Kirsiomp

Maakuntamalli suunnittelee TE- ja yrityspalveluilla työttömien eriarvoistamista

 • Esimerkki 1: Uusimaa
  Esimerkki 1: Uusimaa
 • Esimerkki 2: Pohjois-Pohjanmaa
  Esimerkki 2: Pohjois-Pohjanmaa
 • TEM Mika Raunio 2015
  TEM Mika Raunio 2015
 • Gartner
  Gartner

 

Maakuntauudistuksessa nyt suunnitellut TE-, kasvu- ja yrityspalvelut (ns. Kasvupalvelut ja -pilotit) eriarvoistavat työttömiä ilman voimassa olevaa lainsäädäntöä maakuntien välillä ja maakunnan sisällä, ja ovat näin perustuslain 6 §:n eli kansalaisten yhdenvertaisuuspykälän vastaisia.

Ei työttömiä voi käyttää jälleen koe-eläiminä - muistissa on hyvin aktiivimallin aiheuttamat yhteiskuntarauhan häiriöt ja jälkeenpäin paikkailtavat valuviat.

Hallitus, herätkää - nyt on kyse ihan elävistä ihmisistä! angry

 

Alla esimerkkinä Uudenmaa ja Pohjois-Pohjanmaa (ks. myös kuvat 1 ja 2 sekä alla olevat linkit lähteisiin): 

 

Esimerkki 1: Uusimaa (kuvassa 1):

1) Ammatinvalinta- ja uraohjauspalvelu markkinoilla

Ammatinvalinta- ja uraohjausasiakkaat. 1500 asiakasta vuoden aikana

• Suoraan työmarkkinoille työnhaullaan tähtäävät ja osaamisen kehittämispalveluiden työllistymisen ratkaisuja etsivät (pl. Koto-asiakkaat) asiakkaat

• Ei-työnhakijoina olevat asiakkaat

Toteutusmalli: ostopalvelu, yhtiöittäminen, kumppanuudet

Ostopalvelu

Henkilöstön kiinnostusta yrittäjyyteen tai siirtymistä palveluntuottajan palvelukseen selvitetään parhaillaan.

2) Kuntaosuuspilotti

300-499 päivää työmarkkinatuella työttömänä olevat työnhakija-asiakkaat (määrän kasvattamiseksi voi laajentua tästä 200-299 päivää työttömänä olleisiin edellyttäen, että siitä asiakastieto on kohtuullisesti saatavissa).

Kohderyhmästä rajattu pois: - jos voimassa oleva kotoutumissuunnitelma tai - jos alle 30v tai jos jo moniammatillisessa TYP-verkostossa siirtohetkellä.

Kohderyhmän koko olisi siirtohetkellä 3800 työtöntä asiakasta (tämän hetkiseen analyysiin perustuen).

Koko kohderyhmä siirrettäisiin yhdessä tai parissa erässä tuottajan vastuulle. Asiakkaan koko palveluprosessi ostopalveluna. Osa TE-hallinnon asiantuntijoista voi siirtyä yhteistyökumppanin työnjohdon alaisuuteen tai suoraan palvelukseen kokeilun ajaksi

Vaikeasti työllistyvien palvelut/Sote-integraatio

Tuo informaatiota ja kokemusta myös Uudenmaan kasvupalveluiden ja sosiaali- ja terveyspalveluiden välisestä yhteistyötarpeista yksityisen palveluntuottajan palvelukokemuksen näkökulmasta.

--

 

Esimerkki 2: Pohjois-Pohjanmaa (kuvassa 2):

1) ICT-toimialakohtainen rekrytointipalvelu

ICT-toimialan henkilöasiakkaat sekä alan työvoimaa tarvitsevat yritykset. Henkilöasiakasryhmän muodostavat eri työmarkkinatilanteessa olevat henkilöt. Vuositasolla henkilöasiakkaita on 1000-1500 ja yrityksiä noin 100.

Toteutusmalli: ostopalvelu, yhtiöittäminen, kumppanuudet

Tulosperusteinen ostopalvelu, johon voidaan sisällyttää myös rekrytointiprosessin aikaisia toteutuneiden suoritteiden kustannuksia. Asia tarkentuu hankkeen valmistelun yhteydessä.

2) Yhteistyöstä yhteiseen tekemiseen

Kohderyhmäksi valitaan alle 30-vuotiaat, vähintään ammatillisen tutkinnon suorittaneet TE-toimiston oululaiset asiakkaat. Rinnakkais-/vertailuryhmäksi valitaan alueen toisen kunnan vastaavanlaisen taustan omaavat nuoret (esim. Kuusamo/ Pudasjärvi/ Raahe)

Alle 30-vuotiaita työttömiä Pohjois-Pohjanmaan TE-toimistossa on n. 5500 (11.4.2018). Heistä palvelulinjan 1 asiakkaina on noin 2000 henkilöä. Toisena ”kohdejoukkona” voidaan pitää avoimena olevia työpaikkoja, joita on noin 3800 (11.4.2018).

Allianssi: kenen kanssa tehdään allianssia

Yhteistyöosapuolena olisivat alustavan suunnitelman (neuvotteluja ei ole vielä käyty) mukaan:

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto, Oulun kaupunki/ BusinessOulu ja toinen maakunnan kaupunki työllisyyspalveluineen. Kela; Pohjoinen alue, Ammatillisen koulutuksen ylläpitäjät; mahdollisesti Oulun seudun ammattiopisto (Osao)

Vaikeasti työllistyvien palvelut/Sote-integraatio

Vaikeammin työllistyviä on varmasti kohderyhmässä.

 

Lähde alla:

Kasvupalvelupilotit:

http://alueuudistus.fi/documents/1477425/8405771/Kasvupalvelupilotit_+p%...

Alueuudistus.fi:

http://alueuudistus.fi/kasvupalvelupilotit

 

 

 

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

1Suosittele

Yksi käyttäjä suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelija

NäytäPiilota kommentit (4 kommenttia)

Käyttäjän Kirsiomp kuva

Kuva 3:

"Innovaatiotalouden maahanmuuttopolitiikka
Kansainvälinen muuttoliike, maahanmuuttajat ja innovaatiopolitiikka"

Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja
Innovaatio
33/2015

http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handl...

---

Kun vertaa kuvien 1 ja 2 (= suomalaiset työttömät, yrittäjät) ja 3 (maahanmuuttajat) työllistämisen ja aktivoimisen toimintatapoja keskenään, niin ei voi tulla muuta kuin siihen päätelmään, että suomalaisia työttömiä käsitellessä käteen pannaan kovat työmiehen rukkaset, mutta Suomeen maahanmuuttavia kohdellaan silkkihansikkain. Onko tämä mielestäsi oikein?

Käyttäjän Kirsiomp kuva

Aktiivimallista käytyä keskustelua:

Pöytäkirjan asiakohta
PTK
144/2017 vp
Täysistunto
Maanantai 18.12.2017 klo 12.02—4.02
6 Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työttömyysturvalain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta
Hallituksen esitys
HE 124/2017 vp
Valiokunnan mietintö
StVM 22/2017 vp
Toinen käsittely

https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/PoytakirjaAsiako...

Keskustelu
23.13 Anneli Kiljunen sd:

- -"Suuri ongelma on, ettei hallitus ole tehnyt todellisia vaikutusarviointeja lakiesityksestään. Me tiedämme, että tämä esitys tulee lisäämään pysyvää köyhyyttä, masentuneisuutta, syrjäytymistä sekä siirtää ihmisiä entistä enemmän toimeentulotuen asiakkaiksi. Lakiesityksen seurauksena on todellinen riski, että suomalainen yhteiskunta jakautuu eri ryhmiin. Voimme rehellisesti kysyä, miten tämä esitys tulee vaikuttamaan maamme sisäiseen turvallisuuteen, jos osa ihmisistä kokee toivottomuutta ja syrjäytyvät yhteiskunnasta.

Hallituksenkin puolelta muun muassa ministeri Risikon suulla ihan muutama päivä siten on todettu, että sisäinen turvallisuus tai turvattomuus on turvallisuutemme suurin riski. Nyt hallitus kuitenkin erilaisilla toimilla systemaattisesti luo eriarvoisuutta, pahoinvointia ja kansalaisten näköalattomuutta ja levottomuutta koko yhteiskuntaan. Meidän pitäisi pikemminkin toimia juuri päinvastoin: luoda uskoa tulevaisuuteen, lisätä tasa-arvoa ja antaa tulevaisuuden työllisyysmahdollisuus jokaiselle halukkaalle, jotta hän voi itse rakentaa ja suunnitella omaa elämäänsä ja tulevaisuuttaan. Tähän oleellisesti liittyy luottamus ja turvallisuus. Nyt tämä on valitettavasti murrettu.

Arvoisa puhemies! Olen miettinyt tulevaisuuden tilannetta, mitä tapahtuu, jos hallitus ei vedä tätä esitystä pois ja tämä hyväksytään muuttumattomana. Mitä tapahtuu, kun työtön ihminen vie tämän esityksen korkeimpaan hallinto-oikeuteen? Toivon vilpittömästi, että näin tapahtuu. Korkein hallinto-oikeus voi nimittäin tarvittaessa arvioida myös sen, onko eduskunta huomioinut riittävän hyvin perustuslain hengen ja perustuslakivaliokunnan lausunnon muun muassa siitä, että työttömällä ei itsellään ole välttämättä mahdollisuutta täyttää lain tarkoittamaa aktiivisuusvaatimusta ja että etuuden epäämisen pitää olla asiallisesti perustellussa suhteessa siihen, minkälaisia työllistymisen edistämistä tarkoittavia toimintoja on ollut tarjolla ja mitä työttömänä olevan henkilön syyksi voidaan lukea.

Perustuslakivaliokunta kritisoi tilannetta, että kyse on kaavamaisesta laskusäännöksestä vailla yksilöllistä harkintaa. Kyse on siis kansalaisten yhdenvertaisen kohtelun kannalta erittäin tärkeästä ja oleellisesta asiasta. Perustuslakivaliokunta katsoi, että hallitus asettaa lähtökohtaisesti työttömät ihmiset eriarvoiseen asemaan keskenään eikä työttömällä itsellään ole todellista mahdollisuutta vaikuttaa työttömyyspäivärahan leikkaukseen. Perustuslaki puuttuikin juuri tähän ongelmaan ja edellytti, että sosiaali- ja terveysvaliokunta korjaa tilanteen esimerkiksi tuomalla yksilökohtaisen harkinnan osaksi työttömyysturvaa. Näin olisi voitu välttää työttömyysturvaleikkaus eikä leikata työttömyysturvaa työttömältä hänestä riippumattomista syistä.

Hallituspuolueet, kokoomus, keskusta ja tulevaisuuden siniset, eivät kuitenkaan halunneet puuttua tähän perustuslakivaliokunnan antamaan huomioon. He eivät halunneet muuttaa hallituksen esitystä vaan hakivat pikemminkin perusteluita, kuinka tämä lakiesitys tulisi hyväksyä alkuperäisessä muodossaan. Täytyy todeta, että tämä on perin outoa lainsäädännön valmistelua. Jälleen täältä lähtee huonosti valmisteltu laki, joka sisältää epäoikeudenmukaisuutta ja lisää eriarvoisuutta. Hallituspuolueet sivuuttavat jälleen perustuslakivaliokunnan lausunnon ja näkemyksen eivätkä huomioi ihmisten perustuslaillisia oikeuksia.

Arvoisa puhemies! Näistä perusteluista johtuen esitän, että tämä lakiesitys hylätään." - -

------

Olemme tänään saaneet lukea surullisen äidin, Kaija Olin-Arvolan ja isän, Kari Arvolan, blogikirjoituksen oman pojan elämän päättymisestä yhteiskuntamme kovien arvojen, mm. aktiivimallin, tuloksena:

http://kaijaolinarvola.puheenvuoro.uusisuomi.fi/25...

Esitän syvän osanottoni koko perheelle ja läheisille.

Käyttäjän Kirsiomp kuva

Samaan aikaan eduskunnan tulevaisuuvaliokunnalla on aikaa ja "varaa" leikitellä tulevaisuuden töillä ja toimenkuvilla:

- -"Eduskunnan tulevaisuusvaliokunta päätyi omassa työn murrosta käsitelleessä mietinnössään seuraavaan humoristiseltakin kuulostavaan esimerkkilistaukseen tulevaisuuden mahdollisista työtehtävistä (sivu 9-10):

Uuden maailman ammatteja voisivat olla esimerkiksi robottiturvallisuuden tarkastaja, robottisiirtäjä, robottityönjohtaja, robottikouluttaja, robottityön suunnittelija, robottienergia-avustaja, tavaranlähettäjä, tavaran kaukolastaaja, mallinvalintakonsultti, 3D-tulostaja, tavarastailisti, raaka-ainekonsultti, tavaraohjelmoija, robottivalmistuksen tarkastaja, kiinteistövalvomomestari, robottirakennusmateriaalisäätäjä, robottirakennusmestari, -arkkitehti ja -valvoja, ennakoija, etäavustaja, 3D-mittaaja ja mallintaja, tavarastylisti, kaupunkiviljelijä, aineenvaihdunta-analyytikko, etäkokki, nanokuituinsinööri, rakentajarobottiasentaja ja -ohjaaja, peukutusmanageri, alustalobbari, kyberturvamies, robottivakuutusarvioija, robottikenttähuoltaja, mainekauppias, viranomaisfasilitoija, lähipalvelunvälittäjä, mikrovakuuttaja, omavaraiskonsultti, diagnostiikkavalmentaja, implanttiasentaja, biosalapoliisi, virtuaaliopas, faktantarkastaja, AI-psykologi, etäoppimismentori, virtuaalisomistaja, VR-tapahtumakoordinaattori, pilviturvapalvelukonsultti, joukkoistusrekrytoija, vertaistyön moderaattori, motivaatiosuunnittelija, koheesiomanageri, tarpeenetsijä, logoterapeutti ja hallinnon pelillistäjä." - -

Lähde:

KESKUSTAN VISIO 2020-LUVUN KOULUTUKSESTA JA OSAAMISESTA
Keskustan politiikka linjaukset 2018

"Mahdollisuuksien hieno tarina - KASKENPOLTTAJISTA DIGINATIIVEIKSI

Rakennamme Suomea, jossa jokainen voi kasvaa ihmisenä ja yhteisön jäsenenä omaan täyteen mittaansa. Uteliaisuus, halu oppia uutta ja kehittää itseään ovat ihmisen tärkeimpiä taitoja. Suomi ei kansakuntana ole valmis, mutta sivistyksen ja korkean osaamisen kautta se kasvaa." - - (jatkuu alla)

http://www.keskusta.fi/loader.aspx?id=622f63b8-94a...

Käyttäjän Kirsiomp kuva

"Yhteiset digitaaliset ratkaisut maakunta-uudistuksessa" (Gartner)
Loppuraportti - lyhyt versio
Prepared for:
Valtiovarainministeriö
31.5.2018

http://alueuudistus.fi/documents/1477425/5462223/Y...

Ks. erityisesti sivu 32, kovin keskeneräiseltä vielä vaikuttaa... (katso kuva 4)

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset