaisten työntekijöiden ja Suomen julkisen talouden kustannuksella, kuten raportissa julkaistut tutkimustulokset matalapalkka-aloille tulevien muuttajien työllisyyden, työtulojen ja nettotulonsiirtojen kehityksestä osoittavat." - -

https://www.suomenperusta.fi/wp-content/uploads/20...

(Suomen Perusta -ajatuspaja on saanut toimintaansa tukea Opetus- ja kulttuuriministeriöltä)

Käyttäjän Kirsiomp kuva
Kirsi Oksiala-Mäki-Petäjä

Ollaanko hallituksen irtisanomislain kautta ja saatavuusharkinnan poistamisen avulla "vaskaamassa" matala-palkka-aloille halvimmat työntekijät: siivojat, pizzanpaistajat, rakennustyömiehet - jopa koodarit. Ja niin, että ne otetaan Suomen ulkopuolelta...?

Käyttäjän Kirsiomp kuva
Kirsi Oksiala-Mäki-Petäjä

Tiedoksi, että em. lakialoitteen saatavuusharkinnan poistamiseksi ovat allekirjoittaneet alla olevat kansanedustajat:

Helsingissä 29.9.2017

Anna Kontula vas
Juhana Vartiainen kok
Veronica Rehn-Kivi r
Emma Kari vihr
Tytti Tuppurainen sd
Markku Rossi kesk
Eero Suutari kok
Juha Pylväs kesk
Kalle Jokinen kok
Erkki Tuomioja sd
Katja Hänninen vas
Silvia Modig vas
Hannakaisa Heikkinen kesk
Martti Talja kesk
Pertti Hakanen kesk
Veera Ruoho kok
Marisanna Jarva kesk
Mikko Savola kesk
Ulla Parviainen kesk
Markku Pakkanen kesk
Aila Paloniemi kesk
Tapani Tölli kesk
Elsi Katainen kesk
Anna-Maja Henriksson r
Mikaela Nylander r
Mats Löfström r
Eva Biaudet r
Joakim Strand r
Stefan Wallin r
Thomas Blomqvist r
Mats Nylund r
Päivi Räsänen kd
Peter Östman kd
Saara-Sofia Sirén kok
Susanna Huovinen sd
Riitta Myller sd
Eeva-Johanna Eloranta sd
Pilvi Torsti sd
Ozan Yanar vihr
Krista Mikkonen vihr
Ville Niinistö vihr
Hanna Halmeenpää vihr
Jani Toivola vihr
Johanna Karimäki vihr
Jyrki Kasvi vihr
Outi Alanko-Kahiluoto vihr
Touko Aalto vihr
Heli Järvinen vihr
Pekka Haavisto vihr
Niilo Keränen kesk
Antti Kurvinen kesk
Markus Lohi kesk
Olavi Ala-Nissilä kesk
Pekka Puska kesk
Mikko Kärnä kesk
Ari Torniainen kesk
Mikko Alatalo kesk
Esko Kiviranta kesk
Eeva-Maria Maijala kesk
Timo V. Korhonen kesk
Sari Tanus kd
Antero Laukkanen kd
Harri Jaskari kok
Sari Raassina kok
Pertti Salolainen kok
Sanna Lauslahti kok
Outi Mäkelä kok
Timo Heinonen kok
Mari-Leena Talvitie kok
Sofia Vikman kok
Lenita Toivakka kok
Pia Kauma kok
Ben Zyskowicz kok
Jukka Kopra kok
Jaana Laitinen-Pesola kok
Markku Eestilä kok
Kauko Juhantalo kesk
Lasse Hautala kesk
Petri Honkonen kesk
Mirja Vehkaperä kesk
Maria Guzenina sd
Anne Kalmari kesk
Hannu Hoskonen kesk
Antti Rantakangas kesk
Harry Harkimo kok
Susanna Koski kok
Sari Multala kok
Anne-Mari Virolainen kok
Sari Sarkomaa kok
Hanna Kosonen kesk
Eerikki Viljanen kesk
Ilkka Kanerva kok
Eero Lehti kok
Matti Vanhanen kesk
Tuomo Puumala kesk
Anders Adlercreutz r
Satu Hassi vihr
Olli-Poika Parviainen vihr
Sinuhe Wallinheimo kok
Antero Vartia vihr
Eero Suutari kok
Elina Lepomäki kok
Jaana Pelkonen kok

PS. Odotellaan Jari Lindströmin perusteluita siitä, miksi em. lakialoite ei etenisi, ks. Sampon blogi alla:

http://sampoterho.puheenvuoro.uusisuomi.fi/263229-...

PPS. Huomaa, että "Vaalikauden päättyessä käsittelemättä olevat hallituksen esitykset ja lakialoitteet raukeavat".

https://www.eduskunta.fi/FI/lakiensaataminen/lainv...

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset