Kirsiomp

Allekirjoita Sinäkin aloite avohakkuiden lopettamiseksi! Nimiä jo 39 244!

  • Kuvaaja: Jani Sipilä, Greenpeace
    Kuvaaja: Jani Sipilä, Greenpeace
  • Kantar TNS https://frantic.s3.amazonaws.com/smy/2018/03/Suomalaisten-mets%C3%A4suhteiden-tila-selvitys.pdf
    Kantar TNS https://frantic.s3.amazonaws.com/smy/2018/03/Suomalaisten-mets%C3%A4suhteiden-tila-selvitys.pdf
  • Jyväskylän kaupungin metsäkysely 2017: Jyväskylän lähimetsien ongelmia asukkaiden mielestä
    Jyväskylän kaupungin metsäkysely 2017: Jyväskylän lähimetsien ongelmia asukkaiden mielestä

 

Kansalaisaloite eduskunnalle metsälain ja metsähallituksesta annetun lain muuttamiseksi

Aloitteen allekirjoittaneet kansalaiset esittävät, että valtion metsien käyttöön liittyvää lainsäädäntöä muutetaan siten, että valtion omistamilla alueilla ei jatkossa olisi pääsääntöisesti sallittua suorittaa metsälaissa tarkoitettuja uudistushakkuita. Käytännössä muutos tarkoittaisi siirtymistä avohakkuista ja voimaperäisistä kasvatushakkuista jatkuvapeitteisen metsänkasvatuksen menetelmiin.

Muutosten tarkoituksena on edistää Metsähallitusta koskevassa laissa määriteltyjen yhteiskunnallisten tavoitteiden toteutumista ja määritellä valtion metsien hoitotoimenpiteille ja puunkorjuun toteutukselle kestävyyden näkökulmasta selkeät vähimmäisvaatimukset." - -

 

Käy Sinäkin allekirjoittamassa alla!  smiley

 

http://avohakkuuthistoriaan.fi/

 

 

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

NäytäPiilota kommentit (9 kommenttia)

Käyttäjän Kirsiomp kuva

Katso "Suomalaisten metsäsuhteiden tila -selvitys" (Kantar TNS) alla:

Kestävästi metsäsuhteessa –hanke 14.3.2018
Maa- ja metsätalousministeriö
Suomen Metsäyhdistys
Lusto - Suomen Metsämuseo

https://frantic.s3.amazonaws.com/smy/2018/03/Suoma...

Käyttäjän Kirsiomp kuva

Tiedättekö, mistä alla oleva sitaatti on otettu?

- -"Raakapuu kuljetetaan metsästä tehtaalle rekoilla ja junilla. Tehtaalle saapuu 240 raakapuurekkaa ja 70 junavaunua vuorokaudessa ja sellua kuljetetaan Vuosaaren vientisatamaan 44 junavaunullista vuorokaudessa. Kasvava liikenne lisää liikenteen aiheuttamaa melua [paikkakunnan] sisääntuloväylien varrella. Melun lisääntyminen mallinnettiin osana ympäristövaikutusten arviointia." - -

Lähde tekstiin:

https://www.metsafibre.com/fi/yhtio/Biotuotetehdas...

---

Aivan oikein tiedetty! Äänekosken biotuotehtaalle menee tuo valtava määrä puuta vuorokaudessa. "Biotuotetehtaan kuitupuun käyttöä lisäävä vaikutus täydessä toiminnassa on noin 4 miljoonaa kuutiometriä havukuitupuuta vuodessa."(Metsäsektorin suhdannetiedote 2018, ks. seuraavan kommentin lähdetieto).

Tätä menoa Keski-Suomen metsät on parturoitu alta aika yksikön - erittäin huono kehityssuunta!

Herätys Touko Aalto - toimi viemällä em. aloitetta aktiivisesti eteenpäin!

Käyttäjän KariHaapakangas kuva
Kari Haapakangas

Keski-Suomen metsät ovat pääosin yksityisiä. Valtion metsien avohakkaamattomuus ei ole ratkaisevaa Äänekosken puuhuollolle.

Käyttäjän Kirsiomp kuva

Näin varmasti on. Ideani on tuodakin asiaa enemmän yleisenä toivottavana suuntauksena esiin - en sen enempää kohdenna tätä kirjoitustani millekään alueelle erityisesti.

Toivoisinkin, että yksityiset pienmetsänomistajat - ne ihan tavalliset matti meikäläiset - suuntautuisivat tulevaisuudessa poispäin avohakkuista.

On erittäin ikävää kun ihan viehättävillä kesämökkirannoillakin suoritetaan kylmästi isoja avohakkuita. Usein ne ovat perikuntien yhteisomistuksessa olevia metsiä, joilla ei ole niin tunnearvoja, kun omistajat asuvat kaupunkikeskuksissa ja etelän kirkolla.

Käyttäjän Kirsiomp kuva

Tässä kommenttiini nro 2 lähdetieto:

Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 28/2018
Metsäsektorin suhdannetiedote 2018
Jari Viitanen ja Riitta Hänninen (toim.)

Sivu 22: "Investointihalukkuutta on, päätöksiä uusista investoinneista odotetaan

Energia- ja ilmastostrategian tavoitteena on uusiutuvan energian lisääminen 50 prosenttiin energian loppukäytöstä 2020-luvulla.

Hallituksen strategiassa uusiutuvan energian merkittävä kasvu perustuu erityisesti metsähakkeeseen. Merkittäviä puuraaka-aineen käyttöä lisääviä investointeja suunnitellaan lähivuosiksi ja useita investointipäätöksiä onkin jo tehty.

Naantalin monipolttoainelaitos ja Äänekosken biotuotetehdas on otettu käyttöön. Lahden Energian biolämpövoimala on rakenteilla ja lisäksi vanhoihin laitoksiin on tehty korjausinvestointipäätöksiä. Useita öljyllä toimineita varavoimaloita on viime vuosina muutettu pellettivoimaloiksi.

Suurten biojalostamohankkeiden investointipäätökset sen sijaan ovat viivästyneet. Finnpulpin Kuopion Sorsasaloon suunnitteleman maailman suurimman havusellutehdashankkeen lopullista investointipäätöstä odotetaan ensi vuoden alkupuoliskolla. Kemin biojalostamon investointipäätös odottaa EU:n linjauksia uusiutuvan energian direktiivistä. Kemijärven biotehtaan investointipäätöstä odotetaan jo tämän vuoden aikana. Toteutuessaan investoinnit lisäävät puunkäyttöä merkittävästi, ja samalla sivutuotteiden tarjonta energiakäyttöön lisääntyy edelleen."

Lähde:

https://jukuri.luke.fi/bitstream/handle/10024/5420...

---

Miettiikö kukaan tällä hetkellä sitä, miten metsiemme käy, jos edellä kerrotut suunnitelmat toteutuvat? Jääkö meille metsiä lainkaan virkistyskäyttöön - esim. sienestykseen ja marjastukseen?

Käyttäjän sepposimonen2 kuva
Seppo Simonen

Ei mitään kieltoja valtion metsien käytölle. Osaran aukotkit tuppaa nyt puuta vaikka pohjoisen miehen piti opetella kolmiloikkakävely aukkojen aurauksen jälkeen.

Muistan kun Ruotsalainen Kymiyhtiö hakkautti sodanjäkeen aukoksi omistamansa rajaseudun metsät ItäSuomessa 60 vuotta sitten ne kulotettiin
ja kylvettiin. Nyt kyseiseisillä alueilla kasvaa uusi sankka metsä.

Näiden viiden luontojärjestön kansalaisaloite päätehakkuun kieltämiseksi ei ole loppuun harkittu vaan estää monimuotoisen metsän käytön.

Käyttäjän ArvoTammela1 kuva
Arvo Tammela

Olisiko kirjoittajan syytä tehdä kansalaisaloite Jyväskylän metsien suojelusta. Maakuntalehteä lukiessa huomaan, miten mielipidekirjoittajien mielestä metsänhoito Jyväskylässä on todella osaamattomissa käsissä. Sehän saattaisi olla oiva vaalitäky tulevissa vaaleissa, joten tuumasta toimeen.

Ettei tule väärää käsitystä, olen vankasti nykyisen metsänhoidon kannattaja enkä tulisi allekirjoittamaan sitäkään aloitetta.

Käyttäjän JaliKarjalainen1 kuva
Jali Karjalainen

Näin on Mr Tammela, avohakkuita joudutaan tekeään siksi, että jos puita otetaan sieltä sun täältä, tulee muihin puihin vaurioita ja sillai taudit lisääntyvät metsissä. Parempi vaihtoehto on kehittää geenitekniikalla puita jotka kasvavat enemmän. Ja onkin jo tehty koe, että soluja penkomalla on saatu puu kasvamaan jopa 80 % enemmän. Saahan sitä nimiä kerätä,mutta tuskin kokoomus ja keskusta ja sdp ja ruotsalaiset ja persut poistaisivat avohakkuut valtion metsistä .Näin arvelisin. Vihreiden kannatus ei riitä

Käyttäjän Kirsiomp kuva

Arvo, jos paikallista väriä kaipaat metsien suojeluun, niin katsopa alla:

Jyväskylän kaupungin metsäkysely 2017:

https://www.jyvaskyla.fi/instancedata/prime_produc...

PS. Arvo, katso myös kuva tekstin ohessa Jyväskylän metsien ongelmista asukkaiden mielestä

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset