Kirsiomp

Kiitos YM! Hlg:n päärautatieaseman lisäksi tarvitsemme Malmin kentän suojelun

  • Kiitos YM! Hlg:n päärautatieaseman lisäksi tarvitsemme Malmin kentän suojelun

"Uusi suojelupäätös turvaa Helsingin rautatieaseman kulttuurihistoriallisia arvoja. Helsingin päärautatieasema suojellaan rakennusperintölain nojalla. Ympäristöministeriö on vahvistanut Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen asiasta tekemän päätöksen.

Rautatieasema on jo aiemmin suojeltu valtioneuvoston päätöksellä ja asemakaavassa, mutta suojelu ei ole sisältänyt yksityiskohtaisia määräyksiä.

Eliel Saarisen suunnittelema rautatieasema on osa valtakunnallisesti merkittävää Rautatientorin rakennettua kulttuuriympäristöä, suojelupäätöksen perustelujen mukaan Nyt vahvistetulla suojelupäätöksellä halutaan varmistaa kulttuurihistoriallisesti erityisen arvokkaan ja Suomen kuuluisimpien rakennusten joukkoon kuuluvan rautatieaseman ainutlaatuisuuden säilyminen.

Nyt vahvistettava suojelupäätös edellyttää, että rautatieaseman käyttämisessä, hoidossa, korjauksessa ja kehittämisessä säilytetään alkuperäiset arvot ja korkealaatuinen toteutus. Päätöksessä määritellään erityisesti säilytettävät osat ja luetellaan tärkeimmät säilytettävät yksityiskohdat. Museovirasto voi antaa tarkempia ohjeita suojelumääräysten soveltamisesta.

Suojeltavaan kokonaisuuteen kuuluvat asemarakennus, hallintorakennus ja länsisiipi." - -

Jatkuu alla olevassa linkissä:

https://kuntatekniikka.fi/2018/09/18/helsingin-paarautatieasema-sai-tark...

YM:n suojelupäätökseen:

http://www.ym.fi/fi-FI/Maankaytto_ja_rakentaminen/Rakentamisen_ohjaus/He...

--

Nyt vahvistettava suojelupäätös edellyttää, että rautatieaseman käyttämisessä, hoidossa, korjauksessa ja kehittämisessä säilytetään alkuperäiset arvot ja korkealaatuinen toteutus. Päätöksessä myös määritellään erityisesti säilytettävät osat ja luetellaan tärkeimmät säilytettävät yksityiskohdat. Museovirasto voi antaa tarkempia ohjeita suojelumääräysten soveltamisesta.

Suojelupäätöksessä on otettu huomioon, että aikojen saatossa rautatieaseman käyttötarpeet voivat muuttua. Tavoitteena onkin mahdollistaa rakennuksen osien erilaiset ja uudet käyttötarkoitukset, alkuperäistä arvoa kunnioittavalla ja säilyttävällä tavalla.

Rautatieaseman hallintorakennuksen käyttötarkoitukseen on jo kaavailtu isoja muutoksia: talo on tyhjennetty toimistokäytöstä ja siihen suunnitellun hotellin rakentaminen alkaa piakkoin. Hotellihankkeeseen kuuluu myös lisärakennus hallintorakennuksen nykyiselle sisäpihalle.

Lisätietoja:

Lainsäädäntöneuvos Anu Karjalainen, ympäristöministeriö, p. 02952 50067, etunimi.sukunimi@ym.fi

Ylitarkastaja Henrik Wager, Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, p. 0295 021473, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Lähde:

https://valtioneuvosto.fi/artikkeli/-/asset_publisher/uusi-suojelupaatos...

 

 

 

 

 

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

4Suosittele

4 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (3 kommenttia)

Käyttäjän Kirsiomp kuva

Vielä kun saisimme Malmin lentokentän rakennuksineen rakennusperintölain mukaiseen suojeluun...

https://kuntatekniikka.fi/2018/06/20/ely-keskus-ma...

Jyväskylässä myös keskustan halkovan Tourujokivarren rantamaisemissa Kankaan vanha paperitehdasalue kaipaa rakennusperintölain mukaisen suojelun, ks. alla:

http://www2.jkl.fi/kaavakartat/kangas/rakennusinve...

---

Mitä muita arvokkaita rakennussuojelua tarvitsevia kohteita tiedätte? Haluaisitte suojeltavan?

Käyttäjän Kirsiomp kuva

Rakennusperintölakiin suunnitellaan sellaisia muutoksia, joita voisi mahdollisesti hyödyntää vielä Malmin kohdalla, ks alla:

"Poikkeaminen suojelupäätöksestä

Rakennusperintölaissa ei ole säädetty mahdollisuudesta poiketa rakennuksen suojelupäätöksestä. Edeltävän rakennussuojelulain mukaan suojelupäätöksessä voitiin antaa Museovirastolle oikeus myöntää suojelumääräyksistä vähäisiä poikkeuksia, mutta tästä luovuttiin lainuudistuksen yhteydessä viranomaisten keskinäisen toimivallan jaon selkeyttämiseksi.

Rakennusperintölain voimassa ollessa on tullut esille tilanteita, joissa olosuhteiden muuttuminen on johtanut tarpeeseen muuttaa suojelupäätöstä sen varmistamiseksi, että suojeltu rakennus voidaan säilyttää käytössä. Esimerkiksi Helsingin Olympiastadionin suojelupäätöstä on muutettu peruskorjaushankkeen johdosta. Suojelupäätöksen muuttaminen tapahtuu noudattamalla samaa menettelyä kuin suojelusta päätettäessä." - -

https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Partici...

Katso myös tuore diplomityö

M i i n a T o l o n e n
O u l u n y l i o p i s t o
Te k n i l l i n e n t i e d e k u n t a
A r k k i t e h t u u r i n y k s i k k ö
1 7 . 5 . 2 0 1 8

http://jultika.oulu.fi/files/nbnfioulu-20180531200...

Käyttäjän Kirsiomp kuva

Helsingin seudun lentokentän merkitys aluetalouden ja yritystoiminnan kannalta

Kaupunkitutkimus TA Oy
Päivi Kilpeläinen
Eeva Kostiainen
Seppo Laakso

Toimeksiantaja: Ympäristöministeriö 06/2009

http://www.kaupunkitutkimusta.fi/wp-content/upload...

---

Saisikohan tähän edellä esitettyyn selvitykseen päivityksen YM:stä?

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset