Kirsiomp

Uusi liikesalaisuuslaki suojaa ilmiantajaa - kuka suojaa työntekijää?

  • Uusi liikesalaisuuslaki suojaa ilmiantajaa - kuka suojaa työntekijää?

 

Ihmettelen, kuinka hallituksen suunnittelema alle 20- tai alle 10-henkeä työllistävien yritysten heikennetty irtisanomissuoja stemmaa uuden liikesalaisuuslain kanssa?

KKV:n Toivanen:

Uusi liikesalaisuuslaki suojaa väärinkäytösten ilmiantajaa (18.09.2018 Toimitus)

Kilpailu- ja kuluttajaviraston tutkija Tuuli Toivanen kirjoittaa Ajankohtaista kilpailusta -blogissa uudesta liiikesalaisuuslaista:

"Elokuussa 2018 voimaan tullut liikesalaisuuslaki suojaa ilmiantajaa, joka haluaa paljastaa väärinkäytöksen tai laittoman toiminnan. Epäillystä kilpailunrajoituksesta voi siis aina kertoa Kilpailu- ja kuluttajavirastolle ilman liikesalaisuuslain seuraamuksia.

Uusi liikesalaisuuslaki (595/2018) astui voimaan 15.8.2018. Liikesalaisuuslailla pantiin täytäntöön Euroopan unionin liikesalaisuusdirektiivi ((EU)2016/943).

Laki sisältää säännöksiä muun muassa liikesalaisuuden määritelmästä, sen oikeudettomasta hankkimisesta, käytöstä ja ilmaisemisesta. Uusi laki vahvistaa liikesalaisuuksien suojaa ja täsmentää, mitä liikesalaisuudella tarkoitetaan. Samalla siinä säädetään tärkeistä perusteista, joilla väärinkäytöksistä ja laittomasta toiminnasta voidaan ilmoittaa liikesalaisuuden suojasta huolimatta.

Uuden lain 5 §:n mukaan liikesalaisuuden paljastaminen ei ole kiellettyä, jos se tehdään väärinkäytöksestä tai laittomasta toiminnasta ilmoittamiseksi ja ilmiantajan tarkoituksena on suojata yleistä etua. Säännöksellä suojataan ilmiantajaa, joka haluaa paljastaa väärinkäytöksen tai laittoman toiminnan, kuten esimerkiksi tietonsa tai epäilyksensä kartellista.

Säännös turvaa myös työntekijän oikeuksia tilanteessa, jossa työntekijä haluaa ilmoittaa oman työnantajansa väärästä tai laittomasta toiminnasta. Monilla yrityksillä on käytössään myös sisäisiä ilmoituskanavia, joiden kautta väärinkäytöksistä voidaan ilmoittaa yrityksen sisällä. Sisäisen ilmoituskanavan käyttäminen ei pääsääntöisesti ole hyvä eikä toimiva vaihtoehto, mikäli ilmianto koskee omaa esimiestä tai yrityksen johtoon kuuluvia henkilöitä. Näissä tilanteissa on jatkotoimenpiteiden onnistumisen turvaamiseksi aina syytä kääntyä suoraan valvovan viranomaisen puoleen.

Ilmiannot ovat Kilpailu- ja kuluttajaviraston arvokas tiedonsaantikanava

Kilpailulainsäädännön rikkomuksia koskevat ilmiannot ovat ehdottoman tärkeä tietolähde KKV:lle. Ne ovat korvaamattoman arvokkaita kiellettyjen kilpailunrajoitusten torjunnassa.

Myös lakia säädettäessä on pidetty tärkeänä, että liikesalaisuuslaki mahdollistaa liikesalaisuuden paljastamisen toimivaltaiselle viranomaiselle tilanteessa, jossa yleisen edun suojaamiseksi ilmoitetaan väärinkäytöksestä tai laittomasta toiminnasta.

Kilpailu- ja kuluttajaviraston asiakirjojen julkisuus määräytyy julkisuuslain (621/1999) perusteella. Julkisuuslain mukaan liikesalaisuus on salassa pidettävää tietoa. Tämä tarkoittaa, ettei liikesalaisuudesta tule julkista tietoa, vaikka se ilmaistaan epäillyn kilpailunrajoituksen paljastamiseksi KKV:lle. Viraston palveluksessa olevilla henkilöillä on vaitiolovelvollisuus kaikista salassa pidettävistä tiedoista, mukaan lukien liikesalaisuuksista."

Lähde: www.kkv.fi.

Lähde:

https://pro.almatalent.fi/article/kkvn-toivanen-uusi-liikesalaisuuslaki-...

---

KKV:

Neuvontapalvelut ja asiointi

  Ilmoita kilpailurajoituksesta, torju harmaata taloutta

 

 

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

1Suosittele

Yksi käyttäjä suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelija

NäytäPiilota kommentit (5 kommenttia)

Käyttäjän Kirsiomp kuva

Edellä olevasta tekstistä poiminta: - -"Säännös turvaa myös työntekijän oikeuksia tilanteessa, jossa työntekijä haluaa ilmoittaa oman työnantajansa väärästä tai laittomasta toiminnasta. Monilla yrityksillä on käytössään myös sisäisiä ilmoituskanavia, joiden kautta väärinkäytöksistä voidaan ilmoittaa yrityksen sisällä. Sisäisen ilmoituskanavan käyttäminen ei pääsääntöisesti ole hyvä eikä toimiva vaihtoehto, mikäli ilmianto koskee omaa esimiestä tai yrityksen johtoon kuuluvia henkilöitä. Näissä tilanteissa on jatkotoimenpiteiden onnistumisen turvaamiseksi aina syytä kääntyä suoraan valvovan viranomaisen puoleen." - -

Menisikö suunniteltu hallituksen pienten firmojen irtisamonissuojaa heikentävä esitys ja mahdollinen laki tämän em. kohdan yli?

Otetaanpa esimerkki: Työntekijä ilmoittaa, että esimies on käyttänyt tiettyä liikesalaisuutta väärin, jonka hän on saanut tältä työntekijältä vahingossa esim. pikkujouluna muutaman glögin jälkeen?

Jos työntekijä tästä ilmoittaa, niin joutuuko hän irtisanotuksi jonkun muun "pikkusyyn" johdosta, jos siis olisi voimassa pienten firmojen heikennetty irtisanomissuoja?

Kaikenlaisten spekulaatioiden ja oikeudenkäyntien määrä lisääntyisi takuuvarmasti, jos ko. irtisanomissuojan heikennys tulisi. Ei tämäkään olisi sen pienen firman jatkon kannalta suotavaa. Käräjöintikin on kallista. Ja yrityksen johdon mainekin on arvokas asia yrityksen menestykselle.

Käyttäjän Kirsiomp kuva

Talouselämä.fi 14.9.2018:

"Keksi, pura, testaa - Uusi laki kertoo miten voit laillisesti hankkia liikesalaisuuksia:

Uudessa laissa on määritelty ensimmäistä kertaa Suomessa sallitut liikesalaisuuden hankkimistavat.

Liikesalaisuuden hankkiminen ei ole lain mukaan oikeudetonta, jos se tapahtuu jollakin seuraavista tavoista

- itsenäisesti keksimällä tai luomalla

- havainnoimalla, tutkimalla, purkamalla tai testaamalla sellaista tuotetta tai esinettä, joka on asetettu yleisön saataville tai joka on laillisesti sellaisen tahon hallussa, jolla ei ole velvollisuutta rajoittaa liikesalaisuuden hankkimista

- siten, että työntekijät ja heidän edustajansa käyttävät tiedonsaanti- ja kuulemisoikeuttaan

- muulla hyvän liiketavan mukaisella menettelyllä.

Luonnollisesti uudessa laissa on säännökset myös liikesalaisuuden oikeudettomasta hankkimisesta, käyttämisestä ja ilmaisemisesta."

https://www.talouselama.fi/uutiset/keksi-pura-test...

Käyttäjän Kirsiomp kuva

Saman artikkelin mukaan:

"Luonnollisesti uudessa laissa on säännökset myös liikesalaisuuden oikeudettomasta hankkimisesta, käyttämisestä ja ilmaisemisesta.

Liikesalaisuuden hankkiminen ei ole oikeutettua:

- anastamalla

- luvattomasti kopioimalla, jäljentämällä, havainnoimalla tai muutoin käsittelemällä sellaisia liikesalaisuuden haltijan asiakirjoja, esineitä, materiaaleja, aineita tai sähköisiä tiedostoja, jotka sisältävät liikesalaisuuden, tai joista liikesalaisuus voidaan johtaa.

- muulla hyvän liiketavan vastaisella menettelyllä

- Liikesalaisuuden hankkiminen on oikeudetonta myös, jos henkilö on liikesalaisuuden hankkiessaan tiennyt tai tämän olisi pitänyt tietää, että liikesalaisuus on saatu suoraan tai välillisesti siltä, joka on oikeudettomasti käyttänyt liikesalaisuutta

Lisäksi uudessa laissa säädetään edellytyksistä, joilla väärinkäytöksistä ja laittomasta toiminnasta voi lmoittaa ja sananvapautta käyttää liikesalaisuuden suojasta huolimatta.

Uudella liikesalaisuuslailla pannaan täytäntöön EU:n liikesalaisuuksien suojaamista koskeva direktiivi."

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset