Kirsiomp

"Tänä vuonna kilpailutetaan 1,4 TWh:a uusiutuvan energian tuotantoa"

 

Aamulehti tänään (27.8.2018):

Tuulivoimaloita ei tulekaan kuin sieniä sateella, valtion tuen piiriin pääsee vain runsaat 100 voimalaa

Parhaassakin tapauksessa vain 15 prosenttia Suomessa jo luvitetuista tuulivoimaloista pääsee loppuvuodesta toteutettavan uuden valtion tuen piiriin.

Hankkeita oli keväällä kaava- tai rakennuslupavalmiudessa Tuulivoimayhdistyksen mukaan 7300 MW:n tuotannon verran. Tänä vuonna kilpailutettava 1,4 TWh:n tuotanto saataisiin toteutettua noin 470 MW:n tuulivoimateholla. Siihen tarvittaisiin uusia suuria jättivoimaloita enintään 100-110 kappaletta. Kaiken lisäksi samasta uusiutuvan energian tuesta kilpailevat myös aurinko-, bio- ja aaltovoimahankkeet. - - (jatkuu tekstin alla olevassa linkissä)

Artikkelissa kerrotaan mm., että

Uusi tuki

Vuonna 2011 voimaan tulleen ja veronmaksajille kalliiksi käyvän syöttötariffijärjestelmän tilalle tulee uusi tukimuoto.

Syöttötariffi tarkoittaa sitä, että uusiutuvan energian tuottajalle maksetaan takuuhinnan (83,5 euroa/MWh) ja markkinahinnan erotus. Ylivoimainen pääosa tuesta on mennyt tuulivoimalle. Tukea maksetaan kiintiöjärjestelmään mukaan päässeille vuoteen 2030 saakka.

Syöttötariffin sai 124 tuulivoimalaa, yhteisteholtaan 2323 MW:a, kun otetaan huomioon kiintiöpäätöksen saaneet mutta peruuntuneet hankkeet. Pelkästään viime vuonna syöttötariffin perusteella tuulivoimalle maksettiin tukea liki 200 miljoonaa euroa .

Uusi tukijärjestelmä perustuu kilpailutukseen. Tänä vuonna kilpailutetaan 1,4 TWh:a uusiutuvan energian tuotantoa. Tarkoitus on, että tuen piiriin tulevat tehokkaimmin toteutettavat tuuli-, aurinko-, bio- tai aaltovoimahankkeet. Ennakkoarvio on, että tuulivoimahankkeet ovat kilpailussa vahvoilla.

Jos koko kilpailutettava 1,4 TWh:n tuotanto menisi tuulivoimalle, uusia, tehokkaita tuulivoimaloita pääsisi tuen piriin arviolta 100-110 kappaletta.

Lähde:

https://www.aamulehti.fi/uutiset/tuulivoimaloita-ei-tulekaan-kuin-sienia...

--

Hyvät ihmiset, jos teidän naapuriin aiotaan rakentaa tuulivoimaloita, niin huolehtikaa ihmeessä se, että ko. hankkeita varten tehdään asianmukaiset YVA-arvioinnit ja hankitaan asianmukaiset ympäristöluvat. Myös asukkaiden kuuleminen tulee tehdä ennen hankkeiden toteutuspäätöstä.

 

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

5Suosittele

5 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (8 kommenttia)

Käyttäjän Kirsiomp kuva

Tässä Hannun hyvä poiminta KHO:n päätöksistä: "Muu päätös 3849/2016", joka ansaitsee enemmän huomiota.

Päätöksen lopussa sanotaan, että "Korkein hallinto-oikeus on muutoin tutkinut asian. 2. Valitus hylätään. Hallinto-oikeuden päätöksen lopputulosta ei muuteta.

Perustelut

1. Tutkimatta jättäminen

Kuntalain (365/1995) 90 §:n 3 momentin mukaan valittajan tulee esittää valituksen perusteet ennen valitusajan päättymistä. Koska kaava-alueen laajentamista ja teknisen päällikön esteellisyyttä koskevat valitusperusteet on esitetty vasta korkeimmassa hallinto-oikeudessa, ne on myöhään esitettyinä jätettävä tutkimatta.

2. Valituksen hylkääminen

Kaava-alueesta tehdyt melumallinnukset osoittavat, että ympäristöministeriön ohjeen 4/2012 mukainen vakituisten asuntojen 40 dB:n yöajan melutason suunnitteluohjearvo ylittyy eräiden asuntojen osalta. Loma-asuntojen 35 dB:n yöajan melutason suunnitteluohjearvo ylittyy useiden loma-asuntojen osalta. Meluhaitan mahdollisuutta ei jo yksin tähän nähden voida näiden asuntojen osalta pitää poissuljettuna. Kun kuitenkin otetaan huomioon se, mitä hallinto-oikeuden päätöksessä on meluselvitysten osalta lausuttu, sekä erityisesti se, että kaavamääräyksen mukaan alueen toteuttamisessa eli muun ohella rakennuslupamenettelyssä on varmistettava, ettei tuulivoimalasta saa aiheutua ympäristöministeriön suositusohjearvot ylittävää melua lähiasutukselle, kaavaa ei ole pidettävä lainvastaisena valituksessa esitetyillä meluselvityksiin liittyvillä perusteilla. Jos tuulivoimalan toiminnasta saattaa ympäristössä aiheutua eräistä naapuruussuhteista annetun lain 17 §:ssä tarkoitettua kohtuutonta rasitusta meluhaitan vuoksi, hankkeen toteuttaminen edellyttää rakennusluvan lisäksi ympäristönsuojelulain mukaista ympäristölupaa. Ympäristöluvan tarve on harkittava erikseen.

Kun muuten otetaan huomioon edellä ilmenevät hallinto-oikeuden päätöksen perustelut ja perusteluissa mainitut oikeusohjeet sekä korkeimmassa hallinto-oikeudessa esitetyt vaatimukset ja asiassa saatu selvitys, hallinto-oikeuden päätöksen lopputuloksen muuttamiseen ei ole perusteita.

Asian ovat ratkaisseet hallintoneuvokset Kari Kuusiniemi, Hannu Ranta, Tuomas Lehtonen, Mika Seppälä ja Elina Lampi-Fagerholm. Asian esittelijä Marko Nurmikolu." - -

---

Toivoisin, että tämän kaltaiset tapaukset tutkittaisiin esimerkiksi oikeuskanslerin tai oikeusasiamiehen toimesta, koska tuntuu, että tässä ei nyt oikeus ja kohtuus ole toteutunut. Päätös on vuodelta 2016:

Asia: Osayleiskaavan hyväksymistä koskeva valitus
Valittajat: A ja B sekä heidän valituskirjelmästä ilmenevät 26 asiakumppaniaan
Päätös, jota valitus koskee: Turun hallinto-oikeus 3.9.2015 nro 15/0199/1

---

Onko näitä tällaisia vastaavia tilanteita maassamme paljonkin? Mikä on kansalaisten oikeuturva, jos YVA-arviointeja, ympäristölupa-asioita ja julkisia kuulemisia ei tehdä - tai ne tehdään vasta sen jälkeen kun hanke on jo päätetty aloittaa.

Käyttäjän hannuaro1 kuva
Hannu Aro

Satunnaisia energian tuotantomuotoja ei sähköverkkoon voi liikaa yhdistää, sähköverkon kaatumisen takia.
Tuuli- ja aurinkovoimaa varten tarvitaan sama teho säätövoimaa. Suomi ei ole Saksa, Saksalla on varaa maksaa tukea miljardi tolkulla vuosittain satunnaisenergian tuotannolle, nyt siellä on tullut jo mitta täyteen.
Suomeen tulisi saksalaisten tuulivoimaloiden myötä myös sijoittajia jotka haluavat päästä kiinni Suomen järjettömään tuki politiikkaan. Rahat pois, se kiinnostaa eikä mikään muu, ei ympäristö eikä luonnonrauha.

Ympäristölupaa ei ole annettu yhdellekään tuulivoimalalle Suomessa, ei ollut aikaa hakea kun jo piti päästä korotettuun syöttötariffiin kiinni. Kiitokset siitä saa Pekkarisen perheen rahanhimo.

Käyttäjän hannuaro1 kuva
Hannu Aro

Ei kunnan kaavasuunnittelu monopoliin hallinto oikeudet halua koskea. Oikeusasiamies ja - kansleri ovat samoilla linjoilla. KHO:n päätöksen muuttaminen ei Suomessa onnistu millään, ihmisoikeus tuomioistuin voisi EU:ssa muuttaa päätöstä, mutta ei sitä korttia ole vielä käytetty.

Käyttäjän Kirsiomp kuva

Hannu, kyllä EU kannattaisi tsekata, jos on tuoreita vastaavia hylkypäätöksiä KHO:sta.

Tuo 2016 tapaus voi olla vaikea viedä enää eteenpäin, mutta toki sen voisi mainita tuoreemman tapauksen mukana. Ja listata myös muitakin vastaavia tilanteita, jos niitä on tiedossa.

Kyllä tällaiseen ylimieliseen tuulimyllyilyyn tulee saada nyt stoppi! Ottaisikohan MOT tämän selvitettäväksi? Oletko kokeillut?

Käyttäjän hannuaro1 kuva
Hannu Aro

Tämä hanke oli joskus MOT:n ohjelmassa, tässä tapauksessa oli erikoista kun kaavoituksen esimies, apulaiskaupunginjohtajan metsään sijoitettiin 2 paikkaa tuulivoimalaa varten. Hän oli muka jäävännyt itsensä, ja samalla hän oli sähköyhtiön hallituksen erityisneuvonantaja, eli kaavan hakijan. Tätä KHO ei sitten käsitellyt, ei halunnut hylätä hyvää suunnitelmaa.

Hanke ei ole edennyt, ehkä se kaatui hallintopakko vaatimuksen takia, eikä vielä ole saanut lunastusmenettelyllä maapohjaa sähköaseman ja sähkölinjan rakentamiseksi.

Käyttäjän Kirsiomp kuva
Kirsi Oksiala-Mäki-Petäjä Vastaus kommenttiin #7

Onpa erikoisia käänteitä... Kaikkea myös tapahtuu kulisseissa. Ehkä joukosta löytyi yksi suoraselkäinen, joka pisti mutkittelulle stopin.

Mietin edelleen sitä, miten sitten kun/jos LUOVA-virasto tulee, niin hoidetaan nämä tuulimyllyjen ja muiden YVA-arviointia ja ympäristölupia vaativien hankkeiden lupaprosessit, kun ne jo nyt näyttävät ihan menevän sumppuun ja kansalaisilta piiloon mm. sen vuoksi, että julkiset kuulutukset aiotaan tehdä vain sähköisesti (ei siis kuntien ilmoitustaululla paperisena tai alueen päälehdessä). "Vain tarpeen vaatiessa" julkinen kuulutus tulee lehteen. Kenenkä tarpeesta on silloin kyse? Hankevetäjän vain asukkaan?...

LUOVA:ssa kun on sitten samassa ELY-keskus YVA-arviointeineen ja AVI ympäristölupineen. Ja sitten, jos heillä ei ole valitusoikeutta toistensa päätöksiin; huh, ollaan erikoisessa tilanteessa.

Normienpurkua? Ei - oikeusturvan purkua! :(

Käyttäjän Kirsiomp kuva

Martti, hyvä huomio ja muistutus. Mitä vastuujärjestelmän luontiin kuuluu?

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset