Kirsiomp

"EU:n verkko- ja tietoturvadirektiivi tulee tänään kansallisesti voimaan"

 • Mitä toimintaa NIS-direktiivi koskee
  Mitä toimintaa NIS-direktiivi koskee
 • NIS-direktiivin täytäntöönpanon eteneminen
  NIS-direktiivin täytäntöönpanon eteneminen
 • Esimerkki: Terveydenhuolto
  Esimerkki: Terveydenhuolto
 • Häiriötiedon kulkua
  Häiriötiedon kulkua

 

"Euroopan parlamentti ja neuvosto antoivat 6.7.2016 direktiivin toimenpiteistä yhteisen korkeatasoisen verkko- ja tietojärjestelmien turvallisuuden varmistamiseksi koko unionissa (NIS-direktiivi, (EU) 2016/1148). Direktiivin mukainen kansallinen lainsäädäntö ja sen velvoitteet tulevat voimaan 9.5.2018. Velvoitteet koskevat ennen kaikkea huoltovarmuuskriittisiä yrityksiä ja keskeisiä digitaalisia palveluntarjoajia." - -

Lähde:

AlmaTalent

Ks. myös:

http://www.finanssivalvonta.fi/fi/Tiedotteet/Valvottavatiedotteet/pages/...

---

"Liikenne- ja viestintäministeriö aloittaa EU:n verkko- ja tietoturvadirektiivin kansallisen täytäntöönpanon valmistelun. Täytäntöönpanon tueksi on asetettu työryhmä, jossa on edustettuna direktiivin soveltamisen kannalta keskeiset valtionhallinnon toimijat ja sidosryhmät.

EU:n verkko- ja tietoturvadirektiivi (NIS-direktiivi) velvoittaa jäsenvaltiot määrittämään keskeiset palvelun tarjoajat tietyillä yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisillä aloilla. Näitä ovat energia, liikenne, pankkiala, finanssimarkkinoiden infrastruktuurit, terveydenhuoltoala, juomaveden toimittaminen ja jakelu sekä digitaalinen infrastruktuuri.

Direktiivin mukaan jäsenvaltioiden on lisäksi velvoitettava keskeiset palveluntarjoajat sekä tietyt digitaalisten palvelujen tarjoajat kattavaan verkko- ja tietoturvallisuusriskienhallintaan ja raportoimaan palveluitaan vaarantavista turvallisuuspoikkeamista kansallisille viranomaisille.

Suomessa useiden eri alojen yritykset ovat jo voimassa olevan lainsäädännön nojalla velvoitetut huolehtimaan erilaisista riskeistä ja raportoimaan viranomaisille turvallisuuspoikkeamista." - -

Lähde:

https://www.lvm.fi/-/tyoryhma-arvioimaan-tietoturvasaantelya

 

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

NäytäPiilota kommentit (2 kommenttia)

Käyttäjän Kirsiomp kuva

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimussuunnitelma 2017 taustamuistio:

Sivu 84(96): - -"Valmiuslaissa säädetään viranomaisten erityistoimivaltuuksista poikkeusoloissa. Perustuslain 23 §:n muutoksen myötä poikkeusoloissa voidaan tilapäisistä perusoikeuspoikkeuksista säätää vastaisuudessa paitsi lailla myös soveltamisalaltaan täsmällisesti rajatun valtuuden nojalla annettavalla valtioneuvoston asetuksella.

Valmiuslain suhdetta perustuslain uuteen 23 §:ään ei ole toistaiseksi arvioitu. Tällaisen kokonaisarvion laatiminen on siinä määrin mittava hanke, että sitä ei ole voitu oikeusministeriössä käynnistää. Valmiuslain valmistelu oli aikanaan poikkeuksellisen laaja ja pitkäaikainen lainsäädäntöhanke, johon osallistuivat kaikki ministeriöt, ja eduskuntakäsittelyn aikana kaikkiaan 11 valiokuntaa antoi lausunnon lakiehdotuksesta.

SOTE- ja maakuntauudistus (ml. valtion aluehallinnon muutokset) tullee myös edellyttämään valmiuslain tarkistamista, joten on perusteltua tätäkin silmällä pitäen toteuttaa eduskunnan edellyttämä selvitystyö.
Maakuntauudistuksen valmistelussa on asetettu erityinen valmius- ja varautumisryhmä, jonka tehtävänä on mm. laatia ehdotukset yhteiskunnan turvallisuusstrategian toteuttamisen ja häiriö- ja poikkeustilanteisiin varautumisen koordinaation alueellisen tason järjestämiseksi, sekä selvittää, vastaavatko nykyiset viranomaisten toimivaltuudet nopeasti kehittyviin ja monitahoisiin vakaviin häiriötilanteisiin. Tutkimushankkeen tuloksia voidaan hyödyntää arvioitaessa esiin nousseita muita valmiuslain tarkistamistarpeita." - -

Lähde:

http://tietokayttoon.fi/documents/1927382/3213151/...

---
En ole itse huomannut, että sote- ja maakuntauudistuksessa olisi mietitty, "vastaavatko nykyiset viranomaisten toimivaltuudet nopeasti kehittyviin ja monitahoisiin vakaviin häiriötilanteisiin"...

Vrt. alla olevaan:

http://kirsiomp.puheenvuoro.uusisuomi.fi/254970-si...

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset