Kirsiomp

Nyt vireillä olevat hallituksen esitykset; koulutus- ja TE-palvelut (Eures)

  • Tutkinnon suoritusiän mediaani
    Tutkinnon suoritusiän mediaani
  • Puolen vuoden opiskelu aktiivimallissa lakiesityksen mukaan vain 25 vuotta täyttäneille
    Puolen vuoden opiskelu aktiivimallissa lakiesityksen mukaan vain 25 vuotta täyttäneille

 

Vireillä olevat hallituksen esitykset ministeriöittäin:

http://www.finlex.fi/fi/esitykset/he/

http://www.finlex.fi/fi/esitykset/he/vireilla.php?hallinnonala=LVM

...

HUOM! Tärkeä tiedote Suomen työvoimapalveluiden osalta:

Huomaathan, että - -"Eures-asetuksen 11 artiklan mukaan jokaisen jäsenvaltion on perustettava kansallinen hyväksymisjärjestelmä viimeistään 13.5.2018. Kansallisen järjestelmän nojalla päätetään uusien toimijoiden mukaan tulosta Eures-verkostoon, seurataan niiden toimintaa verkostossa sekä tarvittaessa perutaan niiden hyväksynnät.

Esityksellä perustettaisiin Eures-asetuksen edellyttämä kansallinen hyväksymisjärjestelmä. Esitys liittyy pääministeri Juha Sipilän hallitusohjelmaan, jonka mukaan yksityisten työvoimapalveluiden roolia erityisesti helpoimmin työllistyvien palveluissa lisätään."- -

Lähde:

https://www.finlex.fi/fi/esitykset/he/2017/20170196

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

1Suosittele

Yksi käyttäjä suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelija

NäytäPiilota kommentit (8 kommenttia)

Käyttäjän Kirsiomp kuva

Jutellaanpa vaikka tästä "Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain muuttamisesta", ks. alla:

http://www.finlex.fi/fi/esitykset/he/2018/20180059

"ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työttömyysturvalakia. Työnhakijalla olisi oikeus työttömyysetuuteen opintojen estämättä, jos hän on täyttänyt 25 vuotta ja opinnot kestävät enintään kuusi kuukautta. Lisäksi edellytyksenä olisi, että opinnot antavat ammatillisia valmiuksia tai tukevat yritystoimintaa. Työttömällä säilyisi opintojen aikana työttömyysetuuden saamisen edellytyksenä velvollisuus hakea ja olla valmis vastaanottamaan kokoaikatyötä sekä osallistua työllistymistä edistäviin palveluihin niitä hänelle tarjottaessa. Opiskelu ei olisi pätevä syy kieltäytyä tarjotusta työstä tai palvelusta. Työnhakijan opintoja pidettäisiin tietyin edellytyksin työttömyysturvan niin sanotussa aktiivimallissa tarkoitettuna aktiivisuutena.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä elokuuta 2018. Lain työllistymistä edistävän palvelun määritelmää koskeva säännös tulisi kuitenkin voimaan 1 päivänä tammikuuta 2019." - -

Katso myös tekstissä oleva taulukko "Tutkinnon suoritusiän mediaani", joka löytyy alla olevasta linkistä:

https://vipunen.fi/fi-fi/_layouts/15/xlviewer.aspx...

---

Onko Sinun mielestäsi oikein, että myös tämä nuorten puolen vuoden opiskelua työttömyysetuudella koskeva lakiesitys on ikäsidonnainen; tällä kertaa se syrjii alle 25-vuotiaita - eikä suinkaan voida puhua ns. positiivisesta syrjinnästä. Otapa kantaa!

Käyttäjän Kirsiomp kuva

Katso myös Ylen 12.4.2018 verkkouutinen:

- -"Aktivoinniksi kelpaa omaehtoinen opiskelu. 25 vuotta täyttänyt työtön voi pian opiskella puoli vuotta menettämättä työttömyyskorvausta.

Työministeri Jari Lindström (sin.) haluaa hälventää epäilyjä siitä, että aktivointi olisi pakkotoimintaa, johon työttömät lähtevät vain korvausten menettämisen pelosta.

– Me toivomme, että ihmiset oikeasti aktivoituvat, eivätkä ajattele, että minä nyt teen näin, jotta vältyn joltakin, Lindström sanoo.

Mikä tahansa kurssitus ei kelpaa. Opintojen on täytyy tukea ammatillisia valmiuksia tai valmentaa yrittäjäksi." - -

Lähde:

https://yle.fi/uutiset/3-10156728

Käyttäjän Kirsiomp kuva

HUOM! Tärkeä tiedote Suomen työvoimapalveluiden osalta:

Huomaathan, että - -"Eures-asetuksen 11 artiklan mukaan jokaisen jäsenvaltion on perustettava kansallinen hyväksymisjärjestelmä viimeistään 13.5.2018. Kansallisen järjestelmän nojalla päätetään uusien toimijoiden mukaan tulosta Eures-verkostoon, seurataan niiden toimintaa verkostossa sekä tarvittaessa perutaan niiden hyväksynnät.

Esityksellä perustettaisiin Eures-asetuksen edellyttämä kansallinen hyväksymisjärjestelmä. Esitys liittyy pääministeri Juha Sipilän hallitusohjelmaan, jonka mukaan yksityisten työvoimapalveluiden roolia erityisesti helpoimmin työllistyvien palveluissa lisätään."- -

Lähde:

https://www.finlex.fi/fi/esitykset/he/2017/20170196

---

Miksi tästä ei ole ollut julkisuudessa mitään, että "jäsenvaltion on perustettava kansallinen [Eures]-hyväksymisjärjestelmä viimeistään 13.5.2018"?

Siis käytännössä jo ylihuomenna!?

Käyttäjän Kirsiomp kuva

Yrittajat.fi: "Eures-työnvälitys avataan myös yritysten käyttöön"

- -"Uudet jäsenet ja kumppanit [ts. yksityiset työvälitysfirmat] voivat hyödyntää liiketoiminnassaan Euresin laajoja työnhakija- ja ansioluettelotietokantoja sekä työpaikkailmoituksia, Eures-verkoston yhteistyötä sekä Euroopan laajuisia verkkorekrytointitapahtumia. Ne voivat myös tarjota Euresin piirissä kansainvälisen rekrytoinnin oheispalveluita: asettautumispalvelua, koulutuksia ja valmennuksia." - -

https://www.yrittajat.fi/uutiset/571495-eures-tyon...

---

Näinkö meidän suomalaisten työnhakijoiden yksilölliset työnhakutiedot ansioluetteloineen jaetaan Euresin avulla koko EU:n käyttöön - niin julkisille kuin yksityisillekin työvoimatoimijoille "markkinamiesten" raadeltaviksi?!

Aiheesta on käytävä laajempi arvokeskustelu: nyt näyttää, että asiassa mennään täysin sammutetuin lyhdyin!

Käyttäjän Kirsiomp kuva

Ks. myös "Sosiaali- ja terveystietojen toissijainen käyttö"

http://stm.fi/sote-tiedon-hyodyntaminen

---

Kyllähän meidät nyt aiotaan täysin profiloida ja läpivalaista :(

Käyttäjän Kirsiomp kuva

- -"Euroopan unionin on keskityttävä olennaisimpiin kysymyksiin, eikä integraatiota ole tarpeen syventää kaikilla politiikan aloilla. Hallitus arvioi kaikkea EU-sääntelyä talouskasvun, kilpailukyvyn ja työllisyyden näkökulmasta ja edellyttää vastaavaa käytäntöä myös EU:n toimielinten tasolla. Suomi tavoittelee nykyistä vähemmän, mutta parempaa ja kevyempää sääntelyä. Pk-yrityksiä koskevia joustoja on käytettävä täysimääräisesti.

Hallitus ei lisää kilpailukykyä haittaavaa ylimääräistä taakkaa EU- sääntelyn kansallisessa toimeenpanossa ja vahvistaa Suomen kykyä arvioida EU-sääntelyn taloudellista merkitystä ja oikeudellisia ulottuvuuksia." - -

Lähde alla: Sipilän hallituksen hallitusohjelma

http://valtioneuvosto.fi/documents/10184/1427398/R...

---

Edellä kerrottu: Toteutuuko käytännössä vai onko vain kauniita sanoja?

Käyttäjän erkkilaitila1 kuva
Erkki Laitila

Ehdotan, että aktivointikoulutuksiin otettaisiin mukaan systeemiajattelu, koska se on ainoa metodi oppia monialaisuutta, saada kokonaiskuvaa, ymmärtää yhteiskunnan verkostoja ja päästä sisälle jopa IT-alan ytimeen jos se sattuisi kiinnostamaan.

Koulutusjärjestelmä on epäonnistunut tässä, minkä minulle totesi mm. Sitran yliasiamies Kosonen. Työttömyys vähenisi, jos ihmisten mahdollisuus oppia lisää paranisi. Samalla kekseliäisyys kohenisi ja saataisiin aikaan parempia yhteiskunnan kuvioita.

Fakkiutuminen on Kososenkin mielestä yhteiskunnan pahimpia ongelmia. Se näkyy lainsäädännössä. Kukaan ei ymmärrä mitä kaikkea nyt on tapahtumassa. Nyt olisi heräämisen aika, vai mitä Kirsi?

Ehdotin tätä samaa juuri Turun kaupunginjohtajalle.

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset