Kirsiomp

Suojellaan arvokasta rakennusperintöämme! Ottakaapa kantaa lakiesitykseen.

 

Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja rakennusperintölain muutoksesta

Rakennusperinnön suojelemisesta annettu laki turvaa rakennetun kulttuuriympäristön monimuotoisuutta ja erityispiirteitä ja edistää kulttuuriympäristöjen kestävää hoitoa ja käyttöä.

Voimassa olevan rakennusperintölain mukaan ympäristöministeriö vahvistaa ELY-keskusten lain nojalla tekemät rakennussuojelupäätökset. Nyt lakiin ehdotetulla muutoksella tästä menettelystä luovuttaisiin.

Ympäristöministeriöltä ei tarvitsisi jatkossa hakea myöskään muutosta rakennussuojelupäätöksiin, vaan niistä valitettaisiin suoraan hallinto-oikeuteen. Valittaminen korkeimpaan hallinto-oikeuteen rakennusperintölain mukaisissa asioissa edellyttäisi jatkossa valitusluvan saamista. Menettelytapa on jo käytössä suuressa osassa muuta ympäristölainsäädäntöä.

Uutena menettelynä rakennusperintölaissa ehdotetaan mahdollisuutta poiketa rakennussuojelupäätöksestä. Tämä edellyttäisi, että poikkeamiselle on erityisen painava rakennusperinnön suojelua edistävä syy. Poikkeaminen voisi tulla kyseeseen esimerkiksi tilanteissa, joissa rakennuksen käyttö uhkaa loppua ilman siihen tehtäviä muutoksia. Tällaisia voisivat olla esimerkiksi asuinrakennuksen esteettömyyden välttämättömät parannukset.

Ehdotetun lainmuutoksen on tarkoitus sujuvoittaa ja nopeuttaa rakennussuojelupäätösten käsittelyä. Eduskunnan käsittelyssä olevan maakuntauudistuksen yhteydessä ehdotetaan, että rakennussuojelupäätöksistä vastaisi jatkossa valtion lupa- ja valvontavirasto Luova.

 

Lausuntoja voivat kaikki antaa 31.8.2018 asti Lausuntopalvelu.fi -sivustolla:

Lisätietoja:

Hallitussihteeri Hanna-Lena Fallenius-Tuurihalme, p. 029 52 50128, etunimi.sukunimi@ym.fi

Tiedote 21.6.2018

http://www.ym.fi/fi-FI/Ajankohtaista/Tiedotteet/Ymparistoministerio_pyyt...

 

 

 

 

 

 

 

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

1Suosittele

Yksi käyttäjä suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelija

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset