Kirsiomp

Hallitus esittää asevelvollisuuslakia yhdenvertaiseksi eri uskontokunnille

 

Hallitus esittää Jehovan todistajien vapautuslain kumoamista

Hallitus on 20.9.2018 antanut eduskunnalle esityksen Jehovan todistajien vapauttamisesta asevelvollisuuden suorittamisesta eräissä tapauksissa annetun lain kumoamiseksi.

Vapautuslaki ehdotetaan kumottavaksi siirtymäaikana siten, että henkilöt, jotka ovat ennen kumoamislain voimaantuloa hakeneet kyseisen lain mukaista lykkäystä palveluksen aloittamiselle, voisivat edelleen kolmen kuukauden kuluessa hakea vapautusta asevelvollisuuden suorittamisesta. Siirtymäajan jälkeen vapautuksia ei enää myönnettäisi.

Jehovan todistajien vapautuslain kumoamisen myötä kaikkia uskonnollisia ja muita vakaumuksia kohdeltaisiin Suomen asevelvollisuutta koskevassa lainsäädännössä yhdenvertaisesti. Jehovan todistajien vapautuslaki tuli voimaan vuonna 1987 ja sen nojalla Jehovan todistajiin kuuluville henkilöille on voitu myöntää vapautus sekä varusmies- että siviilipalveluksen suorittamisesta.

Vapautuslain säätämisen taustalla olleet olosuhteet ovat monelta osin muuttuneet 1980-luvun jälkeen. Varusmiespalvelusta ja siviilipalvelusta on merkittävästi kehitetty, minkä lisäksi Jehovan todistajien oma suhtautuminen siviilipalvelukseen on muuttunut myönteisemmäksi. Perusoikeuksien merkitys yhteiskunnassa on samoin kasvanut merkittävästi. Vapautuslaki asettaa yhden uskonnollisen vakaumuksen parempaan asemaan muihin vakaumuksiin nähden ja lain onkin useassa yhteydessä todettu olevan ristiriidassa perustuslaissa turvatun ihmisten yhdenvertaisuuden ja siihen liittyvän syrjintäkiellon kanssa.

Lisätietoja asiasta antaa hallitussihteeri Perttu Wasenius, puh. 0295 140 603.

Lähde (myös kuunneltavissa täällä):

http://www.defmin.fi/ajankohtaista/tiedotteet?9_m=9470

---

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi Jehovan todistajien vapauttamisesta asevelvollisuuden suorittamisesta eräissä tapauksissa annetun lain kumoamisesta ja asevelvollisuuslain 3 §:n muuttamisesta

HE 139/2018

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Asevelvollisuuslaki

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2007/20071438

 

 

 

 

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

3Suosittele

3 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (12 kommenttia)

Käyttäjän Kirsiomp kuva

Reserviläisliitto haluaa Jehovan todistajat siviilipalvelukseen – "Stoppi totaalikieltäytyjille"

https://www.helsinginuutiset.fi/artikkeli/705007-r...

---

Puolustusministeriö:

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi Jehovan todistajien vapauttamisesta asevelvollisuuden suorittamisesta eräissä tapauksissa annetun lain kumoamisesta ja asevelvollisuuslain 3 §:n muuttamisesta

HE 139/2018

https://valtioneuvosto.fi/paatokset/paatos?decisio...

Käyttäjän janikorhonen kuva
Jani Korhonen

Siinähän tukkivat oikeuslaitoksen. Jehovan todistajat eivät tule palvelukseen astumaan. Esittäisivät mieluummin asevelvollisuuslakia yhdenvertaiseksi eri sukupuolille.

Käyttäjän AnssiPajala kuva
Anssi Pajala

"Siinähän tukkivat oikeuslaitoksen. Jehovan todistajat eivät tule palvelukseen astumaan."

Tämähän ei pidä lainkaan paikkaansa. Kyseinen kultti on sallinut siviilipalveluksen jäsenilleen jo vuonna 1996. Olen käsitellyt asiaa blogissani:

http://anssipajala.puheenvuoro.uusisuomi.fi/253420...

Käyttäjän pekkaroponen1 kuva
Pekka Roponen

Armeijastahan saa kuitenkin vapautuksen ken haluaa.

Käyttäjän Kirsiomp kuva

- -"Vapautuslaki asettaa yhden uskonnollisen vakaumuksen parempaan asemaan muihin vakaumuksiin nähden ja lain onkin useassa yhteydessä todettu olevan ristiriidassa perustuslaissa turvatun ihmisten yhdenvertaisuuden ja siihen liittyvän syrjintäkiellon kanssa." - -

En malta olla huomauttamatta, että juuri tänään on Suomessa katolilaiselle ministerille annettu oikeus poiketa "rivistä" omantunnon syihin vedoten, joten eikö muillekin uskontokunnille tulisi suoda sama omantunnon oikeus "äänestää jaloillaan"?

Onko tavallisen uskovaisen kansalaisen omantunnon oikeus jotenkin vähempi arvoinen kuin ministerin omantunnon oikeus?

Tässä perustuslaki 6 §:stä, joka sanoo mm., että "Ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä. Ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan sukupuolen, iän, alkuperän, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella."

Käyttäjän pekkaroponen1 kuva
Pekka Roponen

Kuinkahan moni nuori mies nyt hylkää vanhempiensa uskonnon, kun ei sillä enää saakaan vapautusta?

Käyttäjän AnssiPajala kuva
Anssi Pajala

Toivottavasti mahdollisimman moni nuori tajuaa vapauttaa itsensä tuosta haitallisesta ja hengenvaarallisesta kultista, kun poikkeuslain tarjoama porkkana lopulta poistuu.

Käsittämätöntä, millaisia asioita Suomessakin on oikein lainsäädännöllä tuettu.

Käyttäjän tuominenanttijuhani kuva
Antti Tuominen

Enpä usko että kukaan on halunnut Jehovan todistajaksi tuon armeijasta vapautuksen vuoksi. Tuohon seurakuntaan kuuluminen on sen verran vaativaa, että lintsaushaluinen valitsisi varmasti mieluumin armeijan kuin ainaisen evankeliumin julistamisen ihmisille, useita viikottaisia Jehovan palvelukokouksia ja vapaa-aikakin vietetään veljien ja sisarten kanssa puuhastellen. Mihinkään kriittiseen oman uskontonsa arviointiin ei jää yksinkertaisesti aikaa, eikä sellaista saa tehdäkään. Kaikki oma ajattelu on demoneista peräisin, ja jos yksilö alkaa tulkita vaikka raamattua eri tavoin kuin Vartiotorni, hänet ennen pitkää erotetaan seurakunnasta. Sen jälkeen hän on "hengellisesti kuollut" luopio, jota ei tervehditä eikä muutoinkaan noteerata millään tavoin.

Tiedän tämän koska olen itse luopio. Minut erotettiin 13-14 vuotiaana; se ei ollut kovin helppo elämänvaihe, koska perheeni ja koko puolet isosta suvustani olivat Jehovan todistajia. Mielestäni lapsiluopioden kohtelu ko. yhteisössä on rikollista.

Käyttäjän AnssiPajala kuva
Anssi Pajala Vastaus kommenttiin #10

"Enpä usko että kukaan on halunnut Jehovan todistajaksi tuon armeijasta vapautuksen vuoksi."

No, minä kyllä tunnen sellaisia. Ja olen luopio itsekin.

Nuorilla ei ole juurikaan harkinta- tai arvostelukykyä, ja kaikenlainen tunnustuksellinen uskonto tulisikin kieltää lapsilta.

Käyttäjän Kirsiomp kuva

HS.fi 13.5.2018 (Minna Nalbantoglu, maksumuurin takaa - siksi tässä kokonaan):

"Perutaanko Jehovan todistajien vapautus armeijasta ja siviili­palveluksesta?

Nyky­tilanne on outo ja ongelman ratkaisemiseksi on kolme vaihto­ehtoa, sanoo puolustus­ministeri

Puolustusministeriön työryhmä yrittää parhaillaan löytää ratkaisua kiperään pulmaan, joka liittyy Jehovan todistajien vapautukseen ase- ja siviilipalveluksesta. 1980-luvulla säädetty poikkeuslaki on ongelmallinen kansalaisten yhdenvertaisuuden näkökulmasta, mutta toisaalta vapautus muillekin vakaumuksille voisi hapertaa yleistä asevelvollisuutta.

Hapertuuko Suomen puolustuksen kivijalka, yleinen asevelvollisuus? Vai ryhtyykö Suomi pian jakelemaan kymmenittäin tuomioita nuorille miehille, joita voidaan pitää mielipidevankeina?

Tässä mahdolliset äärimmäiset seuraukset kiperästä pulmasta, johon puolustusministeriön asettama työryhmä yrittää parhaillaan löytää ratkaisua.

Kyse on Jehovan todistajia koskevasta yli 30 vuotta vanhasta poikkeuslaista, jolla heidät on vapautettu sekä armeijasta että siviilipalveluksesta.

Helmikuussa Helsingin hovioikeus vapautti totaalikieltäytyjän syytteestä ja kumosi hänelle määrätyn vankeusrangaistuksen. Hän ei ollut Jehovan todistaja. Hovioikeus katsoi, että vankeuteen tuomitseminen oli syrjivää kohtelua, koska Jehovan todistajia ei tuomita totaalikieltäytymisestä, vaikka muut saavat rangaistuksen.

Ratkaisu ei vielä ole lainvoimainen, vaan siihen on haettu valituslupaa korkeimmalta oikeudelta. Silti hovioikeuden päätös nosti kissan pöydälle ja sai vauhtia yritykseen ratkaista ongelma, joka on tiedostettu jo vuosia: Jehovan todistajien erivapaus on kansalaisten yhdenvertaisuuden näkökulmasta perustuslain vastainen.

Toisaalta jos tuomioistuinkäytäntö johtaa siihen, että tasa-arvon nimissä kuka tahansa voi vakaumukseensa vedoten kieltäytyä ase- tai siviilipalveluksesta, saattaa koko yleinen asevelvollisuus liudentua.

”Pidän sitä mahdollisena”, sanoo puolustusministeri Jussi Niinistö (sin).

”Haluan puolustusministerinä pitää kiinni siitä, että yleinen asevelvollisuus säilyy mahdollisimman kattavana.”

Puolustusministeriön asettama työryhmä pohtii parhaillaan, miten Jehovan todistajia koskeva poikkeuslaki saataisiin perustuslain yhdenvertaisuusvaatimuksen kanssa yhteensopivaksi. Se on toistaiseksi lähinnä kuullut eri osapuolia.

”Nykytilanne on outo yhdenvertaisuuden kannalta. Se asettaa Jehovan todistajat muihin vakaumuksiin nähden parempaan asemaan. Se ei ole nykypäivää”, Niinistö sanoo.

Ongelman ratkaisemiseksi on puolustusministerin mukaan periaatteessa kolme vaihtoehtoa:

1. Jehovan todistajia koskeva poikkeuslaki kumotaan ja myös he joutuvat suorittamaan asevelvollisuuden tai siviilipalveluksen.

2. Annetaan muillekin vakaumuksille mahdollisuus saada vapautus armeijasta tai siviilipalveluksesta.

3. Etsitään Jehovan todistajille jokin uusi palvelusmuoto, esimerkiksi keskusteluissa joskus esille noussut kansalaispalvelus.

Niinistö sanoo, että työryhmän pitää saada tehdä rauhassa työnsä loppuun eikä hän halua ottaa vielä kantaa mahdolliseen lopputulokseen. Hänen aiempien lausuntojensa pohjalta on kuitenkin selvää, ettei hän ryhdy edistämään vaihtoehtoa numero kaksi, jos työryhmä siihen päätyy.

”En ole liudentamassa asevelvollisuutta”, Niinistö toteaa kysymykseen, voisiko hän ryhtyä ajamaan vapautusta myös muille vakaumuksille.

Ajatusta kansalaispalveluksesta Niinistö pitää periaatteessa hyvänä. Se kelpaisi myös Jehovan todistajille, koska se ei liity aseelliseen maanpuolustukseen eikä näin uhmaa heidän pyhänä pitämään Raamatun käskyä ”Älä tapa”. Uudenlainen kansalaispalvelus kuitenkin aiheuttaisi ison remontin.

Jo työryhmää asetettaessa Niinistö totesi, että sen toimeksiantona on nimenomaan selvittää, ”onko mahdollista luopua – ja jos, niin miten – Jehovan todistajat asevelvollisuudesta vapauttavasta poikkeuslaista”.

Myös kokoomusnuoret ovat vaatineet Jehovan todistajien erivapaudesta luopumista.

”Jehovan todistajien vapautus ase- ja siviilipalveluksesta on epäoikeudenmukainen muinaisjäänne, joka pitäisi poistaa. Yleisen asevelvollisuuden tulee oikeasti tarkoittaa yleistä asevelvollisuutta”, kokoomusnuorten puheenjohtaja Henrik Vuornos tiedotti viime viikolla.

Yksi syy Jehovan todistajia koskevan poikkeuslain säätämiseen 1980-luvulla oli YK:n ihmisoikeuskomitean kritiikki, jonka mukaan vankilaan heitetyt totaalikieltäytyjät ovat mielipidevankeja. Ennen poikkeuslain säätämistä yli sata Jehovan todistajaa joutui vuosittain erityistyölaitokseen, vankilaan tai työsiirtolaan aseistakieltäytymisen takia.

Niinistöstä ei ole iso ongelma, vaikka osa Jehovan todistajista valitsisi mieluummin rikostuomion kuin siviilipalveluksen, jos laki kumotaan.

”En pitäisi sitä minkäänlaisena ongelmana”, hän sanoo.

”Totaalikieltäytyjät suorittavat nykyään tuomionsa pantarangaistuksena, mikä on aika vaatimaton rangaistus.”

Panta- eli valvontarangaistus tarkoittaa, ettei tuomittu joudu vankilaan vaan hänelle laitetaan valvontapanta jalkaan. Tuomittu ei saa liikkua asuntonsa ulkopuolella muulloin kuin hänelle laaditun tarkan aikataulun määritteleminä aikoina.

Viime vuonna ase- ja siviilipalveluksesta kieltäytymisen takia valvontarangaistuksen aloitti kolmekymmentä ihmistä ja vankeuteen joutui kolme. Edellisvuonna vankilaan päätyi 10 ja valvontarangaistukseen 42.

Jos erivapaus purettaisiin, valitsisivatko Jehovan todistajat mieluummin tuomion kuin siviilipalveluksen?

Ihmisoikeusnäkökulmasta juuri tähän kysymykseen kiteytyy, miten suuria ongelmia poikkeuslain kumoamisesta aiheutuisi. Vastausta siihen on kuitenkin vaikea saada.

Puolustusministeri Jussi Niinistön (sin) mukaan nykytilanne asettaa Jehovan todistajat muihin vakaumuksiin nähden parempaan asemaan.

Puolustusministeri Niinistö ei usko, että Jehovan todistajista kovinkaan suuri joukko ei suostuisi siviilipalvelukseen.

Jehovan todistajien erivapaudesta tehdyn aiemman selvityksen mukaan ainakin jotkut heistä ovat viime vuosina suorittaneet siviilipalveluksen tai jopa armeijan. Vuonna 2013 julkaistun selvityksen laati oikeustieteen professori Jukka Kekkonen.

Siinä mainittiin myös Jehovan todistajien Vartiotorni-lehdessä jo vuonna 1996 julkaistu kirjoitus, jonka mukaan siviilipalveluksen valinta on ennen kaikkea yksilöllinen omantunnonkysymys, jota pitää kunnioittaa.

HS:n haastattelema Jari-Pekka Peltoniemi sanoi helmikuussa, ettei hän usko yhdenkään Jehovan todistajan menevän enää vankilaan, vaikka poikkeuslaki kumottaisiin.

Peltoniemi itse joutui 1979 vankilaan, koska Jehovan todistajana hän kieltäytyi menemästä ase- tai siviilipalvelukseen. Sittemmin Peltoniemi on erotettu Jehovan todistajista, ja hän kirjoittaa seurakuntaan kriittisesti suhtautuvaa blogia.

Jehovan todistajien tiedottaja Veikko Leinonen kuitenkin arvioi, että osalla Jehovan todistajista omatunto ei sallisi siviilipalvelusta nykyisen lainsäädännön mukaan, vaan he valitsisivat mieluummin rangaistuksen. Määristä hän ei kuitenkaan halua esittää mitään arviota. Hän ei muutenkaan halua ottaa jyrkkää kantaa siihen, miten Jehovan todistajat suhtautuisivat poikkeuslain kumoamiseen.

”Emme järjestönä voi sanoa, miten Jehovan todistajat suhtautuvat. Se on jokaisen omantunnon päätös”, Leinonen sanoo. Myös hän vietti nuoruudessaan 1960-luvulla 15 kuukautta Karvian erityistyölaitoksessa rangaistuksena siitä, että hän kieltäytyi menemästä armeijaan.

Asevelvollisuusikään tulee Leinosen mukaan vuosittain noin 70 miespuolista Jehovan todistajaa.

Sinänsä Leinosen mukaan Jehovan todistajilla ei ole mitään yhteiskunnan ja valtion palvelemista vastaan, kunhan siihen ei liity aseellista kytköstä. Niissä maissa, joissa on käytössä kansalaispalvelus, Jehovan todistajat suorittavat sen.

”Me kieltäydymme vain tappamisesta”, Leinonen täsmentää. Myös siviilipalvelus on heille ongelma, koska se kytkeytyy maanpuolustusvelvollisuuteen.

Puolustusministeriön työryhmän on määrä saada työnsä valmiiksi kesäkuun loppuun mennessä.

Puolustusministeri Niinistö toivoo, että sen jälkeen saataisiin mahdollisimman nopeasti liikkeelle prosessi, jolla asevelvollisuuteen liittyvä yhdenvertaisuusongelma ratkaistaisiin.

Ratkaisun loppuun saattaminen jää kuitenkin todennäköisesti seuraavalle eduskunnalle, koska Jehovan todistajien poikkeuslaki on säädetty perustuslain säätämisjärjestyksessä. Myös sen mahdollinen kumoaminen tai muuttaminen olisi tehtävä samassa järjestyksessä.

Tausta: Jo kolmas yritys ratkoa Jehovan todistajien erivapaudesta syntynyt ongelma
Suomen perustuslain mukaan jokainen kansalainen on velvollinen osallistumaan isänmaan puolustamiseen tai avustamaan siinä. Asevelvollinen, jonka vakaumus estää häntä suorittamassa asevelvollisuutta, määrätään suorittamaan siviilipalvelusta.

Asevelvollisuudesta mutta myös siviilipalveluksesta on vapautettu poikkeuslailla Jehovan todistajat. Muut niin sanotut totaalikieltäytyjät sen sijaan ovat saaneet tuomion asevelvollisuudesta tai siviilipalveluksesta kieltäytymisestä.

Jehovan todistajia joutui ennen poikkeuslakia vankiloihin ja työleireille yli sata vuosittain. Poikkeuslaki säädettiin 1985 sen jälkeen, kun Suomi oli saanut ”mielipidevangeistaan” arvostelua muun muassa YK:n ihmisoikeuskomitealta. Lisäksi Suomen vankiluvut olivat muihin Pohjoismaihin verrattuna korkeat.

Sittemmin Jehovan todistajille erityiskohtelun takaavaa lakia on alettu pitää ongelmallisena etenkin kansalaisten yhdenvertaisuuden kannalta. Sen uudistamiseksi asetettiin puolustusministeriön toimikunta jo 2007. Työn lopputulos kuitenkin oli, että ”mikään ratkaisuvaihtoehdoista ei tullut esiin itsestäänselvänä ja luontevana ratkaisuna asiaan”.

Seuraavan kerran yritettiin vuonna 2013. Tuolloin oikeustieteen professori Jukka Kekkonen selvitti asiaa puolustusministeri Carl Haglundin (r) pyynnöstä. Kekkonen esitti kolmea eri vaihtoehtoa pulman ratkaisemiseksi, mutta hänenkään selvityksensä ei johtanut mihinkään toimenpiteisiin.

”Olen kiitollinen että Kekkonen on yrittänyt löytää luovia ratkaisuja, mutta yksikään ei ole helposti toteutettavissa”, Haglund totesi tuolloin.

Käyttäjän rjaaskel kuva
Risto Jääskeläinen

Kekkosen aikaan tilanne oli ehkä vähän toinen ja tuo laki tuotti keskimäärin parannusta kansalaisille. Nyt kun siviilipalvelus on saatu kuosiinsa, niin lain poistaminen on paikallaan. Tasavertaisuus lisääntyy, eikä kukaan ihan helposti joudu silti vankilaan. Petovaltio Suomi pitää huolta myös vartiotorniseuran agenteista, jos nämä ovat kansalaisia.

Käyttäjän Kirsiomp kuva

Antti Tuominen, kiitos kun kerroit henkilökohtaisesta ja ehkä vielä vähän kipeästä asiasta. Et ole luopio, olet rohkea ihminen. Toivon Sinulle kaikkea hyvää elämässäsi :)

Samoin Anssille ja muille blogisteille - pärjäillään :)

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset