Kirsiomp

Mikä on kolmannen sektorin rooli sote- ja maakuntamallissa? Ja onko sitä?

  • Kuvio 3 . Julkisen ja kolmannen sektorin palvelujen olemassaolon peruste (Rami Aaltosen ont)
    Kuvio 3 . Julkisen ja kolmannen sektorin palvelujen olemassaolon peruste (Rami Aaltosen ont)
  • Taulukko 2. Kolmannen sektorin rooli ja siihen liittyvät mielikuvat (Rami Aaltosen ont)
    Taulukko 2. Kolmannen sektorin rooli ja siihen liittyvät mielikuvat (Rami Aaltosen ont)

 

On vielä selvittämättä, mikä on kolmannen sektorin rooli ja toimintamahdollisuudet hyvinvointivaltion rakentamisessa uudessa sote- ja maakuntamallissa.

 

Tuija Braxin väliraportti on valmis:

1. Mitkä ovat yleishyödyllisen yhteisöjen toimintamahdollisuudet hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä?

2. Millä kriteereillä määritellään sellaisten järjestöjen toiminta, joilla on rajapintoja sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen että palvelutuotantoon? Miten näiden toimijoiden resurssit voidaan turvata?

3. Millaisia mahdollisuuksia yleishyödyllisellä yhteisöllä on toimia kumppanina yksityisen tai julkisen sektorin palveluntuottajalle tai muille yleishyödyllisille sote-toimijoille?

Selvityshenkilö Braxin loppuraportti valmistuu kesäkuun loppuun mennessä.

 

Lähde ja linkki Braxin väliraporttiin löytyy 1. kommentista.

---

- -"Maakunnalla on yhteistyövelvoite

Maakunnan on asetettava suunnittelussaan tavoitteet hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi sosiaali- ja terveyspalveluissa. Maakunta huolehtii, että järjestöjen edustajat voivat osallistua suunnitteluun. Maakunnan on myös toimittava yhteistyössä alueen kuntien kanssa ja tuettava niitä asiantuntemuksellaan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä.

Järjestöillä on tärkeä rooli hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä uusissa maakunnissa ja kunnissa. Järjestöjen yleishyödyllinen toiminta ja vertaistuki on hyvä sisällyttää myös maakunnan lakisääteisiin strategioihin ja julkiseen palvelulupauksen.

Kunnat voivat jatkossakin huolehtia järjestöjen avustuksista eri toimialoilla. Maakunnat ja kunnat voivat sopimusjärjestelyin varmistaa, että järjestöt voivat käyttää palveluntuottajien tiloja yleishyödylliseen toimintaan." - -

Lähde:

Löytyy 1. kommentista

---

surprise Miten "Maakunta huolehtii, että järjestöjen edustajat voivat osallistua suunnitteluun", jos Braxin helmikuussa alkaneen selvityksen loppuraportti valmistuu vasta kesäkuun loppuun mennessä"? Väliraporttikin valmistui vasta toukokuun alkupäivinä. Järjestöjen suunnittelu- ja vaikuttamistyölle jää aikaa käytännössä vähän reilu kuukausi... Ei ihan reilua, vai mitä?

 

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

2Suosittele

2 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (7 kommenttia)

Käyttäjän Kirsiomp kuva

Katsopa Rami Aaltosen opinnäytetyö (2015) asiakokonaisuuteen:

KOLMANNEN SEKTORIN MERKITYS IKÄÄNTYVIEN HYVINVOINTIPALVELUJEN TUOTTAJANA –
kunnanvaltuutettujen näkökulma:

- -"Osana opinnäytetyötä toteutettiin kyselytutkimus eri kokoisten kuntien kunnanvaltuutetuille. Kysely lähetettiin 2 125 valtuutetulle 42 eri kokoiseen kuntaan. Vastauksia kyselyyn tuli yhteensä 280 eli vastausprosentiksi tuli 13,2 %. Kysely toteutettiin vuoden 2012 kunnallisvaalien jälkeen. Tällä varmistettiin se, että vaalikiireet eivät häiritse vastaajia ja toisaalta se, että vaalit ja niiden mahdolliset teemat eivät vaikuttaisi vastauksiin." - -

Lähde:

https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/9737...

---

Nyt pitäisi siis vertailla kolmannen sektorin roolia nykyisessä sotessa ja tulevassa uudessa sote- ja maakuntamallissa...

Käyttäjän Kirsiomp kuva

Tässä tuhti lukupaketti "Maakunta- ja sote-uudistuksen valiokuntakuulemiset" (Kuntaliitto.fi):

https://www.kuntaliitto.fi/asiantuntijapalvelut/la...

Käyttäjän Kirsiomp kuva

Kuntaliitto:

"HE 15/2017 vp eduskunnalle maakuntien perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi sekä Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan 12 ja 13 artiklan mukaisen ilmoituksen antamiseksi:

- -"Asiakas- ja potilastietojen yhtenäisen hyödyntämisen (nk. tietointegraation) mahdollistava lainsäädäntö

Asiakas- ja potilastietojen käsittelyä ja rekisterinpitoa säädellään useissa voimassaolevissa laeissa(mm. 785/1992,159/2007,254/2015).

Nykytilassa erilliset terveydenhuollon ja sosiaalihuollon erilliset henkilörekisterit sekä niihin liittyvät monimutkaiset suostumus- ja kieltosäännöt hankaloittavat sosiaali- ja terveyspalveluiden asiakaslähtöistä toteuttamista, erityisesti tilanteissa jossa asiakkaan saamaan palvelukokonaisuuteen sisältyy sekä terveydenhuollon ja sosiaalihuollon palveluita.

Sosiaali- ja terveysministeriö käynnisti 2015 lakihankkeen jonka tarkoituksena oli yhdenmukaistaa ja uudistaa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelyä sekä tätä koskevia tietosuojasäännöksiä.

Esityksen valmistelu on kuitenkin viivästynyt mm. EU-tietosuoja-asetuksen huomiointiin liittyvistä syistä.

Lakiesitys tulisi saada eduskuntaan pikimmiten kiinnittäen huomiota jo eduskuntakäsittelyssä olevassa kansallisessa tietosuojalaissa (HE 9/2018 vp) sekä valmisteluvaiheessa olevassa asiakas- ja potilaslaissa olevat tietojen käsittelyä ja salassapitoa koskevat säännökset yhdenmukaistamiseen sosiaali- ja terveydenhuollon yhtenäisen tiedonhallinnan mahdollistamiseksi.

Sote-palveluiden ja muiden hyvinvointipalveluiden toiminnallisen integraation mahdollistamiseksi tulisi mahdollistaa myös tietojen hyödyntäminen tarvittavin osin myös maakuntien muissa tehtävissä (esim. työ- ja elinkeinopalvelut) sekä kuntien vastuulla olevissa hyvinvointipalveluissa (esim. oppilashuolto).

Asiakas- ja potilastietojen yhtenäisen käsittelyn mahdollistavat säädökset tulisi saada käsiteltyä ja hyväksyttyä siten, että niiden toimeenpano maakunta- ja sote-uudistuksen toimeenpanon yhteydessä 2020 alkaen voidaan mahdollistaa.

SUOMEN KUNTALIITTO
Karri Vainio
Erityisasiantuntija"

Lähde:

https://www.kuntaliitto.fi/sites/default/files/med...

Lähde: Maakunta- ja sote-uudistuksen valiokuntakuulemiset

https://www.kuntaliitto.fi/asiantuntijapalvelut/la...

---

Näyttäisi siltä, että meistä kerätyt tiedot ristiinajetaan ja yhdistetään eri rekistereitä niin, että me olemme tarkasti profiloituja, jos edellä kerrottu toteutuu. Onkohan tämä EU:n tietosuojalain mukaista?

Kuka takaa, että em. profiloinnit eivät joudu vääriin käsiin...

Käyttäjän VesaLevonen kuva
Vesa Levonen

Jottei menisi Kirsi sinulla ihan yksinpuheluksi, niin tässä oma vastaukseni tuohon kysymykseesi. Kaikki on levällään kuin ne kuuluisat Turusen eväät, mutta joku "viisaampi" voisi vastata sinulle, että maakunta saa sitten järjestellä näitä asioita itse. Itseasiassa kuulin tällaisen vastauksen Sipilältä, kun viime syksynä Kouvolassa kysyttiin näistä soteasioista häneltä ja hän ei selvästi osannut vastata kysyjän kysymykseen. Sysäsi vastuun tulevalle maakuntahallinnolle, jonka tulemisesta ei ole edelleenkään mitään varmuutta ja mikään ei ole niin varmaa kuin epävarma. Katsellaan me rauhassa, mitä eduskunta saa aikaiseksi. Tämänhetkisten tietojen perusteella oma arvioni on, että aikataulu pettää ja siitä voi seurata, että koko uudistus lopulta kaatuu.

Käyttäjän Kirsiomp kuva

Kiitos, Vesa, kommentistasi.

Älä huoli, Vesa, en koe, että blogini ovat yksinpuhelua: Katson, että olisi tuotava tätä sote- ja maakuntahallinnon sisältöä ja aikataulua koskevia tietoja ihan tavallisen matti meikäläisen tietoon - ja tämä US-blogi taipuu siihen oikein hyvin - kiitos ylläpidolle :)

Ja saavatpahan kansanedustajamme ja ministerimmekin tätä kautta tietoa, jos niin haluavat.

Minusta viestintä tässä sote- ja maakuntauudistuksessa on jäänyt ihan retuperälle, mutta ehkä se on ollut tarkoituskin. Mitäpäs' me tavalliset housunpersuksien kuluttajat mistään mitään ymmärtäisimme ;-) Onko joku eri mieltä... Olisi kiva kuulla! :)

Käyttäjän harrimakipetaja kuva
Harri Mäki-Petäjä

Karu lista sotesta: 12 ongelmaa – ”Mikään tärkein tavoite ei varmuudella toteudu”

HUS:n mukaan uudistus pitäisi vaiheistaa sisällöllisesti, alueellisesti ja aikataulullisesti sekä siirtyä uusiin palvelumuotoihin kokeilujen kautta. Aikatauluvelvoitteet tulisi asettaa alueittain. HUS huomauttaa, että palvelujen pitää pyöriä silloinkin, kun henkilöstö valmistelee ja toteuttaa ”Suomen historian suurinta hallinnollista muutosta, jossa myös tekniset esteet asettavat rajoitteita aikataulujen osalta”

https://www.uusisuomi.fi/kotimaa/247805-karu-lista...

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset