Kirsiomp

Miksi ryhtyä hiilisijoittajaksi? Vastaus: varmojen voittojen vuoksi!

  • https://hiiliporssi.fi/
    https://hiiliporssi.fi/

 

"Kaikki alkoi tietysti suosta

Viimeisen lähes kahdenkymmenen vuoden aikana luonnonsuojelun ja ympäristöpolitiikan asiantuntija Risto Sulkavan päässä on pikkuhiljaa hahmottunut, miten suuri määrä hiiltä karkaa ojitetuista soista taivaan tuuliin. Yksikään mietintö, työryhmä tai toimikunta ei tuntunut kiinnittävän huomiota asiaan. Ei nähty, miten paljon soissa on potentiaalia päästöjen vähentämiselle.

Sulkava ymmärsi, että suon ennallistaminen ei ainoastaan pysäytä ojitetun suon hiilipäästöä, vaan aloittaa hiilen varastoimisen ilmakehästä takaisin suohon. Soihin varastoituva hiilimäärä osoittautui todella merkittäväksi. Pian tuli oivallus siitä, että yhden ihmisen koko eliniän aikaisten päästöjen kompensoimiseksi tulisi ennallistaa ainoastaa muutama hehtaari suota!

Asia otti nopeasti tuulta alleen Suomen luonnonsuojeluliitossa. Sulkavan oivalluksista innostuivat myös luonnonsuojelun asiantuntija Olli Turunen, maaseutututkija Heikki Susiluoma ja kulttuurin ja taiteen asiantuntija Ilkka Kuukka. Idea kasvoi Susiluoman ja Kuukan näkemysten myötä, jossa ympäristötaide kietoutuisi osaksi soiden ennallistamista. Taiteen avulla voisi kunnostaa ja elävöittää retkireittejä ja luontopolkuja. Taide auttaa meitä ymmärtämään ja kohtaamaan oman luontosuhteemme.

Syksyllä 2017 Koneen Säätiö etsi rohkeita, rajat ylittäviä ideoita ekologisten kompensaatioiden saralta. Tämä oli laukaiseva tekijä idean eteenpäin viennille. Syntyi ensimmäinen käsikirjoitus projektille: Hiilipörssi – tiedettä, taidetta ja villejä ideoita yhdistelevä soiden ennallistamisen ja hiilisijoitusten kauppapaikka.

Kaupankäynti alkaa

Koneen Säätiön tarjoamalla rahoituksella hanke polkaistiin kunnolla vauhtiin tammikuussa 2018. Tällöin mukaan liittyivät Luonnonsuojeluliiton konseptisuunnittelija Hanna Linkola sekä The Natural Stepin tiimi auttamaan tarinan kertomisessa ja sähköisen palvelun suunnittelussa. Linkola antoi muodon Hiilipörssin tunnukselle ja toi meidän kaikkien silmien eteen sen, miltä Hiilipörssi näyttää väreinä, kuvina ja muotoina. Hiilipörssin eettinen toimikunta pitää huolen faktojen paikkansapitävyydestä sekä hiilisijoitusten laadun ja tuottavuuden valvonnasta.

Hiilipörssin seuraava askel on meidän jokaisen käsissä – luodaan yhdessä Hiilipörssistä seuraava kultaryntäys, kansanliike ja ilmastonmuutoksen pysäyttäjä!"

***

Miksi ryhtyä hiilisijoittajaksi?

Ole ilmastosankari!

Viidellä ennallistetulla suohehtaarilla saat kompensoitua koko elämäsi hiilijalanjäljen (keskivertosuomalaisen hiilijalanjäljen mukaan). Kaupan päälle tulet lisänneeksi luonnon monimuotoisuutta, josta ihmisenkin olemassaolo on riippuvainen kuin vauva äidistään. Kiitokseksi tästä sijoituksesta tulevaisuuteen saat nimesi ympäristötaideteokseen tai pääset muulla tavalla osalliseksi ennallistamisesta kertovaa teosta ja tulevaa suomalaista kulttuuri- ja luonnonperintöä.

Moni meistä kuluttaa luonnovaroja ja tuottaa päästöjä reilusti enemmän kuin maapallon eliöiden selviytymisen (ihminen mukaan lukien) kannalta olisi suotavaa. Päästöt aiheuttavat mm. nopeaa ilmaston lämpenemistä, joka on aikamme suurin uhka. Suomalaisen keskimääräinen hiilijalanjälki on noin 11 500 kg vuodessa, joka on yksi suurimpia koko maailmassa. Se tarkoittaa, että meillä on myös ratkaisun avaimet käsissämme!

Oman jalanjälkesi koon voit tarkistaa Sitran hiilijalanjälkilaskurilla. Sen jälkeen voit tarkistaa sijoittajan laskurista, kuinka monta hehtaaria suota tulisi omalla jalanjäljelläsi ennallistaa.

***

SUONOMISTAJA – SIJOITA HEHTAARISI HIILIPÖRSSIIN

Tarjoamalla suosi ennallistettavaksi olet ilmastonmuutoksen sankari, sekä annat mahdollisuuden ekosysteemeille ja ihmisyhteisöille kukoistaa.

Ennallistettu suo toimii vesien suodattimena ja virtauksen tasaajana. Ennallistetulle suolle palaavat useat harvinaistuneet ja uhanalaistuneet kasvit ja eläimet kuten lakka ja riekko. Suo on myös marja- ja riistamaa, retkimaasto sekä maisemaelämysten antaja. Suossasi voi piillä myös suuri maaseutumatkailun potentiaali.

Jos haluat tarjota suosi ennallistettavaksi jo nyt ensimmäisten joukossa, ota yhteyttä Hiilipörssin meklariin

 

Lähde:

https://hiiliporssi.fi/

 

Katso myös Suomen Luonnonsuojeluliiton sivuilta:

https://www.sll.fi/mita-me-teemme/suot/Hiiliporssi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

1Suosittele

Yksi käyttäjä suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelija

NäytäPiilota kommentit (2 kommenttia)

Käyttäjän Kirsiomp kuva

"Hiilipörssin sijoittajana saat:

- Hiilikorkoa sijoituksellesi – hiilen määrä lisääntyy suossa vuosi vuodelta.
- Entistä suuremman vuosituoton, kun muutat omaa elämäntapaasi vähähiilisemmäksi.
- Turvallisen ja pysyvän sijoituksen syvällä suossa. Tästä pörssistä et taatusti tule saamaan yhtäkään euroa, mutta voittoja sitäkin enemmän.
- 1-2 kertaa vuodessa hiilipörssitiedotteen, jossa kerrotaan suon ennallistumisen etenemisestä ja hiilituoton kasvusta.
- Arvokkaan perinnön seuraaville sukupolville – sijoituksesi jatkaa tuottoaan myös sen jälkeen, kun itse olet jatkanut eteenpäin luonnon kiertokulussa.

Huom! Sijoituksesi ei oikeuta tuhlailevaan tai ylikuluttavaan elämäntapaan – tarkoitus on hyvittää päästöjä, joita on muuten vaikeaa tai mahdotonta pienentää. Hiilipörssin avulla voimme mahdollistaa hiilineutraalin tai jopa -positiivisen elämäntavan!"

https://hiiliporssi.fi/kauppapaikka/

Käyttäjän Kirsiomp kuva

Suomi tarvitsee lisää "kääriäisiä"!

"Kääriäinen patistelee suomalaisia ilmas­to­toi­miin: "Tehdään kaiken varalta enemmän kuin nyt näyttää tarpeel­li­selta"

https://www.suomenmaa.fi/?app=NeoDirect&com=6/3/40...

Kääriäinen: - -"Suu­ri ky­sy­mys on, mi­ten käy met­sil­lem­me. Tau­ti­vaa­ra vaa­nii muu­toin­kin. Myrs­kyt al­tis­ta­vat ha­vu­met­säm­me suur­tu­hoil­le, jois­ta on mus­tia esi­merk­ke­jä vaik­ka­pa Ka­na­das­ta.

Se­kin sur­kea vaih­to­eh­to on otet­ta­va huo­mi­oon, et­tä il­mas­ton läm­pe­ne­mi­nen on jo ka­ran­nut ih­mis­ten hal­lin­nas­ta. Pa­rii­sin il­mas­to­so­pi­mus pyr­kii hil­lit­se­mään läm­pe­ne­mis­tä, mut­ta sen teho mu­re­nee, kun esi­mer­kik­si Yh­dys­val­lat ei sitä to­teu­ta. Ja on­ko so­pi­mus lii­an mie­to pa­he­ne­van on­gel­man rat­kai­se­mi­seen näh­den?

Il­mas­ton läm­pe­ne­mi­ses­sä on vii­sas­ta toi­mia va­ro­vai­suus­pe­ri­aat­teen mu­kai­ses­ti: teh­dään kai­ken va­ral­ta enem­män kuin nyt näyt­tää tar­peel­li­sel­ta ja vai­ku­te­taan sii­hen, et­tä kaik­ki maa­pal­lol­la toi­mi­vat sa­mal­la pe­ri­aat­teel­la.

Yli­su­ku­pol­vi­suu­teen ei mie­les­tä­ni sovi se, et­tä tu­le­vat su­ku­pol­vet saa­vat pit­kän syk­syn ja vain kol­me vuo­de­nai­kaa. Sii­nä sitä on al­ki­o­lai­sil­le­kin poh­ti­mis­ta ja te­ke­mis­tä."

Lähde:

https://www.suomenmaa.fi/blogit/neljasta-kolmeen-6...

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset