Kirsiomp

YVA-arvioinnista annetun direktiivin 2001/42/EY täytäntöönpano Suomessa

 

 

TIETTYJEN SUUNNITELMIEN JA OHJELMIEN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINNISTA ANNETUN DIREKTIIVIN 2001/42/EY TÄYTÄNTÖÖNPANO

Esipuhe

"Strategista ympäristövaikutusten arviointia koskeva direktiivi (SYA-direktiivi) on tärkeä edistysaskel Euroopan ympäristölainsäädännössä. Tällä hetkellä merkittävistä hankkeista, joilla on todennäköisiä ympäristövaikutuksia, on tehtävä direktiivin 85/337/ETY mukainen arviointi.

Tämä arviointi tehdään kuitenkin vaiheessa, jolloin mahdollisuudet tehdä merkittäviä muutoksia ovat usein vähäiset. Hankkeen toteuttamisalueesta tai vaihtoehtoja koskevista valinnoista on jo ehkä päätetty koko alaa tai maantieteellistä aluetta koskevien suunnitelmien yhteydessä. SYA-direktiivi – 2001/42/EY – täyttää tämän aukon, sillä siinä vaaditaan ympäristövaikutusten arvioinnin tekemistä monenlaisista suunnitelmista ja ohjelmista, jotta vaikutukset voidaan ottaa huomioon suunnitelmien käytännön laatimisen ja aikanaan tapahtuvan hyväksymisen yhteydessä. Yleisöä on myös kuultava suunnitelmaluonnosten ja ympäristövaikutusten arvioinnin yhteydessä, ja sen näkemykset on otettava huomioon."- -

Lähde:

http://ec.europa.eu/environment/archives/eia/pdf/030923_sea_guidance_fi.pdf

---

smiley

Onko Sinulla harmittamaan jääneitä kokemuksia viranomaisten merkittävistä maankäyttö-, kaavoitus-, tuulivoima-, ym. hankkeista tai suunnitelmista, joissa on tehty YVA-arviointi puutteellisena tai sitä ei ole tehty lainkaan?

Nyt EU kuulee Sinua näistä tilanteista.

Anna oma palautteesi alla olevien linkkien kautta ja vaikuta parhaillaan uudistettavana olevaan YVA-arviointia koskevaan lainsäädäntöön Suomessa:

Kuulemisen kesto: 23 huhtikuu 2018 - 23 heinäkuu 2018

Ympäristö

Kohderyhmä: Kuulemiseen voivat osallistua kaikki kansalaiset, yritykset, organisaatiot ja viranomaiset.

Kuulemisen tavoite

Tämä kuuleminen on osa tiettyjen suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista annetun direktiivin 2001/42/EY (SEA-direktiivi) arviointia. Arviointi liittyy Euroopan komission REFIT-ohjelmaan, jolla edistetään sääntelyn toimivuutta ja tuloksellisuutta. REFIT-ohjelman puitteissa tehdään kattava näyttöön perustuva arvio siitä, onko nykyinen sääntelykehys oikeasuhteinen ja tarkoituksenmukainen ja toimiiko se odotetulla tavalla. Nyt tehtävän arvion avulla Euroopan komission ympäristöasioiden pääosasto selvittää, millaisia tuloksia direktiivillä 2001/42/EY on saavutettu sen voimaantulon jälkeen.

Tarkoituksena on kerätä sidosryhmien ja suuren yleisön näkemyksiä direktiivistä ja sen toimivuudesta. Miten hyödyllistä on se, että tiettyjen ohjelmien ja suunnitelmien ympäristövaikutusten arviointia koskeva lainsäädäntö on EU:n tasolla yhtenäistä? Entä se, että lainsäädännön mukaan kansalaisilla ja sidosryhmillä on mahdollisuus ottaa kantaa tiettyihin suunnitelmiin ja ohjelmiin niiden valmisteluvaiheessa?

Miten kuulemiseen voi osallistua?

Kuulemiseen voi osallistua täyttämällä verkkokyselylomakkeen.

Kyselylomake on kaksiosainen. Ensimmäisessä osassa on yleisiä kysymyksiä ympäristövaikutusten arvioinnista annetun direktiivin 2001/42/EY toimivuudesta kansalaisten kannalta. Tähän osaan toivotaan vastauksia mahdollisimman laajalti. Kyselyn toinen osa sisältää yksityiskohtaisempia kysymyksiä direktiivin täytäntöönpanosta ja tuloksista.

Kyselyyn voi vastata millä tahansa EU:n virallisella kielellä. Vastaaminen kestää noin 20–40 minuuttia riippuen siitä, vastaako vain ensimmäiseen osaan vai molempiin osiin.

Voit keskeyttää vastaamisen milloin tahansa ja jatkaa sitä myöhemmin. Jos keskeytät vastaamisen, säilytä linkki tallennettuihin vastauksiin, jotta pääset niihin myös myöhemmin. Ainoastaan punaisella tähdellä (*) merkityt kysymykset ovat pakollisia. Vastauksen lähettämisen jälkeen voit ladata täytetyn kyselylomakkeen kopion itsellesi.

Saadut vastaukset julkaistaan internetissä. Lue liitteenä olevat tietosuojaperiaatteet huolellisesti. Niissä on tietoa henkilötietojen suojasta ja vastausten käsittelystä.

Tietosuojaperiaatteet – Julkinen kuuleminen: Strategista ympäristöarviointia koskevan direktiivin arviointi

Specific privacy statement for the public Evaluation of the SEA Directive

englanti (79.5 KB - PDF)

Kyselylomake

EU Survey -kyselytutkimus

Linkkejä

Press contacts

Lähde:

https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-evaluation-s...

 

 

 

 

 

 

 

 

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

NäytäPiilota kommentit (2 kommenttia)

Käyttäjän Kirsiomp kuva

32001L0042

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2001/42/EY, annettu 27 päivänä kesäkuuta 2001, tiettyjen suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista (tässä linkissä suomeksi)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?ur...

Käyttäjän Kirsiomp kuva

Onko tämä alla oleva KHO:n vuosikirjapäätös ainut linjanveto 2001/42/EY ja SEA-/SYA-direktiivin kohdalla:

http://www.kho.fi/fi/index/paatoksia/vuosikirjapaa...

---

52009DC0469

Komission kertomus neuvostolle, Euroopan parlamentille, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle strategista ympäristöarviointia koskevan direktiivin (direktiivi 2001/42/EY) soveltamisesta ja toimivuudesta /* KOM/2009/0469 lopull. */

Näin asiaa arvioitu vuonna 2009:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?ur...

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset