Kirsiomp

Hallitus on tuomassa sotemaku-uudistuksen eduskunnalle ilman sote-sisältöä!

  • Muistakaa, minulla on myös oikeuksia!
    Muistakaa, minulla on myös oikeuksia!

 

"Itsemääräämisoikeutta vahvistavan lakikokonaisuuden valmistelu jatkuu - asiakas- ja potilaslaki ei ehdi eduskuntaan tällä hallituskaudella

Sosiaali- ja terveysministeriö jatkaa asiakkaan ja potilaan itsemääräämisoikeuden vahvistamista koskevan lainsäädännön valmistelua. Kaikki lainsäädäntökokonaisuuteen kuuluvat lait eivät kuitenkaan ehdi tänä syksynä eduskunnan käsittelyyn.

Asiakas- ja potilaslaki on päätetty poistaa tällä hallituskaudella annettavien hallituksen esitysten listalta. Myös mielenterveys- ja päihdelainsäädäntöön suunnitellut muutokset jäävät myöhempään valmisteluun. Lastensuojelulakiin tehtävät itsemääräämisoikeutta vahvistavat muutokset on tarkoitus antaa eduskunnalle ensi viikolla.

Itsemääräämisoikeuden vahvistamista koskevaa lainsäädäntöä on valmisteltu pitkään. Viime hallituskaudella ehdittiin antaa hallituksen esitys, mutta se raukesi eduskunnan vaihtuessa. Tällä hallituskaudella valmistelua jatkettiin entistä laajemmin alan asiantuntijoiden ja kokemusasiantuntijoiden kanssa.

Luonnos asiakas- ja potilaslaiksi oli lausunnolla syyskuun puoliväliin asti. Lausuntopalautteen perusteella luonnokseen tuli paljon muutostarpeita, joiden toteuttaminen vaatii työtä.

Kyseessä on monimutkainen kokonaisuus, jolla on vahva kytkös perustuslakiin. Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaiden ja potilaiden palvelut ja hoito perustuvat pääsääntöisesti vapaaehtoisuuteen ja yhteisymmärrykseen. Joskus joudutaan kuitenkin tilanteisiin, joissa henkilön tai muiden henkilöiden terveyttä tai turvallisuutta on suojattava itsemääräämisoikeutta rajoittamalla. Tällöin on kyse ihmisen perusoikeuksista ja niihin puuttumisesta."

Alkuperäinen lähde (tummennukset omia):

Sosiaali- ja terveysministeriön tiedote alla:

https://stm.fi/artikkeli/-/asset_publisher/itsemaaraamisoikeutta-vahvist...

https://pro.almatalent.fi/article/itsemaaraamisoikeutta-vahvistavan-laki...

 

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

1Suosittele

Yksi käyttäjä suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelija

NäytäPiilota kommentit (6 kommenttia)

Käyttäjän Kirsiomp kuva
Kirsi Oksiala-Mäki-Petäjä

Voihan sitä hallitus samalla viisastella tiedonannoilla ja luottamusäänestyksillä maamme työllisyyspolitiikasta, kun se samaan aikaan yrittää kuumeisesti miettiä jatkostrategiaansa siitä perustavanlaatuisesta kysymyksestä, että sote- ja maku-uudistus ei toteudukaan tällä hallituskaudella.

Soten lakiuudistuksen sisältö on vielä täysin levällään ja raakile, jotta lehmänkauppa sotesta ja makusta voisi toteutua tällä vaalikaudella. Raakiletta ei voida tuoda tälle eduskunnalle äänestettäväksi. Piste.

Käyttäjän Kirsiomp kuva

"Julkisen terveydenhuollon laitosten tarkastaminen kuuluu eduskunnan oikeusasiamiehen lakisääteisiin tehtäviin.

Eduskunnan oikeusasiamies on nimetty YK:n kidutuksen ja muun julman, epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai rangaistuksen vastaisen yleissopimuksen valinnaisen pöytäkirjan (OPCAT, the Optional Protocol of the UN Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment) tarkoittamaksi kansalliseksi valvontaelimeksi.

Tässä ominaisuudessa oikeusasiamies tekee tarkastuksia kaikkiin niihin paikkoihin, joissa pidetään tai voidaan pitää vapautensa menettäneitä. Uusi tehtävä mahdollistaa esimerkiksi ulkopuolisten asiantuntijoiden käyttämisen tarkastuksilla. Pääpaino tehtävässä on ennalta ehkäistä vapautensa menettäneiden huonoa kohtelua mm. antamalla viranomaisille suosituksia, joiden tarkoituksena on parantaa vapautensa menettäneiden henkilöiden kohtelua ja oloja.

Oikeusasiamies raportoi kansallisena valvontaelimenä havainnoistaan vuosittain eduskunnalle, suljettujen laitosten toiminnoista vastaaville viranomaisille sekä YK:n kidutuksen vastaiselle alakomitealle (SPT, Subcommittee for the Prevention of Torture).

YK:n vammaisyleissopimuksen (CRPD) ratifioinnin myötä (10.6.2016) eduskunnan oikeusasiamiehestä on tullut osa yleissopimuksen 33 artiklan 2 kohdan mukaista rakennetta, jonka tehtävänä on edistää, suojella ja seurata vammaisten henkilöiden oikeuksien toteutumista.

Tämän vuoksi oikeusasiamies kiinnittää tarkastuksilla erityistä huomiota muun muassa toimitilojen esteettömyyteen sekä vammaisten henkilöiden itsemääräämisoikeuden toteutumiseen ja osallistumisen mahdollisuuksiin.

Tarkastuksen tarkoituksena oli tutustua potilaiden oloihin ja heidän kohteluunsa sekä heidän perusoikeuksiensa toteutumiseen. Tarkoituksena oli myös selvittää, miten potilaita neuvotaan ja heille tiedotetaan heidän oikeuksistaan sekä miten potilaiden omaiset ja läheiset otetaan huomioon tässä yhteydessä.

Oikeusasiamiehen kanslian erityisenä tarkastusteemana vuonna 2017 on tehokkaat oikeussuojakeinot. Tämän vuoksi tarkastuksilla kiinnitetään erityisesti huomiota siihen, millä tavalla potilaat ja heidän läheisensä voivat käyttää potilaille kuuluvia oikeussuojakeinoja kuten muistutusta, kantelua ja valitusta." - -(jatkuu alla, huom. hyvin mielenkiintoista luettavaa!)

https://www.oikeusasiamies.fi/fi/ratkaisut/-/eoar/...

Katso lisää asiaan:

http://kirsiomp.puheenvuoro.uusisuomi.fi/262222-va...

Käyttäjän Kirsiomp kuva
Kirsi Oksiala-Mäki-Petäjä

- - "Muistiliiton väliaikainen toiminnanjohtaja Anna Tamminen pitää yllättävänä, että asiakaslaki ei toteudukaan tällä hallituskaudella.

Toisaalta Tamminen tietää lakiluonnoksen ongelmat, koska Muistiliitto toi niitä esiin myös omassa lausunnossaan.

”Jatkovalmistelu on varmasti ihan paikallaan, mutta on ikävää, että tämä nyt siirtyy. Lain lähtökohta on ollut todella kannatettava. Suuri osa sen vaikutuspiirissä olevista ihmisistä olisi nimenomaan muistisairaita.”

Tammisen mukaan muistisairaiden hoidossa on paljon potilaiden itsemääräämisoikeuden kannalta ongelmallisia käytäntöjä. Tyypillinen esimerkki on hygieniahaalari, jota käyttäjä ei saa itse päältään. Sitä käytetään siksi, ettei ihminen sotkisi itseään ulosteisiin.

”Haalarin käyttö saattaa olla välillä ihan rutiininomaista. Ihminen voi kokea erittäin ahdistavaksi ja omituiseksi sen, että ei voi itse hoitaa vessa-asioitaan, kun on tällainen haalari päällä”, Tamminen sanoo.

”Tuleva laki olisi vaatinut esimerkiksi tämän haalarin käyttöön selkeät perustelut.”

Tammisen mukaan uusi laki oli herättänyt hyvää keskustelua ongelmallisista käytännöistä. Hän on huolissaan siitä, suhtaudutaanko asioihin yhtä vakavasti nyt, kun lakiesitystä ei ollakaan tuomassa eduskuntaan.

”Voi olla, että näitä asioita ei enää mietitä hoitoyksiköissä niin aktiivisesti.” - -

https://www.hs.fi/politiikka/art-2000005861182.html

Käyttäjän Kirsiomp kuva
Kirsi Oksiala-Mäki-Petäjä

Sivu 30/30: - - "Oikeusasiamies suosittaa ensisijaisesti, että hygieniahaalarin käytölle löydettäisiin vaihtoehtoisia keinoja. Oikeusasiamies toteaa, että luonnoksessa hallituksen esitykseksi asiakas-ja potilaslaiksi hygieniahaalarin käyttöä ei sallittaisi." - -

https://www.oikeusasiamies.fi/fi/ratkaisut/-/eoar/...

Käyttäjän Kirsiomp kuva
Kirsi Oksiala-Mäki-Petäjä

Samassa raportissa, "Oikeusasiamies toteaa, että jos tahdosta riippumattomassa hoidossa tai tarkkailussa oleva potilas ei suostu ottamaan hänelle määrättyä lääkitystä, häntä voidaan lääkitä tahdosta riippumatta vain, jos lääkitsemättä jättäminen vakavasti vaarantaa hänen tai muiden terveyttä tai turvallisuutta. Oikeusasiamies suosittaa, että tahdonvastainen lääkitys ymmärretään THL:n julkaisemassa pakon käytön vähentämistä koskevassa käsikirjassa tarkoitetulla tavalla:

Tahdosta riippumattomassa hoidossa tai tarkkailussa olevaa potilasta voidaan lääkitä tahdosta riippumatta vain, jos lääkitsemättä jättäminen vakavasti vaarantaa hänen tai muiden terveyttä tai turvallisuutta. Lähtökohtana tulee lääkehoidossakin olla potilaan hoitaminen yhteisymmärryksessä hänen kanssaan. Tahdonvastaisella lääkityksellä tarkoitetaan sellaista lääkitystä (pisto, tabletti, liuos ym.), jota potilas ei suostu ottamaan. Toimenpiteiden kirjaamisessa pyritään siihen, että kaikki lääkitykset, joita potilas ei suostu ottamaan, merkitään 4a luvun rajoituskoodilla 100. Tämä tarkoittaa myös lääkitystilannetta, joissa potilaalle kerrotaan, että mikäli hän ei ota lääkettä suun kautta, niin hän saa lääkkeen tahdonvastaisena injektiona."

---

Kyllä näistä em. itsemääräämis- ja hoitokäytännöistä tulisi saada selkeät asiakas- ja potilaslait makusote-uudistukseen sen hyväksyntävaiheessa ts. äänestykseen mennessä, jotta niitä ei tuunata ihan mielivaltaisesti jälkeen päin.

Nyt on vaarassa se, että sote-uudistus hyväksytään vain raamina, johon em. hoitokäytännöt laatii vasta seuraava hallituskokoonpano.

Käyttäjän Kirsiomp kuva
Kirsi Oksiala-Mäki-Petäjä

Vanhusten, vammaisten ja muistisairaiden asiat eivät voi jäädä yhtään vähemmälle sote- ja makuuudistuksessa. Siitä tulee oikeusasiamiehen pitää nyt huoli jo oman statuksensakin perusteella:

- -"Eduskunnan oikeusasiamies on nimetty YK:n kidutuksen ja muun julman, epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai rangaistuksen vastaisen yleissopimuksen valinnaisen pöytäkirjan (OPCAT, the Optional Protocol of the UN Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment) tarkoittamaksi kansalliseksi valvontaelimeksi." - -

- -"YK:n vammaisyleissopimuksen (CRPD) ratifioinnin myötä (10.6.2016) eduskunnan oikeusasiamiehestä on tullut osa yleissopimuksen 33 artiklan 2 kohdan mukaista rakennetta, jonka tehtävänä on edistää, suojella ja seurata vammaisten henkilöiden oikeuksien toteutumista." - -

Näiltä osin eduskunnan oikeusasiamiehen tehtävät ovat aivan selvät, ja oikeusministerin alulle laittamaa selvitystä ei näiltä osin tarvita.

TÄRKEÄÄ MUISTAA, että "Yleissopimuksessa määritellään, ketkä kuuluvat vammaisiin henkilöihin. Vammaisuuden määrittelyssä on keskeistä henkilön toimintakyvyn suhde ympäristöön. Vammaisuuden kuvaamisen lähtökohtana on henkilön suhde ympäröivään yhteiskuntaan eikä lääketieteellinen diagnoosipohjainen määrittely."

https://www.oikeusasiamies.fi/fi/vammaisten-oikeudet

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset