Kirsiomp

Vanhusten oikeuksien valvonta ja edistäminen oikeusasiamiehen erityistehtäväksi?

  • Onko minut ihan unohdettu? Miksi kukaan ei tule?
    Onko minut ihan unohdettu? Miksi kukaan ei tule?

- - "Eduskunnan puhemies Paula Risikko ehdottaa, että vanhusten oikeuksien valvonta ja edistäminen osoitetaan oikeusasiamiehen erityistehtäväksi (Eduskunnan tiedote 6.10.)

Oikeusasiamiehellä on laaja toimivalta ja tiedonsaantioikeus, monipuoliset toimintatavat ja tehokkaat mahdollisuudet puuttua lainvastaiseen tai virheelliseen menettelyyn. Eduskunnan oikeusasiamiehellä olisi sekä toimivalta puuttua, että nostaa esille kehittämiskohteita, toisin kuin erillisellä vanhusasiainvaltuutetulla. Ehdotettu vanhusasiainvaltuutettu jäisi oikeusasiamieheen verrattuna väistämättä heikommaksi toimijaksi.

Vanhukset ja heidän omaisensa kantelevat vähän. Sen vuoksi valvonnan on oltava oma-aloitteista. Laillisuusvalvonnan tehostamiseksi oikeusasiamiehen omien aloitteiden ja tarkastusten määrää tulee lisätä merkittävästi. Tämä edellyttää resurssien lisäämistä. Toisaalta jo pienellä voimavarojen lisäyksellä toiminnan volyymia ja vaikuttavuutta olisi mahdollista lisätä merkittävästi.

Oikeusasiamiehen toiminnassa on jo nyt pyritty aikaisempaa enemmän painottamaan vanhusten oikeuksien ja kohtelun valvontaa. Vanhusten oikeuksien toteutumista seurataan kaikessa toiminnassa, esimerkiksi poliisi, ulosotto, vankilat, verotus ja edunvalvonta. Laillisuusvalvonnassa pyritään erityisesti turvaamaan, että jokainen ikääntyvä henkilö saa perustuslaissa turvatut välttämättömän hoivan ja huolenpidon sekä riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut.

Vanhusten oikeuksien valvonta ja edistäminen voitaisiin osoittaa oikeusasiamiehen erityistehtäväksi eduskunnan oikeusasiamiehestä annetussa laissa. Joka tapauksessa nämä tehtävät voitaisiin keskittää oikeusasiamiehelle valtioneuvoston oikeuskanslerin ja eduskunnan oikeusasiamiehen tehtävien jaosta annetussa laissa."

https://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/Vanhusten-viikko.aspx

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

3Suosittele

3 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (8 kommenttia)

Käyttäjän Kirsiomp kuva

Lue alla koskettava ja samalla raivostuttava kirjoitus vanhusten hoidosta tänä päivänä.

Kolumni: Toimittaja Matti Kuusela haluaa viettää vanhuutensa kunnallisessa vanhainkodissa.

"Vietän vanhuuteni mieluummin kuivattuna turskana Alaskassa kuin tuettuna ihmisjätteenä Attendossa"

https://www.aamulehti.fi/hyvaelama/vietan-vanhuute...

Käyttäjän Kirsiomp kuva

Alla olevan kansalaisaloitteen kannatusilmoitusten keruuaika on päättynyt 1.10.2018. Nimiä kertyi lähes 40 000 - hieno saalis! Mutta meneekö se nyt hukkaan?

Kansalaisaloitteen otsikko: Vanhusasiainvaltuutettu Suomeen
Aloitteen päiväys: 1.4.2018
Aloitteen muoto: Ehdotus lainvalmisteluun ryhtymisestä
Oikeusministeriön asianumero
OM 79/52/2018

Aloitteen sisältö

"Me allekirjoittaneet vaadimme, että Suomen eduskunta ja hallitus toimivat sen puolesta, että vanhusasiainvaltuutetun virka perustetaan maahamme. Ikäihmiset tarvitsevat virallisen puolestapuhujan, vanhusasiainvaltuutetun, joka on perehtynyt heidän asioihinsa ja puolustaa ikäihmisten asemaa yhteiskunnassa. Kansalaisten oikeuksien turvaamiseksi on aiemmin perustettu mm. tasa-arvo-, lapsiasiain-, tietosuoja- ja yhdenvertaisuusvaltuutettujen virat." - - (jatkuu alla)

https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/3086

Aloitteeseen liittyen:

”Vanhukset eivät nouse barrikadeille, he tarvitsevat puolestapuhujan” – lastenlääkäri teki kansalaisaloitteen vanhusasiainvaltuutetusta

Vantaalainen lastenlääkäri, kirkkovaltuutettu ja poliitikko Tiina Tuomela sai tarpeekseen heitteille jätettyjä vanhuksia koskevista uutisista. Hän haluaa Suomeen räväkän vanhusasiainvaltuutetun.

https://www.kirkkojakaupunki.fi/-/-vanhukset-eivat...

---

Katso myös

- - "[Superin] Paavola muistuttaa, selvitykset kertovat hoitajien huolesta hoidon laadusta ja omasta jaksamisestaan.

– Liitto saa päivittäin viestiä jäseniltään, että tilanteelle on viipymättä tehtävä jotakin. Monelta on usko mennyt.

Hän muistuttaa, että SuPerin kotihoidon selvityksen (2018) mukaan työntekijöistä vain 19 prosenttia kokee, että hoito- ja palvelusuunnitelmat toteutuvat hyvin. Työnantajat rikkovat lakien määräyksiä laadukkaasta hoidosta. Työnantajat eivät myöskään puutu Työturvallisuuslain mukaisesti työntekijöiden haitalliseen kuormitukseen.

– Henkilökuntaa on liian vähän ja tästä johtuen hoidon laatu laskee. Kiire on pahin ongelma."

https://www.kansanuutiset.fi/artikkeli/3954113-sup...

Käyttäjän Kirsiomp kuva

"Ikäihmisille lisää yhteisöllistä ruokailua ja vaihtoehtoisia ruokailumalleja"

https://tietokayttoon.fi/ajankohtaista/blogi/-/blo...

- - "Tiedottaminen on kaiken a ja o. Ruokapalveluja tulisi markkinoida paremmin ja avata niiden sisältö kunnan ikäihmisille ja heidän kanssaan toimiville. Kuntien verkkosivuilta tulisi löytyä selkokieliset ohjeet kotiaterian tilaamisesta ja ruokapalveluista.

Ruokahuolto on tärkeä osa ikäihmisen arkea ja erityisesti silloin, kun vanhus ei itse enää tiedosta ruokailun merkitystä. Aistit ja hahmotuskyky heikkenevät, ja ruuan nieleminen vaikeutuu. Yksinäisyys ja sairaudet koettelevat, ja ruokailusta katoaa mielekkyys.

Yksi tärkeimmistä kysymyksistä onkin muistisairaille suunniteltavat ateriat. Tässä korostuvat paitsi ruuan ravitsemuslaatu, myös annosten selkeys, tutut maut ja avun saamisen mahdollisuus." - -

Käyttäjän JaakkoAalto1 kuva
Jaakko Aalto

Vanhusten oikeuksien valvonta oikeusasiamiehen tehtäväksi?
Ajatus on hyvä, ja seuraavassa esitetyt perustelut myös: "Oikeusasiamiehellä on laaja toimivalta ja tiedonsaantioikeus, monipuoliset toimintatavat ja tehokkaat mahdollisuudet puuttua lainvastaiseen tai virheelliseen menettelyyn".

Ratkaisu on paljon parempi kuin taas uuden yhdenasianvaltuutetun nimittäminen ja uuden toimiston rakentaminen hänelle. Käytännössä ne entisten valtuutettujen toimistot ovat (vähän kärjistäen ja liioitellen sanottuna) osoittautuneet poliittisiksi suojatyöpaikoiksi, puuhastelutoimistoiksi ja julkisuudenhaku foorumeiksi.

Käyttäjän Kirsiomp kuva
Kirsi Oksiala-Mäki-Petäjä

18.9.2018
EOAK/2150/2017
Ratkaisija: Oikeusasiamies Petri Jääskeläinen
Esittelijä: Vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Iisa Suhonen
ETELÄ-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN PSYKIATRINEN TOIMINTA-ALUE
Tarkastuspöytäkirja ilman liitteitä
Tarkastuskohde Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin psykiatrinen toiminta-alue

Tarkastusajankohta 6.–7.6.2017
Osallistujat EOAK:sta
Vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Iisa Suhonen
Vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Heidi Laurila
Neuvontalakimies Pia Wirta
Notaari Taru Koskiniemi
Notaari Kaisu Lehtikangas
sekä asiantuntija, psykiatrian ja nuorisopsykiatrian erikoislääkäri
Antti Henttonen

1 TARKASTUKSEN TARKOITUS

Tarkastus on tehty eduskunnan oikeusasiamiehen määräyksestä ja tarkkaa ajankohtaa ennalta ilmoittamatta.

Julkisen terveydenhuollon laitosten tarkastaminen kuuluu eduskunnan oikeusasiamiehen lakisääteisiin tehtäviin.

Eduskunnan oikeusasiamies on nimetty YK:n kidutuksen ja muun julman, epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai rangaistuksen vastaisen yleissopimuksen valinnaisen pöytäkirjan (OPCAT, the Optional Protocol of the UN Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment) tarkoittamaksi kansalliseksi valvontaelimeksi.

Tässä ominaisuudessa oikeusasiamies tekee tarkastuksia kaikkiin niihin paikkoihin, joissa pidetään tai voidaan pitää vapautensa menettäneitä. Uusi tehtävä mahdollistaa esimerkiksi ulkopuolisten asiantuntijoiden käyttämisen tarkastuksilla. Pääpaino tehtävässä on ennalta ehkäistä vapautensa menettäneiden huonoa kohtelua mm. antamalla viranomaisille suosituksia, joiden tarkoituksena on parantaa vapautensa menettäneiden henkilöiden kohtelua ja oloja.

Oikeusasiamies raportoi kansallisena valvontaelimenä havainnoistaan vuosittain eduskunnalle, suljettujen laitosten toiminnoista vastaaville viranomaisille sekä YK:n kidutuksen vastaiselle alakomitealle (SPT, Subcommittee for the Prevention of Torture).

YK:n vammaisyleissopimuksen (CRPD) ratifioinnin myötä (10.6.2016) eduskunnan oikeusasiamiehestä on tullut osa yleissopimuksen 33 artiklan 2 kohdan mukaista rakennetta, jonka tehtävänä on edistää, suojella ja seurata vammaisten henkilöiden oikeuksien toteutumista.

Tämän vuoksi oikeusasiamies kiinnittää tarkastuksilla erityistä huomiota muun muassa toimitilojen esteettömyyteen sekä vammaisten henkilöiden itsemääräämisoikeuden toteutumiseen ja osallistumisen mahdollisuuksiin.

Tarkastuksen tarkoituksena oli tutustua potilaiden oloihin ja heidän kohteluunsa sekä heidän perusoikeuksiensa toteutumiseen. Tarkoituksena oli myös selvittää, miten potilaita neuvotaan ja heille tiedotetaan heidän oikeuksistaan sekä miten potilaiden omaiset ja läheiset otetaan huomioon tässä yhteydessä.

Oikeusasiamiehen kanslian erityisenä tarkastusteemana vuonna 2017 on tehokkaat oikeussuojakeinot. Tämän vuoksi tarkastuksilla kiinnitetään erityisesti huomiota siihen, millä tavalla potilaat ja heidän läheisensä voivat käyttää potilaille kuuluvia oikeussuojakeinoja kuten muistutusta, kantelua ja valitusta." - -(jatkuu alla, huom. hyvin mielenkiintoista luettavaa!)

https://www.oikeusasiamies.fi/fi/ratkaisut/-/eoar/...

---

Edellä on kerrottu, että "YK:n vammaisyleissopimuksen (CRPD) ratifioinnin myötä (10.6.2016) eduskunnan oikeusasiamiehestä on tullut osa yleissopimuksen 33 artiklan 2 kohdan mukaista rakennetta, jonka tehtävänä on edistää, suojella ja seurata vammaisten henkilöiden oikeuksien toteutumista."

Jotenkin tuntuu, että tämä puhemies Risikon nyt ottama asia olisi pitänyt ottaa tarkasteluun jo vuonna 2014*. Eikö nyt olla jo vähän jälkijunassa tässä asiassa?

Kuka lopulta erottelee vanhuksen ja vammaisen, kun on kyse esimerkiksi muistisairaasta?

https://www.muistiliitto.fi/fi/muistiliitto/ajanko...

Usein on veteen piirretty viiva, kuka katsotaan itsemääräämisoikeutensa nojalla vammaiseksi, vanhukseksi, mielenterveyspotilaaksi tai muistisairaaksi? Usein näiden em. yksilöiden tilanteet ovat hyvin erilaisia ja mahdolliset hoidon ongelmat ovat sisäkkäisiä.

----
*)

https://www.oikeusasiamies.fi/fi/web/guest/kansall...

Kansallinen valvontaelin (OPCAT)

Eduskunnan oikeusasiamiehestä tuli 7.11.2014 YK:n kidutuksen vastaisen yleissopimuksen valinnaisen pöytäkirjan mukainen kansallinen valvontaelin*, (OPCAT, Optional Protocol to the Convention against Torture).

Valvontaelimen tehtävänä on tehdä tarkastuksia paikkoihin, joissa pidetään vapautensa menettäneitä henkilöitä.

Tällaisia paikkoja ovat esimerkiksi:
- poliisilaitokset, tutkintavankilat ja vankilat
- ulkomaalaisten säilöönottoyksiköt
- psykiatriset sairaalat
- koulukodit
- lastensuojelulaitokset sekä
- tietyin edellytyksin vanhusten ja kehitysvammaisten hoitopaikat ja asumisyksiköt.

Muutoksia tarkastustoimintaan

Aikaisemmin oikeusasiamies on tehnyt tarkastuksia suljetuissa laitoksissa. OPCAT toi tarkastustoimintaan useita uusia piirteitä ja vaatimuksia.

Nyt oikeusasiamiehen toimivalta ulottuu kaikkiin yksityisten ylläpitämiin paikkoihin, joissa voidaan pitää vapautensa menettäneitä henkilöitä.

Tällaisia ovat esimerkiksi säilöönottotilat laivoilla, lentokoneissa ja muissa liikennevälineissä sekä yleisötilaisuuksissa.

Uutta on myös se, että oikeusasiamies voi käyttää tarkastuksilla apunaan eri alojen asiantuntijoita, esimerkiksi lääkäreitä.

Arvokasta tietoa ja apua voidaan saada myös erilaisilta kokemusasiantuntijoilta, henkilöiltä, jotka ovat itse olleet esimerkiksi sijoitettuina lastensuojelulaitoksessa.

Pitkään odotettu uudistus

Suomi allekirjoitti valinnaisen pöytäkirjan vuonna 2003. Pöytäkirjan ratifiointia valmisteltiin ulkoasiainministeriön johdolla vuosina 2006 - 2011.

Hallituksen esitys (HE 182/2012 vp) annettiin joulukuussa 2012, ja eduskunta hyväksyi ratifiointiin liittyvät lait huhtikuussa 2013.

Eduskunnan oikeusasiamiehestä annettuun lakiin lisättiin uusi 1a luku "Kidutuksen vastainen kansallinen valvontaelin". Lait tulivat voimaan 7.11.2014.

Ratifioimiskirja talletettiin YK:n pääsihteerin huostaan 8.10.2014 sen jälkeen, kun Ahvenanmaa oli antanut suostumuksensa pöytäkirjan voimaansaattamislain voimaantulolle Ahvenanmaalla.

* Valvontaelimen koko virallinen nimi kuuluu 'YK:n kidutuksen ja muun julman, epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai rangaistuksen vastaisen yleissopimuksen valinnaisen pöytäkirjan mukainen kansallinen valvontaelin'.

Laki eduskunnan oikeusasiamiehestä, 1 a Luku

Vuoden 2016 raportti OPCAT-toiminnan osalta:

NPM report 2016 (pdf)

https://www.oikeusasiamies.fi/documents/20184/7648...

Käyttäjän Kirsiomp kuva

Kidutuksen vastainen kansallinen valvontaelin

1 a LUKU (28.6.2013/495)

Kidutuksen vastainen kansallinen valvontaelin

11 a § (28.6.2013/495)

Kansallinen valvontaelin

Eduskunnan oikeusasiamies on kidutuksen ja muun julman, epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai rangaistuksen vastaisen yleissopimuksen valinnaisen pöytäkirjan (SopS / ) 3 artiklassa tarkoitettu kansallinen valvontaelin.

11 b § (28.6.2013/495)

Tarkastustehtävä

Kansallisen valvontaelimen tehtäviä hoitaessaan oikeusasiamies tarkastaa sellaisia paikkoja, joissa pidetään tai voidaan pitää vapautensa menettäneitä henkilöitä joko viranomaisen antaman määräyksen nojalla tai viranomaisen kehotuksesta, suostumuksella tai myötävaikutuksella (toimipaikka).

Tarkastuksen toimittamiseksi oikeusasiamiehellä ja hänen määräämällään eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian virkamiehellä on oikeus päästä toimipaikan kaikkiin tiloihin ja tietojärjestelmiin sekä oikeus keskustella luottamuksellisesti vapautensa menettäneiden henkilöiden ja toimipaikan henkilökunnan sekä muiden sellaisten henkilöiden kanssa, jotka voivat antaa tarkastuksen kannalta merkityksellisiä tietoja.

11 c § (28.6.2013/495)

Tiedonsaantioikeus

Oikeusasiamiehellä ja hänen määräämällään eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian virkamiehellä on kansallisen valvontaelimen tehtäviä hoitaessaan oikeus salassapitosäännösten estämättä saada viranomaisilta ja toimipaikkojen ylläpitäjiltä tiedot toimipaikoissa pidettävien vapautensa menettäneiden henkilöiden määrästä, toimipaikkojen määrästä ja sijainnista sekä vapautensa menettäneiden kohtelusta ja oloista samoin kuin muut valvontaelimen tehtävän hoitamiseksi tarpeelliset tiedot.

11 d § (28.6.2013/495)

Tietojen luovuttaminen

Sen lisäksi, mitä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa (621/1999) säädetään, oikeusasiamies voi salassapitosäännösten estämättä luovuttaa tietoja vapautensa menettäneistä sekä näiden kohtelusta ja oloista kidutuksen ja muun julman, epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai rangaistuksen vastaisen yleissopimuksen valinnaisen pöytäkirjan 2 artiklassa tarkoitetulle alakomitealle.

11 e § (28.6.2013/495)

Suositusten antaminen

Oikeusasiamies voi kansallisen valvontaelimen tehtävää hoitaessaan antaa valvottaville suosituksia, joiden tarkoituksena on parantaa vapautensa menettäneiden henkilöiden kohtelua ja oloja sekä ehkäistä kidutusta ja muuta julmaa, epäinhimillistä tai halventavaa kohtelua tai rangaistusta.

11 f § (28.6.2013/495)

Muut sovellettavat säännökset

Oikeusasiamiehen toimintaan kansallisen valvontaelimen tehtävässä sovelletaan lisäksi, mitä 6 ja 8?11 §:ssä säädetään toiminnasta laillisuusvalvonnassa.

11 g § (28.6.2013/495)

Asiantuntijat

Oikeusasiamies voi kansallisen valvontaelimen tehtävää hoitaessaan käyttää apunaan asiantuntijoita. Oikeusasiamies voi nimetä asiantuntijaksi suostumuksensa tehtävään antaneen henkilön, jolla on kansallisen valvontaelimen tarkastustehtävän kannalta merkityksellistä asiantuntemusta. Asiantuntija voi osallistua 11 b §:ssä tarkoitetun tarkastuksen suorittamiseen, jolloin hänen toimivaltaansa sovelletaan, mitä mainitussa pykälässä ja 11 c §:ssä säädetään.

Tämän luvun mukaisia tehtäviä hoitaessaan asiantuntijaan sovelletaan rikosoikeudellista virkavastuuta koskevia säännöksiä. Vahingonkorvausvastuusta säädetään vahingonkorvauslaissa (412/1974).

11 h § (28.6.2013/495)

Kielto määrätä seuraamuksia

Kansalliselle valvontaelimelle tietoja antaneelle ei saa määrätä rangaistusta tai muuta seuraamusta tietojen antamisen perusteella.

https://www.oikeusasiamies.fi/fi/kidutuksen-vastai...

Finlex:

Laki eduskunnan oikeusasiamiehestä (14.3.2002/197):

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2002/200201...

Käyttäjän Kirsiomp kuva

TÄMÄ ON TÄRKEÄÄ HUOMATA:

- - "Vammaisyleissopimus

YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan yleissopimuksen tarkoituksena on edistää, suojella ja taata vammaisille henkilöille täysimääräisesti ja yhdenvertaisesti kaikki ihmisoikeudet ja perusvapaudet sekä edistää vammaisten henkilöiden ihmisarvon kunnioittamista. Syrjintäkielto, esteettömyys ja saavutettavuus ovat yleissopimuksen johtavia periaatteita. Yleissopimuksessa korostetaan vammaisten henkilöiden oikeutta osallistua itseään koskevien asioiden valmisteluun ja päätöksentekoon.

Yleissopimuksessa määritellään, ketkä kuuluvat vammaisiin henkilöihin. Vammaisuuden määrittelyssä on keskeistä henkilön toimintakyvyn suhde ympäristöön. Vammaisuuden kuvaamisen lähtökohtana on henkilön suhde ympäröivään yhteiskuntaan eikä lääketieteellinen diagnoosipohjainen määrittely." - -

https://www.oikeusasiamies.fi/fi/vammaisten-oikeudet

Käyttäjän Kirsiomp kuva

Martti, itse asiassa eduskunnan oikeusasiamies on jo nyt kidutuksen ja muun julman, epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai rangaistuksen vastaisen yleissopimuksen perusteella kansallinen valvontaelin. Myös vanhusten kohdalla.

Sen LISÄKSI me tarvitsemme vanhusasiainvaltuutetun. Ja vieläpä niin, että hänellä on apureita jokaisessa maakunnassa, jos siis maakuntamalli tulee. Ja jos ei tule, niin apureiden määrän tulee olla riittävä, jotta tarkastuskäynnit vanhusten, vammaisten ja lasten hoitolaitoksissa ja kotihoidossa hoituvat kattavasti koko maassa.

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset