Kirsiomp

Onko tulevan sote-asiakasmaksulain mahdollinen maksukatto oikeudenmukainen?

  • Maakunnat vertailussa, maksukaton ylittäneiden osuus 2015
    Maakunnat vertailussa, maksukaton ylittäneiden osuus 2015
  • Menemmekö sote-asiakasmaksuissa Britannian suuntaan...?
    Menemmekö sote-asiakasmaksuissa Britannian suuntaan...?

 

"Lähes puolet suomalaisista maksaa vuosittain joitakin sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuja.

THL:n tutkimuksen mukaan suuri osa maksuista kasautui kuitenkin hyvin pienelle osalle väestöstä. Kymmenesosa asiakkaista maksoi lähes puolet kaikista tasasuuruisista asiakasmaksuista.

Tulosidonnaisissa maksuissa vastaava luku oli 44 prosenttia ja suun terveydenhuollossa 30 prosenttia. ”Suurimpia maksuja maksavat ikääntyneet ja pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevat. Myös dementiaa ja psykoosia sairastavilla maksujen osuus tuloista kohoaa usein hyvin korkeaksi.

Kokonaiskuvaa tarkasteltaessa etenkin lääkkeiden omavastuut tulisi myös ottaa huomioon”, sanoo THL:n erikoistutkija Maria Vaalavuo.

Maksukatto on hyvä keino rajata kohtuuttomia asiakasmaksuja. Vuonna 2015 maksukaton ansiosta yli 160 000 suomalaisen maksutaakka helpottui.

Asiakasmaksulain mukaan henkilö voidaan myös vapauttaa maksuista kokonaan tai hänen maksujaan voidaan alentaa."

Lähde:

http://tietokayttoon.fi/artikkeli/-/asset_publisher/10616/tutkimus-sosia...

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksujen kohdentuminen, vaikutukset ja oikeudenmukaisuus

Asiakasmaksuihin liittyy kysymyksiä oikeudenmukaisuudesta, tarkoituksenmukaisesta palveluiden käytöstä sekä sosiaali- ja terveydenhuollon rahoituksen riittävyydestä ja kestävyydestä, ks. alla:

http://tietokayttoon.fi/documents/10616/6354562/30-2018-Asiakasmaksut.pd...

---

Voisikohan joku sote-viranomainen antaa lausunnon, mihin suuntaan ja millä pääperiaatteilla nyt oltaisiin menossa sote- ja maakuntamallissa näiden em. asiakasmaksujen kohdalla?

Tuleeko maksukatto - jos se siis tulee - asiakkaan vai sotejärjestelmän etua silmällä pitäen... crying

 

 

 

 

 

 

 

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

NäytäPiilota kommentit (5 kommenttia)

Käyttäjän Kirsiomp kuva

Onko Lasse Lehtonen nyt kuulolla? :)

Voisitkohan ystävällisesti vastata meille, jotka yritämme saada jotakin tolkkua tästä sote- ja maakuntauudistuksesta?

Sivulta 123:

"Maksut keskittyvät pienelle ryhmälle, mutta ”katastrofaaliset kustannukset” ovat harvinaisia

Niin sanotut katastrofaaliset kustannukset, eli kun sosiaali- ja terveydenhuollon menot ylittävät 40 prosenttia henkilön tuloista, ovat harvinaisia Suomessa.

Yhdellä prosentilla koko väestöstä kaikki tarkastelun alla olevat sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut sekä lääkkeiden ja matkojen omavastuut ylittävät tämän rajan – alemmissa tuloryhmissä ja 75 vuotta täyttäneillä useammin kuin muilla. Tämä vastaa noin 55 000 henkilöä.

Tuloksemme osoittavat, että maksut keskittyvät pienelle osalle väestöä kuten keskittyy palveluiden käyttökin. Noin 3,6 prosenttia koko väestöstä maksaa lähes puolet kaikista tasasuuruisista asiakasmaksuista ja 0,5 prosenttia väestöstä maksaa noin 44 prosenttia kaikista tulosidonnaisista asiakasmaksuista.

Tämä heterogeenisyys keskiarvojen takana tulisi ottaa huomioon asiakasmaksuja muutettaessa. Vaikka suuret kustannukset kohdentuvat pienelle osalle väestöä, sosiaali- ja terveydenhuollon rahoituksessa tulisi lähtökohtaisesti varmistaa, ettei maksuista seuraa katastrofaalisia kustannuksia."

Käyttäjän Kirsiomp kuva

Katsopa em. selvityksestä eri maiden asiakasmaksukäytännöistä:

- -"Englannissa astuu huhtikuussa 2020 voimaan elinaikaisen hoivan maksukatto, joka on sama kotona ja hoivakodissa asuville. Sen mukaan asiakkaan tulee maksaa hoivan palveluista elinaikanaan korkeintaan 72 000 puntaa (81 755 euroa), minkä jälkeen palvelut ovat maksuttomia. Hoivakodin asumis- ja ylläpitokulut eivät kerrytä summaa, mutta niiden osalta astuu vuonna 2020 voimaan 12 000 punnan (13 626 euroa) vuosittainen maksukatto (noin 250 puntaa/viikko (284 euroa/viikko)). Lisäksi taloudellisen tilanteen arviointiin tulee muutoksia huhtikuussa 2020 siten, että varallisuuden yläraja nousee ja on 118 000 puntaa (133 987 euroa). Myös alaraja nousee vuonna 2020 ja on 17 000 puntaa (19 303 euroa). (Age UK 2017b.)" - -

Lähde:

http://tietokayttoon.fi/documents/10616/6354562/30...

Käyttäjän Kirsiomp kuva

Em. selvityksessä sivulla 10, kerrotaan, että [nyt Suomessa] "Kunnallisen maksukaton osalta asiakasmaksujen seuranta on kansalaisten vastuulla ja heidän on itse osoitettava maksukaton täyttyminen, jotta he voivat pyytää vapautusta asiakasmaksuista tai saada alemmat asiakasmaksut maksukaton täyttymisen jälkeen."

---

Miten tämä kunnallisen maksukaton seuraaminen on nyt Suomessa järjestetty esim. vanhuksilla, vammaisilla ja muistisairailla? Onko se omaisten vai edunvalvojien vastuulla - vai ei kenenkään?

Kenellä on pääsy em. ryhmien pankkitileille, josta terveydenhoitomaksut löytyvät ja keillä on siihen riittävä taito ja status?

Julkisuudessa kun ei näistä kerrota puolikasta sanaa.

Käyttäjän Kirsiomp kuva

Tulipa vielä edellisestä mieleeni, eikö Kanta-palveluihin voisi tulla eriteltyinä kaikki ko. henkilön maksamat lääke-, terveyden- ja sairaudenhoitokulut?

Kanta-palveluista voisi omainen tai edunvalvoja katsoa siihen erikseen valtuutettuna, mikä asiakasmaksujen tilanne on, ja maksukaton lähestyessä reagoida asianmukaisella tavalla.

Kanta-palvelut tulee luoda enemmän myös asiakkaita/potilaita hyödyttäviksi palveluiksi eikä vain meidän profiloimiseksi järjestelmää varten.

Tai olisiko tästä avuksi em. asiaan, ks. alla:

https://www.businessfinland.fi/ajankohtaista/uutis...

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset