Kirsiomp

Eures-työnvälitys jakaa meidän työnhaku- ja ansioluettelotiedot koko EU:ssa

 

Yrittajat.fi -sivustolta:

"Eures-työnvälitys avataan myös yritysten käyttöön"

- -"Uudet jäsenet ja kumppanit [ts. yksityiset työvälitysfirmat] voivat hyödyntää liiketoiminnassaan Euresin laajoja työnhakija- ja ansioluettelotietokantoja sekä työpaikkailmoituksia, Eures-verkoston yhteistyötä sekä Euroopan laajuisia verkkorekrytointitapahtumia. Ne voivat myös tarjota Euresin piirissä kansainvälisen rekrytoinnin oheispalveluita: asettautumispalvelua, koulutuksia ja valmennuksia."

Lähde: 

https://www.yrittajat.fi/uutiset/571495-eures-tyonvalitys-avataan-myos-y...

 ---

Näinkö meidän suomalaisten työnhakijoiden yksilölliset työnhakutiedot ansioluetteloineen jaetaan Euresin avulla koko EU:n käyttöön, niin julkisille kuin yksityisillekin työvoimatoimijoille ja "kaiken maailman markkinamiesten" raadeltaviksi?

 yes Aiheesta on käytävä laajempi arvokeskustelu: nyt näyttää, että asiassa mennään täysin sammutetuin lyhdyin.

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

NäytäPiilota kommentit (7 kommenttia)

Käyttäjän Kirsiomp kuva

Huomaathan, että - -"Eures-asetuksen 11 artiklan mukaan jokaisen jäsenvaltion on perustettava kansallinen hyväksymisjärjestelmä viimeistään 13.5.2018. Kansallisen järjestelmän nojalla päätetään uusien toimijoiden mukaan tulosta Eures-verkostoon, seurataan niiden toimintaa verkostossa sekä tarvittaessa perutaan niiden hyväksynnät.

Esityksellä perustettaisiin Eures-asetuksen edellyttämä kansallinen hyväksymisjärjestelmä. Esitys liittyy pääministeri Juha Sipilän hallitusohjelmaan, jonka mukaan yksityisten työvoimapalveluiden roolia erityisesti helpoimmin työllistyvien palveluissa lisätään."- -

Lähde:

https://www.finlex.fi/fi/esitykset/he/2017/20170196

Käyttäjän Kirsiomp kuva

- - "Eures-jäsenen ja -yhteistyökumppaneiden keskeisimmät oikeudet liittyvät sisäänpääsyyn Eures-verkostoon ja oikeuteen käyttää Eures-logoa. Eures-verkostoon hyväksytyt uudet toimijat voisivat hyötyä jäsenyydestä tai -yhteistyökumppanuudesta siten, että ne pääsivät osaksi Euroopan laajuista työnvälitysverkostoa ja sen tietojärjestelmiä. Esitys antaa uusille toimijoille mahdollisuuden päästä hyödyntämään työnvälitysliiketoiminnassaan laajempia työnhakija- ja ansioluettelotietokantoja. Eures-verkoston kautta uudet Eures-toimijat voivat markkinoida palvelujaan Euroopan laajuisesti. Uudet Eures-toimijat voivat hyödyntää Eures-portaalin työpaikka-, työnhakija- ja ansioluettelotietoja esimerkiksi paikallistason liiketoiminnassaan."- -

Sama lähde:

https://www.finlex.fi/fi/esitykset/he/2017/20170196

Käyttäjän katriinakajannes kuva
Katriina Kajannes
Käyttäjän Kirsiomp kuva

Kiitos kysymästä, Katriina. Kyllä minua huolettaa, että meidän suomalaisten henkilökohtaisia työnhaku- ja CV-tietoja jaetaan maailmalla ilman, että me itse tiedämme, mihin käyttöön ne menevät (valvonta?).

Tähän asti suomalaisten työnhakijoiden henkilötiedot ovat olleet pääasiassa vain Suomen viranomaisilla ja julkisilla TE-toimijoilla. Nyt jatkossa niitä saavat yksityiset yritykset EU:n alueella.

Lisäksi tähän Eures-tietojenvaihtojärjestelmään ollaan menossa ilman kunnollista kansalaiskeskustelua ja voimassa olevia Suomen tietosuojalakeja, joita vasta nyt laaditaan ja yritetään yhteensovittaa sote- ja maakuntauudistuksen kanssa.

Ks. myös:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?ur...

Tuntuu, että nyt meidän suomalaisten yksilölliset terveys- ja työnhakutiedot ym. tiedot yhdistellään - jopa pisteytetään - samoihin rekistereihin eli meitä nyt jo profiloidaan. Minusta se ei tunnu kovin hyvältä, varsinkaan kun meiltä itseltämme ei enää sitä taideta jatkossa edes kysyä...

Tästä ei ole pitkä matka viralliseen rotusyrjintään...

Käyttäjän Kirsiomp kuva

Katriina, tutustupa vielä Henkilötietolakiin Finlexissä:

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990523

"4 §
Suomen lain soveltaminen

Tätä lakia sovelletaan sellaiseen henkilötietojen käsittelyyn, jossa rekisterinpitäjän toimipaikka on Suomen alueella tai muutoin Suomen oikeudenkäytön piirissä.

Tätä lakia sovelletaan myös silloin, kun rekisterinpitäjällä ei ole toimipaikkaa Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueella, mutta rekisterinpitäjä käyttää henkilötietojen käsittelyssä Suomessa sijaitsevia laitteita muuhunkin tarkoitukseen kuin vain tietojen siirtoon tämän alueen kautta. Rekisterinpitäjän on tällöin nimettävä Suomessa oleva edustaja."

Käyttäjän Kirsiomp kuva

HE 9/2018

Hallituksen esitys eduskunnalle EU:n yleistä tietosuoja-asetusta täydentäväksi lainsäädännöksi

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi tietosuojalaki. Lailla täydennettäisiin ja täsmennettäisiin Euroopan unionin yleistä tietosuoja-asetusta. Esityksessä ehdotetaan, että samalla kumottaisiin henkilötietolaki sekä laki tietosuojalautakunnasta ja tietosuojavaltuutetusta." - -

Lähde:

https://www.finlex.fi/fi/esitykset/he/2018/20180009

---

Huomaa edellä kerrotusta, että "37 § Voimaantulo" kertoo, että "Tämä laki tulee voimaan 25 päivänä toukokuuta 2018.

Tällä lailla kumotaan henkilötietolaki (523/1999) sekä tietosuojalautakunnasta ja tietosuojavaltuutetusta annettu laki (389/1994)."

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset