Kirsiomp

Norminpurku ja sujuvoittaminen ovat kirosanoja luonnon- ja ympäristönsuojelulle!

 • http://www.norminpurku.fi/wp-content/uploads/2018/06/YM-norminpurku-raportointi-kev%C3%A4t-2018.pdf
  http://www.norminpurku.fi/wp-content/uploads/2018/06/YM-norminpurku-raportointi-kev%C3%A4t-2018.pdf
 • http://www.norminpurku.fi/wp-content/uploads/2018/06/YM-norminpurku-raportointi-kev%C3%A4t-2018.pdf
  http://www.norminpurku.fi/wp-content/uploads/2018/06/YM-norminpurku-raportointi-kev%C3%A4t-2018.pdf
 • http://www.norminpurku.fi/wp-content/uploads/2018/06/YM-norminpurku-raportointi-kev%C3%A4t-2018.pdf
  http://www.norminpurku.fi/wp-content/uploads/2018/06/YM-norminpurku-raportointi-kev%C3%A4t-2018.pdf
 • http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/160963/27_Hallituksen%20toimintasuunnitelma%202018-2019.pdf?sequence=1
  http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/160963/27_Hallituksen%20toimintasuunnitelma%202018-2019.pdf?sequence=1

 

Katsokaapa mitä norminpurku ja sujuvoittaminen Ympäristöministeriössä tarkoittaa ihan virallisesti:

http://www.norminpurku.fi/wp-content/uploads/2018/06/YM-norminpurku-rapo...

Hyötyjinä edellisen selvityksen mukaan:

Hallinto 2/15

Kansalaiset 4/15

Yritykset 9/15

Kansalaisten hyöty on kyseenalaista. Kunnat käyttävät nyt myös sellaista valtaa luonnonsuojelu- ja ympäristökysymyksissä, mikä ei heille lainkaan kuuluisi. Ely:t siunaavat hampaattomina kuntien kaavoitussuunnitelmat. Avi:t ovat samoilla linjoilla.

Kaikki em. viranomaistahot odottavat LUOVA-virastoa, joka vie kaiken lopunkin vaikutusvallan kansalaisilta oman asuinympäristönsä ja monimuotoisen luonnon suojelemiseksi. Sähköiseksi muuttuva julkinen kuuluttaminen viimeistelee tämän vääryyden.

Kuntien, elyjen ja avien nykyinen toiminta - ja LUOVA-viraston rooli tulevaisuudessa - niin kaavoituksessa kuin maankäyttö- ja rakennushankkeissakin ei ole perustuslain 20 §:n, Faron yleispuitesopimuksen, Århusin eikä SEA-/SYA-direktiivin mukainen.

Nyt näkyy selvästi Sipilän hallituksen vaikutus normienpurussa: yritykset hyötyvät luonnon ja kansalaisten kustannuksella!

Sipilän hallitus tekee luontoa riistävää politiikkaa! crying

 

Tässä alla yksi esimerkki, joka ei ole tällä hetkellä EU-oikeuden mukainen:

- -"Vesienhoidon tavoitteista voidaan nykyisin poiketa tietyin edellytyksin, kun toteutetaan uutta merkittävää hanketta. Suomen lainsäädännössä ei kuitenkaan ole tarkemmin säädetty, missä vaiheessa ja mikä taho arvioi poikkeamisen ja päättää siitä." - -

https://tietokayttoon.fi/artikkeli/-/asset_publisher/10616/selvitys-suom...

Huom. yllä oleva koskee myös vesirajaan ja ranta-alueelle rakennettavia tuulivoimapuistoja. Ks. esimerkki alla, hanke on tuore ja kuuleminen menossa: 

PSAVI/2613/2017: Riutunkarin vanhojen tuulivoimaloiden purkaminen ja uusien tuulivoimaloiden rakentaminen, Oulu, Pohjantuulen Voima Oy

https://tietopalvelu.ahtp.fi/Lupa/

PS. hae edellä olevasta linkistä hakusanalla tuulivoima (kohdasta asia)

--

http://www.ym.fi/norminpurku

--

Norminpurkua edistetään kaikissa ministeriöissä. Täältä löydät suorat linkit kaikkien ministeriöiden norminpurkusivuille ja valtioneuvoston verkkopalvelun kärkihankekokonaisuuteen.

Lähde luetteloon:

http://www.norminpurku.fi/ministeriot/

 

 

 

 

 

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

1Suosittele

Yksi käyttäjä suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelija

NäytäPiilota kommentit (6 kommenttia)

Käyttäjän Kirsiomp kuva

Ks. myös "Tuulivoimarakentamisen sujuvoittaminen loppuu luonnollisesti eduskunnassa"

http://hannuaro1.puheenvuoro.uusisuomi.fi/260693-t...

Lisätietoja:

http://www.ym.fi/norminpurku

Käyttäjän Sanna50 kuva
Sanna Tenkula

Kirsi! kirjoitat todella tärkeästä asiasta "normipurku ja sujuvoittaminen".
Ministeri Tiilikainen, oletteko tietoinen, miten maa-aineslakia rikotaan ja sujuvoittaminen ei ole mahdollista MAL:ssa eikä YMP.suojelulaissa?

Olen kirjoittanut mm. Onnettomuusvaarallinen toiminta ja siihen liittyvä lainvelvoitteet ovat huomioimatta maa-aineksia irrottaessa kalliosta.

http://sanna50.puheenvuoro.uusisuomi.fi/253630-ymp...

Normipurku ja sujuvoittaminen ovat vain jatkoa viranomaisvalvonnan laimin lyönneille ja eduskunnan ja kansallisten lakien rikkomiselle.

NORMIPURULLA EI VOI LAKEJA RIKKOA!

Asetus 800/2010 on vastoin Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädettyä vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annetun lakia (390/2005).
Miksi hyväksyttiin asetus 800/2010, joka koskee vain melua ja pölyä, ja miksi jätettiin tietoisesti huomioimatta, mitä laki 390/2005 ja asetukset edellyttävät räjäytystoiminnasta ja mitä suojaetäisyyksiä, turvamääräyksiä ja lupia edellytetään räjähteistä.

LAKI EDELLYTTÄÄ KAAVASSA RÄJÄYTYSTOIMINNALTA: ”Kaavan huomioon ottaminen vaarallisia kemikaaleja tai räjähteitä valmistavien, käsittelevien tai varastoivien tuotantolaitosten sijoituksessa tulee ottaa huomioon sijoituspaikan ja sen ympäristön nykyinen ja tuleva maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) mukaisessa oikeusvaikutteisessa kaavassa osoitettu käyttötarkoitus samoin kuin aluetta mahdollisesti koskevat kaavamääräykset.”

Käyttäjän Sanna50 kuva
Sanna Tenkula

Vauhti sokeat Sipilän hallituksessa eivät jouda katsomaan mitä lakeja pitää noudattaa, jotta ympäristölupien kevennys onnistuisi.

Eikö lainsäätäjän tahto ole, että julkisessa toiminnassa noudatetaan lakia? Tämä perustuslaissa ilmaistu hallinnon lainalaisuuden periaate edellyttää myös käytännössä sitä, että viranomaistoiminnan laillisuutta valvotaan.

Virkamiehet tekevät ja eduskunta hyväksyy asetuksia, jotka ovat perustuslain vastaisia. Miksi hyväksyttiin asetus 800/2010, joka koskee vain melua ja pölyä? Miksi jätettiin tietoisesti huomioimatta, mitä laki 390/2005 ja asetukset edellyttävät räjäytystoiminnalta ja mitä suojaetäisyyksiä, turvamääräyksiä ja lupia edellytetään räjähteiltä?

Asetus 800/2010 ei voi kumota EU-lakeja. Suomi jäsenvaltiona ei noudata direktiivin edellyttämiä lakeja, asetuksia ja hallinnollisia määräyksiä avolouhinnassa kivilouhimoilla ja murskaamoilla. Säädökset perustuvat suuronnettomuusvaaran torjuntaan koskevaan SEVESO II-direktiiviin (EY/105/2003), jota Suomikin on sitoutunut noudattamaan.

http://sanna50.puheenvuoro.uusisuomi.fi/252718-ris...

Käyttäjän Kirsiomp kuva

"6. REFORMIT (ks. kuva)

HALLITUSKAUDEN TAVOITE

Hallitus vahvistaa julkisen talouden kestävyyttä seuraavilla
rakenteellisilla uudistuksilla. Tehtävillä ratkaisuilla on tavoit-
teena vähintään 4 miljardin euron taloudelliset vaikutukset.
Ennen lakiesitysten antamista ja toimeenpanoa uudistuksilla
tavoitellut kestävyysvajevaikutukset arvioidaan."

http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handl...

https://valtioneuvosto.fi/hallitusohjelman-toteutu...

Käyttäjän Kirsiomp kuva

"Google ostaa Suomesta kolmen tuulipuiston tuotannon 10 vuoden sopimuksella – Parjatuille tuille ei tarvetta"

https://yle.fi/uutiset/3-10397696

"Ensi kertaa Suomessa: Google ostaa kolmen tuulivoimapuiston sähkön – ilman valtion tukea"

https://www.uusisuomi.fi/raha/258523-ensi-kertaa-s...

"Tekniikan kehitys ja uudet sopimukset vauhdittavat tuulivoimaa – Kannukseen nousee Suomen kolmas voimala ilman valtion tukea. Rakentaminen ilman tukea onnistuu, sillä koko tuotannon ostaa yksi taho."

https://www.hs.fi/talous/art-2000005806286.html

Käyttäjän Kirsiomp kuva

Sanna Tenkula & co, tiedättekö, mistä tässä alla olevassa on tarkemmin kyse?

Ks. alla:

"Hallitus esittää valvontaviranomaisille laajempaa toimivaltaa ehkäistä ympäristön pilaantumista poikkeustilanteissa (6.9.2018 Tiedote)

Valtioneuvosto antoi tänään eduskunnalle hallituksen esityksen, joka antaa valtion valvontaviranomaiselle nykyistä laajemman toimivallan ryhtyä toimiin ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi ja rajoittamiseksi. Viranomaisen toimivallan muutos koskisi vain hyvin poikkeuksellisia tilanteita, jotka uhkaavat vakavasti ihmisten terveyttä ja ympäristöä. Esityksellä varmistettaisiin, etteivät pilaantumisen vaaran aiheuttajan maksukyvyttömyys tai vastuuseen liittyvät epäselvyydet estä tai hidasta toimia.

Jatkossakin valvontaviranomainen voisi velvoittaa toiminnanharjoittajan tai muun vastuutahon toimiin ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi tai rajoittamiseksi, kuten ympäristönsuojelulaki edellyttää. Viranomaisten toimivaltuuksia halutaan kuitenkin täydentää sellaisten tilanteiden varalta, joissa vastuutaho itse ei ryhdy toimiin ja joissa toimien toteuttamista ei voida varmistaa tavanomaisessa hallintopakkomenettelyssä. Kyse on yleensä konkurssitilanteesta tai siitä, että vastuutaho on muuten maksukyvytön, tuntematon tai tavoittamattomissa. Viranomainen voisi ryhtyä toimiin muun muassa vaarallisten jätteiden tai kemikaalien jätehuollon järjestämiseksi, sähkön ja lämmön toimittamiseksi kiinteistölle sekä alueen vartioimiseksi tai aitaamiseksi.

Toimivalta ei yltäisi tilanteisiin, jotka pelastuslain nojalla kuuluvat pelastustoimintaan.

Viranomaisten ryhtyminen toimiin pilaantumisen ehkäisemiseksi tai rajoittamiseksi toiminnasta vastaavan tahon sijasta edellyttää lakiin perustuvaa toimivaltaa. Nykyisin viranomaiset ovat joutuneet joissakin tilanteissa toimimaan tapauskohtaisten poikkeusjärjestelyjen turvin.

Valtion valvontaviranomaisen ryhtyminen toimiin ehdotettavan säännöksen nojalla olisi poikkeuksellista, ja säännöstä sovellettaisiin todennäköisesti hyvin harvoin. Viimeisen viiden vuoden aikana tällaisia tapauksia on ollut viisi. Viranomaistoimista aiheutuneet kustannukset perittäisiin mahdollisuuksien mukaan jälkikäteen takaisin siltä, jonka velvollisuus toimiin ryhtyminen olisi ollut."

Lisätietoja:

Erityisasiantuntija Eeva-Maija Puheloinen, p. 02952 50100

Hallitusneuvos Oili Rahnasto, p. 0295 250 244

https://valtioneuvosto.fi/artikkeli/-/asset_publis...

---

Täällä myös mielenkiitoista luettavaa normien purkuun liittyen:

HE 61/2018: Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Liikenne- ja viestintäviraston perustamisesta, Liikennevirastosta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi niihin liittyviksi laeiksi

https://www.finlex.fi/fi/esitykset/he/2018/20180061

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset