Kirsiomp

"Uusi 27 jäsenvaltion unioni syntyy 30. maaliskuuta 2019"

  • Tähänkö suuntaan halutaan mennä?
    Tähänkö suuntaan halutaan mennä?
  • Miten luottamuksen käy? Luottamus kansallisiin parlamentteihin, hallintoon ja poliittisiin puolueisiin 2008 – 2013 EU:ssa
    Miten luottamuksen käy? Luottamus kansallisiin parlamentteihin, hallintoon ja poliittisiin puolueisiin 2008 – 2013 EU:ssa
  • Euroopan syyttäjänviraston rakenne
    Euroopan syyttäjänviraston rakenne

 

- -"Uusi 27 jäsenvaltion unioni syntyy 30. maaliskuuta 2019. Meillä on nyt tilaisuus hahmotella tätä uutta unionia. Vain muutamaa viikkoa myöhemmin, kesäkuussa 2019, eurooppalaiset käyvät vaaliuurnille.

Meidän on tästedes pyrittävä siihen, että uusi unioni vastaa äänestäjien odotuksiin ja toteuttaa ne asiat, jotka ovat heille tärkeimpiä.

Komissio on esittänyt tämän tavoitteen etenemissuunnitelmassa kohti yhtenäisempää, vahvempaa ja demokraattisempaa unionia, jonka pohjalta Eurooppa-neuvosto hyväksyi 19. lokakuuta 2017 EU-johtajien asialistan. Sen avulla on tarkoitus saada aikaan konkreettisia tuloksia Romanian Sibiussa 9. toukokuuta 2019 pidettävässä erityishuippukokouksessa. Komission poliittinen panos etenemissuunnitelman toteuttamiseksi on se, mitä me saamme aikaan tämän työohjelman puitteissa.

Nyt on aika toimia, ja siksi nämä tulevaisuuteen tähtäävät aloitteet esitetään vielä tämän komission toimikaudella. Tätä varten otetaan käyttöön voimassa olevien perussopimusten hyödyntämätön potentiaali, joka tarjoaa meille edellytykset edetä määrätietoisesti ja vauhdikkaasti.

Komissio tekee yhteistyötä Euroopan parlamentin ja neuvoston sekä kansallisten parlamenttien kanssa, jotta etenemissuunnitelmaa voidaan kehittää edelleen ja työstää aloitteita yhdessä.

Koko prosessin ajan tukeudumme siihen demokraattiseen ja osallistavaan keskusteluun, joka käynnistettiin Valkoisella kirjalla Euroopan tulevaisuudesta ja sen jälkeen hyväksytyillä pohdinta-asiakirjoilla, joissa esitetään eri vaihtoehtoja keskeisiä toiminta-aloja varten. Jokaisella kansalaisella on mahdollisuus osallistua keskusteluun Euroopan tulevaisuudesta ja antaa suoraa palautetta siitä, miten meidän olisi edettävä yhdessä." - -

Lähde:

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/cwp_2018_fi.pdf

(huom. tekstin lihavoinnit omia)

Lähde 1. kuvaan:

http://tietokayttoon.fi/documents/10616/3866814/63_Asiointi+julkisissa+h...

 

---

 yes Voisitteko te, hallitus ja hallituspuolueet, ystävällisesti ja välittömästi kertoa meille Suomen kansalaisille, mihin me olemme jo edellä kerrotussa kokonaisuudessa sitoutuneet?

yes Ja voisitteko ystävällisesti käynnistää valtakunnallisesti kansalaisten virallisen kuulemisen siitä, mihin kaikkeen me haluamme EU:ssa tulevaisuudessa vielä sitoutua?

yes Meneillään oleva sote- ja maakuntauudistus ei saa estää tämän EU:n tulevaisuuspohdinnan toteutumista!

 

 

 

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

4Suosittele

4 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (6 kommenttia)

Käyttäjän Kirsiomp kuva

Katso myös alla oleva siirtämällä se suoraan googlekenttään (ei aukea tässä):

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017H0809(25)&from=EN

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTM...

Käyttäjän Kirsiomp kuva

Toivoisin, että täällä USU:ssa kirjoittelevat kansanedustajat, ministerit, puoleet ja liikkeet ottaisivat edellä esitettyyn asiakokonaisuuteen kantaa: esim. Mikael, Sami, Paavo, Sari, Sampo, Merja, Li jne...

Aloitetaan EU:n tulevaisuuskeskustelu nyt myös Suomessa!

-----

- -"Val­ta­o­sa EU-mais­ta vas­ta­si myön­tä­väs­ti, kun Rans­kan pre­si­dent­ti Em­ma­nu­el Mac­ron eh­dot­ti kan­sa­lais­ten kuu­le­mis­ta EU:n tu­le­vai­suu­des­ta.

Syk­syl­lä myös pää­mi­nis­te­ri Juha Si­pi­lä (kesk.) nyö­kyt­te­li aja­tuk­sel­le ta­vat­tu­aan rans­ka­laisp­re­si­den­tin Ely­see-pa­lat­sis­sa Pa­rii­sis­sa." - -

Lähde:

https://www.suomenmaa.fi/uutiset/suomi-osti-kohtel...

Käyttäjän Kirsiomp kuva

"Eurooppa on tienhaarassa. On aika päättää Euroopan tulevaisuuden suunnasta.

Kerro mielipiteesi!" Joko täällä USU:ssa tai alla olevan linkin kautta:

https://ec.europa.eu/commission/feedback-future-eu...

Käyttäjän Kirsiomp kuva

Keskustelua tulee käydä mm. siitä, liittyykö Suomi Euroopan syyttäjänvirastoon, jonka on tarkoitus käynnistää toimintansa vuonna 2020?

http://oikeusministerio.fi/artikkeli/-/asset_publi...

Katso myös "Asiointi julkisessa hallinnossa - Kansainvälinen vertailu":

http://tietokayttoon.fi/documents/10616/3866814/63...

Lähde 2. kuvaan: PUBLIC INTEGRITY AND TRUST IN EUROPE
European Research Centre for Anti-Corruption and State-Building (ERCAS), Hertie School of Governance Berlin 2015
www.againstcorruption.eu

http://www.eupan.eu/files/repository/2016020213595...

Lähde 3. kuvaan: Euroopan komissio - Lehdistötiedote

"Euroopan syyttäjänvirasto perustetaan 20 EU-maan päätöksellä
Bryssel 8. kesäkuuta 2017

Tänään pidetyssä EU:n oikeusministereiden kokouksessa 20 EU:n jäsenmaata on päässyt poliittiseen yhteisymmärrykseen Euroopan syyttäjänviraston perustamisesta tiiviimmän yhteistyön puitteissa."

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1550_fi...

Käyttäjän Kirsiomp kuva

"Hallitus ehdottaa syyttäjälaitoksen organisoimista yhdeksi virastoksi

Tiedote: Oikeusministeriö 15.3.2018
Hallitus ehdottaa syyttäjälaitoksen organisoimista yhdeksi virastoksi

Hallitus antoi tänään eduskunnalle esityksen syyttäjälaitoksen organisaation muuttamisesta. Esityksen mukaan nykyisestä Valtakunnansyyttäjänvirastosta ja sen alaisuudessa toimivista syyttäjänvirastoista muodostettaisiin yksi Syyttäjälaitos-niminen virasto." - -

Lähde:

http://oikeusministerio.fi/artikkeli/-/asset_publi...

HE 17/2018 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Syyttäjälaitoksesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi:

https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/KasittelytiedotV...

---

Mitä enemmän näitä asioita tutkii, sitä vahvemmin näyttää siltä, että Suomea laitetaan nyt kovalla kiireellä EU-yhteensopivaksi, siitä juurikaan kansalaisille tiedottamatta.

Tällä hetkellä Suomessa sote- ja maakuntauudistus peittää alleen kaiken kiivaan EU-syventämisen. Ei ole mikään ihme, että luottamuskäyrät osoittavat jyrkästi alaspäin (vrt. päätekstin 2. kuva).

Käyttäjän Kirsiomp kuva

ASETTAMISPÄÄTÖS OM 1/66/2016 24.5.2016
SYYTTÄJÄLAITOKSEN ORGANISAATIOUUDISTUSTA VALMISTELEVA HANKE (allekirjoittajana Jari Lindström), ks. alla:

https://api.hankeikkuna.fi/asiakirjat/2e790f84-a90...

Em. asiakirjassa sanotaan, että "Hallituksen esitys tulee valmistella siten, että se voidaan antaa eduskunnalle keväällä 2017."

Ks. myös:

http://oikeusministerio.fi/hanke?id=2e790f84-a905-...

---

Miksi hanke tuodaan vasta nyt, vuotta myöhemmin, kuin mitä asettamispäätöksessä on määritelty?

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset