Kirsiomp

"Nuoret uhkaavat perustaa oman puolueen, jos... "

ei ala näyttää paremmalta.

Opiskelija- ja nuorisojärjestöt järjestävät Porissa varjotilaisuuden Suomi-areenan yhteydessä. Järjestöt peräänkuuluttavat politiikkaa, jossa huomioitaisiin kaikki ikäluokat.

Nuoret saattavat saada Suomessa oman puolueen. Facebookiin on hiljattain perustettu tapahtumasivusto, jossa kutsutaan väkeä Poriin runsaan viikon kuluttua pidettävään ”nuorten puolueen perustamiskokoukseen”. Tapahtumailmoituksen taustalla vaikuttaa ”Kreisiryhmä”, mikä on 11 sitoutumattoman opiskelija- ja nuorisojärjestön epävirallinen yhteenliittymä." - -

Lähde:

https://yle.fi/uutiset/3-10296898

---

Olisi kiva kuulla, miten Kreisiryhmä onnistui tempauksessaan - ja ollaanko "Kreisipuoluetta" jo perustamassa? wink

 

 

 

 

 

 

 

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

NäytäPiilota kommentit (4 kommenttia)

Käyttäjän Kirsiomp kuva

Nuorilla olisi nyt maalinteon paikka!

Suomenmaa 14.9.2018:

"Sipilä: Äänes­ty­si­kä­raja alas, kunnan­hal­li­tuk­siin nuori­so­kiintiö

Kes­kus­ta esit­tää toi­men­pi­tei­tä las­ten ja nuor­ten osal­li­suu­den pa­ran­ta­mi­sek­si pää­tök­sen­te­os­sa

De­mok­ra­tia Kes­kus­ta ha­kee uu­sia rat­kai­su­ja las­ten ja nuor­ten yh­teis­kun­nal­li­sen ak­tii­vi­suu­den ja toi­me­li­ai­suu­den tu­ke­mi­sek­si. Kes­kus­tan puo­lu­e­hal­li­tus lin­jaa de­mok­ra­tia- ja kan­sa­lai­syh­teis­kun­ta-oh­jel­mas­saan, et­tä nuor­ten roo­lia pää­tök­sen­te­os­sa on vah­vis­tet­ta­va konk­reet­ti­sin toi­min seu­raa­val­la vaa­li­kau­del­la.

– Esi­mer­kik­si ää­nes­ty­si­kä­ra­jan las­ke­mi­nen vaa­leis­sa pi­tää näh­dä rat­kai­su­na nuor­ten yh­teis­kun­nal­li­seen kas­va­tuk­seen, kes­kus­tan pu­heen­joh­ta­ja Juha Si­pi­lä sa­noo kan­na­no­tos­saan.

– Oi­keus vai­kut­taa it­se­ään lä­hel­lä ole­viin, pai­kal­li­siin asi­oi­hin on mitä par­hain tapa edis­tää ehe­ää yh­teis­kun­taa, jos­sa kaik­ki ko­ke­vat ole­van­sa mu­ka­na nuo­res­ta saak­ka. Nuo­ri pol­vi on taa­tus­ti tä­hän val­mis, pää­mi­nis­te­ri Si­pi­lä luot­taa.

Si­pi­lä ker­too kes­kus­tan esit­tä­vän nel­jää konk­reet­tis­ta rat­kai­sua nuor­ten osal­li­suu­den tu­ke­mi­sek­si.

– Puo­lu­e­ko­kouk­sen lin­jauk­sen mu­kai­ses­ti ää­nes­ty­si­kä­ra­ja las­ket­tai­siin maa­kun­ta- ja kun­ta­vaa­leis­sa sekä val­ti­ol­li­sis­sa vaa­leis­sa 16 ikä­vuo­teen. Ää­nes­ty­si­kä­ra­jan las­ku tu­lee to­teut­taa kaut­ta lin­jan vuo­teen 2023 men­nes­sä. Vaa­li­kel­poi­suu­den ikä­ra­ja kui­ten­kin säi­ly­te­tään 18 vuo­des­sa.

Kes­kus­ta ha­lu­aa Si­pi­län mu­kaan myös las­kea kan­sa­lai­sa­loit­teen al­le­kir­joit­ta­mi­sen ikä­ra­jan 16 ikä­vuo­teen.

Jo­kai­ses­sa kun­nas­sa tu­lee Si­pi­län mu­kaan ol­la kun­nan­hal­li­tuk­sen aset­ta­ma nuo­ri­so­val­tuus­to, jol­le taa­taan riit­tä­vät toi­min­ta­re­surs­sit.

– Nuo­ril­le on an­net­ta­va puhe- ja läs­nä­o­lo-oi­keus val­mis­te­le­vis­sa ja päät­tä­vis­sä ryh­mis­sä ja hei­dät on otet­ta­va riit­tä­väs­ti mu­kaan val­mis­te­luun, pää­tök­sen­te­koon, ar­vi­oin­tiin ja seu­ran­taan.

Sa­moin kes­kus­ta esit­tää kun­nan- ja maa­kun­ta­hal­li­tus­ten ko­koon­pa­noi­hin ikä­kiin­ti­öi­den so­vel­ta­mis­ta. Vii­den pro­sen­tin osuus elin­ten päät­tä­jis­tä tu­li­si ol­la al­le 30-vuo­ti­ai­ta.

– Näin var­mis­tet­tai­siin, et­tä puo­lu­eet nos­tai­si­vat nuo­ria päät­tä­jik­si kaik­ki­al­la Suo­mes­sa, Si­pi­lä kir­joit­taa."

https://www.suomenmaa.fi/uutiset/sipila-aanestysik...

Käyttäjän Kirsiomp kuva

Kreisiryhmä on kymmenen sitoutumattoman opiskelija- ja nuorisojärjestön epävirallinen yhteenliittymä.

Lisätiedot:

Akavan opiskelijat, puheenjohtaja Henna Pursiainen, p. 050 366 7892

Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS rf, puheenjohtaja Bicca Olin, p. 040 352 5232

Opiskelijoiden liikuntaliitto OLL, puheenjohtaja Marjukka Mattila, p. 044 780 0211

STTK-Opiskelijat, puheenjohtaja Emma Koskimaa, p. 040 548 7938

Suomen ammattiin opiskelevien liitto – SAKKI, puheenjohtaja Jasmina Khabbal, p. 044 7530 581

Suomen lukiolaisten liitto SLL, puheenjohtaja Pietu Heiskanen, p. 050 439 4498

Suomen nuorisoyhteistyö – Allianssi, puheenjohtaja Eero Rämö, p. 040 539 2737

Suomen Opiskelija-Allianssi – OSKU, puheenjohtaja Eini Järvi, p. 044 9776356

Suomen opiskelijakuntien liitto – SAMOK, puheenjohtaja Anni Koivisto, p. 050 389 1000

Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL), puheenjohtaja Riina Lumme, p. 044 906 5007

https://syl.fi/nuoriso-opiskelijajarjestot-tulevai...

Käyttäjän NiiloMkel kuva
Niilo Mäkelä

Sitä todella kaivataan
ja samalla myös eläkeläisille
sekä työttömille
sillä nykymeno ei heitä korulauseita enempää huomioi.

Käyttäjän Kirsiomp kuva

Niilo, pelikenttä on vapaa. Olen ihmetellytkin, että Suomessa ei ole elinvoimaista Senioripuoluetta. Silläkin olisi todellista valtaa. Kuten myös Nuorten puolueella.

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset